Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2016

Montera hårddisk vid start

Hej!

Jag har mitt operativsystem på en SSD och vill spara spel och allt annat på en sekundär hårddisk.

Jag har läst mig till att man måste montera den för att man ska kunna spara filer till den och vad jag har förstått går det att göra till en automatisk process vid start.

Det här är guiden jag följer: http://www.binarytides.com/ubuntu-automatically-mount-partiti...

När jag ger Terminal kommandot "sudo fdisk -l" visar den det här:

Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 38913 cylindrar, totalt 625142448 sektorer
Enheter = sektorer av 1 · 512 = 512 byte
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Diskidentifierare: 0x73e72259

Enhet Start Början Slut Block Id System

VARNING: GPT (GUID Partition Table) upptäcktes på "/dev/sdb"! Verktyget fdisk saknar stöd för GPT. Använd GNU Parted.

Disk /dev/sdb: 128.0 GB, 128035676160 bytes
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 15566 cylindrar, totalt 250069680 sektorer
Enheter = sektorer av 1 · 512 = 512 byte
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Diskidentifierare: 0x00000000

Enhet Start Början Slut Block Id System
/dev/sdb1 1 250069679 125034839+ ee GPT

När jag ger Terminal kommandot "sudo blkid" svarar den så här:

/dev/sda: TYPE="nvidia_raid_member"
/dev/sdb1: UUID="F16A-B133" TYPE="vfat"
/dev/sdb2: UUID="0efbd427-979a-4714-8b94-db03b4f269f4" TYPE="ext4"
/dev/sdb3: UUID="1e1c49b7-7933-4370-9448-37bffe96da97" TYPE="swap"

Enligt guiden behöver jag ett UUID för att montera disken. Är det någon som kan förklara begripligt för mig hur jag ska göra? Jag har kört fast. :/

Jag är helnoob på Ubuntu, har aldrig kört Linux förut!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Långtbortistan
Registrerad
Mar 2007

Du måste partitionera /dev/sda och skapa ett filsystem innan du kan montera den. Jag har inte hela syntaxen i huvudet just nu men du använder först fdisk och sedan mkfs.

Sen kan du köra lsblk igen och få ut ditt UUID att klippa in i /etc/fstab. Jag skulle dock rekommendera att du mountar disken i en katalog vars namn säger dig något, inte UUID som i din guide. Mina mount-points heter saker som /media/backup, /media/htpc eller /media/2TBextern. Tänk också på att Linux är case sensitive.

Skickades från m.sweclockers.com

Det finns bara två sorters hårddiskar: de som har gått sönder och de som skall gå sönder.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2016

@zarkov: Jag försökte göra efterforskningar utifrån vad du gav mig men jag blev inte klokare. Skulle behöva en guide av något slag...

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Täby
Registrerad
Apr 2009

Installera Gparted från programförrådet. Kör Gparted och skapa partitioner och ett ext4 filsystem på sda.
Skapa en katalog som tex kan heta /disk2.
Redigera /etc/fstab
så att det står:
UUID= ditt UUID på sdb1 /disk2 ext4 defaults 0 0
spara /etc/fstab och kör "sudo mount -a"

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2016

Nu ser min /etc/fstab ut så här:

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=0efbd427-979a-4714-8b94-db03b4f269f4 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=F16A-B133 /boot/efi vfat defaults 0 1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=1e1c49b7-7933-4370-9448-37bffe96da97 none swap sw 0 0
#320 GB
UUID=5bf03d91-fa3e-4b3f-a29f-087e3caf4a9f /mnt/HDD ext4 defaults 0 0

Det fetmarkerade har jag lagt till. Men när jag ska välja den som plats för Steam Library står det att den är read only. Hur fixar man det?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Maj 2015
Skrivet av NightingalesBlackAce:

#320 GB
UUID=5bf03d91-fa3e-4b3f-a29f-087e3caf4a9f /mnt/HDD ext4 defaults 0 0

Denna montering bör fungera (förutsatt att det är rätt UUID och monteringspunkten existerar) om ingen förändrat default-inställningarna för mount i din maskin.
Taget från man mount:
defaults
Use default options: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async.

läs igenom /proc/mounts och/eller /etc/mtab så bör du kunna hitta vilka options som du monterar disken med, någonstans i listan med options bör du finna rw.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2016
Skrivet av grvn:

Denna montering bör fungera (förutsatt att det är rätt UUID och monteringspunkten existerar) om ingen förändrat default-inställningarna för mount i din maskin.
Taget från man mount:
defaults
Use default options: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async.

läs igenom /proc/mounts och/eller /etc/mtab så bör du kunna hitta vilka options som du monterar disken med, någonstans i listan med options bör du finna rw.

acenightingale@RUGER:~$ cat /proc/mounts
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,relatime,size=4026280k,nr_inodes=1006570,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=807400k,mode=755 0 0
/dev/disk/by-uuid/0efbd427-979a-4714-8b94-db03b4f269f4 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered 0 0
none /sys/fs/cgroup tmpfs rw,relatime,size=4k,mode=755 0 0
none /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
none /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
none /sys/kernel/security securityfs rw,relatime 0 0
none /sys/firmware/efi/efivars efivarfs rw,relatime 0 0
none /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
none /run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
none /run/user tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=102400k,mode=755 0 0
none /sys/fs/pstore pstore rw,relatime 0 0
/dev/sdb1 /boot/efi vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0
/dev/sda1 /mnt/HDD ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
systemd /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0
gvfsd-fuse /root/.gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0 0 0

Jag ser min SSDs UUID här men inte den andra?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2016

Edit: Nu såg jag min HDD, fetmarkerad. Den ser ju ut att vara monterad med rw (default) så varför kan jag inte skriva till den?

acenightingale@RUGER:~$ cat /proc/mounts
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,relatime,size=4026280k,nr_inodes=1006570,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=807400k,mode=755 0 0
/dev/disk/by-uuid/0efbd427-979a-4714-8b94-db03b4f269f4 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered 0 0
none /sys/fs/cgroup tmpfs rw,relatime,size=4k,mode=755 0 0
none /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
none /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
none /sys/kernel/security securityfs rw,relatime 0 0
none /sys/firmware/efi/efivars efivarfs rw,relatime 0 0
none /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
none /run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
none /run/user tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=102400k,mode=755 0 0
none /sys/fs/pstore pstore rw,relatime 0 0
/dev/sdb1 /boot/efi vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0
/dev/sda1 /mnt/HDD ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
systemd /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0
gvfsd-fuse /root/.gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0 0 0

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Maj 2015

Kan du navigera, m.h.a. den filhanterare du har, till /mnt/HDD och skapa en fil där? Får du några felmeddelanden?
Om du kunde skapa en fil, öppna den och skriv något i den och spara. Får du några felmeddelanden?

Vad får du för output från (får du några fel?)
ls -la /mnt/HDD
cat /mnt/HDD/<filnamnet på den du nyss skapade>

Vad heter användaren som kör Steam och vilka grupper tillhör den?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2005
Skrivet av NightingalesBlackAce:

Edit: Nu såg jag min HDD, fetmarkerad. Den ser ju ut att vara monterad med rw (default) så varför kan jag inte skriva till den?

acenightingale@RUGER:~$ cat /proc/mounts

/dev/sda1 /mnt/HDD ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0

vad är:
relatime och data=ordered
för något? det har jag aldrig sett förut

Här har jag exempel på en mountpoint som jag har

#<filesystem> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>

/dev/sda3 /backup ext4 defaults 0 0

(defaults använder default options som är: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async)

du kan ersätta /dev/sda3 med "UUID={YOUR-UID}" vilket anses vara säkrare än att använda enhetsbeteckningar som /dev/sda3

Ta reda på UUID genom: $ sudo lsblk -f -no UUID,NAME
Detta ger:

NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT
sda
├─sda1 vfat CBB6-24F2 /boot
├─sda2 ext4 SYSTEM 0a3407de-014b-458b-b5c1-848e92a327a3 /
├─sda3 ext4 DATA b411dc99-f0a0-4c87-9e05-184977be8539 /home
└─sda4 swap f9fe0b69-a280-415d-a03a-a32752370dee [SWAP]

Exmpel på UUID är: b411dc99-f0a0-4c87-9e05-184977be8539

eller bara $ sudo blkid /dev/sda3

och katalogen /mnt/HDD måste finnas/vara skapad innan du mountar men det visste du nog

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Maj 2015
Skrivet av Lexdale:

vad är:
relatime och data=ordered
för något? det har jag aldrig sett förut

relatime handlar om när accesstiden på en fil ska uppdateras. Standardvärdet är relatime (finns några till, om de är av intresse kolla manualen för mount(8) och leta efter 'atime') och behöver därför inte skrivas i /etc/fstab men dyker upp i /proc/mounts.

data=ordered handlar, enkelt förklarat, om hur journalföring ska utföras. ext4 är journalförande filsystem. Även här är det standardvärdet.

/proc/mounts beskriver alla aktiva monteringar i systemet.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Linköping
Registrerad
Okt 2004
Skrivet av NightingalesBlackAce:

UUID=5bf03d91-fa3e-4b3f-a29f-087e3caf4a9f /mnt/HDD ext4 defaults 0 0

Det fetmarkerade har jag lagt till. Men när jag ska välja den som plats för Steam Library står det att den är read only. Hur fixar man det?

Har din användare rättingheter till /mnt/HDD ? Som standard så är det ju oftast bara filer i din home mapp som du kan skriva till. Testa ändra ägaren på /mnt/HDD från (troligvis) root till din vanliga användare.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Falun
Registrerad
Aug 2005
Skrivet av Dark Defender:

Har din användare rättingheter till /mnt/HDD ? Som standard så är det ju oftast bara filer i din home mapp som du kan skriva till. Testa ändra ägaren på /mnt/HDD från (troligvis) root till din vanliga användare.

jag tycker också att det här känns troligt
gör en /home/NightingalesBlackAce/steam och lägg disken och spelen där. kommer att fungera utmärkt.

She goes to finos

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2016

Din användare har inte rätt att skriva till hårddisken Det är bara root som får göra sådant.
Öppna ett terminal fönster och skriv "id" du får nu fram ditt numeriska användar och grupp id dvs tex uid=1001 gid=1001. Lägg till dessa uid=1001,gid=1001 i options på fstab raden tex "UUID=bla-bla-bla /mnt/monteringsplats ext4 defaults,uid=1001,gid=1001 0 0" . Detta skall göra så din användare har rätt att skriva på filsystemet.

Ett annat sätt är att skapa en mapp som root och ge den till din användare.
cd /mnt/monteringspunkt
$ sudo mkdir en_mapp
$ ls -l
$ sudo chown användarnamn:gruppnamn en_mapp
$ ls -l
"ls -l" är för å visa ändringen före och efter.
OT
Sedan för enkel åtkomst till hårddisken/mappen kan du skapa en symboliska länkar i din hemmapp för mappar som du vill ha på hårddisken. Tex.
$ cd
$ ln -s /mnt/monteringspunkt/en_mapp länknamn
Ha de gott.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Apr 2013

Varför krångla till det? Den enklaste och säkraste metoden är att skapa en ny grupp som får hantera vissa kataloger, dessutom lättare att lägga till eller ta bort användare om man behöver det.

Skapa en ny grupp och lägg till användare

$ sudo groupadd hddusers $ sudo adduser användarnamn1 användrnamn2 ... hddusers

Skapa katalogen och lägg till den i fstab

$ sudo mkdir /mnt/hddname $ sudo nano /etc/fstab

Lägg till följande rad i /etc/fstab, glöm inte ta reda på dina värden

UUID=UUID_NR /mnt/hddname ext4 defaults 0 2

Gör katalogen medlem av gruppen och ändra rättigheterna. I denna får root och gruppen full behörighet, alla andra får bara se innehållet.

$ sudo chown root:hddusers $ sudo chmod 775 /mnt/hddname

Vill du inte få någon annan än root och gruppen att se innehållet.

$ sudo chmod 770 /mnt/hddname

Vill du bara visa innehållet för en viss grupp, utan redigeringsrättigheter:

$ sudo chmod 750 /mnt/hddname

Server: AMD Ryzen 7 1800X 8/16 | ASUS Crosshair VI hero | 64 GB Corsair RAM @3000 MHz | ASUS radeon RX 460 2GB | Samsung 960 PRO 512 GB M.2 | 2x 2 TB Samsung 850 PRO SSD | 6x Seagate 10 TB | NEC PA301W @ 2560x1600 | Linux Mint 19 Cinnamon

Trädvy Permalänk
Inaktiv
Registrerad
Apr 2016

När jag satt och läste denna tråd blev jag lite fundersam, det låter väldigt krångligt allt. Jag gick över till Linux från Windows för några år sedan. Jag hade då en väldig massa information på tre 1Tb hdd diskar som var ntfs formaterade, operativsystemet installerade jag på en ssd disk. Jag ville ha det som TS att de skulle monteras när jag startar upp datorn. I programmet gnome-disks behövde jag bara klicka i rutan att de skulle monteras vid start. Diskarna är fortfarande NTFS formaterade.
Finns inte denna enkla lösning i Ubuntu?
Ställer denna fråga av ren nyfikenhet, jag är inget proffs på Linux men är väldigt vetgirig och det är alltid kul att lära mer.

Stavfel
Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Maj 2015

@Weibull64:
Det finns ett flertal olika grafiska användargränssnitt man kan använda som inte tagits upp här. Jag har själv inte tagit upp något av dem då tråden var mycket riktad mot att göra det direkt i konfigurationsfilerna. Jag valde även bort det då jag inte har mycket erfarenhet av dem och de jag testat har haft problem med att korrekt montera vilket ledat till att jag själv ändå behövt editera /etc/fstab.

Beroende på vilken version av Ubuntu man kör så finns det från början ett grafiskt gränssnitt som heter 'Disks' installerat. (Tror paketnamnet för den är gnome-disk-utility så det kan vara samma som du använt)
Disks är till för att underlätta skrivandet av /etc/fstab då man ska bara pricka i några rutor så skriver Disks /etc/fstab åt en. Jag har testat det förut och det fungerar för NTFS-diskar men klarade inte av att korrekt montera ext4 då jag fick själv ändå editera /etc/fstab.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Mar 2016

De var som attan! Jag kände inte till det där gnome-disks, /usr/bin/gnome-disks på ubuntu. Och här har man suttit och editerat fstab i onödan i 15 år :-).
Å andra sidan så ljuger gnome-disks mig rätt upp i ansiktet. Hävdar tex att min hempartition inte är monterad fast den är monterad via device-mapper och flashcache.

Trädvy Permalänk
Inaktiv
Registrerad
Apr 2016
Skrivet av grvn:

@Weibull64:
Det finns ett flertal olika grafiska användargränssnitt man kan använda som inte tagits upp här. Jag har själv inte tagit upp något av dem då tråden var mycket riktad mot att göra det direkt i konfigurationsfilerna. Jag valde även bort det då jag inte har mycket erfarenhet av dem och de jag testat har haft problem med att korrekt montera vilket ledat till att jag själv ändå behövt editera /etc/fstab.

Beroende på vilken version av Ubuntu man kör så finns det från början ett grafiskt gränssnitt som heter 'Disks' installerat. (Tror paketnamnet för den är gnome-disk-utility så det kan vara samma som du använt)
Disks är till för att underlätta skrivandet av /etc/fstab då man ska bara pricka i några rutor så skriver Disks /etc/fstab åt en. Jag har testat det förut och det fungerar för NTFS-diskar men klarade inte av att korrekt montera ext4 då jag fick själv ändå editera /etc/fstab.

Ja gnome-disk-utility är det som jag har använt. Har bara testat på NTFS-diskar valde att behålla dem som de var eftersom de redan hade en väldig massa filer på sig och det skulle ta tid att flytta och sedan lägga tillbaka efter formatering. Sambon vägrar använda Linux så det finns en ssd-disk med hennes Windows 10 på. Ja det är verkligen hennes jag inte startat Windows sedan jag installera det till henne.
Finns det stöd i Windows för ext4?

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Maj 2015

@Weibull64:
Windows stödjer inte ext4 men det finns tredjeparts-mjukvara som ska fungera. De brukar fungera så att de sätter sig mellan Windows och HDD och fungerar som en proxy. Jag har aldrig testat i Win 10 så jag har ingen aning om vilken tredjeparts-mjukvara som du behöver.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
#Archlinux
Registrerad
Jun 2007
Skrivet av grvn:

@Weibull64:
Windows stödjer inte ext4 men det finns tredjeparts-mjukvara som ska fungera. De brukar fungera så att de sätter sig mellan Windows och HDD och fungerar som en proxy. Jag har aldrig testat i Win 10 så jag har ingen aning om vilken tredjeparts-mjukvara som du behöver.

Senast jag testade det (win7 tiden) så fick man bara read inte write rättigheter men kanske har fixats.

Arch - Makepkg, not war -||- Asus Crosshair Hero VI -||- GSkill 16GiB DDR4 15-15-15-35-1T 3466Mhz -||- AMD 1600x @ 4.1GHz -||- nVidia MSI 970 Gaming -||- Samsung 850 Pro -||- EVEGA G2 750W -||- Corsair 570x -||- Asus Xonar Essence STX -||- Sennheiser HD-650 -||
Arch Linux, one hell of a distribution.

Trädvy Permalänk
Inaktiv
Registrerad
Apr 2016
Skrivet av grvn:

@Weibull64:
Windows stödjer inte ext4 men det finns tredjeparts-mjukvara som ska fungera. De brukar fungera så att de sätter sig mellan Windows och HDD och fungerar som en proxy. Jag har aldrig testat i Win 10 så jag har ingen aning om vilken tredjeparts-mjukvara som du behöver.

Nej det var bara en nyfiken fråga, är inget som kommer att göras. Är så nöjd med Linux.