Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Aug 2006

Formatera ASP nyhetsscript

Har ett nyhetsscript skrivet i ASP på min nuvarande hemsida som skriver ut nyheterna på följande sätt:

Nu vill jag dock ändra detta helt och hållet för att få det till nått liknande som detta:

Grejen är att jag har delat upp "pratbubblan" i 3 delar, topp, mitt och bott, för att "mitt" ska skrivas ut om texten blir längre än vad som passar. Ja, ni förstår säkert.

Bör egentligen inte vara någon modifikation utöver där de skriver ut posterna, dock har jag inte den blekaste aning hur jag ska göra.

Tips? :whistle:

Nuvarande kod:

' ################################## ' ## Kollar om man är inloggad. ## ' ################################## If Not Session("adminlogin") <> "" Then Response.Write vbcrlf &" <a href=""#"" onclick=""javascript:admin();"">Admin</a>" Else Response.Write vbcrlf &" <a href=""#"" onclick=""javascript:action('add.asp');"">Skriv nyhet</a> - <a href=""#"" onclick=""self.location.href='admin.asp?action=logout'"">Logga ut</a>" End If %> </div> </div> <div id="contentDiv"> <div class="newsDiv"><% ' ######################### ' ## Öppnar databasen. ## ' ######################### Call dbOpen(objDB) ' #################################################################### ' ## Hämtar poster från nyhets-tabellen och skapar ett recordset. ## ' #################################################################### Call getSQL("Select tblnews.nId, tblnews.nRubrik, tblnews.nText, tblnews.nDatum From tblnews Order by nId Desc") ' ######################################################## ' ## Om databasen är tom skrivs ett felmeddelande ut. ## ' ######################################################## If objRecset.Eof Then With Response .Write vbcrlf &" <div class=""newsDiv"">"& vbcrlf .Write " Inga nyheter hittades.."& vbcrlf .Write " </div>" End With ' ##################################### ' ## Annars loopas alla poster ut. ## ' ##################################### Else While Not objRecset.Eof %> <strong><%= objRecset(1) %></strong> - <%= FormatDateTime(objRecset(3),1) %> <br /><br /> <% Response.Write vbcrlf &" "& Replace(objRecset(2),vbcrlf,"<br />") &"<br />" ' ################################################## ' ## Om man är inloggad skrivs nedanstående ut. ## ' ################################################## If Session("adminlogin") <> "" Then Response.Write vbcrlf &" <br /><a href=""#"" onclick=""javascript:action('update.asp?nid="& objRecset(0) &"');"">Ändra</a> - <a href=""#"" onclick=""javascript:action('delete.asp?nid="& objRecset(0) &"');"">Radera</a><br />" End If Response.Write "<br></br><center><img src=""web-content/avsnews.png""></center><br></br>" ' ########################### ' ## Gå till nästa post. ## ' ########################### objRecset.MoveNext Wend End If ' ################################### ' ## Stänger aktuellt recordset. ## ' ################################### Call closeSQL(strSQL) ' ########################## ' ## Stänger databasen. ## ' ########################## Call dbClose(objDB) %>

J.Melin

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Göteborg
Registrerad
Jun 2004

Något som skiljer övre från undre bilden markant, är att du verkar ha användare med bilder kopplade till användarna i den nya designen. I övrigt räcker det med att skriva ut datumet annorlunda formaterat, samt CSSa om HTML-koden som kommer ut. Du kanske måste wrappa t.ex. datumet med en span-tagg, men annars är det CSS och inte HTML som gäller.