Quake3 prestanda config

Trädvy Permalänk
Testpilot
Plats
Halmstad
Registrerad
Feb 2004

Quake3 prestanda config

Tjenare
postar innehållet från min prestanda cfg till Quake3.
Cfg:n är hårt tweakad för att ge maximal prestanda på äldre maskiner som k6-2, k6-3, pentium II, Pentium III, Athlons mm. Faktum är att man brukar få 100% mer fps!!!!. Om ni inte tror mig fråga TimmyQ, Pa1983, Bussler.
Cfg:n är även optimerad för lanspel, Ger fördelar som bör resultera i mer frags. Du har ett bredare synfält (FOV), vapnet i handen syns inte då det skymmer potentiella offer, motståndarna har ett skin som är en stor blå stor robot som syns väldigt bra.

Det enda som man behäver göra är att kopiera raderna här under och skapa den text fil som döps till autoexec.cfg
Placera filen i Baseq3 mappen.

// generated by quake, do not modify
unbindall
bind TAB "+scores"
bind ENTER "messagemode"
bind ESCAPE "togglemenu"
bind + "sizeup"
bind - "sizedown"
bind 0 "weapon 10"
bind 2 "weapon 2"
bind 4 "weapon 4"
bind 5 "weapon 5"
bind 9 "weapon 9"
bind = "sizeup"
bind \ "+mlook"
bind _ "sizedown"
bind ` "toggleconsole"
bind a "+moveleft"
bind c "weapon 6"
bind d "+moveright"
bind e "weapon 5"
bind f "weapon 8"
bind i "messagemode4"
bind n "weapon 9"
bind q "weapon 7"
bind s "+back"
bind u "+button3"
bind w "+forward"
bind x "+movedown"
bind y "weapon 2"
bind ~ "toggleconsole"
bind BACKSPACE "messagemode2"
bind PAUSE "pause"
bind CTRL "weapon 3"
bind SHIFT "weapon 1"
bind DEL "+lookdown"
bind PGDN "+lookup"
bind END "centerview"
bind F1 "vote yes"
bind F2 "vote no"
bind F3 "ui_teamorders"
bind F11 "screenshot"
bind MOUSE1 "+attack"
bind MOUSE2 "+moveup"
bind MOUSE3 "+zoom"
bind MWHEELDOWN "weapprev"
bind MWHEELUP "weapnext"
seta r_noportals "1"
seta r_directedscale "2"
seta r_ambientscale "3"
seta r_intensity "2"
seta r_mapoverbrightbits "2"
seta g_allowVote "1"
seta g_filterBan "1"
seta g_banIPs ""
seta g_logSync "0"
seta g_log "games.log"
seta g_warmup "20"
seta g_teamForceBalance "0"
seta g_teamAutoJoin "0"
seta g_maxGameClients "0"
seta g_friendlyfire "0"
seta capturelimit "0"
seta sv_maxclients "8"
seta timelimit "0"
seta fraglimit "10"
seta dmflags "0"
seta com_hunkMegs "56"
seta com_maxfps "125"
seta com_blood "1"
seta com_introplayed "1"
seta in_midi "0"
seta in_midiport "1"
seta in_midichannel "1"
seta in_mididevice "0"
seta in_mouse "1"
seta in_logitechbug "0"
seta in_joystick "0"
seta in_joyBallScale "0.02"
seta joy_threshold "0.150000"
seta vm_cgame "0"
seta vm_game "0"
seta vm_ui "0"
seta sv_hostname "Ladan lan"
seta sv_punkbuster "0"
seta sv_maxRate "0"
seta sv_minPing "0"
seta sv_maxPing "0"
seta sv_floodProtect "1"
seta sv_master2 ""
seta sv_master3 ""
seta sv_master4 ""
seta sv_master5 ""
seta sv_lanForceRate "1"
seta sv_strictAuth "1"
seta cl_yawspeed "140"
seta cl_pitchspeed "140"
seta cl_maxpackets "30"
seta cl_packetdup "1"
seta cl_run "1"
seta sensitivity "7"
seta cl_mouseAccel "0"
seta cl_freelook "1"
seta cl_allowDownload "0"
seta r_inGameVideo "1"
seta cg_autoswitch "0"
seta m_pitch "-0.022000"
seta m_yaw "0.022"
seta m_forward "0.25"
seta m_side "0.25"
seta m_filter "0"
seta cl_maxPing "800"

seta rate "25000"
seta snaps "20"
seta model "tankjr/blue"
seta headmodel "tankjr/blue"
seta team_model "tankjr/blue"
seta team_headmodel "tankjr/blue"
seta g_redTeam ""
seta g_blueTeam ""
seta color1 "2"
seta color2 "5"
seta handicap "100"
seta sex "male"
seta cl_anonymous "0"
seta cl_punkbuster "0"
seta cg_predictItems "1"
seta cg_viewsize "100"
seta r_glDriver "opengl32"
seta r_allowExtensions "1"
seta r_ext_compressed_textures "0"
seta r_ext_gamma_control "1"
seta r_ext_multitexture "1"
seta r_ext_compiled_vertex_array "1"
seta r_ext_texture_env_add "1"
seta r_picmip "3"
seta r_roundImagesDown "1"
seta r_detailtextures "0"
seta r_texturebits "8"
seta r_colorbits "0"
seta r_stereo "0"
seta r_stencilbits "0"
seta r_depthbits "8"
seta r_overBrightBits "1"
seta r_ignorehwgamma "0"
seta r_mode "4"
seta r_fullscreen "1"
seta r_customwidth "600"
seta r_customheight "800"
seta r_customaspect "1"
seta r_simpleMipMaps "1"
seta r_vertexLight "1"
seta r_subdivisions "20"
seta r_smp "0"
seta r_ignoreFastPath "1"
seta r_lodCurveError "250"
seta r_lodbias "2"
seta r_flares "0"
seta r_ignoreGLErrors "1"
seta r_fastsky "1"
seta r_drawSun "0"
seta r_dynamiclight "0"
seta r_dlightBacks "1"
seta r_finish "0"
seta r_textureMode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST"
seta r_swapInterval "0"
seta r_gamma "1.418750"
seta r_facePlaneCull "1"
seta r_railWidth "16"
seta r_railCoreWidth "6"
seta r_railSegmentLength "32"
seta r_primitives "0"
seta cg_shadows "0"

seta vid_xpos "3"
seta vid_ypos "22"
seta s_volume "0.7"
seta s_musicvolume "0"
seta s_separation "0.5"
seta s_doppler "0"
seta s_khz "11"
seta s_mixahead "0.1"
seta s_mixPreStep "0.05"
seta com_soundMegs "8"
seta ui_ffa_fraglimit "200"
seta ui_ffa_timelimit "0"
seta ui_tourney_fraglimit "0"
seta ui_tourney_timelimit "15"
seta ui_team_fraglimit "0"
seta ui_team_timelimit "20"
seta ui_team_friendly "1"
seta ui_ctf_capturelimit "8"
seta ui_ctf_timelimit "30"
seta ui_ctf_friendly "0"
seta g_spScores1 "\l22\1\l21\1"
seta g_spScores2 "\l25\1\l23\1\l22\1\l21\1\l20\1\l19\1\l18\1\l17\1\l16\1\l15\1\l14\1\l13\1\l12\1\l11\1\l10\1\l9\1\l8\1\l7\1\l6\1\l5\1\l4\1\l24\1\l0\1\l1\1\l2\1\l3\1"
seta g_spScores3 "\l25\1\l23\1\l22\1\l21\1\l20\1\l19\1\l18\1\l17\1\l16\1\l15\1\l14\1\l13\1\l12\1\l11\1\l10\1\l9\1\l8\1\l7\1\l6\1\l5\1\l4\1\l3\1\l2\1\l1\1\l0\1\l24\1"
seta g_spScores4 "\l19\1\l0\1\l24\1\l25\2"
seta g_spScores5 "\l25\2"
seta g_spAwards "\a4\1040\a2\107\a1\116\a0\2\a3\2\a5\4"
seta g_spVideos "\tier8\1\tier7\1\tier6\1\tier5\1\tier4\1\tier3\1\tier1\1\tier2\1"
seta g_spSkill "4"
seta ui_browserMaster "0"
seta ui_browserGameType "0"
seta ui_browserSortKey "4"
seta ui_browserShowFull "1"
seta ui_browserShowEmpty "1"
seta cg_brassTime "0"
seta cg_drawCrosshair "2"
seta cg_drawCrosshairNames "1"
seta cg_marks "0"
seta server1 ""
seta server2 ""
seta server3 ""
seta server4 ""
seta server5 ""
seta server6 ""
seta server7 ""
seta server8 ""
seta server9 ""
seta server10 ""
seta server11 ""
seta server12 ""
seta server13 ""
seta server14 ""
seta server15 ""
seta server16 ""
seta net_noudp "0"
seta net_noipx "0"
seta net_socksEnabled "0"
seta net_socksServer ""
seta net_socksPort "1080"
seta net_socksUsername ""
seta net_socksPassword ""
seta cg_drawGun "0"
seta cg_zoomfov "22.5"
seta cg_fov "100"
seta cg_stereoSeparation "0.4"
seta cg_gibs "0"
seta cg_draw2D "1"
seta cg_drawStatus "1"
seta cg_drawTimer "0"
seta cg_drawFPS "1"
seta cg_drawSnapshot "0"
seta cg_draw3dIcons "0"
seta cg_drawIcons "0"
seta cg_drawAmmoWarning "1"
seta cg_drawAttacker "0"
seta cg_drawRewards "0"
seta cg_crosshairSize "24"
seta cg_crosshairHealth "1"
seta cg_crosshairX "0"
seta cg_crosshairY "0"
seta cg_simpleItems "1"
seta cg_lagometer "1"
seta cg_railTrailTime "600"
seta cg_runpitch "0"
seta cg_runroll "0"
seta cg_bobpitch "0"
seta cg_bobroll "0"
seta cg_teamChatTime "3000"
seta cg_teamChatHeight "8"
seta cg_forceModel "1"
seta cg_deferPlayers "1"
seta cg_drawTeamOverlay "0"
seta cg_drawFriend "1"
seta cg_teamChatsOnly "0"
seta cg_noVoiceChats "0"
seta cg_noVoiceText "0"
seta cg_cameraOrbitDelay "50"
seta cg_scorePlums "1"
seta cg_smoothClients "0"
seta cg_noTaunt "0"
seta cg_noProjectileTrail "0"
seta ui_smallFont "0.25"
seta ui_bigFont "0.4"
seta cg_oldRail "1"
seta cg_oldRocket "1"
seta cg_oldPlasma "1"
seta cg_trueLightning "0.0"
seta cm_playerCurveClip "1"
seta cg_bobup "0.005"
seta ui_master "1"
seta s_occ_eq "0.75"
seta s_occfactor "0.5"
seta s_bloat "2.0"
seta s_numpolys "400"
seta s_polyreflectsize "10000000"
seta s_polysize "10000000"
seta s_polykeep "1000000000"
seta s_refdelay "2.0"
seta s_refgain "0.45"
seta s_leafnum "0"
seta s_max_distance "1000.0"
seta s_min_distance "3.0"
seta s_distance "100.0"
seta s_rolloff "1.0"
seta s_loadas8bit "1"
seta r_ext_compress_textures "1"
seta color "1"
seta r_flareSize "30"
seta r_nocull "0"
seta r_nocurves "1"
seta r_portalOnly "0"
seta r_lodscale "5"
seta r_preloadTextures "1"
seta r_flareFade "13"
seta s_disable_a3d "1"
seta com_zoneMegs "64"

set r_lodbias "2"
set cg_simpleitems "1"
set cg_gibs "0"
set r_dynamiclight "0"
set cg_marks "0"
set cg_drawgun "0"
set r_fastsky "1"
set cg_drawfps "1"
set in_joystick "0"
set r_vertexlight "1"
set r_smp "0"
set cg_lagometer "0"
set s_loadas8bit "1"
set com_maxfps "125"
set rate "25000"
set r_gamma "1.2"
set scr_conspeed "3000"
set cg_shadows "0"
set con_notifytime "3"
set com_hunkmegs "64"
set s_khz "11"
set cg_crosshairsize "24"
set cg_zoomfov "22.5"
set cg_railTrailTime "200"

Dold text

Edit:

Här finns en exe fil som lägger till SSE stöd i quake3, vilket ger mer prestanda på en Pentium III eller senare

https://www.dropbox.com/s/l1anlhhq90qeqxj/quake3-1.32b-VS2005...
Det är sweclockaren Pa1983 som ligger bakom exe filen

Ny exe till datorer utan SSE

https://www.dropbox.com/s/ka4oho1yplo9uu8/Quake2-Quake3-VS200...

Edit 2
Precis uppdaterat Cfg:n
Den är städad. Ger nu ännu mer fps
Om man vill ha högre upplösning så kan man leta upp denna rad:
seta r_mode "4"
Sätter man den på 5 så får man 1024x768. Högre siffra ger högre upplösning. Dock är det i 4:3 format

Vill man ha skarpare texturer så bör man sänka siffran i denna rad:
seta r_picmip "3"
1 är standard

Spoiler tillagd av moderator

Gaming rigg: Används främst till ms röj och minecraft.
Cpu: Intel® Xeon® Processor E5-1680@4,5Ghz. Mobo: Asus Rampage IV formula. Minne: Corsair 32gb 2133Mhz. Graffekort. ASUS Geforce 1080 Ti. PSU: Corsair 1050w någonting. Chassi: Fractal design define R4. Kylning Corsair H110i tror jag. Hdd: 500Gb SSD sandforce krets. Skärm: Asus spelskärm typ 24tum 144hz någonting. Jag kom inte riktigt ihåg.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2005
Skrivet av Antagligen:

100% mer FPS när max FPS är satt på 100?
Ok

Skickades från m.sweclockers.com

Han snackar ju rätt gammal hårdvara som till och med kan ha problem att hålla 60 i lite högre upplösning.

Med det sagt så är det väl best practise att sätta den på 125fps i q3. Det var det iaf på ”min tid”, snabb googling gav detta så antar att det är så

”idtech3 (the Q3/QL engine) only knows integral numbers of milliseconds between frames. 125fps is exactly 8ms per frame, that's where the 125 comes from.

Why cap at 8ms you ask? In the old (Q3) days, the physics engine was framerate-dependent. It would interpolate your position/speed/acceleration at every frame and would (crudely) round at every frame. Because of this rounding at every frame, you would jump higher and farther at 125fps than say 60fps or 80fps (generally, the higher stable the fps, the further you'd jump, the details are more complicated). Players noticed it and in competition they agreed on the same framerate for everyone. Based on computing power at the time, and the way the physics work in Q3, 125fps is a sensible value: most beefy computers could handle 125fps and it gives nice physics.”

Och har även för mig att det även gjorde rätt stor skillnad, gick väl knappt att spela defrag utan stabila 125.

Trädvy Permalänk
Testpilot
Plats
Halmstad
Registrerad
Feb 2004
Skrivet av Antagligen:

100% mer FPS när max FPS är satt på 100?
Ok

Skickades från m.sweclockers.com

Tjenare.
Jo det är precis som jag säger. Dubbelt så många fps på gammal hårdvara som pentium II och pentium III maskiner.
Och med det menar jag dubbelt så många Fps som vanilla inställningarna.
När jag har benchat så har jag använt mig av timedemo 1, demo four

Tro mig jag har provat på måååånga maskiner. Själv har jag 15st fullt fungerande maskiner av den skolan.
Om du fortfarande är skeptisk så skicka pm till personerna jag nämnde och fråga dem.

Gaming rigg: Används främst till ms röj och minecraft.
Cpu: Intel® Xeon® Processor E5-1680@4,5Ghz. Mobo: Asus Rampage IV formula. Minne: Corsair 32gb 2133Mhz. Graffekort. ASUS Geforce 1080 Ti. PSU: Corsair 1050w någonting. Chassi: Fractal design define R4. Kylning Corsair H110i tror jag. Hdd: 500Gb SSD sandforce krets. Skärm: Asus spelskärm typ 24tum 144hz någonting. Jag kom inte riktigt ihåg.

Trädvy Permalänk
Testpilot
Plats
Halmstad
Registrerad
Feb 2004

@Antagligen: Jo det är ju precis som skruvarn skrev. Att på en gammal Socket 7 amd k6-2 så var man glad om man fick 20 fps i quake3. Om man då dubblar den frameraten så har man ju helt plöstsligt 40 fps och det är då relativt spelbart.

Även på en pentium III 750mhz med ett voodoo3 3000 så fick man inte mer än typ 60-80 fps i quake3. Om man då har en skärm som klarar 100hz så vill man ju defenitivt ha ett fps snitt på över 100 fps. Vilket man får med denna cfg:n

Gaming rigg: Används främst till ms röj och minecraft.
Cpu: Intel® Xeon® Processor E5-1680@4,5Ghz. Mobo: Asus Rampage IV formula. Minne: Corsair 32gb 2133Mhz. Graffekort. ASUS Geforce 1080 Ti. PSU: Corsair 1050w någonting. Chassi: Fractal design define R4. Kylning Corsair H110i tror jag. Hdd: 500Gb SSD sandforce krets. Skärm: Asus spelskärm typ 24tum 144hz någonting. Jag kom inte riktigt ihåg.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2010

Är det bara jag eller har du pejstat in hela configen 2ggr?

Ungefär i mitten återkommer raden

"// generated by quake, do not modify"

Trädvy Permalänk
Testpilot
Plats
Halmstad
Registrerad
Feb 2004

@s0sdaf:
Du har helt rätt! Jag har klippt och klistrat många gånger och ett antal rader är med flera gånger. Jag har dock inte orkat rensa ut all skräpkod. Hur som helst så har det ingen betydelse om en rad är med flera gånger. Det är den som är längst ner i koden som blir inläst av quake3 som styr.

Men jo visst cfg skulle kunna städas lite, men det kommer inte att påverka spel upplevelsen någonting.

Gaming rigg: Används främst till ms röj och minecraft.
Cpu: Intel® Xeon® Processor E5-1680@4,5Ghz. Mobo: Asus Rampage IV formula. Minne: Corsair 32gb 2133Mhz. Graffekort. ASUS Geforce 1080 Ti. PSU: Corsair 1050w någonting. Chassi: Fractal design define R4. Kylning Corsair H110i tror jag. Hdd: 500Gb SSD sandforce krets. Skärm: Asus spelskärm typ 24tum 144hz någonting. Jag kom inte riktigt ihåg.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2010
Skrivet av Necrodude:

@s0sdaf:
Du har helt rätt! Jag har klippt och klistrat många gånger och ett antal rader är med flera gånger. Jag har dock inte orkat rensa ut all skräpkod. Hur som helst så har det ingen betydelse om en rad är med flera gånger. Det är den som är längst ner i koden som blir inläst av quake3 som styr.

Men jo visst cfg skulle kunna städas lite, men det kommer inte att påverka spel upplevelsen någonting.

Ah ok, det förklarar saken. Testade configen iaf, funkar kanon. Spelet blev inte vackert, men frameraten är dubbelt så hög nu
Tackar!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
gbgz
Registrerad
Apr 2002

Denna kom perfekt slipper jag pilla med en själv när vi ska rigga upp lite gamla datorer.

Tack!

ninoscript :: i7 2600k @ 4.2 ghz | corsair vengeance 1600 mhz 16gb | EVGA supernova G2 850w | 3x 256gb SSD | Amd radeon 390x OC | asus z68-v pro | fractal design r3 | asus xonar dx | beyerdynamics MMX 300 | qpad CT large | qpad 5k

Trädvy Permalänk
Testpilot
Plats
Halmstad
Registrerad
Feb 2004
Skrivet av s0sdaf:

Ah ok, det förklarar saken. Testade configen iaf, funkar kanon. Spelet blev inte vackert, men frameraten är dubbelt så hög nu
Tackar!

Tack själv. Kul att den kom till användning

Skrivet av nino:

Denna kom perfekt slipper jag pilla med en själv när vi ska rigga upp lite gamla datorer.

Tack!

Varsågod!

Gaming rigg: Används främst till ms röj och minecraft.
Cpu: Intel® Xeon® Processor E5-1680@4,5Ghz. Mobo: Asus Rampage IV formula. Minne: Corsair 32gb 2133Mhz. Graffekort. ASUS Geforce 1080 Ti. PSU: Corsair 1050w någonting. Chassi: Fractal design define R4. Kylning Corsair H110i tror jag. Hdd: 500Gb SSD sandforce krets. Skärm: Asus spelskärm typ 24tum 144hz någonting. Jag kom inte riktigt ihåg.

Trädvy Permalänk
Testpilot
Plats
Halmstad
Registrerad
Feb 2004

Missade en sak. För er som har en Maskin som har SSE så finns denna Exe filen som lägger till SSE stöd vilket ger mer prestanda.
Pentium III burkar och senare

https://www.dropbox.com/s/l1anlhhq90qeqxj/quake3-1.32b-VS2005...

Det är sweclockaren Pa1983 som ligger bakom exe filen

Gaming rigg: Används främst till ms röj och minecraft.
Cpu: Intel® Xeon® Processor E5-1680@4,5Ghz. Mobo: Asus Rampage IV formula. Minne: Corsair 32gb 2133Mhz. Graffekort. ASUS Geforce 1080 Ti. PSU: Corsair 1050w någonting. Chassi: Fractal design define R4. Kylning Corsair H110i tror jag. Hdd: 500Gb SSD sandforce krets. Skärm: Asus spelskärm typ 24tum 144hz någonting. Jag kom inte riktigt ihåg.

Trädvy Permalänk
Testpilot
Plats
Halmstad
Registrerad
Feb 2004

@Necrodude:
Ny exe för er utan SSE. Ett stort tack till pa1983 som har skapat dessa filer

https://www.dropbox.com/s/ka4oho1yplo9uu8/Quake2-Quake3-VS200...

Gaming rigg: Används främst till ms röj och minecraft.
Cpu: Intel® Xeon® Processor E5-1680@4,5Ghz. Mobo: Asus Rampage IV formula. Minne: Corsair 32gb 2133Mhz. Graffekort. ASUS Geforce 1080 Ti. PSU: Corsair 1050w någonting. Chassi: Fractal design define R4. Kylning Corsair H110i tror jag. Hdd: 500Gb SSD sandforce krets. Skärm: Asus spelskärm typ 24tum 144hz någonting. Jag kom inte riktigt ihåg.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2001

SSE versionen ger vad jag märkt igen extra vinst, mer för mitt egna testande då jag ville se om kompilern var smart nog att generera användbar kod med SSE instruktionsettet.

Så för vanligt bruk rekommenderar jag no-sse versionen då den andra kräver att processorn stödjer SSE alltså Athlon XP, Pentium 3 och senare C3 processorer minimum.

Prestanda vinsten bör ligga runt 5-10%, jag får ca 7% på min C3 och K6-2+.

Koden är orörd, enbart optimerat kompilatorns inställningar för att generera snabbare kod.

Windows 98 och upp fungera, inte testat 95 men VS2005 stödjer vitt jag vet bara 98 eller 98 SE inget äldre.

Gallerier: Modern Midi

Trädvy Permalänk
Testpilot
Plats
Halmstad
Registrerad
Feb 2004
Skrivet av sKRUVARN:

Han snackar ju rätt gammal hårdvara som till och med kan ha problem att hålla 60 i lite högre upplösning.

Med det sagt så är det väl best practise att sätta den på 125fps i q3. Det var det iaf på ”min tid”, snabb googling gav detta så antar att det är så

”idtech3 (the Q3/QL engine) only knows integral numbers of milliseconds between frames. 125fps is exactly 8ms per frame, that's where the 125 comes from.

Why cap at 8ms you ask? In the old (Q3) days, the physics engine was framerate-dependent. It would interpolate your position/speed/acceleration at every frame and would (crudely) round at every frame. Because of this rounding at every frame, you would jump higher and farther at 125fps than say 60fps or 80fps (generally, the higher stable the fps, the further you'd jump, the details are more complicated). Players noticed it and in competition they agreed on the same framerate for everyone. Based on computing power at the time, and the way the physics work in Q3, 125fps is a sensible value: most beefy computers could handle 125fps and it gives nice physics.”

Och har även för mig att det även gjorde rätt stor skillnad, gick väl knappt att spela defrag utan stabila 125.

Kommer att se över konfigen och ändra till 125fps

Skickades från m.sweclockers.com

Gaming rigg: Används främst till ms röj och minecraft.
Cpu: Intel® Xeon® Processor E5-1680@4,5Ghz. Mobo: Asus Rampage IV formula. Minne: Corsair 32gb 2133Mhz. Graffekort. ASUS Geforce 1080 Ti. PSU: Corsair 1050w någonting. Chassi: Fractal design define R4. Kylning Corsair H110i tror jag. Hdd: 500Gb SSD sandforce krets. Skärm: Asus spelskärm typ 24tum 144hz någonting. Jag kom inte riktigt ihåg.

Trädvy Permalänk
Testpilot
Plats
Halmstad
Registrerad
Feb 2004

Precis uppdaterat Cfg:n
Den är städad. Ger nu ännu mer fps
Om man vill ha högre upplösning så kan man leta upp raden som :
seta r_mode "4"
Sätter man den på 5 så får man 1024x768. Högre siffra ger högre upplösning. Dock är det i 4:3 format

Vill man ha skarpare texturer så bör man sänka siffran i den rad
seta r_picmip "3"
1 är standard

Gaming rigg: Används främst till ms röj och minecraft.
Cpu: Intel® Xeon® Processor E5-1680@4,5Ghz. Mobo: Asus Rampage IV formula. Minne: Corsair 32gb 2133Mhz. Graffekort. ASUS Geforce 1080 Ti. PSU: Corsair 1050w någonting. Chassi: Fractal design define R4. Kylning Corsair H110i tror jag. Hdd: 500Gb SSD sandforce krets. Skärm: Asus spelskärm typ 24tum 144hz någonting. Jag kom inte riktigt ihåg.