RISC-V är en öppen, fri och gratis instruktionsuppsättning och en växande konkurrent till framför allt ARM men i framtiden kanske även x86. Många företag har börjat tillverka kretsar av olika slag som använder RISC-V-instruktioner, och eftersom de inte behöver betala några royalties är många av dessa väldigt billiga.

Billiga kretsar betyder kretsar det går att experimentera med, och det är precis vad Youtube-kontot Bitluni har gjort, skriver WCCF Tech. I en tidigare video designade han ett superkluster av 16 CH32V003-kretsar, var och en med en klockfrekvens på 48 MHz. I en ny video har han kombinerar 16 av dessa i ett megakluster. Varje superkluster styrs av en CH32V203-krets på 144 MHz, och totalt har megaklustret 640 GPIO-anslutningar och, skriver Bitluni, motsvarande 14,7 GHz om alla kärnor slås ihop.

Bitluni verkar ha fokuserat på att det går, snarare än varför. Megaklustret har inte mycket till arbetsuppgifter, men med en rosa lysdiod för varje krets har han åtminstone kunnat programmera klustret att fungera lite som en skärm som kan visa text och enkel grafik.

När bygget nästan var klart och han först satte ihop och testade det upptäckte Bitluni att lysdioderna började blinka i otakt. Orsaken visade sig vara att han hade glömt att ansluta en klocksignal på en plats i designen, vilket ledde till att de olika kretsarna helt enkelt inte hade någon gemensam signal. Eftersom han inte enkelt kunde göra om hela designen fick han hitta en kreativ lösning.