Googles uppskattade telefonserie Pixel släpps i sin sjätte iteration i form av Pixel 6 och Pixel 6 Pro i höst. Bland nyheterna trycker Google hårt på dess nya systemkrets, som ska accelerera maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI). De nya telefonerna levereras med Android 12 och dess nya designspråk Material You.

Pixel 6 kommer att utrustas med Googles första egenutveckladee SoC (system-on-a-chip) som bolaget kort och gott kallar Tensor. Likt många moderna systemkretsar vigs en del av kretsen till AI- och ML-acceleration men utöver detta är det tunt med detaljer. En av de få övriga nyheterna är Titan M2, uppföljaren till Googles säkerhetskrets som lanserades 2018.

Google är inga nybörjade vad det gäller egenutvecklade kretsar, framförallt inte när det gäller AI och ML. Bland annat har de demonstrerat hur de med hjälp av egenutvecklade Tensor Processing Units kan förbättra designen av systemkretsar.

Google pekar ut tre områden som kraftigt ska förbättras med hjälp av Google Tensor, vilka är bildbearbetning, röstigenkänning och säkerhet. Bildbearbetning verkar vara Googles största fokus där de säger att de både förbättrar befintlig teknik och introducerar nya funktioner. Angående säkerhet påstår de att deras kommande telefoner får flest säkerhetslager av alla telefoner på marknaden.

Är du sugen på en ny Google Pixel och vad har du för övriga förhoppningar om bolagets egenproducerade systemkrets?