Test: Vid samma klockfrekvens

Även om slutresultatet är detsamma fungerar processorarkitekturer på olika sätt, något som ibland försvårar jämförelser. Framför allt handlar det om huruvida fokus ligger på hög klockfrekvens eller många instruktioner per klockcykel.

För att ge en uppfattning om hur de olika arkitekturerna presterar i jämförelse med varandra kör redaktionen en rad tester vid samma klockfrekvens. Hastigheten i fråga är 2,8 GHz, en nivå som vi kan nå med samtliga modeller utan att behöva tumma allt för mycket på bussfrekvenser och andra parametrar.

Observera att vi endast justerat processorns klockfrekvens till samma nivå. Vi modifierar inte frekvenser för kommunikationsbussar, minneshastighet eller andra variabler. Vi slår även av alla turbofunktioner för att ge korrekta resultat.

Denna gång blir det särskilt intressant att granska prestandan vid samma klockfrekvens sett till skillnaden i uppbyggnad mellan Ryzen 3 3300X och Ryzen 3 3100. Som synes lägger sig Ryzen 3 3100 marginellt långsammare till än Ryzen 3 3300X i Cinebench, och det är alltså inga våldsamma skillnader vid denna typ av arbetslast.

Detsamma kan dock inte sägas om spelprestandan, och här börjar skillnaden mellan modellerna synas. Vid samma klockfrekvens i upplösningen 720p tappar nämligen Ryzen 3 3100 nämnvärd prestanda och storebror Ryzen 3 3300X uppvisar här cirka 12 procent högre bildfrekvens.

Även om skillnaderna minskar när vi vrider upp upplösningen till 1080p är de dock klart mätbara. När båda processorerna köra i samma klockfrekvens presterar Ryzen 3 3300X mellan 7 och 10 procent bättre än sin lillebror Ryzen 3 3100.