Varning för glocalnet

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2004

Varning för glocalnet

Jag vill varna för glocalnet, har aldrig tidigare fått sämre service och blivit lurad på detta sätt.

Det hela började när jag och min sambo bestämde oss för att byta telefonabonemang från telia till glocalnet. Vi hade sedan länge haft glocalnet som förval och adsl-leverantör. Eftersom vi skulle flytta till ett annat län inom en nära framtid så kontaktade jag glocalnet och frågade vilket som skulle vara smidigast; byta från telia till glocalnet innan flytten och sedan flytta abonemanget eller vänta tills flytten och då koppla ner telia och teckna upp glocalnet på den nya adressen. Hon rekomenderade det senare alternativet. Så jag beställde ett abonemang till den nya adressen och detta skulle kopplas in den 15/4-05, samma dag som vi skulle flytta in. Jag fick lämna den nya adressen och det nummer som den tidigare hyresgästen haft. Jag betäller även flytt av mitt adsl abonemang till samma datum och får blanketter för detta som skall fyllas i och skickas tillbaka.
När jag sedan flyttat in den 15/4 så märker jag att mitt telefon abonemang inte kommit igång, så den 16/4 ringer jag upp glocalnet från mobilen och frågar vad som blivit fel. Jag får till svar att det varit problem att koppla in det nya nummret men om jag lämnar det utflyttande nummret så skall de åtgärda problemet, det skall ta 1-3 dagar blir jag lovad. Visst inga problem, jag klarar mig utan telefon i tre dagar. 4 dagar senare har jag fortfarande ingen telefon så jag ringer supporten igen från mobilen och frågar vad det är för problem. Allt jag får till svar är att det är problem att koppla in abonemanget och blir återigen tvungen att lämna alla uppgifter som adress och det utflyttande numret och blir lovad att min telefon skall fungera inom 1-5 dagar. Jag ber dem denna gången att ringa upp mig på min mobil om det skulle vara fler problem att få igång mitt abonemang. Ingen ringer och 5 dagar senare står jag fortfarande utan telefon. När jag ringer denna gång för jag lämna alla uppgifter igen och blir ombedd att kolla upp vad någon av mina grannar har för telefonnumer och ringa upp glocalnet och detta till dem, för om de får det så kan de fixa min telefon. Här börjar jag bli irriterad och orolig för min mobilräkning så jag frågar hur det fungerar med kompensation och får svaret att glocalnet givetvis kommer att kompensera mig, men att de vill vänta med kompensation tills allt är fixat så de kan göga en korrekt helhetsbedömning. Så jag fixar min grannes nummer och ger detta till glocalnet och blir återigen lovad att de skall fixa igång min telefon inom några dagar och jag ber dem ringa mig på mobilen om det skulle fortsätta strula. Det fortsätter att strula och jag ringer allt oftare till glocalnet men inget hjälper de fortsätter att lova men levererar inte. En månad efter att mitt abonemang skulle kommit igång (alltså 15/5-05) skriver jag ett brev till glocalnet reklamationsavd.

Citat:

Vi skriver till er med andledning av att vi beställt ett fast telefoniabonemang som skulle ha kommit igång 15/4-2005 men ännu inte kommit igång.

Vi har sedan länge varit kunder hos Glocalnet både som förvalskunder och ADSL-kunder. För en tid sedan ringde vi till er och frågade vad som var bästa alternativet för oss när vi skulle flytta, vi hade bestämt att vi ville ha vårt fasta abonemang hos er, och ert råd var att säga upp vårt abbonemang hos Telia för att sedan teckna ett nytt hos er efter flytten till den nya adressen. Innan vi flyttade kontaktade vi er för beställningen utav det nya abbonemanget och lämnade då den nya adressen samt det telefonnummer som senast var inkopplat där, vi blev då lovade att vårt nya telefonnummer skulle komma igång 15/4 -2005. Sedan dess har vi varit i kontakt med er kundtjänst ett oräkneligt antal gånger och fått nya bud varje gång på när vårat nummer ska komma igång, oftast har det hetat att "Det kommer att dröja tre till fem arbetsdagar". Vid ett tillfälle blev vi ombedda att lämna ett av våra grannars nummer för att ni på så sätt skulle hitta rätt ledning att koppla in vårt abbonemang på, vi gjorde så men fick sedan reda på att det inte hade hjälpt. Under hela den här perioden har vi varit tvungna att ringa alla våra samtal ifrån våra mobiltelefoner, vilket är mycket kostsamt, vi har dessutom inte kunnat använda vare sig vårt ADSL eller uppringt internet. Flera gånger då vi varit i kontakt med er kundtjänst har vi blivit lovade att bli uppringda ifall det skulle vara några fler problem, men så har inte skett och vi har själva fått kontakta er för att få någon slags information överhuvudtaget.

Idag har det gått en månad sedan telefonnummret skulle kopplas in och vi hoppas verkligen att ni kommer lösa detta snart och att vi får rimlig ersättning för våra mobilkostnader samt det jobb vi faktiskt fått lägga ner på att jaga fatt på någon att prata med hos Glocalnet.

Med vänlig hälsning

Jonas Bolin och Jenny Möglebust
pers.nr: XXXXXX-XXXX

Mobiltel. xxxxxxxxxxxxxx

Detta brevet bryr sig Glocalnet överhuvudtaget inte om att svara på.
I en halv månad till blir jag tvungen att ringa till glocalnet innan mitt abonemang tillslut kommer igång. Jag frågar vid flera samtal till supporten om kompensation för mobilkostnader och får varje gång till svar att glocalnet givetvis kommer att kompensera mig men att jag får vänta tills de löst alla problem så att de kan göra en helhetsbedömning.
Så när jag får mitt nya nummer ringer jag upp glocalnet och frågar efter kompensation, telefonisten säger att hon skall skriva en anmälan om kompensations ersättning och skicka loggarna över mina samtal till reklamationen. Hon frågar mig om jag vill att de skall ringa upp mig när beslutet fattats och meddela mig. Detta vill jag gärna och lämnar mitt mobilnr igen. Idag ringde jag upp glocalnet eftersom det gått lång tid och jag fortfarande inte hört något från dem. 180kr är den summan som glocalnet anser är skäligt för 1½ månad utan telefon och internet, mina mobilkostnader tänker de överhuvudtaget inte kompensera. "Varför skall vi betala för dina samtal med en annan operatör?" frågar telefonisten mig. När jag säger att jag överhuvudtaget inte längre vill vara kund hos dem berättar telefonisten att min ångerrättstid gått ut medans jag gått och väntat på att deras reklamationsavdelning skall höra av sig till mig.

Jag har aldrig blivit så lurad tidigare. 180kr är en jävla förolämpning. Hjälp mig nu gärna för hur jag skall göra för att få kompensation från glocalnet och främst få dem att släppa på bindningstiden eftersom jag absolut inte vill vara kund hos dem mer.

Jag tänker maila Karin Almström pressansvarig hos glocalnet att kommentera på något av forumen jag postar på. Jag har även kontaktat en journalist på konsumentavd GP. Skall kontakta andra tidningar med. Skall även kontakta svt PLUS och konsumentombudsmannen m.m. Kom gärna med mer förslag och skriv vad ni tycker om glocalnets agerande och om 180kr är skäligt.

MvH Jonas Bolin

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
www.direktronik.se
Registrerad
Jul 2001

En ren skandal är vad det är! Hoppas verkligen att någon tidning tar upp det här, då ska du se att du får kompensation så det visslar om det.
Där har vi en präktig anledning till att jag aldrig kommer använda mig av Glocalnet. Säkert många som har fungerande tjänster hos dom men bara risken för att man skulle bli drabbad av något liknande får mig att hålla mig väldigt långt bort från dom.
Lycka till Jonas!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Hovmantorp
Registrerad
Jun 2004

Jag är ingen jurist men Konsumenttjänstlagen http://www.expowera.com/mentor/marknadsforing/lagarregler/kon... är nog den som är tillämplig i ditt fall och inte Konsumentköplagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900932.HTM
Men i vilket fall som helst så visst har du rätt till full kompensation för dom kostnader du har haft för att få igång denna tjänst men iom att tjänsten som jag förstår det har kommit igång så är du troligen bunden av avtalet som är skrivet mellan dig och Glocalnet

Vad du borde ha gjort är att du sagt upp avtalet när en månad gått för det kunde inte Glocalnet ha gjort något åt iom att tjänsten fortfarande inte var levererad och dom aldrig underrättade dig om något utan du hela tiden fick ta kontakt med dom trots muntliga löften ett flertal gånger om att Glocalnet skulle ringa tillbaks vid problem.

Citat från ditt inlägg:

180kr är den summan som glocalnet anser är skäligt för 1½ månad utan telefon och internet, mina mobilkostnader tänker de överhuvudtaget inte kompensera. "Varför skall vi betala för dina samtal med en annan operatör?" frågar telefonisten mig.

Ovanstående kan du isf citera följande ifrån Konsumenttjänstlagen till Glocalnet vid förnyad kontakt för att få full kompensation:

När är arbetet eller tjänsten felaktig

Arbetet räknas som felaktigt om det inte är utför fackmannamässigt eller resultatet inte är vad konsumenten rimligen kan förvänta sig. Det är också felaktigt om utförandet bryter mot produktsäkerhetslagen eller marknads- föringslagen. Arbetet är även felaktigt om näringsidkaren inte tagit kontakt med konsumenten när han skulle gjort det enligt punkterna ovan. Om arbetet är felaktigt får konsumenten hålla inne med så stor del av betalningen som behövs för att ge säkerhet åt sina krav.

Reklamation
Konsumenten skal så fort som möjligt och senast inom 2 år efter det att felet upptäckts underrätta näringsidkaren om detta. Om arbetet utförts på mark eller på byggnad har konsumenten 10 år på sig att reklamera ett fel. Denna tidsgräns gäller också andra arbeten eller tjänster i de fall näringsidkaren varit "grovt vårdslös eller handlat i strid mot tro och heder".

Felet skall rättas till
Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren rättar till felet och detta skall ske inom rimlig tid från det att konsumenten gett näringsidkare tillfälle till det. Näringsidkaren eller någon som denne utsett skall avhjälpa felet utan kostnad för konsumenten. Detta gäller inte kostnader som konsumenten skulle haft även om arbetet vore felfritt.

Avdrag på priset
Om felet inte rättas till får konsumenten göra avdrag på priset. Detta avdrag skall motsvara den kostnad konsumenten haft för att få felet tillrättat.

Försening av arbetet

Det räknas som försening om näringsidkaren inte slutfört arbetet eller tjänsten inom den tid som har avtalats. Om ingen tid har avtalats räknas den tid som är rimlig med hänsyn till det arbete eller den tjänst det gäller. Det räknas också som dröjsmål om näringsidkaren inte påbörjat arbetet inom den tid som är överenskommen eller arbetet inte framskrider i den takt som avtalats.

Påföljder vid försening
Konsumenten har rätt att hålla inne betalningen så mycket som fordras för att han eller hon skall ha en säkerhet för att arbetet blir slutfört. Konsumenten har också rätt att kräva att arbetet slutförs, om detta inte medför orimligt stora kostnader för näringsidkaren. Om förseningen har en avgörande betydelse för konsumenten har han rätt att häva avtalet för den del av arbetet som återstår. Om förseningen gjort att arbetet eller tjänsten inte längre har något värde för konsumenten, kan han eller hon häva hela avtalet.

Ovanstående resonemang gäller om Konsumenttjänstlagen är tillämplig så prata även med en konsumentvägledare innan du tar kontakt med Glocalnet iom som jag sagt tidigare jag inte är utbildad jurist.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Malmö
Registrerad
Aug 2003

180 spänn haha vilka idioter. Bara gå vidare och hoppas du får stöd och kan styra upp detta för så ska man absolut inte bli behandlad idag. De har gjort väldigt fel och då ska de stå för det också.

180 är ju inget om du ringt med mobil så många gånger.. minst det tredubbla bör de göra men de har väl redan fört in i sitt system att 180 är enough och därmed basta.

Bara ge dom på nöten och ge dig inte.

Corsair Carbide 200R chassi med 2x120mm
i3-4370 @ 3,8GHz, 8GB DDR3
Asus Geforce GTX 1050 Ti 4GB
Windows 8.1 64Bit

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
127.0.0.1
Registrerad
Feb 2004

Ingen kan sjunka så lågt som glocalnet.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Kävlinge
Registrerad
Nov 2003

Liknar det problem jag hade med dom väldigt mycket. Som tur insåg jag mitt bästa och bytte snabbt till Telia. Dock fortsatte problemen med glocalnet långt efter det...

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Sep 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Jymdis
Liknar det problem jag hade med dom väldigt mycket. Som tur insåg jag mitt bästa och bytte snabbt till Telia. Dock fortsatte problemen med glocalnet långt efter det...

Fortsatte problemen efter att du bytt till telia?

MvH Jonas

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Kävlinge
Registrerad
Nov 2003

Problemen med glocalnet, men inte med telefonin och inte med internet.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Uppsala
Registrerad
Jan 2002

Bussa Sverker på dom. Ajajajaj..

Har förövrigt själv Glocalnet. Inget att anmärka på.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2002

Jag har Telia idag med förval hos Tele2 dom ringde häromdagen och ville att jag skulle flytta mitt fasta abonnemang till dom så att jag får jag allt på samma räkning och så kostar det endast 119:- per månad istället för 125:- hos Telia. Jag ska flytta i augusti har fått ny lägenhet men jag vet inte om jag vågar gå över tills Tele2 förräns efter flytten. Jag skulle bli skogstokig om jag fick vara utan telefon i över 1 månad.
Dessutom är det Telia som äger telenätet i Sverige så dom lär garanterat ha bäst kontroll. Jag har t.ex. aldrig hört att Telia frågat efter mina grannars telefonnummer verkar otroligt oseriöst om jag ska vara ärlig.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Tumba
Registrerad
Mar 2005

Lågt av dem.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jan 2002

Har nästan varit med om samma sak, men i mitt fall var det "bredband" som strulade.
Kollade upp om jag kunde bli inkopplad till deras 8/1 anslutning. Det stod att det gick så jag beslöt mig för att byta (har Istream).
Det var 3mån uppsägningstid på mitt istreamabbonemang så jag väntade, skickade mail efter halva tiden och frågade om allt såg bra ut (till glocalnet) de sa att jag skulle bli inkopplad den 29/4 som sagt.
Fortsatte vänta, det blev 29/4 inget hände, hade fortfarande kvar mitt Istream, tänkte då, aja det är ju helg och snart första maj.
Den 2/5 ringer jag till glocalnet och frågar vad som händer, får till svar att det är något som är fel men att det nog snart ska vara åtgärdad och att de skriver en felrapport.
Väntar några dagar och så stängs mitt Istream av, ok tänker jag nu håller de på att byta, men inte då. ringer till glocalnet och frågar vad som händer, får samma svar som förra gången, väntar någon dag och ringer igen de säger samma sak, säger att de ska ringa mig när det är åtgärdat, väntar ett tag och sen en dag då kollar jag min mail:

Hej
Tack för ditt brev.

Vi har fått svar från våran leveransgrupp och vi kan endast erbjuda dig 0,5 Mbit

Med vänliga hälsningar
Glocalnet Kundservice
Internetsupport
Anders

Ringer upp och är allvarligt frustrerad på dem, säger att jag absolut inte vill ha deras 0.5 tjänst, då säger de, "oj vad synd då".
Ringer då upp till Bostream, de säger att det inte går att koppla in mig till deras tjänst igen eftersom de ska lägga ned Bostream, blir allvarligt talat förbannad på Glocalnets jävla fasoner och ringer dem igen, får tala med inkompetenta idioter som skyller på Bostream.
Kollar på mitt modem och ser att nätLEDen fortfarande lyser så jag ringer till Bostream och meddelar detta, de säger att deras utrustning kanske fortfarande sitter kvar i stationen, får tala med en trevlig kille som frågar efter mitt mobilnummer, ger det till honom, han ringer upp efter en stund och medelar att han har fixat så att jag kan bli inkopplad, jag blir ju glad och tackar honom.
nästa dag blir jag inkopplad till bostream igen och nu sitter jag här med min 0.5 anslutning fortfarande.

och inte nog med det, fick teleräkningen nu också 30h telefonsamtal till support! 350:- bara för att glocalnet har gjort fel!
kan tilläggas att det tog drygt månaden innan jag fick tillbaka mitt internet som det var från första början.

SLOPA GLOCALNET OCH DERAS JÄVLA FASONER!

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2005

Svar från Glocalnet på Jonas Bolins inlägg.

Det känns angeläget att få beklaga de problem Jonas utsatts för i samband med beställningen av vårt fasta telefoniabonnemang. Naturligtvis är den här berättelsen ingenting vi är stolta över att läsa och det är oerhört beklagligt att vi inte tidigare
återkommit för att förklara vad som hänt.

Självklart tar vi även personlig kontakt för att reda ut de kostnader som detta
kan ha medfört.

Möjligheten att erbjuda det fasta telefoniabonnemanget för andra företag än Telia
är helt nytt och det har varit och är fortfarande en hel del rutiner vi tillsammans
måste förbättra för att så smidigt som möjligt kunna ta över och lämna ifrån oss
kunder enligt kundernas önskemål. Under våren har det varit en stor efterfrågan
på att byta telefonioperatör och varken vi eller nätägaren Skanova är helt nöjda
med de processer vi tillsammans går igenom för att genomföra dessa byten. Vi har
dock förbättrat en rad rutiner och ytterligare förbättringar är att vänta inom kort.

Självfallet ska informationen från oss vara tydligare så att man som kund inte ska känna
sig bortglömd eller ignorerad.

Vi hoppas att det nu ska märkas att vi blivit säkrare i våra rutiner och att våra kunder ska
få all anledning att känna sig nöjd med sitt val av fast telefonioperatör.

Med vänlig hälsning

Stina Reutercrona
Kundrelationsansvarig

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
127.0.0.1
Registrerad
Feb 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Stina Reutercron
Svar från Glocalnet på Jonas Bolins inlägg.

text

Stina Reutercrona
Kundrelationsansvarig

Men hur kan ni låta sådant hända? Hur kan ni vägra att ersätta honom för de omkostnader han fått utstå? Hur kan ni lova saker och sen skita i det? Hur ska man kunna ta er seriöst om ni inte har en fungerande support?

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Uppsala
Registrerad
Mar 2003

Det är bra att det nu mot alla odds faktiskt finns någon på Glocalnet som bemödar sig mer att svara på inlägg på forum, när jag vid ett annat tillfälle efterfrågat det så har svaret blivit ett snabbt nej utan förklaring.

Sen angående det som Jonas skriver så måste jag säga att jag känner igen mig, oavsett vad man har för ärende när man ringer till Glocalnet så blir man runtskickad mellan olika telefonister och man får olika svar på alla ställen.
Det jag oftast har frågat har gällt ADSL-utbyggnaden ute i obygden här. Jag har alltid fått olika svar om när det ska påbörjas, när det ska vara klart osv. Vid ett av de sista samtalen så frågade jag om det inte fanns någon lista över i vilken ordning telestationerna byggdes ut, men det sa kundtjänsten på Glocalnet att de inte hade. De uppmanade mig att ringa till Telenor istället för att få svar, så jag ringde till Telenor. På Telenor som är ett företag som jag har haft att göra med förut, och som jag litar på, så sa en något högre uppsatt person att Telenor inte kunde lämna ut de uppgifterna eftersom jag inte var kund hos dem, vilket jag förstår. Personen på Telenor sa att Glocalnet skulle ha fått tillgång till listan över telestationerna och att om de inte hade fått det så skulle de kontakta Telenor så skulle de ordna det.
Jag ringde direkt efter samtalet till Glocalnet, eftersom enda nummret jag kunde få tag på var numret till kundtjänsten så blev det dit jag ringde. Där fick jag av en tjej veta att Glocalnet inte hade någon sådan lista och att det inte fanns någon möjlighet alls att de kunde få en av Telenor och hon ville inte heller skicka mig vidare till någon som faktiskt visste något om sådant här.

Ett annat ärende som jag hade, vilket var något mindre och enklare, gällde problem med att skicka mail. Det gick helt enkelt inte att skicka mail från datorerna bakom min router. Så jag ringde, efter 15 min väntan så kommer jag fram till en kille på kundtjänsten som berättade att min IP-adress var spärrad i SMTP-servern. Glocalnet spärrar alltså dynamiska IP-adresser i sina servrar om personen som har adressen gör något dumt. Det är inte direkt intelligent att göra så, denna adress är otroligt lätt att byta ut, och sen kommer mängder av människor att få den adressen senare!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Kävlinge
Registrerad
Nov 2003

Stina Reutercron:
Det skulle vara bra om ni kunde ta kontakt med mig också då jag har en del saker jag skulle vilja få utredda.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Skåne
Registrerad
Dec 2003
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Ryden
Har nästan varit med om samma sak, men i mitt fall var det "bredband" som strulade.
Kollade upp om jag kunde bli inkopplad till deras 8/1 anslutning. Det stod att det gick så jag beslöt..........

SLOPA GLOCALNET OCH DERAS JÄVLA FASONER!

Exakt samma grej hände min kompis, idag sitter han med ett sketet 0,5 Glocalnet " Klös i jacket" javisst!

Känns inte helt seriöst med Stinas inlägg då hon varken hänvisar till sin e-post, telefonnummer eller dylikt, hon verkar inte ta detta så stort och vilja undvika kompensationen. Inlägget känns mest som att gnälla på alla rutiner för istället verkligen göra rätt för sig och kompensera kunder som har blivit illa behandlade.

Detta vara bara min åsikt och syn på det hela.

Trädvy Permalänk
Hedersmedlem
Plats
Storstad
Registrerad
Jun 2003

Låter som ett bolag utan större kontroll på sin verksamhet...
Tack för tippset tänkte beställa Glocalnet till mina svärföräldrar...

Lenovo P1

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Dec 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Para
Exakt samma grej hände min kompis, idag sitter han med ett sketet 0,5 Glocalnet " Klös i jacket" javisst!

Känns inte helt seriöst med Stinas inlägg då hon varken hänvisar till sin e-post, telefonnummer eller dylikt, hon verkar inte ta detta så stort och vilja undvika kompensationen. Inlägget känns mest som att gnälla på alla rutiner för istället verkligen göra rätt för sig och kompensera kunder som har blivit illa behandlade.

Detta vara bara min åsikt och syn på det hela.

Håller med!

riktigt dåligt av glocalnet. Kommer inte rekommendera det till någon jag känner i alla fall.

Borde väll kompensera kunderna? och då menar jag inte fjuttiga 180kr för det som jonas fått uppleva.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Kävlinge
Registrerad
Nov 2003

Om det var för jag bad om kontakt i denna tråden eller inte vet jag inte, men glocalnet ringde idag och krediterade alla mina fakturor.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Dec 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Jymdis
Om det var för jag bad om kontakt i denna tråden eller inte vet jag inte, men glocalnet ringde idag och krediterade alla mina fakturor.

låter bra , dock så har glocalnet redan förlorat mitt förtroende. Det känns nästan som dom gör ersätter er bara för att det ska se bra ut.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Uppsala
Registrerad
Jan 2002

Synd att man måste skriva mastodontinlägg på sweclockers för att något ska bli rätt.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Hovmantorp
Registrerad
Jun 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Stina Reutercron
Svar från Glocalnet på Jonas Bolins inlägg.

Det känns angeläget att få beklaga de problem Jonas utsatts för i samband med beställningen av vårt fasta telefoniabonnemang. Naturligtvis är den här berättelsen ingenting vi är stolta över att läsa och det är oerhört beklagligt att vi inte tidigare
återkommit för att förklara vad som hänt.

Självklart tar vi även personlig kontakt för att reda ut de kostnader som detta
kan ha medfört.

Möjligheten att erbjuda det fasta telefoniabonnemanget för andra företag än Telia
är helt nytt och det har varit och är fortfarande en hel del rutiner vi tillsammans
måste förbättra för att så smidigt som möjligt kunna ta över och lämna ifrån oss
kunder enligt kundernas önskemål. Under våren har det varit en stor efterfrågan
på att byta telefonioperatör och varken vi eller nätägaren Skanova är helt nöjda
med de processer vi tillsammans går igenom för att genomföra dessa byten. Vi har
dock förbättrat en rad rutiner och ytterligare förbättringar är att vänta inom kort.

Självfallet ska informationen från oss vara tydligare så att man som kund inte ska känna
sig bortglömd eller ignorerad.

Vi hoppas att det nu ska märkas att vi blivit säkrare i våra rutiner och att våra kunder ska
få all anledning att känna sig nöjd med sitt val av fast telefonioperatör.

Med vänlig hälsning

Stina Reutercrona
Kundrelationsansvarig

Starkt gjort av dig att komma in här och kommentera ett specifikt fall men för att man ska få förtroende för er som företag så inte bara bör ni utan skall ni se över rutinerna vid kundkontakt så att rätt information ges till kunden när han/hon tar kontakt med er för t.ex support/klagomål på er tjänst.

Säger som några andra här att som det är nu så har jag tyvärr inget förtroende för er så lär uppmana ev kunder att välja ett annat bolag för sin telefoni/internettjänst tyvärr!

Edit: Stavfel

Trädvy Permalänk
Avstängd
Plats
010
Registrerad
Jun 2005
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Stina Reutercron
Svar från Glocalnet på Jonas Bolins inlägg.

Det känns angeläget att få beklaga de problem Jonas utsatts för i samband med beställningen av vårt fasta telefoniabonnemang. Naturligtvis är den här berättelsen ingenting vi är stolta över att läsa och det är oerhört beklagligt att vi inte tidigare
återkommit för att förklara vad som hänt.

Självklart tar vi även personlig kontakt för att reda ut de kostnader som detta
kan ha medfört.

Möjligheten att erbjuda det fasta telefoniabonnemanget för andra företag än Telia
är helt nytt och det har varit och är fortfarande en hel del rutiner vi tillsammans
måste förbättra för att så smidigt som möjligt kunna ta över och lämna ifrån oss
kunder enligt kundernas önskemål. Under våren har det varit en stor efterfrågan
på att byta telefonioperatör och varken vi eller nätägaren Skanova är helt nöjda
med de processer vi tillsammans går igenom för att genomföra dessa byten. Vi har
dock förbättrat en rad rutiner och ytterligare förbättringar är att vänta inom kort.

Självfallet ska informationen från oss vara tydligare så att man som kund inte ska känna
sig bortglömd eller ignorerad.

Vi hoppas att det nu ska märkas att vi blivit säkrare i våra rutiner och att våra kunder ska
få all anledning att känna sig nöjd med sitt val av fast telefonioperatör.

Med vänlig hälsning

Stina Reutercrona
Kundrelationsansvarig

Vad är det i "Avdrag på priset
Om felet inte rättas till får konsumenten göra avdrag på priset. -> Detta avdrag skall motsvara- den kostnad konsumenten haft för att få felet tillrättat.<-" Det betyder att ni SKA kompensera för mobilräkningen.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Hovmantorp
Registrerad
Jun 2004

Hmm vad jag vet så får man inte publicera namn från t.ex e-post som gjorts här för det är brott mot PUL så bett moderator att titta över inläggen för ev rensning.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jan 2002

Gissa vad som hände idag!
Glocalnet ringer ännu en gång till mig pch försöker pracka på mig deras skitbredband! sa som det var,

-Blablabla, jättebra bredband
-Jag har kommit fram till att glocalnet ör förjävla uselt.
-Jasså varför då?
-"berättar varför"
-ja men det var ju tråkigt.
-jo det håller jag med om. *klick*

tänkte köra cures men men.. http://warpdrive.se/?17807

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm, Rådhuset
Registrerad
Mar 2005
Citat:

Ursprungligen inskrivet av olirc
Hmm vad jag vet så får man inte publicera namn från t.ex e-post som gjorts här för det är brott mot PUL så bett moderator att titta över inläggen för ev rensning.

Syftar du på nåt speciellt inlägg då eller?

...för övrigt tycker jag hur som helst det är strongt av Glocalnet att faktiskt gå in i diskussionen här på Sweclockers.

Probably the best Hkkathome© in the world...
*** Borde inte C++ heta ++C istället? ***

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
56.49N13.55E
Registrerad
Jan 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Ryden
Ringer då upp till Bostream, de säger att det inte går att koppla in mig till deras tjänst igen eftersom de ska lägga ned Bostream, blir allvarligt talat förbannad på Glocalnets jävla fasoner och ringer dem igen, får tala med inkompetenta idioter som skyller på Bostream.

Det där känner jag igen

Hade ett j-a strul med flytt från Bostream --> Glocalnet (går att läsa om här) men nu fungerar det faktiskt helt OK.

Lille Hard Gay får gärna PM:a mig i vilken tråd jag ljugit, puzz
www.scififorum.se | www.ageofconan.se

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Hovmantorp
Registrerad
Jun 2004
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Hkkathome
Syftar du på nåt speciellt inlägg då eller?

...för övrigt tycker jag hur som helst det är strongt av Glocalnet att faktiskt gå in i diskussionen här på Sweclockers.

Ähh glöm mitt inlägg får väl skylla på trötthet

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Vimmerby
Registrerad
Nov 2003

Glocalnet kanske skulle tagit kontakt med kunden med en gång, istället för att det ska gå månader utan att de gör ett skit.

Att sen gå in här i tråden och försöka urskulda sig är lamt. Erbjuder man en tjänst ska man fan vara helt säker på att man kan ge det man utlovar annars ska man hålla käften.

Det borde vara skadeståndsskuld för varje dag man är utan den tjänst man har beställt. Då skulle det bli annat ljud i skällan.

"I live, I die, I live again!"