PHP/MySQL För in flera rader från formulär till databas

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2013

PHP/MySQL För in flera rader från formulär till databas

Hej!!
Jag skulle behöva veta hur man kan göra för att föra in flera rader i en databas från resultatet av ett formulär

Förklarande bild: https://www.dropbox.com/s/3wtaml2mnn0dz3x/IMG_20161005_214820...

Det jag vill är att varje rad från bilden ovan(formulär) ska föras in som en enskild rad i databasen.

Förlåt för dålig förklaring!!

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
127.0.0.1
Registrerad
Apr 2010

Tjenare,
din form får ha en action som pekar mot en PHP-fil som hanterar din metod (post).

<form action="sendToMyDb.php" method="POST" name="form">

Att resultatet för varje rad, sker på varsin rad i din databas går ju att utföra på flera olika sätt.
Tänker du skicka flera formulär eller använda ett formulär?

Skicka oss lite kod, vi måste få exempel på hur du tänker.

Citera om du vill ha svar, hjälpte jag dig, gilla svaret!
AzireVPN - Felkod40

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jun 2013
Skrivet av freddyfresh:

Tjenare,
din form får ha en action som pekar mot en PHP-fil som hanterar din metod (post).

<form action="sendToMyDb.php" method="POST" name="form">

Att resultatet för varje rad, sker på varsin rad i din databas går ju att utföra på flera olika sätt.
Tänker du skicka flera formulär eller använda ett formulär?

Skicka oss lite kod, vi måste få exempel på hur du tänker.

Hej, förlåt för att jag inte hunnit svara. Jag har inte kommit så långt utan har egentligen bara gjort ett formulär, och körde fast då jag inte visste hur jag skulle göra för att föra in flera rader.

Skickar ändå med min kod:

<?php include('config.php'); if(!isset($_SESSION['username'])) { header("Location: login.php"); } ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <link href="<?php echo $design; ?>/style.css" rel="stylesheet" title="Style" /> <title>Ny närvarorapport</title> </head> <body> <?php include 'default/toolbar.php'; ?> <div class="header"> <?php include 'defaullt/header.php'; ?> </div> <div class="content"> <?php if(isset($_POST['class'])) { $class = $_POST['class']; header('Location: new_narvaro_1_class.php?class='.$class); } else { } ?> <table> <tr> <td collspan="2"> <font size="5">Ny Närvarorapport</font> </td> </tr> </table> <table> <tr> <td collspan="2"> <b>Klicka på elevens namn för att lämna närvarorapport.</b> </td> </tr> </table> <table> <tr> <td collspan="2"> <form method="post"> <?php include 'default/form-select-class.php'; ?> <input type="submit" name="small" value="Sök"> </form> </td> </tr> </table> <table> <tr> <td class="left"><b>För- och efternamn</b></td> <td class="left"><b>Benämning</td> <td class="left"><b>Kommentar</b></td> </tr> <?php if(isset($_GET['class'])) { $sql = "SELECT id, first_name, last_name, class, parents FROM students WHERE class='".$_GET['class']."'"; $result = $connect->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row while($row = $result->fetch_assoc()) { ?> <form name="narvaro" method="POST" action="insert.php"> <tr><td colspan="3"><hr width="100%"></td></tr> <tr><td class="left"><a name="black" href="new_narvaro_2.php?id=<?php echo $row["id"]; ?>"><?php echo htmlentities($row["first_name"], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); echo " "; echo htmlentities($row["last_name"], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?></a></td> <td class="left" width="40px"> <select class="select_default" name="narvaro_<?php echo $row['id'];?>" required> <option value="">V&auml;lj Typ</option> <option value="n">N&auml;rvarande</option> <option value="s">Sjuk</option> <option value="l">Ledig</option> <option value="f">Olovlig fr&aring;nvaro</option> </select> </td> <td> <textarea name="comment_<?php echo $row['id'];?>" class="textarea_default" placeholder="Kommentar"></TEXTAREA> </td> </tr> <tr><td></td><td> <select name="narvaro2_<?php echo $row['id'];?>" class="select_default" required> <option value="">V&auml;lj period</option> <option value="heldag">Heldag</option> <option value="ej heldag">Ej heldag</option> </select> </td> <td> <input type="text" name="time_<?php echo $row['id'];?>" class="input_default" placeholder="Antal minuter (om ej heldag)"> </td></tr> <?php } ?> <tr> <td> <input type="submit"> </td></tr> </form> <?php } else { echo ""; } } else { echo "<tr><td class='left'>Välj en klass</td></tr>"; } ?> </form> </table> </div> <div class="foot"><font color="#FFF">&copy; 2016</font></div> </body> </html>

Skickades från m.sweclockers.com

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
127.0.0.1
Registrerad
Apr 2010
Skrivet av hampuz13:

Hej, förlåt för att jag inte hunnit svara. Jag har inte kommit så långt utan har egentligen bara gjort ett formulär, och körde fast då jag inte visste hur jag skulle göra för att föra in flera rader.

Skickar ändå med min kod:

<?php include('config.php'); if(!isset($_SESSION['username'])) { header("Location: login.php"); } ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <link href="<?php echo $design; ?>/style.css" rel="stylesheet" title="Style" /> <title>Ny närvarorapport</title> </head> <body> <?php include 'default/toolbar.php'; ?> <div class="header"> <?php include 'defaullt/header.php'; ?> </div> <div class="content"> <?php if(isset($_POST['class'])) { $class = $_POST['class']; header('Location: new_narvaro_1_class.php?class='.$class); } else { } ?> <table> <tr> <td collspan="2"> <font size="5">Ny Närvarorapport</font> </td> </tr> </table> <table> <tr> <td collspan="2"> <b>Klicka på elevens namn för att lämna närvarorapport.</b> </td> </tr> </table> <table> <tr> <td collspan="2"> <form method="post"> <?php include 'default/form-select-class.php'; ?> <input type="submit" name="small" value="Sök"> </form> </td> </tr> </table> <table> <tr> <td class="left"><b>För- och efternamn</b></td> <td class="left"><b>Benämning</td> <td class="left"><b>Kommentar</b></td> </tr> <?php if(isset($_GET['class'])) { $sql = "SELECT id, first_name, last_name, class, parents FROM students WHERE class='".$_GET['class']."'"; $result = $connect->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row while($row = $result->fetch_assoc()) { ?> <form name="narvaro" method="POST" action="insert.php"> <tr><td colspan="3"><hr width="100%"></td></tr> <tr><td class="left"><a name="black" href="new_narvaro_2.php?id=<?php echo $row["id"]; ?>"><?php echo htmlentities($row["first_name"], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); echo " "; echo htmlentities($row["last_name"], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?></a></td> <td class="left" width="40px"> <select class="select_default" name="narvaro_<?php echo $row['id'];?>" required> <option value="">V&auml;lj Typ</option> <option value="n">N&auml;rvarande</option> <option value="s">Sjuk</option> <option value="l">Ledig</option> <option value="f">Olovlig fr&aring;nvaro</option> </select> </td> <td> <textarea name="comment_<?php echo $row['id'];?>" class="textarea_default" placeholder="Kommentar"></TEXTAREA> </td> </tr> <tr><td></td><td> <select name="narvaro2_<?php echo $row['id'];?>" class="select_default" required> <option value="">V&auml;lj period</option> <option value="heldag">Heldag</option> <option value="ej heldag">Ej heldag</option> </select> </td> <td> <input type="text" name="time_<?php echo $row['id'];?>" class="input_default" placeholder="Antal minuter (om ej heldag)"> </td></tr> <?php } ?> <tr> <td> <input type="submit"> </td></tr> </form> <?php } else { echo ""; } } else { echo "<tr><td class='left'>Välj en klass</td></tr>"; } ?> </form> </table> </div> <div class="foot"><font color="#FFF">&copy; 2016</font></div> </body> </html>

Skickades från m.sweclockers.com

Skriv gärna ett PM så kan vi nog ta det på Skype istället. Svårt att göra såhär, kommer bli väldigt mycket inlägg innan vi blir klara annars.

Citera om du vill ha svar, hjälpte jag dig, gilla svaret!
AzireVPN - Felkod40