Spela dator på idrotten?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Nov 2010

Spela dator på idrotten?

Skulle vi kunna implementera datorspelande i idrottens läroplan? Självklart ger datorspel inte motion vilket många ungdomar är i behov av. Men det ger också en mängd andra positiva egenskaper vilket materiella sporter inte har möjligheten att göra. Allt idag blir mer teknologiskt och forskning har visat att personer som spelar datorspel kan lättare hantera dessa "nya" uppfinningar. http://www.cbsnews.com/news/video-gamers-make-good-surgeons/

Världens ondska rangordnas enligt följande:
Personer som fuskar i spel
"Nedladdnings annonser" på nedladdningshemsidor
Copyswede
TS som inte svarar!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
~
Registrerad
Jul 2001

Hur får du alls datorspelande att gå ihop med endera av följande av ämnets uttalade syften?

Citat:

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundsko...

Citat:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.

 • Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.

 • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.

 • Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.

 • Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

 • Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.

 • Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasie...

Edit: Märk väl att jag varken säger "bu" eller "bä" till ditt förslag, jag är mest intresserad av att se hur du får ihop ekvationen.

Fedora, i3wm, Ansible, Vim, git, LaTeX - allt som behövs för att göra mig nöjd.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2012
Skrivet av Alexander7938:

Skulle vi kunna implementera datorspelande i idrottens läroplan? Självklart ger datorspel inte motion vilket många ungdomar är i behov av. Men det ger också en mängd andra positiva egenskaper vilket materiella sporter inte har möjligheten att göra. Allt idag blir mer teknologiskt och forskning har visat att personer som spelar datorspel kan lättare hantera dessa "nya" uppfinningar. http://www.cbsnews.com/news/video-gamers-make-good-surgeons/

Vilka spel skulle finns tillgängliga? Hur skulle kringutrustning lösas? Hur mycket skulle skolorna lägga per dator? Hur skulle dom få bukt med stöldrisken?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Nov 2010
Skrivet av Crazy Ferret:

Hur får du alls datorspelande att gå ihop med endera av följande av ämnets uttalade syften?

Edit: Märk väl att jag varken säger "bu" eller "bä" till ditt förslag, jag är mest intresserad av att se hur du får ihop ekvationen.

Jo även om idrott fokuserar på fysiska aktiviteter så anser jag att även ifall datorspel inte är fysiskt krävande kan det få fram många bra fysiska egenskaper. Så som fingerfärdighet och förbättra synen. Datorspel passar in till vissa av de punkter de nämner, som ergonomi och planera en aktivitet som ska vidareutveckla kroppslig förmåga. Sen också att kunna ta ställning till etiska värderingar hos datorspelande. Hade nästan tänkt att ta detta som ett gymnasiearbete ifall det finns någon slags vidareutveckling av detta ifall jag inte kör in i en vägg direkt.

Jag anser alltså att datorspel borde kunna implementeras i kursen då vi vidareutvecklar vår kroppsliga förmåga, dels förbättrar vår fysik och vår anpassning till den teknologiska värld vi lever i, det finns ergonomiska aspekter på datorspelande , etiska värderingar inom ämnet och en stor variation av spel som kan göras om till olika slags lekar vilket vidareutvecklar individens förmåga att planera och genomföra aktiviteter.

Världens ondska rangordnas enligt följande:
Personer som fuskar i spel
"Nedladdnings annonser" på nedladdningshemsidor
Copyswede
TS som inte svarar!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Nov 2010
Skrivet av Prodigys:

Vilka spel skulle finns tillgängliga? Hur skulle kringutrustning lösas? Hur mycket skulle skolorna lägga per dator? Hur skulle dom få bukt med stöldrisken?

Många skolor, inklusive min, har redan en dator per elev, en mus är något som inte kostar mycket. Spelen måste inte vara nya utan man kan ju köra CS 1.6 exempelvis eller super mario bros eller något liknande. Det blir väl en lika stor variation som de fysiska aktiviteter vi har i skolan idag.

Världens ondska rangordnas enligt följande:
Personer som fuskar i spel
"Nedladdnings annonser" på nedladdningshemsidor
Copyswede
TS som inte svarar!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Maj 2003

Varför inte låta elever sova på skolan? Sova är väldigt bra för kroppen och man får tusan så mycket bättre studieresultat om man sover minst ett par timmar i veckan, det är vetenskapligt bevisat som det heter.

Nå syftet med skolan ska vara att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt, där skolan får anpassa sig efter tiden. Idag när ungdomar sitter mer stilla så behövs mer obligatorisk motion på skolan om man är för att tvinga elever röra sig mer.
Alla ämnen som finns måste man granska och fundera på om man kan minska dem eller ta bort dem. Läroplan i skolan kan sess som ett nollsummespel, d.v.s. om man ökar tiden för ett visst ämne så får man dra ner på något annat, såvida man inte beslutar sig för att höja tempot eller ha längre skoldagar.

Min uppfattning är att datorteknik är något som skolan borde satsa på mer, problemet är dock att lärarna i grundskolan ofta saknar teknisk intresse. Om vi tar datorspel så tycker jag att man kan se det lite som sömn, rätt mängd sömn kan vara bra, men kan inte eleverna göra detta på fritiden? Däremot kan man såklart för skojs skull vara ute på något läger och både spela och sova.

Så det jag har emot spel är att jag inte ser behovet att införa något större mängd sådan i skolan, dock borde självklart lite datorspel finnas.

[Core i7-3930K med 32GB ram, 2*256GB SSD] & [Core i7 3770K med 16 GB RAM, 256GB SSD] som tillsammans har ett [HD 5850 1GB] och 3st 24".

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Nov 2010
Skrivet av bud_bundy:

Varför inte låta elever sova på skolan? Sova är väldigt bra för kroppen och man får tusan så mycket bättre studieresultat om man sover minst ett par timmar i veckan, det är vetenskapligt bevisat som det heter.

Nå syftet med skolan ska vara att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt, där skolan får anpassa sig efter tiden. Idag när ungdomar sitter mer stilla så behövs mer obligatorisk motion på skolan om man är för att tvinga elever röra sig mer.
Alla ämnen som finns måste man granska och fundera på om man kan minska dem eller ta bort dem. Läroplan i skolan kan sess som ett nollsummespel, d.v.s. om man ökar tiden för ett visst ämne så får man dra ner på något annat, såvida man inte beslutar sig för att höja tempot eller ha längre skoldagar.

Min uppfattning är att datorteknik är något som skolan borde satsa på mer, problemet är dock att lärarna i grundskolan ofta saknar teknisk intresse. Om vi tar datorspel så tycker jag att man kan se det lite som sömn, rätt mängd sömn kan vara bra, men kan inte eleverna göra detta på fritiden? Däremot kan man såklart för skojs skull vara ute på något läger och både spela och sova.

Så det jag har emot spel är att jag inte ser behovet att införa något större mängd sådan i skolan, dock borde självklart lite datorspel finnas.

Men fysiska aktiviteter kan också ses att eleverna kan göra detta på fritiden och att man bara har teori på idrotten. Fysiska aktiviteter kan man ju se på två sätt, antingen någon slags lek som gör att man motionerar, eller tväremot. Samma sak för datorspel. Antingen ett spel som ger positiva egenskaper eller något som ger positiva egenskaper men som är kul också. Tycker dock att det skulle vara jättekul att ha träning i Dota 2 exempelvis där läraren sitter på en stor monitor och lär ut alla slags gubbar etc.

Världens ondska rangordnas enligt följande:
Personer som fuskar i spel
"Nedladdnings annonser" på nedladdningshemsidor
Copyswede
TS som inte svarar!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Maj 2003
Skrivet av Alexander7938:

Men fysiska aktiviteter kan också ses att eleverna kan göra detta på fritiden och att man bara har teori på idrotten. Fysiska aktiviteter kan man ju se på två sätt, antingen någon slags lek som gör att man motionerar, eller tväremot. Samma sak för datorspel. Antingen ett spel som ger positiva egenskaper eller något som ger positiva egenskaper men som är kul också. Tycker dock att det skulle vara jättekul att ha träning i Dota 2 exempelvis där läraren sitter på en stor monitor och lär ut alla slags gubbar etc.

Vad kan inte elever göra på fritiden? Skolans uppgift ska vara att på ett så bra sätt som möjligt tillgodose elevernas behov för att de ska lyckas bra i framtiden och gärna såklart ha roligt under tiden.
Ungdomars passivitet generellt när det gäller fysiska aktivister är stort ett problem, det är inget som skolorna bör minskas på utan tvinga alla att delta.

Vad som räknas som spel kan diskuteras, ett populärt spel är att först blir klar med alla mattetalen i matteboken och komma med den elegantaste lösningen, detta spel är dock lite beroendeframkallande så eleverna får inte syssla för mycket med det, vilket är anledningen till varför ni inte får ha mer matematiklektioner fast alla elever vill ha det.

När det gäller spelet Dota 2 så vet jag inte vad det är för spel, om det ska ingå i någon kurs så får läraren komma med någon bra förklaring. Att lära sig en massa trams som namn på påhittade karaktärer varje sig dessa finns i spel eller i religioner är inget som skolan ska syssla med. Däremot kan spel komma med intressanta problem och lösningar och skolorna bör försöka göra problemen så roliga som möjligt.
Det har funnits och finns säkerligen än idag ett antal spel för skolorna, där pyramiden är en klassiker.

Jag tycker dock du har helt fel utgångspunkt, det verkar på dig som att du just vill spela datorspel på skolan. Bättre är istället att ha ståndpunkten att datorspel inte är fel på skoltid om det fyller sitt syfte. Där syftet är att förbättra ungdomarnas framtidsmöjligheter.

[Core i7-3930K med 32GB ram, 2*256GB SSD] & [Core i7 3770K med 16 GB RAM, 256GB SSD] som tillsammans har ett [HD 5850 1GB] och 3st 24".

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2010

lol.
Nej.

Behövs lite fysiskt eftersom det blir sämre och sämre på den punkten i vårt samhälle.
Jädra Kids idag behöver röra på sig mer än något annat.

Visst jag hade gärna suttit och lirat spel hela min skoltid, hade det varit bra? Nej.

Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. - Nalle Puh

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Gislaved
Registrerad
Jan 2003

Hade nog varit bättre att ersätta någon datorrelaterat på schemat med mer idrott istället.

Ser inte så många arbeten där man faktiskt är gynnad över att ha spelat datorspel i skolan...

En del av mina bildlänkar hostas på egen maskin, är bildlänkarna trasiga, ha tålamod.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Nov 2010
Skrivet av JimmieSan:

lol.
Nej.

Behövs lite fysiskt eftersom det blir sämre och sämre på den punkten i vårt samhälle.
Jädra Kids idag behöver röra på sig mer än något annat.

Visst jag hade gärna suttit och lirat spel hela min skoltid, hade det varit bra? Nej.

Skrivet av Karaff:

Hade nog varit bättre att ersätta någon datorrelaterat på schemat med mer idrott istället.

Ser inte så många arbeten där man faktiskt är gynnad över att ha spelat datorspel i skolan...

Datorspel ger många positiva egenskaper till individen. Bättre koordination, strategiskt tänkande och ansvarstagande vilket kan sättas in i de flesta arbeten. Sen säger jag väl inte att datorspel ska ta över idrotten? Det likt skridskor är ett delmoment, kanske på tre lektioner om året.

Världens ondska rangordnas enligt följande:
Personer som fuskar i spel
"Nedladdnings annonser" på nedladdningshemsidor
Copyswede
TS som inte svarar!

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2013
Skrivet av Alexander7938:

Datorspel ger många positiva egenskaper till individen. Bättre koordination, strategiskt tänkande och ansvarstagande vilket kan sättas in i de flesta arbeten. Sen säger jag väl inte att datorspel ska ta över idrotten? Det likt skridskor är ett delmoment, kanske på tre lektioner om året.

Visst ger det mycket possivt, men tycker ren fysisks träning tycker jag ger ännu mer. Anstränger man sig riktigt på ett träningspass så är man oftast väldigt nöjd efteråt, har aldrig känt sådan lycka efter en 7 Killstreak på CS:GO...

Själv ser jag all träning som bra träning! Tränar själv ca 2000 min i månaden och mår väldigt bra av den träningen ( varav 480 min på skolans idrott).
Alltså är jag helt emot ditt förslag, tycker alla spelar tillräckligt mycket datorspel ändå...

Citera För Svar

CPU: I7 4770k GPU: GTX 780 Ti Moderkort: Asrock Z87 pro 3
PSU: Corsair CX750m 750w HDD: 1tb Seagate Barracuda
RAM: 8gb Crucial Ballistix 1600mhz OS: Windows 8.1 64-bit

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Malmø
Registrerad
Maj 2003

Själv ser jag idrott i gymnasieskolan som förlegad. Motionsmässigt är det rätt värdelöst (slappt hoppa hopprep och spela killerball 1-2x i veckan e knappast något värt) å rent utbildningsmässigt e det torftigt värre (anabola = dåligt, fetma = dåligt, alla ska äta tallriksmodellen!, etc").

Hade varit för jävla bra rent ut sagt om skolorna jag gick på istället erbjudit bra gym som man skulle besöka 2 x i veckan med coachning som erbjuds av lärare. Då hade man fått någon riktig nytta utav skiten, jag tror att man hade kunnat göra en verklig inverkan på svenska gymnasieelevers hälsa på det viset.

Datorspel dock? Hah, nä. Sen när hade de med idrott och göra? Datorspel har inget med hälsa och kondition och göra även om man skulle betrakta det som en sport.

Intel Core i5-750, Asus Maximus III Formula, Asus CUII GTX 570, Corsair 4GB Dominator GT, Corsair 620w HX, Corsair H50 Hydro, Intel X25-M 80GB, Samsung F3 Spinpoint 500GB, Silverstone Fortress (FT01B-W).

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Nov 2010
Skrivet av TorWallin:

Visst ger det mycket possivt, men tycker ren fysisks träning tycker jag ger ännu mer. Anstränger man sig riktigt på ett träningspass så är man oftast väldigt nöjd efteråt, har aldrig känt sådan lycka efter en 7 Killstreak på CS:GO...

Själv ser jag all träning som bra träning! Tränar själv ca 2000 min i månaden och mår väldigt bra av den träningen ( varav 480 min på skolans idrott).
Alltså är jag helt emot ditt förslag, tycker alla spelar tillräckligt mycket datorspel ändå...

Tycker dock det inte finns något tråkigare än att gå och träna styrketräning, speciellt när man kör knäböj vid alla pass... :(.
Men som du säger, alla spelar redan dator. Men om vi tar dig som exempel, tränar inte du tillräckligt? Räcker det inte med ~2h 3ggr i veckan? Idrott finns till stor del för att ungdomar ska röra på sig och för att få ett utökat intresse av aktiviteterna. Samma sak för datorspel. De blir bättre på vissa saker och kanske börjar spela lite själva på sin fritid. Men självklart får du inte lika bra fysisk motion, om något alls från datorspelande. Men jag skulle tycka att det var intressant som ett litet delmoment.

Världens ondska rangordnas enligt följande:
Personer som fuskar i spel
"Nedladdnings annonser" på nedladdningshemsidor
Copyswede
TS som inte svarar!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Luleå
Registrerad
Apr 2007

Varför inte införa cannabisrökning i idrotten? Det går väl ihop med teorin i kropp och hälsa och det för med sig positiva egenskaper som att man blir lugn och
Sen så är rökning kanske inte det bästa men det är bra mindre skadligt än tobaksrökning enligt forskning och

Welp, lite mer seriöst kan man ju argumentera emot datorspel på idrotten med att de vanliga aktiviteterna man nu har på idrotten redan innehåller alla de goda egenskaperna man får av datorspelande, plus lite till. Det vore således resursslöseri att ersätta konventionell träning på idrotten med datorspelande.

It's not that you don't comprehend what's laid out before you, or that you're unable to process. It's all about what you're to live up to, your position, an identity created by the expectations of your affiliation.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Årsta, Stockholm
Registrerad
Jan 2003

Nej. OM du vill ha in det i läroplanen så skall det vara under datorkunskap eller liknande faktiskt relaterade ämnen.

Idrott är bra för att få folk att röra på sig, och jag ser att det vore bra att införa någon sorts fysisk aktivitet minst 3 gånger i veckan genom hela skolan.

In the real world, size matters. And the big guy always win.

Jag har en svart dator med skärm och tangentbord.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Linköping
Registrerad
Feb 2009

Ehhh nej... Däremot så skulle det inte vara fel med 3-4st idrottslektioner i veckan

Anything that can go wrong will go wrong.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Södra norrland
Registrerad
Jul 2003

Vore nog lättare att argumentera för att det ska ligga i några andra ämnen än i just idrotten. Minns att vi på "elevens val" i högstadiet fick sitta och mudda en gång i tiden då det genom tester framgick att muddarna skrev betydligt snabbare på datorn än övriga elever. En polare fick lira typing of the dead på gymnasiet i nån kurs vet jag av liknande anledningar, dvs bli bättre på datorskrivning.

Stationär: i5 750@3.8GHz kylt av H80 P'n'P| Asus DC2 7970 | 8GB RAM | 750GB SSD + 2.5TB HDD | FD Define R2 | beQuiet Dark Power 850W |
Bärbar: 13" rMBP | i5 2.4GHz | 8GB RAM | 256GB SSD | Intel Iris |

Trädvy Permalänk
Avstängd
Registrerad
Nov 2007

Nej, det är helt efterblivet. Snarare borde man ha mer idrott och fysisk aktivitet i skolan.

Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 | AMD Phenom 9950 @ 2,6 Ghz | Sapphire Radeon HD 4850 512MB GDDR3 | Samsung 400 GB | Corsair Dominator TWIN2X8500C5DF 4096MB | Tagan 400W

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Botkyrka, Stockholm
Registrerad
Jul 2001

Nej, det tycker jag absolut inte.
Däremot borde datoranvänding på många olika sätt få mer utrymme i skolan och inte bara Office-paketet typ.

Tycker även datorspel som alteratniv bland individuellt val eller liknande vore jättebra.

Trädvy Permalänk
Hedersmedlem
Plats
Linköping
Registrerad
Okt 2006

När jag gick i högstadiet tog en lärare initiativ och började undervisa lite teknik. Han började förklara lite om hur grafik fungerade i spel och så fick vi göra lite i Hammer som är editor för att göra CS-banor. Det var rätt skoj då.

Spelande ska inte ingå i idrotten, spelande ska nog inte vara någon del av skolan. Däremot borde programmering och andra teknikämnen vara det.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Nov 2010
Skrivet av Kilroy:

Nej, det tycker jag absolut inte.
Däremot borde datoranvänding på många olika sätt få mer utrymme i skolan och inte bara Office-paketet typ.

Tycker även datorspel som alteratniv bland individuellt val eller liknande vore jättebra.

Ok, jo jag visste inte vart datorspelande skulle sitta bäst men eftersom det är en "lek" så tycke jag den passade bäst på idrotten. Jag skulle älska att spela datorspel i skolan.

Världens ondska rangordnas enligt följande:
Personer som fuskar i spel
"Nedladdnings annonser" på nedladdningshemsidor
Copyswede
TS som inte svarar!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Luleå
Registrerad
Apr 2007
Skrivet av Alexander7938:

Ok, jo jag visste inte vart datorspelande skulle sitta bäst men eftersom det är en "lek" så tycke jag den passade bäst på idrotten. Jag skulle älska att spela datorspel i skolan.

Så det är så du ser på idrotten, en samling "lekar"? Vafan.
Precis som kemi är en samling lekfulla experiment och matematik är lite leka med siffror och samband, hoppas jag.

Jag skulle älska att få nuppa på lektionstid. Ja, utan att riskera avstängning alltså.

Tänk såhär i stället:
Skolan skall vara allmänbildande och förbereda för högre studier.
Är datorspelande allmänbildande och förberedande för högre studier jämfört etablerade aktiviteter?

"Welp, kasta boll är ju inte direkt allmänbildande och förberedande jämfört styrketräning, kosthållning och lära sig simma".
Sant, men då har ni också otur med skolan som inte förstår att bygga idrottslektionerna efter detta. Your problem is in another castle.

It's not that you don't comprehend what's laid out before you, or that you're unable to process. It's all about what you're to live up to, your position, an identity created by the expectations of your affiliation.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Maj 2013

Idrotten i skolan är till för att lära barnen redan från en tidig ålder att motion är otroligt viktigt och något som man kommer nyttja av i hela sitt liv.

Att sätta barnen framför en dator istället för att motionera, vad hjälper det?

Nej, detta är bara en tonårsdröm.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Byn
Registrerad
Jun 2005
Skrivet av Alexander7938:

Skulle vi kunna implementera datorspelande i idrottens läroplan? Självklart ger datorspel inte motion vilket många ungdomar är i behov av. Men det ger också en mängd andra positiva egenskaper vilket materiella sporter inte har möjligheten att göra. Allt idag blir mer teknologiskt och forskning har visat att personer som spelar datorspel kan lättare hantera dessa "nya" uppfinningar. http://www.cbsnews.com/news/video-gamers-make-good-surgeons/

Som svar på din fråga, nej!

Datorspelande har inget med idrott att göra, även om det heter e-sports så ser jag inte vad det har med idrott att göra?

Däremot så tror jag att själva spelandet kan ha positiva effekter, men om det ska ingå i skolans läroplan är jag tveksam om?
Jag ser spelandet på dator just vad det är, alltså det är ett tidsfördriv, nåt du gör när du har tid över och att det är kul.

Det är väldigt få av oss som har spelandet som karriär och kan tjäna pengar på det.

Snarare så att jag skulle vilja se mer idrott i läroplanen, då det finns mer studier som påvisar att motion är bra för kropp och huvud.

i5-2500K@4.8Ghz

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Linköping
Registrerad
Feb 2009
Skrivet av Wip3:

Snarare så att jag skulle vilja se mer idrott i läroplanen, då det finns mer studier som påvisar att motion är bra för kropp och huvud.

För att inte tala om hur mycket bättre man spelar om man faktiskt har en bra kondition!

Anything that can go wrong will go wrong.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Jun 2003

Bunkeflomodellen/bunkeflostudien talar också för att det snarare bör införas mer fysisk aktivitet i skolan, se t.ex. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Bu...

Dock verkar det inte vara någon som är intresserad av att diskutera kring det här trots de ständigt sjunkande skolresultaten.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2005

Idrotten är till för att man ska röra på sig.

I så fall är LSD kanske något för eleverna så de tror att de är i ett dataspel men ändå springer omkring som galningar och rör på sig

Adblocker,BigMacbookPro, #METOOintelinside, #INTEL#nvidia1080ti

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Karlstad
Registrerad
Dec 2010
Skrivet av Alexander7938:

Så som fingerfärdighet och förbättra synen.

Ehm....Nej ? Tennis arm och mer brosk i fingrarna ser jag verkligen inte som förbättrad fingerfärdighet. Sen är det ju verkligen inte så att stirra på en skärm ger dig bättre syn! Du kan absolut träna upp periferin en aning men för mycket stirrande på en skärm försämrar helt klart din syn.

Stationär PC: i5 2500k @ 4,5Ghz (Corsair H100i) | ASUS p8z68-pro | EVGA GeForce GTX 770 SC ACX | 16Gb Corsair Vengence 1600Mhz | Asus Xonar DX | 60Gb Team Xtreme SSD (OS) | 128Gb Samsung 830 SSD (Spel) | Plexgear 500W | Fractal Design R4 (Black) |
Lagring: Synology 411j | 3x 3TB Western Digital Red (SHR)
Kamera: Canon EOS 6D | EF 50/1,4

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Botkyrka, Stockholm
Registrerad
Jul 2001
Skrivet av pelleplu:

Bunkeflomodellen/bunkeflostudien talar också för att det snarare bör införas mer fysisk aktivitet i skolan, se t.ex. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Bu...

Dock verkar det inte vara någon som är intresserad av att diskutera kring det här trots de ständigt sjunkande skolresultaten.

Mer fysisk aktivitet i skolan tror jag är jätteviktigt.
Men det finns massor med viktigare saker att ta tag i kring dom sjunkande skolresultaten, Björklund klagade på skolan i många år innan Alliansen vann valet 2006 och sedan dess har han haft extremt mycket makt över skolan och hur den ska utvecklas. Och det har gått väldigt mycket sämre och sämre sedan dess. 8 år är en väldigt lång tid vad gäller grundskolan och han vägrar ta ansvar för det öht. Men precis som innan han kom till makten så var han inte alls överens med all forskning och alla studier som gjordes på ämnet. Efter 8 år med hans styre över skolan så hävdar han fortfarande att hans sätt att styra skolan är bättre trots att all forskning och alla erfarenheter av dessa åren visar på motsatsen.
Med detta faktum i åtanke tycker jag inte det är konstigt att fysisk aktivitet i skolan får stå tillbaka, även om det i sig är en viktig fråga.