Beräkning av skatt på minade krypto?

Permalänk
Medlem

Beräkning av skatt på minade krypto?

Ok jag vet inte om det går inom kategorin mining men det gäller en kryptovaluta HEX där man väljer att låsa sitt innehav under en period och får sedan en klumpsumma HEX i ränta/bonus när perioden är över.
Jag funderar lite på hur detta skall skattas?

Säg att jag först har köpt 500st HEX till ett pris av 1kr/st, dvs omkostnadsbelopp 500kr.
Jag låser desssa 500 HEX i ett år och får därefter 200 HEX i bonus/ränta när året är slut.
HEX står nu i 5kr/st och jag har alltså fått 1000kr i bonus/ränta.

Jag gissar att jag ska skatta 30% av värdet på dessa 200HEX (1000kr, dvs 300kr i skatt)?

Frågan är isf vad mitt omkostnadsbelopp blir på de totalt 700 HEX jag nu har?
Det kan ju inte vara mitt tidigare omkostnadsbelopp på 500kr. Då blir det dubbelbeskattning när jag väl säljer.

Någon skatte expert på forumet?

Permalänk
Medlem

Skatteverket om utländsk valuta

Jag gissar att kryptovalutor beskattas på samma sätt som utländsk valuta. Dina 200 HEX beskattas förmodligen som ränta (gissar jag).

Du växlar 500 SEK till 500 HEX.

Citat:

Om man har växlat, på förvärvs- eller avyttringsdagen tillämpas den faktiskt använda växelkursen vid kapitalvinstberäkningen. Detsamma gäller om försäljningsintäkten växlas inom 30 dagar från avyttringsdagen (44 kap. 16 § IL).

Jag tolkar det som att anskaffningsvärdet på dina 500 HEX således är 500 SEK.

Du får 200 HEX i ränta efter ett år. Jag tolkar det som att du skattemässigt köpt 200 HEX för vad som nu råkar vara marknadsvärdet ett år senare. Tänk på att marknadsvärdet kan ha ändrats. Nu kanske 200 HEX råkar vara värda 100 SEK. De kan också vara värda 400 SEK. Skatteverket säger att marknadsvärdet beräknas så här:

Citat:

Om man inte växlat, t.ex. för att ersättningen tagits ut eller satts in på ett utländskt bankkonto, bör anskaffningsutgift respektive försäljningsintäkt beräknas efter den fixkurs som fastställs av finansmarknadens parter varje bankdag. Fixkurser bestäms för varje normalt förekommande valuta. Uppgift om fixkurser publiceras bl.a. av Riksbanken och finns att hämta på www.riksbank.se. Saknas fixkurs för en viss valuta, kan man tillämpa en genomsnittskurs mellan transaktionsdagens köp- och säljkurs enligt officiell kurslista. Om bara en kurs finns noterad används den. Om ingen kurs är noterad för den aktuella dagen används istället de senast noterade kurserna (prop. 1990/91:54 s. 315–316).

En kryptovaluta finns nog inte noterad i någon av de uppräknade kurslistorna, så du får försöka lista ut hur du ska beräkna marknadsvärdet.

---

För att kunna räkna ut skatten, hittar jag på att 200 HEX råkar vara värda 400 SEK. Så behöver inte alls vara fallet, men jag behöver hitta på något värde för att kunna räkna ut skatterna. Du får själv lista ut vad det faktiska värdet är.

Du fick 200 HEX i ränta och de råkade vara värda 400 SEK. Då gissar jag att det räknas som att du fått 400 SEK i ränta, d.v.s. du ska betala 30% av 400 SEK i skatt, alltså 120 SEK.

Du har nu totalt 700 HEX. Du köpte de första för 500 SEK och de senare råkade vara värda 400 SEK vid tidpunkten då du fick dem i ränta. Dina 700 HEX har nu ett totalt anskaffningsvärde på 900 SEK.

---

Antag att du slutligen säljer dina 700 HEX för 800 SEK. Alternativt köper du en vara för dem och marknadsvärdet råkar då vara 800 SEK. Försäljningsvärdet är således 800 SEK och marknadsvärdet var 900 SEK. Du har alltså gjort en kapitalförlust på 100 SEK som du tar upp i din deklaration. Du gör ett skatteavdrag på 30% av 100 SEK, alltså 30 SEK.

I det här fallet skulle du alltså betala 120 SEK i skatt på ränta och få tillbaka 30 SEK för att du gjort en kapitalförlust, så den totala skatten skulle alltså bli 90 SEK.

Jag kan förstås ha missuppfattat hur man ska göra.

Permalänk
Medlem

Ring Skatteverket, så kommer du att få svar!

Skatteupplysningen 0771-567 567

Permalänk
Festpilot 2020, Antiallo
Skrivet av kim:

Någon skatte expert på forumet?

Jag hade kontaktat skatteverket.
Kan vara att de hanterar det på samma sätt som utdelning av värdepapper där omkostnaden fördelas på ursprungligt innehav/nytt innehav.

Annars kan det vara som ränta/utdelning att det är 30% på "utdelningen" i SEK på de nya HEX:en som ska betalas i skatt.

Vad som är rätt kommer skatteverket kunna ange, resten av oss forumiter kommer bara spekulera.

Permalänk
Medlem
Skrivet av DavidtheDoom:

Jag hade kontaktat skatteverket.
Kan vara att de hanterar det på samma sätt som utdelning av värdepapper där omkostnaden fördelas på ursprungligt innehav/nytt innehav.

Annars kan det vara som ränta/utdelning att det är 30% på "utdelningen" i SEK på de nya HEX:en som ska betalas i skatt.

Vad som är rätt kommer skatteverket kunna ange, resten av oss forumiter kommer bara spekulera.

Om han inte kontaktar skatteverket så kommer dom senare höra av sig till honom.

Permalänk
Medlem

Jag tycker inte du ska bry dig i att blanda in någon slags skatt på räntan. Jag ser det snarare som att du köpt 700 HEX för 500kr (finns ingen anledning att krångla till). Vid eventuell försäljning betalar du dina 30 procent på det du har sålt minus omkostnadsbeloppet för de coins du sålt.

Vill säga, säljer du allt idag för 3500kr (700*5) så får du 3500-500=3000 som ska tas upp för beskattning. 3000*0.3=900, that's it.

Permalänk
Medlem

Förstår inte varför du frivilligt vill betala skatt på din krypto.
Är HEX klassat som en genuin valuta som tex Bitcoin?
Är det inte det så är det lika skattbart som WOW guld.

Permalänk
Medlem
Skrivet av RCA56:

Förstår inte varför du frivilligt vill betala skatt på din krypto.
Är HEX klassat som en genuin valuta som tex Bitcoin?
Är det inte det så är det lika skattbart som WOW guld.

Tyvärr är all crypto som du använder skattepliktig, dvs om du har gått med vinst. Även om du handlar något med din crypto så måste du skatta för ev. värdeökning som skett från att du anskaffade till du sålde (läs använde som betalmedel).

Om du har fått ränta genom att inte göra något så antar jag att det 30% skatt på räntan. Men om du driver en nod så får du såklart först dra av ev kostnader så som el eller VPS-avgift.

Glöm inte att du kan kvitta med 70%. Dvs om du gör en vinst så kan du sälja shitcoins du har samlat på dig för att kvitta. Tyvärr förlorar du 30% vid kvittning, men är bättre än inget.

Och nej, krypto är inte ospårbart. Har man din privkey så går det att spåra alla transaktioner som har skett. Dvs, sedlar är ospårbara. Inte krypto.

-----Tillägg---
Om du inte säljer eller använder dina HEX så ska du inte betala ränta. Det är så fort du växlar till annan valuta som du måste betala skatt på ev vinst.

Det kan ganska snabbt bli ganska komplext. Exempelvis så köper du SEK -> BTC ->HEX. När du säljer HEX till BTC så måste du skatta ev vinst. När du sedan säljer BTC -> EUR/SEK så ska du också skatta ev vinst, dvs om BTC har hunnit i öka i värde sedan du sålde dina HEX....

Permalänk
Medlem

Jag fick svar från skatteverket:

Hej
Jag har en fråga angående beräkning av skatt på kryptovalutor där man tjänar "ränta" på att låsa sitt kapital (kryptovaluta).
Låt säga att det finns en kryptovaluta ("A") som går ut på att om man väljer att låsa sitt innehav av A under en period så får man fler A beroende på hur länge man väljer att låsa sitt innehav. När perioden har löpt ut så blir det ursprungliga innehavet av A upplåst. Därtill får man ytterligare en klumpsumma A . Den ytterligare utbetalda summan kan sägas utgöra ränta/bonus för den period man tidigare hade låst sitt ursprungliga innehav av A.
Jag funderar nu på hur detta ska beskattas?
Säg att jag först har köpt 500 st A till ett pris av 1kr/st. Det innebär ju ett totalt omkostnadsbelopp om 500 kr för dessa 500 A.
Jag låser dessa 500 A i ett år och får därefter 200 A i bonus/ränta när året är slut.
Vid tidpunkten jag får ytterligare 200 A står kursen för A i 5kr/st och jag har alltså fått A till ett värde av 1000 kr i bonus/ränta.
Blir det någon beskattningskonsekvens vid tidpunkten då jag erhåller ytterligare 200 A? Om ja, vilken? Hur beräknas ett eventuellt omkostnadsbelopp för de 200 A?
Jag kommer, efter att jag fått 200 A, att ha 700 A. Vad är nu mitt omkostnadsbelopp på mina 700 A?
För det fall en beskattning av de 200 A jag fått skett, kan det ju inte vara mitt tidigare omkostnadsbelopp på 500 kr, utan torde vara högre? I annat fall blir det dubbelbeskattning när jag väl säljer.
MVH

Hej,

Ja, detta kallas ofta "staking" och ses precis som det står på vår hemsida som en avyttring. Så för din del om dessa 500 A är dina enda (om inte måste du räkna genomsnittskurser och annat) så redovisar du först de 500 som sålda den dag du lånar ut dem vilket naturligtvis kan leda till både vinst och förlust beroende på vad du har köpt dem för.

"Räntan" redovisar du sedan då den erhålls i ruta 7,2 i vår deklaration. Precis som du skriver så kollar du kurs den dagen x 200 i SEK. I ditt exempel 1000 kr som skrivs upp i ruta 7.2 året efter att du fått utdelningen.

Hela denna utdelning plus dina numera "fria" tidigare kryptovalutor ses nu som ditt nya anskaffningsvärde/omkostnadsbelopp enligt ditt exempel 700x5=3500 kr som du använder som ditt omkostnadsbelopp den dag du åter säljer eller lånar ut eller på annat sätt förbrukar din kryptovaluta så att den skall redovisas som en ny försäljning. Eftersom du får använda den utdelningssumma som du har som nytt anskaffningsvärde så blir det heller ingen dubbelbeskattning.

Med vänliga hälsningar

Magnus

Permalänk
Medlem
Skrivet av kim:

Jag fick svar från skatteverket:

Hej
Jag har en fråga angående beräkning av skatt på kryptovalutor där man tjänar "ränta" på att låsa sitt kapital (kryptovaluta).
Låt säga att det finns en kryptovaluta ("A") som går ut på att om man väljer att låsa sitt innehav av A under en period så får man fler A beroende på hur länge man väljer att låsa sitt innehav. När perioden har löpt ut så blir det ursprungliga innehavet av A upplåst. Därtill får man ytterligare en klumpsumma A . Den ytterligare utbetalda summan kan sägas utgöra ränta/bonus för den period man tidigare hade låst sitt ursprungliga innehav av A.
Jag funderar nu på hur detta ska beskattas?
Säg att jag först har köpt 500 st A till ett pris av 1kr/st. Det innebär ju ett totalt omkostnadsbelopp om 500 kr för dessa 500 A.
Jag låser dessa 500 A i ett år och får därefter 200 A i bonus/ränta när året är slut.
Vid tidpunkten jag får ytterligare 200 A står kursen för A i 5kr/st och jag har alltså fått A till ett värde av 1000 kr i bonus/ränta.
Blir det någon beskattningskonsekvens vid tidpunkten då jag erhåller ytterligare 200 A? Om ja, vilken? Hur beräknas ett eventuellt omkostnadsbelopp för de 200 A?
Jag kommer, efter att jag fått 200 A, att ha 700 A. Vad är nu mitt omkostnadsbelopp på mina 700 A?
För det fall en beskattning av de 200 A jag fått skett, kan det ju inte vara mitt tidigare omkostnadsbelopp på 500 kr, utan torde vara högre? I annat fall blir det dubbelbeskattning när jag väl säljer.
MVH

Hej,

Ja, detta kallas ofta "staking" och ses precis som det står på vår hemsida som en avyttring. Så för din del om dessa 500 A är dina enda (om inte måste du räkna genomsnittskurser och annat) så redovisar du först de 500 som sålda den dag du lånar ut dem vilket naturligtvis kan leda till både vinst och förlust beroende på vad du har köpt dem för.

"Räntan" redovisar du sedan då den erhålls i ruta 7,2 i vår deklaration. Precis som du skriver så kollar du kurs den dagen x 200 i SEK. I ditt exempel 1000 kr som skrivs upp i ruta 7.2 året efter att du fått utdelningen.

Hela denna utdelning plus dina numera "fria" tidigare kryptovalutor ses nu som ditt nya anskaffningsvärde/omkostnadsbelopp enligt ditt exempel 700x5=3500 kr som du använder som ditt omkostnadsbelopp den dag du åter säljer eller lånar ut eller på annat sätt förbrukar din kryptovaluta så att den skall redovisas som en ny försäljning. Eftersom du får använda den utdelningssumma som du har som nytt anskaffningsvärde så blir det heller ingen dubbelbeskattning.

Med vänliga hälsningar

Magnus

Intressant!

För traditionell mining har jag kört på detta enligt instruktioner från skatteverket:

Mining rewards räknas både som inkomst och som köp. Inkomsten deklareras som inkomst från hobbyverksamhet, går att göra avdrag för omkostnader o.s.v. Injkomsten är värdet när man fick utdelningen av kryptovalutan.

"Köpet" blir det vinstskatt på som inkomst av kapital om man säljer senare med vinst eller avdrag om man säljer med förlust.
Om man betalar någon med kryptovaluta så räknas det som en försäljning.

Edit: Vänta nu, innebär detta att man överlåter reavinstbeskattningen på den som lånade min kryptovaluta?
Säg att lag lånar ut de där 500 vid A. Räknas som försäljning enligt skatteverkets svar som du fick.
Sedan får jag tillbaka dessa 500 A efter ett år men de är nu värda det femdubbla. Men det räknas som ett köp enligt skatteverket så då betalar jag ingen skatt på prisuppgången under året utan den får låntagaren stå för? Känns lite bakvänt men verkar ju vara ett bra sätt att slippa betala skatter på prisuppgångar Låna ut dem så äger du dem inte och ansvarar inte för vinsten på prisökningen.

Edit 2: Jag skulle inte våga lite på detta. Rimligen borde man fortfarande ses som ägare på de A som man lånat ut och senare får tillbaka? Även om man lånat ut något så är man ju den rättmätige ägaren tänker jag. Visst det motsatta kan ske och värdet gå ner medans de är utlånade. Jag skulle nog koll upp detta en extra gång för att vara säker.

Permalänk
Medlem
Skrivet av ronnylov:

Edit: Vänta nu, innebär detta att man överlåter reavinstbeskattningen på den som lånade min kryptovaluta?
Säg att lag lånar ut de där 500 vid A. Räknas som försäljning enligt skatteverkets svar som du fick.
Sedan får jag tillbaka dessa 500 A efter ett år men de är nu värda det femdubbla. Men det räknas som ett köp enligt skatteverket så då betalar jag ingen skatt på prisuppgången under året utan den får låntagaren stå för? Känns lite bakvänt men verkar ju vara ett bra sätt att slippa betala skatter på prisuppgångar Låna ut dem så äger du dem inte och ansvarar inte för vinsten på prisökningen.

Jag undrade det samma. Sen förstår jag inte logiken i att man tjänar ränta på något man inte äger, hur går det till liksom? Tror inte Skatteverket fått ordning på reglerna kring detta än. Känns som de utgick från att det blir enklast om första momentet anses en avyttring, sen satte de ihop vad som följde utifrån det med silvertejp.

Permalänk
Medlem
Skrivet av gibbon_:

Jag undrade det samma. Sen förstår jag inte logiken i att man tjänar ränta på något man inte äger, hur går det till liksom? Tror inte Skatteverket fått ordning på reglerna kring detta än. Känns som de utgick från att det blir enklast om första momentet anses en avyttring, sen satte de ihop vad som följde utifrån det med silvertejp.

Det logiska vore att de 500 man hade från början behåller sitt anskaffningsvärde och de 200 man fick i ränta får anskaffningsvärdet de hade på utbetalningsdagen. Sedan vill de troligtvis att man också betalar skatt på ränteinkomsten utifrån värdet på utbetalningsdagen.