Fel vid "make mrproper" varför?

Permalänk
Inaktiv

Fel vid "make mrproper" varför?

Jag ska installera en appl som behöver kernelmoduler för att fungera och när jag följer anvisningarna för att skapa dessa så skiter det sig ganska omgående..

Står att man ska köra "make mrproper" men får bara en error när jag gör det..

[root@lnxtest02 2.6.9-34.EL-i686]# make mrproper
scripts/Makefile.clean:10: Documentation/DocBook/Makefile: No such file or directory
make[1]: *** No rule to make target `Documentation/DocBook/Makefile'. Stop.
make: *** [_mrproper_Documentation/DocBook] Error 2

och om man nu ignorerar denna och går vidare så ska man kopiera configfilen från /boot till kernel-src katalogen och köra "make oldconfig"
det fungerade bra men sen när jag ska köra "make bzImage" så dyker följande upp

[root@lnxtest02 2.6.9-34.EL-i686]# make bzImage
CHK include/linux/version.h
SPLIT include/linux/autoconf.h -> include/config/*
CHK include/asm-i386/asm_offsets.h
/bin/sh: arch/i386/kernel/asm-offsets.s: No such file or directory
UPD include/asm-i386/asm_offsets.h
mv: cannot stat `include/asm-i386/asm_offsets.h.tmp': No such file or directory
make: *** [include/asm-i386/asm_offsets.h] Error 1

Nån som har några bra ideer på hur man avhjälper dessa problem??