Iphone 12 kan återkallas på grund av hög strålning

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av Rapidact:

Fick höra igår att kommunens hälsokontor (Miljöförvaltningen) själva sagt till en drabbad att de är totalt nedringda av unga människor som mår dåligt i Norra Djurgårdsstaden. Vad är speciellt där? Har de 5G inbyggt i husen? Något nytt IOT projekt som gått fel? Det är sådant jag ska börja titta på. Kanske kommer bli något för Sweclockers att rapportera snart? Kom ihåg då att jag var först med nyheten.

Annars är brister i ventilation en ganska vanlig orsak till sämre mående i lägenhet. I just Norra Djurgårdsstaden finns dessutom en annan rätt given misstänkt:

Inom Norra Djurgårdsstaden förekommer cyanider från gasframställningen och
reningen av stadsgasen under den tid då gasen framställdes ur stenkol.
PDF

Vore det inte värt att åtminstone undersöka de möjligheterna innan man hoppar till en slutsats, som kanske får till följd att människor fortsätter må dåligt?

En annan korrelation som kan vara värd att titta närmare på, är att det är just det område du arbetat med tidigare och som du kanske känner att du har kompetens i och kontroll över, som återkommande blir förklaringen till hur du mår, din familjesituation, osv.

Eftersom förekomsten av EM-fält som är långt under lagstadgade gränsvärden verkar sakna någon tydlig koppling till symtomen du räknar upp, kanske det kunde vara värt att titta efter alternativa förklaringar?

Visa signatur

Det kan aldrig bli fel med mekanisk destruktion

Permalänk
Medlem
Skrivet av Rapidact:

Fick höra igår att kommunens hälsokontor (Miljöförvaltningen) själva sagt till en drabbad att de är totalt nedringda av unga människor som mår dåligt i Norra Djurgårdsstaden. Vad är speciellt där? Har de 5G inbyggt i husen? Något nytt IOT projekt som gått fel? Det är sådant jag ska börja titta på. Kanske kommer bli något för Sweclockers att rapportera snart? Kom ihåg då att jag var först med nyheten.

Om du på riktigt tror på detta och är bekymrad råder jag dig till att begära ut samtliga ärenden rörande detta i Norra Djurgårdsstaden från miljöförvaltningen i Stockholms stad. Det gör du enkelt med hänvisning till OSL och dom kommer svara dig skyndsamt eftersom det är lag. Då kan du själv avgöra om det är såsom du hört eller om det bara är en överdriven skröna.

Visa signatur

SPELA: 13900K - Gaming X Trio 4090
LEVA: OnePlus 10 Pro - MacBook Air M2 13"
PLÅTA: Canon C70, R3, 1DX mkII, BMPCC6K
FLYGA: DJI FPV, Avata

Permalänk
Medlem
Skrivet av Zemlan:

Fast grejen här är att detta är ett väl utstuderat område till skillnad från rökningen och korruptionen runt det...

Nej, de tar bara hänsyn till omedelbara effekter, som uppvärmning av din vävnad till en viss grad (referensvärdet skyddar mot några minuters exponering), de ignorerar långsiktig exponering helt. Det saknas forskning, det har mitt fall visat. Det finns dock väldigt många studier som visar att detta är skadligt sedan 1950-talet och många länder har mycket striktare gränsvärden baserat på egen forskning och inrapporterade symtom.

Jag ska ge ett utförligt svar senare ikväll, men just nu måste jag göra klart ett projekt jag sitter med (vanligt arbete).

Permalänk
Medlem
Skrivet av Zemlan:

Fast grejen här är att detta är ett väl utstuderat område till skillnad från rökningen och korruptionen runt det... Detta handlar om icke-joniserande strålning och det finns gott om forskning inom detta ämne som är objektiv. Vi vet hur det fungerar. Det värmer upp. Termisk uppvärmning som du tog upp tidigare är den enda kända effekten. Inget annat har kunnat påvisas när det gäller svag icke-joniserande strålning. Och det går inte att bevisa ett negativ som du verkar kräva.

Du är övertygad om att det finns andra effekter och åberopar försiktighetsprincipen men det finns liksom inget som tyder på att den behöver blandas in här mer än den redan har blandats in för forskningsläget är mycket gott. Om man inte låter sig påverkas av en massa forskning som gjorts på oärliga grunder med ytterst tveksamma metoder eller annan pseudovetenskap dvs.

Det har gjorts tester med både djur och människor förr med starka fält över längre tid och det är då man kom fram till hur starka fält får vara för att inte orsaka problem. Men några dolda problem av svagare fält över lång tid, likt de vi diskuterar här, typ strålning från mobilmaster som är långt från oss eller wifi routrar i våra hem osv över lång tid har inte ens på senare tid (2000-talet) när mer forskning gjorts på området kunnat påvisas.

Försiktighetsprincipen används liksom redan på området pga ovan nämnda forskningsresultat. Du kräver ännu lägre nivåer men det finns inga, återigen inga, belägg för det på ett område med så gott forskningsläge som detta är.

Det är bara personer som tex du som agerar visselblåsare pga ni påstår er hitta personer som har alla möjliga åkommor som kan bero på precis vad som helst egentligen men ni kokar ner allt till strålningen från mobilnäten är den enda tänkbara orsaken av allt... Det är inte konstigt att ni inte får något större gehör från allmänheten. Det är för låg nivå på det hela och evidensen är som bäst ytterst skakig.

Det är intressant att du pekar på rökning och korruption, som om telekommunikationsindustrin är immun mot sådana frågor? Faktum är att även telekombolag har haft sina egna skandaler, inklusive mutor och korruption, för att påverka beslutsfattande och reglering. Så att påstå att detta område är fritt från korruption jämfört med tobaksindustrin är inte helt rättvisande. Vi har ju Telia och Eriksson i Sverige som är väl kända för detta beteende. Alltid "follow the money"

Att låsa fast sig vid "termisk uppvärmning" som den enda "erkända" hälsoeffekten av icke-joniserande strålning som ICNIRP så högtidligt utfärdar, betyder inte att det är en stenristad sanning, utan bara något som speglar en specifik tidpunkt i en ständigt utvecklande vetenskap.

Vetenskapen aldrig är statisk, den utvecklas och fördjupas med nya rön. Oxidativ stress och andra undergranskade hälsoeffekter är på kraftig uppgång i vetenskapliga diskussioner. Det kan jag t o m påvisa i Strålsäkerhetsmyndighetens egna källor, men även hos svenska fackliga organisationer som är rädda om sina takarbetare. Men eftersom dessa studier inte har klarat av ICNIRP:s rigorösa vetenskapliga granskning, stämplas de som "oerkända" och därmed förbisedda. Detta resulterar i en farlig brist i den vetenskapliga debatten, om endast de faror som har lyckats klara en byråkratisk hinderbana ska beaktas. Ett systemfel som kan ha allvarliga konsekvenser för allmänhetens hälsa. Varför dessa ständiga försök till att tysta debatten?

Försiktighetsprincipen används inte heller enbart när det finns en klar och tydlig risk, utan också när det finns osäkerheter och ofullständig information. Om det finns mängder av rapporterade fall av människor som upplever hälsoeffekter kan detta i sig vara en anledning att tillämpa försiktighetsprincipen i större utsträckning.

ICNIRP fokuserar på och erkänner bara omedelbara effekter. Men hur är effekten av långvarig exponering för låga nivåer av strålning? Det vara så att långtidsstudier (som kan vara svåra och dyra att utföra) skulle visa annorlunda. Jag ser redan vad som hänt med mina grannar där jag bott, en kraftig hälsoförsämring bara på några månader efter nya basstationen kom upp, och de har exponerats för långt lägre nivåer än mig. Från att t ex gått långa promenader med stavar runt lillsjön förra året, klarar den grannen knappt upp för trapporna längre. Sakta men säkert hamna de där. Hur är det möjligt?

Den klassiska liknelsen med grodan i kokande vatten kan faktiskt passa bra här: Om du placerar en groda i en gryta med kokande vatten, kommer grodan att genast hoppa ur. Men om du lägger grodan i en gryta med kallt vatten och sedan gradvis höjer temperaturen, kommer grodan att stanna kvar tills den kokar ihjäl. Detta exempel används ofta för att illustrera hur små, gradvisa förändringar över tid kan leda till katastrofala konsekvenser utan att det finns något uppenbart ögonblick då man inser att något är fel.

I frågan om strålning och långtidseffekter kan vi se en liknande dynamik. Kanske är det så att vi alla, metaforiskt talat, sitter i en gryta med gradvis stigande "temperatur" av elektromagnetisk strålning. Eftersom det inte finns några omedelbara, akuta effekter, är det lätt att bortse från potentiella långtidseffekter. Vi anpassar oss till den nya "normala" nivån av exponering och ifrågasätter sällan säkerheten eftersom vi inte ser omedelbara negativa konsekvenser.

Men, precis som i fallet med grodan, kan det visa sig att det var för sent att agera när de negativa effekterna slutligen blir uppenbara. Vid den tidpunkten kan den "kokande grytan" av potentiella hälsoeffekter vara svår att undvika, och det kan finnas begränsade möjligheter att vända utvecklingen.

Detta är varför det är så viktigt att ta hänsyn till långtidseffekter och att tillämpa försiktighetsprincipen, särskilt när det kommer till något så allomfattande som exponering för elektromagnetisk strålning, som nästan alla i vår moderna värld utsätts för på någon nivå.

Jag själv får extrema symtom omgående när jag exponeras i extrema nivåer. Jag är ett livs levande bevis på att referensnivåerna är helt fel satta, det skulle även ni vara om ni vågade exponera er tillräckligt länge. För mig tog det en vecka hemma efter jobbet. Någon som exponeras för en lägre nivå, handlar det mest bara om en tidsfråga.

Vi kan inte ha en attityd där vi ignorerar potentiella hot tills det är för sent att göra något åt dem.

Det är också viktigt att ta hänsyn till de ekonomiska incitamenten som styr forskning och policybeslut. "Follow the money" är en gammal regel som ofta visar sig vara sann. I fallet med icke-joniserande strålning, har telekommunikationsindustrin stora ekonomiska intressen i att snabbt rulla ut ny teknologi utan hinder. Det kan därför vara värt att ställa frågan: Vem finansierar forskningen? Och hur påverkar det slutsatserna och de officiella riktlinjerna? Med så stora vinster på spel är det rimligt att ifrågasätta om alla sidor av problemet verkligen undersöks noggrant.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Rapidact:

Det är intressant att du pekar på rökning och korruption, som om telekommunikationsindustrin är immun mot sådana frågor? Faktum är att även telekombolag har haft sina egna skandaler, inklusive mutor och korruption, för att påverka beslutsfattande och reglering. Så att påstå att detta område är fritt från korruption jämfört med tobaksindustrin är inte helt rättvisande. Vi har ju Telia och Eriksson i Sverige som är väl kända för detta beteende. Alltid "follow the money"

Att låsa fast sig vid "termisk uppvärmning" som den enda "erkända" hälsoeffekten av icke-joniserande strålning som ICNIRP så högtidligt utfärdar, betyder inte att det är en stenristad sanning, utan bara något som speglar en specifik tidpunkt i en ständigt utvecklande vetenskap.

Vetenskapen aldrig är statisk, den utvecklas och fördjupas med nya rön. Oxidativ stress och andra undergranskade hälsoeffekter är på kraftig uppgång i vetenskapliga diskussioner. Det kan jag t o m påvisa i Strålsäkerhetsmyndighetens egna källor, men även hos svenska fackliga organisationer som är rädda om sina takarbetare. Men eftersom dessa studier inte har klarat av ICNIRP:s rigorösa vetenskapliga granskning, stämplas de som "oerkända" och därmed förbisedda. Detta resulterar i en farlig brist i den vetenskapliga debatten, om endast de faror som har lyckats klara en byråkratisk hinderbana ska beaktas. Ett systemfel som kan ha allvarliga konsekvenser för allmänhetens hälsa. Varför dessa ständiga försök till att tysta debatten?

Försiktighetsprincipen används inte heller enbart när det finns en klar och tydlig risk, utan också när det finns osäkerheter och ofullständig information. Om det finns mängder av rapporterade fall av människor som upplever hälsoeffekter kan detta i sig vara en anledning att tillämpa försiktighetsprincipen i större utsträckning.

ICNIRP fokuserar på och erkänner bara omedelbara effekter. Men hur är effekten av långvarig exponering för låga nivåer av strålning? Det vara så att långtidsstudier (som kan vara svåra och dyra att utföra) skulle visa annorlunda. Jag ser redan vad som hänt med mina grannar där jag bott, en kraftig hälsoförsämring bara på några månader efter nya basstationen kom upp, och de har exponerats för långt lägre nivåer än mig. Från att t ex gått långa promenader med stavar runt lillsjön förra året, klarar den grannen knappt upp för trapporna längre. Sakta men säkert hamna de där. Hur är det möjligt?

Den klassiska liknelsen med grodan i kokande vatten kan faktiskt passa bra här: Om du placerar en groda i en gryta med kokande vatten, kommer grodan att genast hoppa ur. Men om du lägger grodan i en gryta med kallt vatten och sedan gradvis höjer temperaturen, kommer grodan att stanna kvar tills den kokar ihjäl. Detta exempel används ofta för att illustrera hur små, gradvisa förändringar över tid kan leda till katastrofala konsekvenser utan att det finns något uppenbart ögonblick då man inser att något är fel.

I frågan om strålning och långtidseffekter kan vi se en liknande dynamik. Kanske är det så att vi alla, metaforiskt talat, sitter i en gryta med gradvis stigande "temperatur" av elektromagnetisk strålning. Eftersom det inte finns några omedelbara, akuta effekter, är det lätt att bortse från potentiella långtidseffekter. Vi anpassar oss till den nya "normala" nivån av exponering och ifrågasätter sällan säkerheten eftersom vi inte ser omedelbara negativa konsekvenser.

Men, precis som i fallet med grodan, kan det visa sig att det var för sent att agera när de negativa effekterna slutligen blir uppenbara. Vid den tidpunkten kan den "kokande grytan" av potentiella hälsoeffekter vara svår att undvika, och det kan finnas begränsade möjligheter att vända utvecklingen.

Detta är varför det är så viktigt att ta hänsyn till långtidseffekter och att tillämpa försiktighetsprincipen, särskilt när det kommer till något så allomfattande som exponering för elektromagnetisk strålning, som nästan alla i vår moderna värld utsätts för på någon nivå.

Jag själv får extrema symtom omgående när jag exponeras i extrema nivåer. Jag är ett livs levande bevis på att referensnivåerna är helt fel satta, det skulle även ni vara om ni vågade exponera er tillräckligt länge. För mig tog det en vecka hemma efter jobbet. Någon som exponeras för en lägre nivå, handlar det mest bara om en tidsfråga.

Vi kan inte ha en attityd där vi ignorerar potentiella hot tills det är för sent att göra något åt dem.

Det är också viktigt att ta hänsyn till de ekonomiska incitamenten som styr forskning och policybeslut. "Follow the money" är en gammal regel som ofta visar sig vara sann. I fallet med icke-joniserande strålning, har telekommunikationsindustrin stora ekonomiska intressen i att snabbt rulla ut ny teknologi utan hinder. Det kan därför vara värt att ställa frågan: Vem finansierar forskningen? Och hur påverkar det slutsatserna och de officiella riktlinjerna? Med så stora vinster på spel är det rimligt att ifrågasätta om alla sidor av problemet verkligen undersöks noggrant.

Jo fast nu är det så att icke joniserande strålning finns det gott om oberoende forskning på, det här inte enbart bedrivits av företagen som vill sälja produkter. Det som är grejen. Forskningsläget är gott som jag nämnde. Det är bara du och en liten minoritet som inte håller med för ni upplever alla möjliga symtom som kan bero på typ precis vad som helst. Men ni drar slutsatsen att det måste vara radiovågorna för det är ett enkelt svar för er med er övertygelse. Detta trots att plötsliga allergier kan dyka upp med ålder tex osv osv. Ni har inga belägg annat än känslor och hypoteser.

Vetskapen är rätt tydlig på detta område. Har ni en annan uppfattning ligger rimligtvis bevisbördan på er som vill omkullkasta vetskapen. Inte på vetskapen som under de senaste 100 åren vi haft radiovågor runt oss inte kunnat hitta något samband vid svaga fält. Det är det som är grejen du inte vill förstå. För du tror de finns något här som vetenskapen inte kunnat hitta.

Vetskapen är aldrig statisk men återigen finns det vissa områden som är närmast statiska. Känns inte troligt att Newtons lagar kommer omkullkastas närmsta tiden, eller hur? Detta område har det forskats massvis på. Icke joniserande strålning är inte nytt för oss på något sätt. Det är väl utstuderat. Är ju inget som säger att vi inte ska fortsätta forska på det för det, och det bedrivs garanterat forskning fortfarande. Resultaten är bara inte de du vill se. En inställning som inte är seriös när det gäller forskning förövrigt. Många som tror sig hitta nya rön faller på just detta. De slår på stora trumman och så kan det hela inte återskapas oberoende.

Försiktighetsprincipen används mycket riktigt så. Och detta område har vi god insikt i och därför är nivåerna sätta som de är. Det är inte svårare än så. Du och en ytterst liten skara tror ni är något på spåren här, det liknar mer en konspirationsteori än vetskap allvarligt talat. Vetenskapen håller inte med er helt enkelt. Då ligger det på er att omkullkasta den. Om ni lyckas och det visar sig att ni har rätt att all heder till er. Men vetskapen håller inte med er och det finns noll belägg för det ni påstår er ha hittat eller är på spåren. Mycket mer troligt att åkommorna beror på andra yttre faktorer.

Låter som din granne blivit äldre och kroppen helt enkelt börjar ge upp. Sakta men säkert, naturlig del av att åldras. Kanske har det kommit lite plötsligt pga de inte kunde vistas ute lika mycket pga hysterin under pandemin vi nyligen genomlevt tex? Är man äldre och inte håller igång går det snabbt utför om man slutar tvärt under flera år. Har du ens lekt med en sån tanke innan du drog slutsatsen att det måste vara radiovågorna? Som utomstående kan jag komma på gott om orsaker men radiovågorna registerar inte ens på skalan. Du däremot går direkt dit och drar slutsatsen att det måste vara radiovågorna. När det kan bero på hur mycket olika saker som helst.

Givetvis ska man ta potentiella hot på allvar och följa pengarna så det inte fifflas och fuskas. Men återigen är detta ett område det finns gott om forskning som gjorts de senaste hundra åren eller så. Och inget samband har kunnat påvisas ännu och en icke vara är omöjlig att bevisa som jag nämnt innan. Men man vet att starka fält över lång tid ger negativa effekter. Så trots att man inte kunnat hitta något samband för svaga genom åren så har nivåerna satts lågt. Försiktighetsprincipen är redan i effekt. Så det är inte konstigt att folk ställer sig tveksamma när du vill strama åt den ännu mer.

Det är inget konstigt i det iofs. Vi trygghetsskadade svenskar är världsmästare på att åberopa försiktighetsprincipen till höger och vänster så ribban för när något uppfattas som obehagligt och farligt bara sjunker och sjunker. Gäller allt möjligt och det är absurt.

Så som jag nämnde tidigare. Bevisbördan ligger nog allvarligt talat på er som har dessa symptom att bevisa att de faktiskt beror på det ni påstår att det beror på. Detta genom att utföra kontrollerade studier där faktorerna som kan påverka minimeras, alla värden man han komma på i kroppen kontrolleras osv och det absolut viktigaste, att placebo blandas in så åkommorna inte dyker upp när man tror att man utsätts för något - något som många med elallergi och liknande udda symptom gång på gång faller på. Vilket är orsaken till att ni inte får något större gehör misstänker jag. Finns ju tex fall där folk ska dricka alkohol osv. Några får placebo andra riktig alkohol. De med placebo betedde sig mer berusat än de som drack alkohol.

Du snackar om att du har kraftiga reaktioner vid "extrema" fält. Det blir ju intressant först när du oberoende testas i en miljö där du inte vet vad nivåerna ligger på, miljon är helt okänd för dig i allmänhet och upprepade gånger har alltid reaktionerna blossat just när fälten är höga trots att du har noll koll på vad nivåerna ligger på. Om vi säger så.

Det är ofta så här det ser ut. Nya rön får slåss i uppförsbacke. Visar det sig att rönen oberoende kan verifieras och är helt korrekt utförda så kommer vetenskapen att anamma dem. Men det finns gott om saker som där man tror att man hittat något men det går inte återskapa det oberoende och då faller det.

Tror inte vi kommer komma ngn vart så jag lämnar det här tror jag. Men önskar lycka till. Hittar du bevis för det du påstår så all heder till dig. Jag är skeptisk. Men om det oberoende kan verifieras så kommer det ju anammas. Om inte, då är det kanske bättre du ser dig besegrad. Din hypotes stämde kanske inte helt enkelt. Var öppen för att detta kan ske.

Visa signatur

| AMD Ryzen 7 5800X3D | Noctua NH-U12A | Gigabyte X570 Aorus Pro | Powercolor Radeon RX 6900XT Red Devil | 16GB G.Skill Trident Z@3600 CL15 | Gigabyte Aorus 2TB M.2 NVMe SSD | Fractal Design Ion+ Platinum 860W | Fractal Design Meshify S2 Blackout | Corsair K70 | Logitech G502 | Alienware AW3423DWF |

Permalänk
Medlem

Detta säger väl en del om vad vi har att göra med, från Wikipedia.

"Electromagnetic hypersensitivity (EHS) is a claimed sensitivity to electromagnetic fields, to which negative symptoms are attributed. EHS has no scientific basis and is not a recognized medical diagnosis, although it is generally accepted that the experience of EHS symptoms is of psychosomatic origin. Claims are characterized by a "variety of non-specific symptoms, which afflicted individuals attribute to exposure to electromagnetic fields". Attempts to justify the claim that EHS is caused by exposure to electromagnetic fields have amounted to pseudoscience.

Those who are self-described with EHS report adverse reactions to electromagnetic fields at intensities well below the maximum levels permitted by international radiation safety standards. Provocation trials have found that such claimants are unable to distinguish between exposure and non-exposure to electromagnetic fields. A systematic review of medical research in 2011 found no convincing scientific evidence for symptoms being caused by electromagnetic fields. Since then, several double-blind experiments have shown that people who report electromagnetic hypersensitivity are unable to detect the presence of electromagnetic fields and are as likely to report ill health following a sham exposure as they are following exposure to genuine electromagnetic fields, suggesting the cause in these cases is the nocebo effect.

As of 2005, the WHO recommended that claims of EHS be clinically evaluated to determine and rule out alternative diagnoses for suffered symptoms. Cognitive behavioral therapy and management of co-morbid psychiatric disorders may be helpful in managing the condition.

Some people who feel they are sensitive to electromagnetic fields may seek to reduce their exposure or use alternative medicine. Government agencies have enforced false advertising claims against companies selling devices to shield against EM radiation."

Permalänk
Medlem
Skrivet av Zemlan:

Jo fast nu är det så att icke joniserande strålning finns det gott om oberoende forskning på, det här inte enbart bedrivits av företagen som vill sälja produkter. Det som är grejen. Forskningsläget är gott som jag nämnde. Det är bara du och en liten minoritet som inte håller med för ni upplever alla möjliga symtom som kan bero på typ precis vad som helst. Men ni drar slutsatsen att det måste vara radiovågorna för det är ett enkelt svar för er med er övertygelse. Detta trots att plötsliga allergier kan dyka upp med ålder tex osv osv. Ni har inga belägg annat än känslor och hypoteser.

Vetskapen är rätt tydlig på detta område. Har ni en annan uppfattning ligger rimligtvis bevisbördan på er som vill omkullkasta vetskapen. Inte på vetskapen som under de senaste 100 åren vi haft radiovågor runt oss inte kunnat hitta något samband vid svaga fält. Det är det som är grejen du inte vill förstå. För du tror de finns något här som vetenskapen inte kunnat hitta.

Vetskapen är aldrig statisk men återigen finns det vissa områden som är närmast statiska. Känns inte troligt att Newtons lagar kommer omkullkastas närmsta tiden, eller hur? Detta område har det forskats massvis på. Icke joniserande strålning är inte nytt för oss på något sätt. Det är väl utstuderat. Är ju inget som säger att vi inte ska fortsätta forska på det för det, och det bedrivs garanterat forskning fortfarande. Resultaten är bara inte de du vill se. En inställning som inte är seriös när det gäller forskning förövrigt. Många som tror sig hitta nya rön faller på just detta. De slår på stora trumman och så kan det hela inte återskapas oberoende.

Försiktighetsprincipen används mycket riktigt så. Och detta område har vi god insikt i och därför är nivåerna sätta som de är. Det är inte svårare än så. Du och en ytterst liten skara tror ni är något på spåren här, det liknar mer en konspirationsteori än vetskap allvarligt talat. Vetenskapen håller inte med er helt enkelt. Då ligger det på er att omkullkasta den. Om ni lyckas och det visar sig att ni har rätt att all heder till er. Men vetskapen håller inte med er och det finns noll belägg för det ni påstår er ha hittat eller är på spåren. Mycket mer troligt att åkommorna beror på andra yttre faktorer.

Låter som din granne blivit äldre och kroppen helt enkelt börjar ge upp. Sakta men säkert, naturlig del av att åldras. Kanske har det kommit lite plötsligt pga de inte kunde vistas ute lika mycket pga hysterin under pandemin vi nyligen genomlevt tex? Är man äldre och inte håller igång går det snabbt utför om man slutar tvärt under flera år. Har du ens lekt med en sån tanke innan du drog slutsatsen att det måste vara radiovågorna? Som utomstående kan jag komma på gott om orsaker men radiovågorna registerar inte ens på skalan. Du däremot går direkt dit och drar slutsatsen att det måste vara radiovågorna. När det kan bero på hur mycket olika saker som helst.

Givetvis ska man ta potentiella hot på allvar och följa pengarna så det inte fifflas och fuskas. Men återigen är detta ett område det finns gott om forskning som gjorts de senaste hundra åren eller så. Och inget samband har kunnat påvisas ännu och en icke vara är omöjlig att bevisa som jag nämnt innan. Men man vet att starka fält över lång tid ger negativa effekter. Så trots att man inte kunnat hitta något samband för svaga genom åren så har nivåerna satts lågt. Försiktighetsprincipen är redan i effekt. Så det är inte konstigt att folk ställer sig tveksamma när du vill strama åt den ännu mer.

Det är inget konstigt i det iofs. Vi trygghetsskadade svenskar är världsmästare på att åberopa försiktighetsprincipen till höger och vänster så ribban för när något uppfattas som obehagligt och farligt bara sjunker och sjunker. Gäller allt möjligt och det är absurt.

Så som jag nämnde tidigare. Bevisbördan ligger nog allvarligt talat på er som har dessa symptom att bevisa att de faktiskt beror på det ni påstår att det beror på. Detta genom att utföra kontrollerade studier där faktorerna som kan påverka minimeras, alla värden man han komma på i kroppen kontrolleras osv och det absolut viktigaste, att placebo blandas in så åkommorna inte dyker upp när man tror att man utsätts för något - något som många med elallergi och liknande udda symptom gång på gång faller på. Vilket är orsaken till att ni inte får något större gehör misstänker jag. Finns ju tex fall där folk ska dricka alkohol osv. Några får placebo andra riktig alkohol. De med placebo betedde sig mer berusat än de som drack alkohol.

Du snackar om att du har kraftiga reaktioner vid "extrema" fält. Det blir ju intressant först när du oberoende testas i en miljö där du inte vet vad nivåerna ligger på, miljon är helt okänd för dig i allmänhet och upprepade gånger har alltid reaktionerna blossat just när fälten är höga trots att du har noll koll på vad nivåerna ligger på. Om vi säger så.

Det är ofta så här det ser ut. Nya rön får slåss i uppförsbacke. Visar det sig att rönen oberoende kan verifieras och är helt korrekt utförda så kommer vetenskapen att anamma dem. Men det finns gott om saker som där man tror att man hittat något men det går inte återskapa det oberoende och då faller det.

Tror inte vi kommer komma ngn vart så jag lämnar det här tror jag. Men önskar lycka till. Hittar du bevis för det du påstår så all heder till dig. Jag är skeptisk. Men om det oberoende kan verifieras så kommer det ju anammas. Om inte, då är det kanske bättre du ser dig besegrad. Din hypotes stämde kanske inte helt enkelt. Var öppen för att detta kan ske.

"icke joniserande strålning finns det gott om oberoende forskning på", "Forskningsläget är gott", "Detta område har det forskats massvis på.", när i stort sett alla efterfrågar mer forskning, i sammanställning efter sammanställning av forskningsläget, att det saknas sådan på mängder av områden.

Jag har varit med i sammanhang (bland annat Per Shapiro's reportage på folkets radio) där både Strålsäkerhetsmyndigheten och deras vetenskapsråd står helt svarslösa för att de inte kan presentera en enda studie som visar att helkroppsexponering är säkert. Mig veterligen saknas det helt sådana studier på 4G och 5G - ändå har de byggt ut dessa nät? Jag tycker att dina inlägg inte riktigt når upp till en acceptabel nivå, du kommer med påståenden "Termisk uppvärmning som du tog upp tidigare är den enda kända effekten." Den enda? Jag kan sträcka mig till att det är den enda "erkända" av ICNIRP (och dem som följer deras rekommendationer). Och "sändare högt uppe på mobilmaster med långa avstånd från oss", denna retorik du använder dig av känner jag igen från Maria Feychtings artikel på KI (Karolinska Institutet) om strålning, och det grumlar den "vetenskapliga debatten", men det är lätt att förstå om man känner till hennes bakgrund, som vice ordförande (2012-2020) i ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Nu kommer jag be dig om en källa för dina påståenden. Är det bland annat hennes artikel du tankat av?

Vad jag har förstått av välrenommerade forskare, bland annat BioInitiative Report, EuropaEM EMF guidelines, EMF Scientist.appeal och ICBE-EMF finns det tvärtemot det du hävdar vetenskapligt stöd för skadlig påverkan vid nivåer betydligt lägre än referensvärdet. Känner du verkligen inte till detta? Nej, såklart inte.

Du kan läsa mer om detta här, då de länkat till sådan forskning.
https://www.5gappeal.eu/

Jag ska ta mig tid senare att svara på ditt inlägg, men tills dess, presentera dina källor för dina argument.

Permalänk
Medlem
Skrivet av xc:

Detta säger väl en del om vad vi har att göra med, från Wikipedia.

Nej, det gör det inte. Jag pratade med en insatt person som granskat dessa studier här om dagen, fick höra exempel att när riktigt strålkänsliga personer varit med och inte klarat att ens genomföra en studie för att de får sådana kraftiga reaktioner (t o m inre blödningar), så stryks de helt ur testet och är inte med i sammanställningen. Jag ska tipsa dem om att uppdatera den wikipedia-sidan med lite mer nyanserad information.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Jumpcut:

Om du på riktigt tror på detta och är bekymrad råder jag dig till att begära ut samtliga ärenden rörande detta i Norra Djurgårdsstaden från miljöförvaltningen i Stockholms stad. Det gör du enkelt med hänvisning till OSL och dom kommer svara dig skyndsamt eftersom det är lag. Då kan du själv avgöra om det är såsom du hört eller om det bara är en överdriven skröna.

Ja, det är flera som arbetar på det redan. Om det är många som ringer in till dem, kan jag nog endast få bekräftat muntligt dock.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Aphex:

Annars är brister i ventilation en ganska vanlig orsak till sämre mående i lägenhet. I just Norra Djurgårdsstaden finns dessutom en annan rätt given misstänkt:

Inom Norra Djurgårdsstaden förekommer cyanider från gasframställningen och
reningen av stadsgasen under den tid då gasen framställdes ur stenkol.
PDF

Vore det inte värt att åtminstone undersöka de möjligheterna innan man hoppar till en slutsats, som kanske får till följd att människor fortsätter må dåligt?

En annan korrelation som kan vara värd att titta närmare på, är att det är just det område du arbetat med tidigare och som du kanske känner att du har kompetens i och kontroll över, som återkommande blir förklaringen till hur du mår, din familjesituation, osv.

Eftersom förekomsten av EM-fält som är långt under lagstadgade gränsvärden verkar sakna någon tydlig koppling till symtomen du räknar upp, kanske det kunde vara värt att titta efter alternativa förklaringar?

Energisnåla hus i sig är illa nog - för att de är för täta, men här rörde det sig om strålningsdrabbade enligt min källa. Jag kan uppdatera när jag vet mer.

Permalänk
Medlem

@Rapidact, du låter väldigt, väldigt säker på att det är just strålning som är orsak till allt möjligt. Tycker du inte själv att det är lite konstigt att du kan vara så säker? Förstår du hur de som läser dina inlägg reagerar på det du säger?

Jag finner det inte omöjligt att telekom-industrin mörkar problem genom att betalda experter kritiserar alla studier som kommer fram till något som strider mot deras affärsverksamhet ("It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it"). Men att en person får återkommande symptom på grund av radiovågor långt under gränsvärdena inom några timmar eller till och med minuter låter föga troligt. Det skulle ju vara så extremt lätt att påvisa med ett experiment. Det måste rimligtvis vara psykologiska aspekter inblandade. Jag förstår inte hur du inte kan inse det.

Permalänk
Medlem
Skrivet av trudelutt:

@Rapidact, du låter väldigt, väldigt säker på att det är just strålning som är orsak till allt möjligt. Tycker du inte själv att det är lite konstigt att du kan vara så säker? Förstår du hur de som läser dina inlägg reagerar på det du säger?

Jag finner det inte omöjligt att telekom-industrin mörkar problem genom att betalda experter kritiserar alla studier som kommer fram till något som strider mot deras affärsverksamhet ("It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it"). Men att en person får återkommande symptom på grund av radiovågor långt under gränsvärdena inom några timmar eller till och med minuter låter föga troligt. Det skulle ju vara så extremt lätt att påvisa med ett experiment. Det måste rimligtvis vara psykologiska aspekter inblandade. Jag förstår inte hur du inte kan inse det.

Inte när man svullnar upp vid exponering, bara de kroppsdelar som inte strålskyddas dessutom. Vill du se bilder på hur jag kan se ut?

Permalänk
Medlem

Jag hade en strålkänslig person på besök hemma hos min mor (jag skulle ge henne en förlängningsladd till en usb-port för att hon skulle slippa vara nära sitt usb-modem), hon reagerade direkt på golvet, det stack i föttern sa hon, och det gör det för mig med, varför? 1300 mikrowatt/m2 strålar upp från grannens wifi genom golvet i lägenheten. Hur vet man att det är WIFI strålning, det hör man lätt på frekvensen om man kopplar på en mikrofon, en "beacon-signal" slår i frekvensen. Det är just detta pulsande som är skadligt som påverkar - det är ingen ren signal eller frekvens, utan den hoppar upp och ner oregelbundet. Det är allmänt känt att pulserande och varierande flöden av elektromagnetiska vågor är mer effektiva på att framkalla biologiska reaktioner, jämfört med ett jämnt och konstant flöde, även om de levererar samma genomsnittliga mängd energi till vävnader. Mekanismerna bakom dessa potentiella effekter är ännu inte helt förstådda. Vissa teorier föreslår att pulserande signaler kan vara mer effektiva på att framkalla biologiska reaktioner på grund av deras förmåga att interagera med naturliga biologiska rytmerna och möjligtvis förändra cellulära funktioner. Det är också viktigt att notera att forskning inom detta område är föremål för intensiv debatt och granskning. Jag tror t o m ICNIRP bekräftat detta fenomen i ett tidigt stadium långt tillbaka i tiden, även om de inte tar hänsyn till det. Jag får skriva mer utförligt om det sen.

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av Rapidact:

Nu kommer jag be dig om en källa för dina påståenden.

presentera dina källor för dina argument.

Skrivet av Rapidact:

Jag pratade med en insatt person

Skrivet av Rapidact:

kan jag nog endast få bekräftat muntligt dock.

Skrivet av Rapidact:

enligt min källa.

Skrivet av Rapidact:

person på besök

Det är allmänt känt

Jag tror

.

Visa signatur

Det kan aldrig bli fel med mekanisk destruktion

Permalänk
Medlem
Skrivet av Rapidact:

Jag hade en strålkänslig person på besök hemma hos min mor (jag skulle ge henne en förlängningsladd till en usb-port för att hon skulle slippa vara nära sitt usb-modem), hon reagerade direkt på golvet, det stack i föttern sa hon, och det gör det för mig med, varför? 1300 mikrowatt/m2 strålar upp från grannens wifi genom golvet i lägenheten. Hur vet man att det är WIFI strålning, det hör man lätt på frekvensen om man kopplar på en mikrofon, en "beacon-signal" slår i frekvensen. Det är just detta pulsande som är skadligt som påverkar - det är ingen ren signal eller frekvens, utan den hoppar upp och ner oregelbundet. Det är allmänt känt att pulserande och varierande flöden av elektromagnetiska vågor är mer effektiva på att framkalla biologiska reaktioner, jämfört med ett jämnt och konstant flöde, även om de levererar samma genomsnittliga mängd energi till vävnader. Mekanismerna bakom dessa potentiella effekter är ännu inte helt förstådda. Vissa teorier föreslår att pulserande signaler kan vara mer effektiva på att framkalla biologiska reaktioner på grund av deras förmåga att interagera med naturliga biologiska rytmerna och möjligtvis förändra cellulära funktioner. Det är också viktigt att notera att forskning inom detta område är föremål för intensiv debatt och granskning. Jag tror t o m ICNIRP bekräftat detta fenomen i ett tidigt stadium långt tillbaka i tiden, även om de inte tar hänsyn till det. Jag får skriva mer utförligt om det sen.

0.0013W är ingenting, bara för du väljer en annan enhet som har större siffra så skrämmer du inte. WiFi kan omöjligt vara källan till ert obehag. Tror ni eggar upp varandra helt ärligt

Permalänk
Medlem
Skrivet av Rapidact:

Inte när man svullnar upp vid exponering, bara de kroppsdelar som inte strålskyddas dessutom. Vill du se bilder på hur jag kan se ut?

Nej, inte det minsta intresserad eftersom jag tror det är psykologiskt. Återigen, inser du inte hur meningslöst det är att fortsätta försöka övertyga folk genom att berätta anekdoter? Varför inte istället sätta ihop ett experiment där du inte vet om sändaren är på eller inte och se om du konsekvent kan gissa rätt på det utifrån dina symptom?

Permalänk
Medlem

Jag skulle vilja se riktiga dubbla blindtester där inte ens de som utför testet vet var det finns strålning och sen kan vi se om det faktiskt finns någon känslighet. Problemet brukar vara att många backar ur dessa

Permalänk
Medlem
Skrivet av medbor:

Jag skulle vilja se riktiga dubbla blindtester där inte ens de som utför testet vet var det finns strålning och sen kan vi se om det faktiskt finns någon känslighet. Problemet brukar vara att många backar ur dessa

Lite samma som när blindtester kommer på tal för de som har guldöron och hör skillnad på diverse olika kablar. Så länge men vet vilken kabel som är inkopplad så hör man skillnad.

Permalänk
Hedersmedlem
Skrivet av medbor:

Jag skulle vilja se riktiga dubbla blindtester där inte ens de som utför testet vet var det finns strålning och sen kan vi se om det faktiskt finns någon känslighet. Problemet brukar vara att många backar ur dessa

Har gjorts i massor https://ieeexplore.ieee.org/ielx7/6287639/9668973/09665755.pd...

Resultaten är förutsägbara, liksom rapidacts härpå följande invändningar mot dem kommer vara.

Visa signatur

Det kan aldrig bli fel med mekanisk destruktion

Permalänk
Medlem
Skrivet av medbor:

Jag skulle vilja se riktiga dubbla blindtester där inte ens de som utför testet vet var det finns strålning och sen kan vi se om det faktiskt finns någon känslighet. Problemet brukar vara att många backar ur dessa

Om man är mjukvaruutvecklare behöver man ingen person som "administrerar" testet, det går ju att göra med sin egen mjukvara. Är man känslig för WiFi behöver man inte ens någon märkvärdig utrustning för att testa, det räcker med det man har hemma. Lite klurigare om man fått för sig att det bara är 4G/5G som påverkar en... 5.4-5.9 GHz (ungefär) är ju "fritt" att sända på, men är kanske inte så lätt att hitta en sändare på mer än 1 W. Och så behöver man kunskap för att koppla in något relä till datorn som styr det hela också. Men det är ju inte säkert att 5.8 GHz har samma effekt som 4G/5G.

Permalänk
Medlem

När detta hände i vårat hus, och flera grannar drabbades samtidigt, då hade vi ett ESS på handen. En 13 årig pojke, tävlar i gymnastik, tränar 5 dagar i veckan, aldrig smakat alkohol eller andra skadliga substanser, en renlevnadsmänniska, äter inget dåligt - inte ens godis. Helt ovetande om att en basstation hade uppgraderats. Helt plötsligt, klarade han inte längre sova i sitt rum han haft i alla år, han till och med fick ont i huvudet bara av att gå in där. De åkte på 3 veckors semester, och kom tillbaka, samma problem uppstod igen. När jag träffade dem höll de på att flytta runt sängar i lägenheten. Då berättade jag vad som hade hänt. Då föll alla pusselbitar på plats! Han var utsatt för peak 100 000 mikrowatt/m2 i rummet, tror det var ca 12 000 mikrowatt/m2 i sängen vid huvudkudden.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Aphex:

Har gjorts i massor https://ieeexplore.ieee.org/ielx7/6287639/9668973/09665755.pd...

Resultaten är förutsägbara, liksom rapidacts härpå följande invändningar mot dem kommer vara.

Det du länkade hade mer med gsm att göra, men jag kunde läsa "There is an absence of studies reporting the effects of 5G (700 MHz, 3.5 GHz, or 28 GHz) BS signals on adults in terms of cognitive performance, well-being, or physiological markers (heart rate, blood pressure, and body temperature)."

"Most research on human cognition, physiological parameters, and well-being so far have focused on the impacts of GSM900/GSM1800/UMTS/4G MPs, GSM900/GSM1800/UMTS BSs, DECT, and Wi-Fi exposures"

Hoppet från gamla studier på gamla gsm telefoner som du länka, till att ha att göra med 5G basstationer är enormt i min värld iaf.

Permalänk
Medlem

Ännu ett bevis på att det saknas forskning på området, och detta var publicerat 2022? Och allt de har är GSM studier från GSM mobiler? Någon enstaka 4G telefon, men det mesta var stenåldersfrekvenser och mobiltelefoner.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Rapidact:

Ännu ett bevis på att det saknas forskning på området, och detta var publicerat 2022? Och allt de har är GSM studier från GSM mobiler? Någon enstaka 4G telefon, men det mesta var stenåldersfrekvenser och mobiltelefoner.

Det är ju dock exakt samma frekvensband som återanvänds med de nya teknikerna. 4G kör frekvenserna från NMT/GSM/TV

5G har lagt till några nya, men det mesta ligger kvar i samma frekvensområden som de gamla näten

Snabb källa, men finns åtskilliga mer:
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/mobilt/mobil-...

Permalänk
Medlem

Jag såg inget i studien över 2GHz till 3,5GHz, men jag är otroligt tacksam för länken Aphex, du får en guldstjärna! Den verkligen visar att det saknas studier på 4G och 5G, och inget från bassstationer i över huvud taget?

Medbor: Kjell länken hade stora problem att förklara 5G: "Fördelen med att använda de höga frekvensbanden är att det finns mycket bandutrymme tillgängligt och därför kan väldigt höga hastigheter uppnås. Nackdelen är att så höga frekvenser är dåliga på att ta sig igenom hinder, till exempel väggar och träd. För att lösa den problematiken används många små, energisnåla sändare.", lol.. det vi ser att de gått andra vägen och installerat stora macro cell sändare som de dammar på i full kraft. Dvs uppgraderat gamla basstationer med mera kräm. Jag ska be Kjell att uppdatera det.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Rapidact:

Jag såg inget i studien över 2GHz till 3,5GHz, men jag är otroligt tacksam för länken Aphex, du får en guldstjärna! Den verkligen visar att det saknas studier på 4G och 5G, och inget från bassstationer i över huvud taget?

Medbor: Kjell länken hade stora problem att förklara 5G: "Fördelen med att använda de höga frekvensbanden är att det finns mycket bandutrymme tillgängligt och därför kan väldigt höga hastigheter uppnås. Nackdelen är att så höga frekvenser är dåliga på att ta sig igenom hinder, till exempel väggar och träd. För att lösa den problematiken används många små, energisnåla sändare.", lol.. det vi ser att de gått andra vägen och installerat stora macro cell sändare som de dammar på i full kraft. Dvs uppgraderat gamla basstationer med mera kräm. Jag ska be Kjell att uppdatera det.

5G består av extremt många olika tekniker och frekvensband. Kjell-artikeln är från 2019 så har inte uppdaterats med något av senaste årens utveckling, däribland 5G

Men det är sant som de skriver, höga frekvenser har extremt svårt att ta sig igenom väggar, även tunna väggar av trä/gips

Permalänk
Medlem
Skrivet av medbor:

Men det är sant som de skriver, höga frekvenser har extremt svårt att ta sig igenom väggar, även tunna väggar av trä/gips

Har man någonsin försökt sig på att få stabilt wifi över ett större hus så känner man igen sig direkt.

Visa signatur

På Internet sedan 1997.

Permalänk
Medlem

Här framkom lite mer information om problemet: https://www.macrumors.com/2023/10/10/ios-17-1-iphone-12-radia...

Citat:

iPhone has sensors that can detect when it is sitting on a static surface, like a table, as opposed to being held in the hand or placed in a pocket. This off-body detection mechanism, which has been used in all iPhones for over a decade, allows the device to increase transmit power slightly in off-body scenarios to optimize performance.

The specific test protocol used by ANFR requires that devices meet the on-body SAR limits, even when the device is tested off-body on a static surface. This decision is not consistent with international standards, which allow for independent testing of power control mechanisms that may not be activated during standard SAR tests.

Jag kör ju mycket hotspot med telefonen. Tydligen bra att lägga ifrån sig den då, ger kanske högre prestanda plus eventuella fördelar med att minska strålningen/värmen.

Permalänk
Medlem

Här var en intressant analys av ICNIRP 2020 riktlinjer.

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-003...

ICNIRP 2020 och dess stödjande litteratur kommer från ett begränsat nätverk av endast 17 forskare. En övervägande del av dessa är direkt kopplade till ICNIRP eller IEEE, vilket ifrågasätter mångfalden av expertperspektiv och ökar risken för partiskhet.

Författarna till ICNIRP 2020 är själva involverade i merparten av den refererade litteraturen, vilket väcker frågor om potentiella intressekonflikter, självreferens och objektivitet.

Granskningar som betecknas som "oberoende" i ICNIRP 2020 har överraskande nog kopplingar till "samma" forskarnätverk. Det är särskilt anmärkningsvärt att WHO-rapporten, som beskrivs som oberoende, i själva verket är en återkallad version med flera författare som är anknutna till ICNIRP.

Trots en yttre variation av förstaförfattare (för att förvilla dem som granskar materialet?) är det tydligt att ett kärnnätverk av forskare, samma forskare, står bakom nästan all litteratur som stöds av ICNIRP 2020.

De studier som inte har författats av ICNIRP-nätverket antingen avvisas, feltolkas eller erbjuds inte vetenskapligt stöd.

ICNIRPs fokus ligger främst på de termiska effekterna av RF EMF-exponering, vilket är i strid med majoriteten av forskningsresultat. Detta smala perspektiv kräver en stark vetenskaplig grund, vilket analysen hävdar att ICNIRP 2020 saknar. Utan en stark vetenskaplig grund kan även detta perspektiv ifrågasättas.

Det är viktigt för vetenskapliga och politiska processer att vara transparenta och opartiska för att upprätthålla allmänhetens förtroende. När man granskar detta mer noggrant inger det inget förtroende. Den "självrefererande" naturen av detta nätverk ifrågasätter den vetenskapliga integriteten av deras arbete. Är det så här korruption ser ut? Troligtvis! Den övergripande slutsatsen är att ICNIRP 2020-riktlinjerna inte är tillförlitliga, att inga länder ska följa dem.

Permalänk
Medlem

I Silicon valley är de medvetna om strålningens hälsorisker.

https://www.sccma.org/Portals/19/LiveBlog/3697/SCCMA%20Best%2...

March 2023 the Santa Clara County Medical Association, in California, adopted comprehensive Recommendations for Best Practices for Safe Technology in Schools in order to educate physicians, school officials and teachers of the complex health risks and potential health hazards of digital and wireless technology in schools. The group examined research on the broad impacts of digital technology including health effects of exposure to wireless radiation, eye effects, mental health effects, and impacts on academic performance. Recognizing the importance of protecting children’s health in all environments, including schools, several recommendations for best practices were advised.

De listar symtom och studier/litteratur.

T ex: Cell Tower Neurologic and Cancer Effects

Dozens of international studies show neurologic and other health effects in residents who
live in proximity to cell towers. This is dependent on the distance from the towers, with
symptoms including:

• Headaches
• Insomnia
• Dizziness
• Irritability
• Fatigue
• heart palpitations
• nausea
• loss of appetite
• feeling of discomfort
• loss of libido
• poor concentration
• memory loss

Santini (2002) looked at a multitude of symptoms and distance from the tower. The most
common symptom was fatigue followed by insomnia, headache, poor concentration,
memory loss, irritability, heart palpitations and skin effects. These symptoms were noted
when cell towers were within 200- 300 meters to homes. A follow up study Santini in
2003 revealed that older subjects reported more symptoms and were more sensitive. The
authors noted that the duration of exposure of 1 to 5 years did not have an effect on
frequency of symptoms but after 5 years there was a significant increase in irritability
reported.

Other studies point to longer term health problems which can occur but would not be
recognized for several years after towers are placed.