vsftpd | centos | 500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot()

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2009

vsftpd | centos | 500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot()

Hej alla sweKLers.

Så jag sitter och försöker sätta up en vsftpd server på en centos 7.
När jag vet att den fungerar tänkte jag lägga till SSL, men nu fungerar det inte. Error jag får i filezilla är:

500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot()

Men jag hitta en lössning på det som jag inte gillar för då kunde jag inte lägga upp filer på servern (lösningen nedan):

chmod a-w /home/testuser

Men då fanns ett annat lösnings förslag(/etc/vsftpd/vsftpd.conf):

allow_writeable_chroot=YES

Men jag hittar inte vad det innebör jag vågar inte testa, är det någon som kan förklara för mig vad detta gör?
Min config:

# Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf # # The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file # loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable. # Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults. # # READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options. # Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's # capabilities. # # Allow anonymous FTP? (Beware - ed by default if you comment this out). anonymous_enable=NO # # Uncomment this to local users to log in. # When SELinux is enforcing check for SE bool ftp_home_dir local_enable=YES # # Uncomment this to enable any form of FTP write command. #write_enable=YES # # Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022, # if your users expect that (022 is used by most other ftpd's) local_umask=022 # # Uncomment this to the anonymous FTP user to upload files. This only # has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will # obviously need to create a directory writable by the FTP user. # When SELinux is enforcing check for SE bool _ftpd_anon_write, allow_ftpd_full_access #anon_upload_enable=YES # # Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create # new directories. #anon_mkdir_write_enable=YES # # Activate directory messages - messages given to remote users when they # go into a certain directory. dirmessage_enable=YES # # Activate logging of uploads/downloads. xferlog_enable=YES # # Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data). connect_from_port_20=YES # # If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by # a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not # recommended! #chown_uploads=YES #chown_username=whoever # # You may override where the log file goes if you like. The default is shown # below. xferlog_file=/var/log/xferlog # # If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format. # Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case. xferlog_std_format=YES # # You may change the default value for timing out an idle session. #idle_session_timeout=600 # # You may change the default value for timing out a data connection. #data_connection_timeout=120 # # It is recommended that you define on your system a unique user which the # ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user. #nopriv_user=ftpsecure # # Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not # recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it, # however, may confuse older FTP clients. #async_abor_enable=YES # # By default the server will pretend to ASCII mode but in fact ignore # the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII # mangling on files when in ASCII mode. # Beware that on some FTP servers, ASCII support s a denial of service # attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd # predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the # raw file. # ASCII mangling is a horrible feature of the protocol. #ascii_upload_enable=YES #ascii_download_enable=YES # # You may fully customise the login banner string: #ftpd_banner=Welcome to blah FTP service. # # You may specify a file of dised anonymous e-mail addresses. Apparently # useful for combatting certain DoS attacks. #deny_email_enable=YES # (default follows) #banned_email_file=/etc/vsftpd/banned_emails # # You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home # directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of # users to NOT chroot(). # (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that # the user does not have write access to the top level directory within the # chroot) chroot_local_user=YES #chroot_list_enable=YES # (default follows) #chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list # # You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by # default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large # sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume # the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it. #ls_recurse_enable=YES # # When "listen" directive is enabled, vsftpd runs in standalone mode and # listens on IPv4 sockets. This directive cannot be used in conjunction # with the listen_ipv6 directive. # # Changed to YES by chris listen=YES # # This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening # on the IPv6 "any" address (::) will accept connections from both IPv6 # and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6 # sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific # addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration # files. # Make sure, that one of the listen options is commented !! listen_ipv6=NO pam_service_name=vsftpd userlist_enable=YES tcp_wrappers=YES #Add SSL cert #rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem #rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key #Enable use of SSL cert #ssl_enable=YES #allow_anon_ssl=NO #force_local_data_ssl=YES #force_local_logins_ssl=YES #resticting type of connection to TLS #ssl_tlsv1=YES #ssl_sslv2=NO #ssl_sslv3=NO #Allowing reuse of SSL #require_ssl_reuse=NO #set SSL to high level secureity #ssl_ciphers=HIGH #Enable log's #syslog_enable=NO #dual_log_enable=YES #vsftpd_log_file=/var/log/vsftpd.log

Ser ni några problem säg gärna till tack så mycket i förhand.

Смерть -это решение всех проблем. Нет человека - нет проблемы
Comp1: Ubuntu 16.04 Comp2: Arch Linux
Comp3: Ubuntu Server 16.04 Comp4: Centos 6.5
Comp5: Linux mint 16 Comp6: Raspberry pi (olika OS hela tiden)
Phone: Motorola Google Nexus 6

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2009

Hittade dessa tre alternativ nu, vilken av dessa hade ni satt om ni behöver mer än en user och gärna en förklaring vad dessa gör. Återigen tack i förhand.

you can choose one of 3 ways:
1. Define option local_root= in configuration file. must by /home or other path to directory with users folders.
In this way vsftpd chrooting to /home directory.

2. Define option passwd_chroot_enable=yes in configuration file and change in /etc/passwd file user home directory from «/home/user» to «/home/./user» (w/o quotes).
In this way vsftpd chrooting to /home directory.

3. Download sources of vsftpd-ext, compile and overwrite exist vsftpd binaries or take it from repositories and add to configuration file option allow_writeable_root=yes.

Смерть -это решение всех проблем. Нет человека - нет проблемы
Comp1: Ubuntu 16.04 Comp2: Arch Linux
Comp3: Ubuntu Server 16.04 Comp4: Centos 6.5
Comp5: Linux mint 16 Comp6: Raspberry pi (olika OS hela tiden)
Phone: Motorola Google Nexus 6

Trädvy Permalänk
Moderator
Registrerad
Mar 2006
Skrivet av asdfgh:

Men då fanns ett annat lösnings förslag(/etc/vsftpd/vsftpd.conf):

allow_writeable_chroot=YES

Men jag hittar inte vad det innebör jag vågar inte testa, är det någon som kan förklara för mig vad detta gör?

Om du vill att chroot ska vara skrivbar innebär detta ingen fara. Det är dock nödvändigt att uttryckligen tillåta det via den instruktionen, eftersom standard för vsftpd är att chroot inte är skrivbar.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2009

Okej, men bara för att dubbel kolla att det jag misstänker stämmer så för vsftpd så är användarens (som anslutning sker till) home directory som blir chroot? per default.

Смерть -это решение всех проблем. Нет человека - нет проблемы
Comp1: Ubuntu 16.04 Comp2: Arch Linux
Comp3: Ubuntu Server 16.04 Comp4: Centos 6.5
Comp5: Linux mint 16 Comp6: Raspberry pi (olika OS hela tiden)
Phone: Motorola Google Nexus 6

Trädvy Permalänk
Moderator
Registrerad
Mar 2006

Chroot innebär att användaren bara kan röra sig inom sin hemkatalog. Om det sammanfaller med systemets /home beror lite på hur du väljer att göra. Du kan t ex också skapa s k virtuella användare och placera deras hemkatalog var du så behagar.