Marvel Avangers är inte vår favorittitel att testa eller för den sakens skull spela. Men det är ett av de två första spelen som har implementerat stöd för både Nvidias DLSS och AMD:s FSR. Med andra ord kan vi för första gången ställa de två uppskalningsmetoderna mot varandra på en jämn spelplan.

Även om man gärna jämför FSR mot DLSS på grund av det de båda används i syfte att rendera en lägre upplösning och därmed ge högre prestanda, är det värt att påpeka den viktigaste skillnaden mellan de två. Medan FSR är en ren uppskalningsalgoritm följd av ett skärpefilter innebär DLSS utöver det även Nvidias egna kantutjämning.

Med andra ord när man kör FSR "måste" man kombinera det med spelmotors egna kantutjämning. I fallet med Avengers innebär det SMAA eller TAA, där TAA är spelets föredragna metod. Dock är TAA-implementationen i Avengers knappast klassledande och har en tendens att skapa en ganska grumlig bild.

Jämförelse av spelmotorns inbyggda kantutjämning

Native (No AA).jpg

4K UHD utan kantutjämning eller uppskalning

Native (TAA).jpg

4K UHD med TAA, utan uppskalning

Native (SMAA).jpg

4K UHD med SMAA, utan uppskalning

TAA erbjuder som synes effektiv kantutjämning men på bekostnad av skärpa i bilden. SMAA erbjuder förvisso helt acceptabel kantutjämning på väldigt kontrastrika kanter, men kan inte rekonstruera de mindre detaljerna så som antennerna högst upp i bild.

Läge

Genomsnittlig fps

99:e percentilen

Native TAA

41,37

32,12

Native SMAA

41,79

32,61

Native No AA

42,79

32,38

Som synes är både SMAA och TAA i princip lika effektiva, där TAA sänker prestandan med 3,3 procent och SMAA sänker den med 2,3 procent. Med detta i åtanke har vi valt att genomföra testerna med TAA aktiverat i kombination med FSR. Detta är även spelets standardinställning när man aktiverar FSR.

FSR med och utan kantutjämning:

FSR Performance (No AA).jpg

4K UHD FSR Performance utan kantutjämning

FSR Ultra (Native).jpg

4K UHD FSR Ultra Quality utan kantutjämning

Om man ogillar effekterna av kantutjämning kan man absolut avaktivera det, även när man har FSR aktiverat. I FSR:s Ultra Quality-läge med en målupplösning på 4K UHD är resultatet för aliased för undertecknads smak, men det är inte omöjligt att stå ut med. I lägre kvalitetslägen eller upplösningar skulle vi inte rekommendera att avaktivera TAA i samband med FSR, då det resulterar i att bilden blir mycket orolig och aliased.

Jämförelse av samtliga uppskalningslägen:

DLSS Ultra Performance.jpg

4K UHD DLSS Ultra Performance (720p)

DLSS Performance.jpg

4K UHD DLSS Performance (1080p)

DLSS Balanced.jpg

4K UHD DLSS Balanced (1253p)

DLSS Quality.jpg

4K UHD DLSS Quality (1440p)

FSR Performance (TAA).jpg

4K UHD FSR Performance (1080p)

FSR Balanced.jpg

4K UHD FSR Balanced (1270p)

FSR Quality.jpg

4K UHD FSR Quality (1440p)

FSR Ultra (TAA).jpg

4K UHD FSR Ultra Quality (1662p)

I stora drag kan man se att de fyra förinställda kvalitetslägena motsvarar varandra i viss mån. DLSS är konsekvent bättre på att rekonstruera små detaljer så som antennerna längst upp på fartyget och detaljrikedom inuti texturer exempelvis. DLSS erbjuder också mer effektiv kantutjämning, även med lägre interna upplösningar.

Vid förstoring av bilderna går det även att se tecken på att FSR:s skärpefilter är mer aggressivt än det som används med DLSS. I de lägre FSR-inställningarna börjar tydlig ringing dyka upp kring kontrastrika objekt. Det bidrar även till att accentuera oroligheter när bilden är i rörelse.

Avengers TAA-implementation ställer också till det med detalj- och kontrastrika ytor med små detaljer, som det mesh-liknande mönstret på byggnaden nere till höger i bild. Där får hela mönstret en betydligt mörkare karaktär än vad som förmodligen är tänkt, särskilt om man jämför med native-upplösning eller DLSS.

Prestandatester:

Läge

Genomsnittlig fps

99:e percentilen

Index (genomsnitt)

Native TAA

41,37

32,12

100%

FSR Ultra Quality

55,89

45,11

135%

FSR Quality

64,7

52,59

156%

FSR Balanced

72,62

59,14

176%

FSR Performance

82,62

67,4

200%

DLSS Quality

59,5

49,24

144%

DLSS Balanced

62,25

52,32

150%

DLSS Performance

69,21

57,89

167%

DLSS Ultra Performance

86,61

70,37

209%

I våra prestandatester utgår vi från Native 4K UHD med TAA aktiverat. I högsta möjliga kvalitetsläge av respektive metod ser vi att DLSS Quality tar en ledning med ganska god marginal. Det är föga förvånande, då DLSS Quality motsvarar 67 procent vertikal upplösning medan FSR Ultra Quality motsvarar 76 procent vertikal upplösning.

FSR tar sedan ikapp i de två mellersta kvalitetslägena och DLSS får ett uppsving i Ultra Performance som bara utgår från 720p-upplösning. Frågan som kvarstår är hur man bäst ska jämföra sinsemellan, där det förstås blir väldigt subjektivt med tanke på hur pass olika de två teknikerna egentligen är.

Läge

DLSS Upplösning

DLSS Prestanda

FSR Upplösning

FSR Prestanda

Bäst

Quality 67%

144%

Ultra Quality 76%

135%

Bra

Balanced 58%

150%

Quality 67%

156%

Medel

Performance 50%

167%

Balanced 59%

176%

Låg

Ultra Performance 33%

209%

Performance 50%

200%

I ovan tabell ser ni undertecknads syn på ungefär vad som är jämförbart ur ett bildkvalitetsperspektiv, det betyder absolut inte att det är en 100-procentig match dock. Exakt hur bra de står mot varandra varierar från spel till spel då FSR är beroende av spelets kantutjämning, som i fallet med Avengers är förhållandevis bristfällig.

Med andra ord är DLSS ett snäpp vassare bildkvalitetsmässigt på alla inställningar utom Ultra Performance, som är mer utav en blandad kompott där båda alternativen knappast är särskilt användbara. Har man ett Geforce RTX-kort rekommenderar vi alltså att man håller sig till DLSS, men har man inte det behöver man dock knappast gå med svansen mellan benen.

I slutändan är det svårt att inte vara smått imponerad av AMD:s FSR här nu när vi till slut kan göra en direkt jämförelse. Tekniken har en betydligt lägre kostnad sett till intern upplösning jämfört med DLSS. Å andra sidan krävs det dock betydligt högre upplösning att arbeta med än vad DLSS behöver, men vid jämförbar prestanda ser vi nästan jämförbar bildkvalitet.

Det är även värt att ha i åtanke att detta är AMD:s första inkarnation av FSR. Även om de har betydligt färre parametrar att laborera jämfört med DLSS är det fullt möjligt att det finns högre kvalitet att vänta i framtiden. Ett möjligt nästa steg vore om AMD tog fram en högkvalitativ TAA-implementation att kombinera med FSR, för att minska dess avhängighet på spelutvecklarnas milt uttryckt varierande förmåga att skapa kompetenta TAA-implementationer.

De två lösningarna har definitivt varsitt distinkta utseende och respektive problem att tampas med. När man faktiskt spelar spelet snarare än att zooma in 400 procent på stillbilder fyller de däremot båda två sitt syfte. I just Avengers tog de vårt Geforce RTX 3060 Ti från en ganska ojämn bildfrekvens på runt 40 FPS i 4K UHD till relativt stadiga 60 FPS och det är svårt att inte vara nöjd med det, oavsett om tekniken heter FSR eller DLSS.

I en uppföljande artikel tänkte vi ta oss an att testa hur jämförelsen står sig när vi har en lägre målupplösning än 4K UHD.

Använder du någon uppskalningsteknik eller föredrar du native-upplösning med lägre inställningar exempelvis?