Vad är WIFI 6?

Trådlösa nätverksstandarder har tidigare alltid använt IEEE:s standardnamn för Wifi, exempelvis 802.11b, 802.11n, 802.11ac och så vidare. För oss som har koll på dessa standarder är det kanske självklart att 802.11a är nyare och bättre än 802.11b medan 802.11ac är mycket snabbare än 802.11n. För den vanliga användaren är det troligtvis inte lika tydligt.

Under 2018 bestämde sig Wifi-Alliance därför för att skapa en mer lättförståelig namnkonvention för 802.11n (Wifi 4), 802.11ac (Wifi 5) och 802.11ax (Wifi 6). Genom att ge varje standard ett nummer som stiger för varje ny version av standarden blir det tydligt för en användare vad som är nyare och (förhoppningsvis) bättre, samt vad varje enhet stödjer. Tanken är också att du ska kunna se i din enhet vad nätverken stödjer vid anslutning så du kan välja det snabbaste nätverket.

wifi6.png

Vad är då Wifi 6? Fokus hos vanliga användare för nya standarder är ofta hastighet. Vi vill alla ha snabbare nätverk. Om du nu mot förmodan är den enda enheten som ansluter dig till ett Wifi 6-nätverk och planeterna står i rätt linje kan du förhoppningsvis få upp till 40 procent snabbare hastighet.

Men detta är inte det jag ser som viktigast hos Wifi 6. istället handlar det om att skapa bättre förutsättningar för att hantera ett större antal anslutna enheter. Wifi 6 är skapad för en framtid där vi har allt fler enheter som ansluter via Wifi. Enligt Cisco och dess VNI Forecast Highlights Tool fanns det 2017 nästan 64 miljoner nätverksanslutna enheter i Sverige, något de tror kommer öka till nästan 100 miljoner år 2022.

Med ungefär 4,7 miljoner hushåll innebär det att det fanns runt 13 enheter i varje hushåll 2017, vilket kommer öka till i snitt 20 enheter år 2022. I mitt hem ser jag ofta runt 20-30 anslutna enheter. Det är allt från smarta lampor till surfplattor, telefoner och datorer. Oavsett hur det blir i framtiden ser det onekligen ut som att våra trådlösa nätverk kommer behöva hantera fler och fler enheter. Och det är det som Wifi 6 vill förbättra.

Jag har dessvärre inte utrymmet att skriva en djupgående artikel om alla nya funktioner i Wifi 6 men här kommer en väldigt förenklad genomgång av några av de viktigare funktionerna som standarden ger oss. Jag kan rekommendera att läsa White Papers hos Wifi Alliance för att förstå tekniken bättre.

Bättre batteritid

Wifi 6 har stöd för något som heter Target Wake Time. Väldigt enkelt förklarat säger routern till enheten när den behöver slå på sin Wifi igen för att hämta data. Det betyder att enheten kan ha Wifi i sovande läge en längre tid. Även om till exempel mobiler också kan ha nytta av detta är det främst mindre IoT-enheter, till exempel sensorer, som jag tror kommer dra den största nyttan av denna funktion.

Förbättrad MU-MIMO

MU-MIMO är i sig inget nytt och Wifi 5 har stöd för upp till 4 samtidiga dataströmmar. Hos Wifi 5 hjälper MU-MIMO dock endast prestandan vid nedladdning, inte uppladdning av data. Wifi 6 har nu stöd för upp till 8 samtidiga strömmar och du får dessutom bättre prestanda både vid ned- och uppladdning av data.

1024-QAM

QAM, Quadrature Amplitude Modulation, beskriver förenklat hur mycket information varje sändning kan innehålla. Wifi 5 har 256-QAM vilket innebär 8-bitars information. Wifi 6 ökar upp detta till 1024-QAM vilket innebär 10-bitars information vid varje sändning.

OFDMA (orthogonal frequency division multiple access)

OFDMA är en ny teknik hos Wifi 6 som hjälper till att ge högre hastigheter. Hos Wifi 5 och tidigare kunde ett datapaket endast innehålla data för en mottagare. OFDMA innebär istället att varje datapaket kan innehålla data för flera enheter.

Wifi-Alliance använder en metafor där tidigare standarder skickade en lastbil med data till varje enhet, men att Wifi 6 nu innebär att varje lastbil kan innehålla data till flera enheter.

Högre säkerhet

För att få en Wifi 6-certifiering behöver en router även stödja det nyaste säkerhetsprotokollet WPA3. Utan WPA3-stöd kan routern fortfarande ha en Wifi 6-logga, dock utan "Certified". ASUS ZenWifi XT8 saknade WPA3-stöd vid lanseringen men detta har lagts till vid en av de senaste firmware-uppdateringarna.