Forumregler

För att kunna delta i diskussioner och använda SweClockers tjänster krävs det att du registrerar dig som medlem. Du registrerar dig genom att fylla i ett enkelt formulär och därefter bekräfta medlemskapet via e-post. Innan du blir medlem måste du läsa, förstå och godkänna följande regler:

 • Trivsel

  För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet.

  • Var trevlig och respektera andra.
  • Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Argumentera gärna, men låt det inte spåra ur till pajkastning.
  • Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får inte förekomma i forumet. Använd i stället forumets funktion för privata meddelanden.
  • Det är inte tillåtet att sprida eller länka till pornografi.
  • Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är inte tillåtet.
  • Meningslösa inlägg som inte för diskussionen framåt är förbjudna. Detta omfattar inlägg som utan vidare motivering uttrycker medhåll eller missnöje. Andra exempel är länkar utan beskrivning eller sammanhang samt inlägg som enbart innehåller citat. Memebilder och andra roliga bilder för nästan aldrig diskussionen framåt.
  • Politikdiskussioner på SweClockers utanför ämnena IT och teknik är generellt inte tillåtet. När artiklar om politiska ämnen publiceras är det sakfrågan som är uppe för diskussion och inte partipolitik, partitillhörighet eller liknande. Mer om SweClockers regler och policy om politik.
 • Innan du skapar en tråd

  För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:

  • Läs de klistrade trådarna som finns i respektive forumdel innan du ställer frågor.
  • Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad.
 • När du skapar en tråd

  • Trådrubriker ska tydligt visa vad tråden handlar om.
  • Trådar ska placeras i den forumdel som bäst passar det behandlade ämnet. Om man är osäker på var en tråd ska placeras kan man skapa den i en forumdel som verkar lämplig och sedan anmäla sitt eget inlägg till moderatorerna för att få placeringen kontrollerad.
  • Det är inte tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne (så kallad korspostning). Detta gäller oavsett om trådarna placeras i samma forumdel eller i olika forumdelar. Om en moderator har låst en tråd är det inte tillåtet att skapa en ny tråd om samma ämne. Regeln finns för att alla ska få samma chans att få sina trådar uppmärksammade och för att forumet ska bli så överskådligt som möjligt.
  • Det är inte tillåtet att skapa trådar som saknar diskussionsvärde. Det inbegriper trådar där man ber någon att utföra en tjänst, svara på en enkätundersökning eller delta i ett evenemang.
 • Bumpning

  Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast är till för att flytta tråden högre upp i trådlistningen (så kallad bumpning). Däremot är det tillåtet att skriva flera inlägg i rad förutsatt att varje nytt inlägg tillför information eller på annat sätt för diskussionen framåt. Regeln finns för att alla ska få samma chans att få sina trådar uppmärksammade och för att forumet ska bli så överskådligt som möjligt.

 • Rapportera olämpliga inlägg

  Medlemmar har möjlighet att rapportera misstänkta regelbrott genom att klicka på knappen ”rapportera” i inläggets nedre kant. Använd gärna denna funktion, men informera inte om det i tråden. Kommentera inte heller det misstänkta regelbrottet i tråden.

 • Signaturer och avatarer

  • Avatarer får inte vara animerade och får inte heller föreställa eller likna något som kan uppfattas som stötande.
  • Signaturer får, med centrerad layout, vara maximalt fem rader långa. Tomma eller delvis brukade rader räknas som hela rader.
  • Signaturer får maximalt innehålla tre olika färger. Svart, röd och länkarnas blå färg är ett exempel.
  • Avatarer och signaturer är att betrakta som personliga. Använd därför inte någon annan användares signatur eller avatar utan tillåtelse.
 • Piratkopiering

  Det är inte tillåtet att sprida länkar till piratkopior. Det är inte heller tillåtet att diskutera hur man kringgår kopieringsskydd eller olovligen kopierar upphovsrättsskyddade verk.

  All antydan till innehav av piratkopierat material är förbjuden.

  Trots att det kan vara lagligt att göra privata kopior är diskussioner om detta inte tillåtet. Svensk och internationell lagstiftning är svårtolkad och föränderlig och eftersom forumets moderatorer inte är jurister som kan bedöma varje enskilt fall är samtliga diskussioner av denna typ förbjudna. För mer information om § 7, se FAQ.

 • Brott

  Det är inte tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar. Allt innehåll regleras av svensk lagstiftning.

 • Marknadsföring och annonsering

  Forumet får inte användas för annonsering eller marknadsföring av egen eller andras verksamhet. Privatpersoner ska använda Marknad för all slags handel. Det räknas alltid som marknadsföring att sprida länkar som är utformade så att någon tjänar pengar, får poäng eller liknande när de används. Ett annat exempel är platsannonser.

 • Användare

  • Användarkonton är personliga och får inte säljas eller överlåtas. En fysisk person får inte registrera mer än ett användarkonto och det är inte tillåtet att registrera ett nytt om det gamla blir avstängt. Du kan när som helst kontakta SweClockers för att få dina uppgifter raderade, men vi förbehåller oss rätten att lagra vissa uppgifter för att upprätthålla säkerheten och förhindra missbruk av sajten. Det är möjligt att byta användarnamn genom att kontakta oss.
  • Representanter från företag i IT-branschen har fritt tillträde till forumet, men måste kontakta oss för att registrera ett officiellt användarkonto. Representanter har tillåtelse att agera som vanliga medlemmar, svara på frågor och hjälpa till med ärenden. All slags reklam och marknadsföring är förbjuden.
 • Synpunkter på moderering eller webbplatsen

  Om du har synpunkter på ett enskilt modereringsfall får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret. Skriv inte om det i forumet. Mer allmänna synpunkter på forumet eller webbplatsen i övrigt går det däremot bra att lämna genom att skapa en tråd i forumdelen Feedback.

 • Bilduppladdning

  Särskilda regler gäller för bilduppladdning. Genom att använda bilduppladdning godkänner du dessa regler. Du är själv ansvarig för innehållet i bilderna. Läs mer om dessa särskilda regler här.

Moderatorer

Den dagliga driften av diskussionsforumet sköts av förtroendevalda medlemmar, så kallade moderatorer. Dessa finns för att vara hjälpsamma och göra forumet så trevligt som möjligt, men deras uppgift är också att se till att reglerna följs. För att underlätta moderatorernas arbete kan du anmäla överträdelser genom att klicka på knappen ”anmäl” i inläggets nedre kant. Det går också bra att använda den funktionen för att få hjälp av moderatorerna om du exempelvis råkat stava rubriken på din tråd fel eller av misstag placerat den i en forumdel där den inte hör hemma.

Rättigheter

SweClockers hävdar ingen äganderätt till användargenererad information. Genom att använda SweClockers tjänster, lägga ut text, bilder eller annan media, ger du emellertid SweClockers obegränsat tillstånd att globalt och royaltyfritt reproducera, anpassa och publicera materialet.

Användargenererad information

Vem som helst kan registrera ett användarkonto och använda SweClockers tjänster. Alla inlägg i forumet, kommentarer till artiklar, gallerier samt annonser i marknad är användargenererad information och återspeglar inte SweClockers synsätt eller ståndpunkter.

Personlig integritet

All inkommande datakommunikation lagras, inklusive IP-adresser och annan metadata. Den sparade informationen kan användas för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av tjänsten.

Villkor och regler kan ändras. Om så sker meddelas ändringen i forumet.