Copyswede bekräftar – smarta klockor kan få kassettskatt

Permalänk
Medlem
Skrivet av medbor:

Men man måste alltså tjäna pengar på fildelning för att det ska vara olagligt? Så långe det är nollsummespel och gratis kopior så kan de inte sätta fast någon? Det känns inte rimligt, men du kan ha rätt

Intrång i ensamrätten avgörs inte av om du gör det i vinstsyfte eller inte, vid skadeståndsanspråk måste de visa på skadan och vid brott måste de visa uppsåt. Ingen rätt skulle döma dig för att du kopierar din DVD-film till NAS:en, om du sen ger din granne tillgång till din NAS och din granne sprider den till 1000 personer skulle du väl kunna bli dömd för medhjälp däremot, men mest troligt skulle du bli en obetydlig del av utredningen och din granne skulle få dagsböter. Sistnämnda är varför de inte driver några fildelningsmål längre, det är svårt att få betydande straff för brottet och några skadestånd för intrånget.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Petterk:

Intrång i ensamrätten avgörs inte av om du gör det i vinstsyfte eller inte, vid skadeståndsanspråk måste de visa på skadan och vid brott måste de visa uppsåt. Ingen rätt skulle döma dig för att du kopierar din DVD-film till NAS:en, om du sen ger din granne tillgång till din NAS och din granne sprider den till 1000 personer skulle du väl kunna bli dömd för medhjälp däremot, men mest troligt skulle du bli en obetydlig del av utredningen och din granne skulle få dagsböter. Sistnämnda är varför de inte driver några fildelningsmål längre, det är svårt att få betydande straff för brottet och några skadestånd för intrånget.

Det lät mer rimligt, det är inte värt det och ingen direkt avskräckande PR frambringas även vid en dom. Enkelt sagt så tjänar de inte pengar på att jaga pirater längre. Låter som en bra utveckling tycker jag

Permalänk
Medlem
Skrivet av henkiii:

Om endast 30miljoner ska fördelas över ca 151k medlemmar får varje medlem en tvåhundring. I princip en lite dyrare pizza i innerstan.
Så mycket bråk för lite pizza?

Tänk på de stackars kuuuuultuuurarbetarna som producerar sådant folk inte är villiga att betala tillräckligt för att de ska kunna äta en pizza och en öl på sitt lokala sunk-hak, klart de ska få göra det med våra allmosor. ...men det hade varit mer ärligt med ett 90-konto och insamlingsbössor på stan än ha fått rätten att driva in pengar från elektronikbranschen.

Permalänk
Medlem
Skrivet av medbor:

Det lät mer rimligt, det är inte värt det och ingen direkt avskräckande PR frambringas även vid en dom. Enkelt sagt så tjänar de inte pengar på att jaga pirater längre. Låter som en bra utveckling tycker jag

Nog mutar de folk med oskattade pengar för att sluta sprida warez fortfarande, men att ta det till åtal eller ha grund för att driva det civilrättsligt fungerar inte riktigt om de inte kan driva ett större mål, visa att personen försörjts sig på detta o.s.v.

Krävs ju att polisen eller Kronofogden säkrar bevis om det ska tas rättsligt också, tvångsåtgärder nekar man (rätten) om det inte finns en riktigt bra grund för de och det kostar pengar att ta hjälp av Kronofogden. Varför ska rättsväsendet godkänna en husrannsakan om personen i praktiken inte kan dömas till fängelse? Varför skulle åklagare ta det till rätten om de tror att det inte håller en prövning?

Permalänk
Medlem
Skrivet av medbor:

Om man ser till fallet med en enskild CD som jag köper, rippar och lägger upp som torrent på DHT, och delar den till min kompis/pappa/bekant. Denna person delar den sen till någon den känner, och så vidare. Då är det ju privatkopiering hela vägen som jag fått det förklarat för mig.

Kan man privatkopiera i flera led? Jag tror inte det men vet ej säkert.

Permalänk
Medlem
Skrivet av joakim99:

Kan man privatkopiera i flera led? Jag tror inte det men vet ej säkert.

Det kan absolut vara en begränsning, men vad är då ett led? Vem känner jag eller vem får jag dela med? Gösta som jag träffade en snabbis på stan med min pappa?

Permalänk
Medlem

Låter mycket märkligt att dela en torrent som privatkopiering. Finns ju ingenting som hindrar din bekanta från att sprida vidare torrenten och därmed spräcker ditt ursprungliga syfte. I så fall skulle ju Pirate Bay kunna försvara sig med att de bara lagt upp filmer och musik de köpt och velat dela med sina pappor. Att man rippar en skiva och ger filerna på USB-sticka, eller nybränd CD, är ju lite mer legit i sådana fall. Annars blir det ju lite "semesterbilder på DC++" över det hela

Permalänk
Medlem
Skrivet av joakim99:

Kan man privatkopiera i flera led? Jag tror inte det men vet ej säkert.

Ja, upphovsrätten har ingen fast gräns utan nämner bara att exemplaren enbart får användas för privat bruk.

Skrivet av Upphovsrättslagen:

12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk.

...

Läser man propositionen/erna så menar de privat som inom umgängeskretsen.

Är du en DJ får du alltså inte spela en privatkopierad låt, men i realiteten kan du inte bli dömd för det och är du DJ är det nog mer relevant att allt rapporteras in till STIM :).

Datorprogram och databaser är undantagna från "Framställning av exemplar för privat bruk", några andra saker är också undantagna. Du får inte heller anställa någon att göra kopian åt dig.

Datorprogram har ingen rätt till privatkopiering som sagt, men där har istället alla rätt till att ta säkerhetskopior och kringgå tekniska åtgärder, även företag givetvis! Du får alltså göra enstaka kopior, men inte dela med dig till någon. Spel är datorprogram.

När vi kopierade kassettband (nu kanske inte många här är gamla nog för att förstå vad detta är) i flera led så var det alltså lagligt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av fadelol:

Man får väl hoppas på att det här är när dom gapar efter för mycket och det leder till förändringar i lagstiftning...

Ja, håller tummarna att politikerna dödar privatkopierings skatten helt och hållet

Permalänk
Medlem

Tycker att Copyswede har missat mjuvara, avgiftbelägg all mjukvara som kan hantera ljudfiler, det finns en uppenbar risk att upprättsskyddat matrial lagras med hjälp av programmen

Permalänk
Medlem

Svar från Robswedes

Här kan du lära dig mer om privatkopieringsersättning – bland annat varför den finns, vem som får pengarna, vem som betalar, hur mycket pengar det rör sig om, hur pengarna fördelas.

Vad är privatkopieringsersättning?
EU och riksdagen har bestämt att kulturskapare har rätt till ersättning när någon lagligt kopierar ett verk för privat bruk. Motsvarande regler gäller i hela EU.

Avgiften tas ut på de produkter där privatkopiering görs, t ex hårddiskar och brännbara cd/dvd-skivor. I Sverige betalas avgiften av de elektronikföretag som importerar produkterna. Pengarna samlas sedan in och fördelas av kulturskaparnas företrädare i systemet, som är Copyswede. Enskilda kulturskapare får därefter sina ersättningar fördelade antingen direkt från Copyswede eller via Teaterförbundet, Sami eller Stim.

Varför finns privatkopieringsersättningen?
De som skapat kultur ska få betalt för sitt arbete. Det är rimligt och rättvist att den som kopierar en låt, film eller ljudbok för privat bruk betalar för rätten att göra det. Avgiften, som betalas av elektronikbranschen är låg – för en hårddisk ca 80 kronor, men den totala summan innebär att fler kan leva på sitt arbete i kultursektorn.

Det svenska systemet är modernt och effektivt, och ger dramatiker, författare skådespelare och musiker m fl den ersättning de har rätt till.

Vem är det som betalar?
Det är elektronikbranschen som betalar avgifterna. De senaste åren, när nya produkter kommit ut på marknaden, har dock företagen inte velat betala eller förhandla om avgifterna. Företrädare för svenska kulturskapare har därför tvingats till långa och dyra rättsprocesser mot elektronikföretagen. Hittills har elektronikföretagen inte vunnit ett enda fall, men processerna innebär att delar av de senaste årens betalningar är fördröjda.

Hur sätts avgifterna?
Avgifterna sätts i lagen, och utifrån hur mycket privatkopiering som sker förhandlas avgiften för varje produkt fram av företrädare för kulturskaparna och elektronikföretagen. De senaste åren har dock elektronikföretagen inte velat komma till förhandlingarna, inte velat samarbeta om användarstudier och inte velat betala. Därför pågår det ett antal domstolsprocesser mellan kulturskaparnas organisation Copyswede och olika elektronikföretag.

Varför kampanjar elektronikindustrin mot systemet?
De vill inte betala de avgifter som kulturskaparna har rätt till.

Är privatkopieringsavgiften en skatt?
Nej, det är en avgift som företag betalar. Elektronikföretagen kallar helt missvisande avgiften för en ”gigabyte-skatt” och ”kassettbands-skatt” i sin kampanj för att inte behöva betala.

Hur fördelas pengarna?
Det görs årligen mätningar av externa undersökningsföretag där man tar reda på vad som kopieras, hur det kopieras och hur mycket det kopieras. Utifrån resultaten i studierna fördelas pengarna till bland annat dramatiker, författare skådespelare och musiker. Filmer och tv-program från de stora TV-kanalerna privatkopieras mest och därför går det mest ersättning till de som har upphovsrätt på det området.

Copyswede fördelar pengarna direkt till kulturskaparna eller till organisationer som Teaterförbundet, Sami eller Stim som fördelar pengarna vidare. Fördelningen utvecklas hela tiden för att bli så rättvisande som möjligt, genom nya användarstudier och anpassningar.

Hur mycket pengar rör det sig om?
Cirka 118 miljoner kronor samlades in i privatkopieringsavgifter 2014.

Elektronikbranschen säger att det inte privatkopieras längre när man streamar på surfplattor och telefoner. Hur vet ni att det privatkopieras?
Vi vet att det privatkopieras eftersom privatkopieringen mäts i användarstudier. Om det inte sker någon privatkopiering på produkterna tas det inte heller ut någon avgift.

Behöver inte privatkopieringsersättningssystemet moderniseras när det kommer nya produkter som surfplattor och smartphones och konsumenternas beteende förändras?
Den svenska lagen är teknikneutral, så den är från början anpassad för att tekniken och användandet kommer att förändras. Lagen är också utformad så att om det bara privatkopieras i viss utsträckning så sätts också avgiften ner. Den svenska lagen är modern och ger dramatiker, författare skådespelare och musiker m fl ett bra skydd.

Vilka är Copyswede och vad gör de?
Copyswede är kulturskaparnas egen organisation och företräder alla kulturskapare i systemet för privatkopieringsersättning. De ser till att kulturskapare får betalt för sitt arbete.

Vad kostar det här systemet?
Kostnaderna för att administrera dagens system är mindre än tio procent av avgifterna, vilket är väldigt lågt i en internationell jämförelse. Målet med systemet är att så mycket som möjligt av pengarna ska föras ut till kulturskaparna och att fördelningen ska vara så transparent och rättvis som möjligt.

Går det inte bara att komma överens med elektronikindustrin? Kan ni inte tala med företag som Samsung och TeliaSonera i Sverige?
Företagen svarar tyvärr inte på sådana inbjudningar och har inte velat föra en dialog med oss. De deltar i en europeisk kampanj för att bli av med privatkopieringsavgiften, och arbetar med advokater och lobbyister som driver frågan åt dem i hela EU. Hittills har dock de globala teknikföretagen inte vunnit ett enda svenskt rättsfall mot kulturskaparna.

Vad säger politikerna?
Det svenska privatkopieringssystemet stöds idag av samtliga partier.

Länk: Vad du kanske inte visste om privatkopiering

Permalänk
Medlem

Verksamheten som de bedriver känns som en uråldrig diktatur och borde vara olaglig.

Man kan väl förstå hur det fanns ett syfte innan det musiktjänsterna blev till: kassett-, cd- samt mp3spelare byggde till stor del på att man själv behövde ordna med sitt musikbibliotek. Men jag känner faktiskt inte en enda person som inte använder mobilen/spotify till detta i dagsläget.

Det minsta som man borde kunna kräva av dem är att det ska finnas ett enkelt sätt att kringgå detta påslag, exempelvis genom att visa att man har ett gratiskonto på Spotify.

Permalänk
Medlem

Tack @Murvel för väldigt bra fakta om deras mission För mig handlar det nog om att jag inte längre tror på detta sätt att kompensera, då jag har väldigt svårt att tro att deras "undersökningar om hur mycket det privatkopieras" är något annat än en fet gissning i det blå (källhänvisning saknas, iom att jag spekulerar) och OM organisationen själv gör den gissningen är det otroligt jävigt. Man vill ju kompensera kulturskapare så musik- och kulturutövande är en hållbar sysselsättning, men det torde moderna streamingtjänster och dyl göra på andra sätt kan man tycka? Bör inte konsumtionsmönstret styra hur kompensationen ser ut snarare än att man lägger på en schablon-peng på något där man förut hade kultur?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Shudnawz:

Fast nej. Privatkopiering handlar om att du köper en kopia av en skiva (tex) och sedan gör kopior som du kan ha i bilen, eller ge bort till din morsa.
Piratkopiering handlar om att du aldrig köpt skivan till att börja med, och sedan tillhandahåller innehållet till fullständiga främlingar, samt att den version du laddat ner inte är lovlig till att börja med.

Se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Privatkopiering
vs
https://sv.wikipedia.org/wiki/Piratkopiering

Ja jag vet skillnaden mellan dom två.

Permalänk

Mitt intryck av Copyswede är att de fått carte blanche att godtyckligt vara med om att själva sätta reglerna för vilka de ska ta ut sin tveksamma och otidsenliga avgift från.

Att de nu försöker ta ut det på klockor, vilket för mig är helt absurt, tror jag är den björntjänst de behöver för att politikerna ska se över regelverket.

Tills dess så försöker naturligtvis Copyswede med näbbar och klor rättfärdiga sitt existensberättigande. Kan du klandra dem? De som "jobbar" där behöver väl sin lön lika mkt som någon annan och slåss såklart för sitt levebröd..

Permalänk
Medlem

En ekonomisk förening som ägs av ett antal "föreningar" för att dra in stålars till upphovsmän... ja efter att CopySwedes anställda fått betalt, gissar att Herr Åkerlind inte jobbar Gratis... (har "bara" 96.000:-/mån)
Avgiften är ju för att någon KANSKE privatkopierar/lagrar andras alster på lagringsmedia, se förslag nedan.

Ägare/medlemmar:

Bildupphovsrätt i Sverige (www.bildupphovsratt.se)
Dramatikerförbundet (www.dramatiker.se)
Konstnärernas Riksorganisation (www.kro.se)
Läromedelsförfattarna (www.laromedelsforfattarna.se)
Nordisk Copyright Bureau (www.stim.se) (NCB)
Scen och film (www.scenochfilm.se)
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (www.sami.se) (Sami)
Svenska Fotografers Förbund (www.sfoto.se)
Svenska Journalistförbundet (www.sjf.se)
Svenska Musikerförbundet (www.musikerforbundet.se)
Svenska Tecknare (www.svenskatecknare.se)
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (www.stim.se) (Stim)
Sveriges Författarförbund (www.forfattarforbundet.se)
Sveriges Yrkesmusikerförbund (www.symf.se) (Symf)

Ska man kanske starta förening och dra till sig lite intresseföreningar som håller på med t.ex Indie-spel på ideel basis, gå ihop, börja ta avgifter av folk som.. bara surfar på nätet, och kanske råkar testa nåt spel som någon kanske gjort? 0.10:-/besökt websida? Ja ja oavsett innehåll på sidan såklart, för alla KAN ju råka spela just en medlems ihop knåpade spel, om dom gjort det eller ej det spelar ingen roll alls... men man kan ju aldrig veta och folk vill ju ha pengar.

Jag kan ta VD-rollen för 160.000:-/mån

Permalänk
Medlem

Jag tror att jag inte har kopierat något de senaste 15 åren. När kassetterna blev obsoleta, så försvann mitt behov. Nu finns inte ens CD-spelare i bilen. Allt går via Android Auto (Spotify/Deezer).

Permalänk
Medlem

Musiken man äger digitalt är ju redan köpt (tänker typ bandcamp och annan "indie")
Sen streamar väl alla redan, spotify och dylikt kan ladda ner eller "cache:a" låtar och album men som sagt detta är redan betalt för iom tjänsten och inte privatkopiering.

Men ändå ska dom ha mer och mer intäktsområden (som är imaginära)??

Lägg ner copyswede, ni är utdaterade. utkonkurerade. hitta ett annat jobb än imaginära förlorade pengar som ska återintäktas..!!!

Permalänk
Medlem

Nu vet jag att jag gnäller, men Copyswede är nog den dummaste instans ewer i detta avlånga land, nä förresten i hela världen. Jag skulle fan skämmas om jag jobbade där, uddaterade muppar hela högen!