Greattech (Karatas Group AB) - ARN - Bedöm själva

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Framför datorn
Registrerad
Feb 2009

Greattech (Karatas Group AB) - ARN - Bedöm själva

Hej

Det här är ingen "varning för" tråd eller liknande. Företaget har själva varit aktiva i forumet och är vida känt på Swec forum, for better or for worse. Jag är likgiltig. Har själv aldrig handlat där och kommer förmodligen inte göra det då jag använda mig av andra kanaler.
Jag har ingen agenda utan har gjort detta på min fria tid, ja okej jag har väl även suttit på jobbet och knåpat..

Jag blev intresserad av företagets tillvägagångssätt samt kundhantering eller avsaknad av snarare, när en tråd dök upp i november månad.

Sedan dess har jag begärt ut företaget samtliga ARN mål (41st) under företagsnamnet Greattech Stockholm AB (konkurs) och det nu nyare bolaget som äger varumärket, Karatas Group AB. Jag lägger ingen vikt i antalet ärenden då jag själv sitter med hanteringar av sådana ärenden. Det som slår mig dock är antalet ärenden för ett såpass litet företag och under en såpass kort period, där majoriteten av ärendena är negativa mot företaget och utav de negativa ärendena så är en hög grad av ärendena aldrig ens besvarade.

Innan jag påbörjade denna resa så frågade jag Greattech via forumets PM funktion om huruvida de följer samtliga ARN utlåtanden eller ej. Fick som svar att det gör dem. Det fick mig att agera ombud för det fall som skrevs i forumet i november månad.

Efter lite grävande så är det tydligt att företaget inte följer nämndens beslut, trots att jag blev vaggad att tro detta.
Det man även kan se i alla pläderingar fram och tillbaka mellan kund och ÅF är kommunikationen som presenteras. Ni får givetvis bedöma själva genom att begära ut filerna som är allmänna handlingar.

Vad är meningen med tråden? Ja det är precis vad forumkategorin förklarar. Det handlar om konsumenträtt och detta är ett försök för mig att få konsumenter att förstå att man har rättigheter som man kan utöva. Det finns inte alltid folk som kan hjälpa en att driva ett enskilt ärende.

Användare som finns på detta forumet skall vara lyckliga över att medlemmarna håller så pass hög nivå (i vissa fall) att man kan ta hjälp av varandra. Sweclockers skall även dem ta åt sig av att dem håller högt i tak gällande denna kategori då dem i flesta fall kan handla om pajkastning.

Jag har just nu ett pågående mål mot Greattech hos ARN där jag agerar ombud. Företaget har fått påminnelse att besvara ärendet. Det verkar som att ARN inte mottagit svar av företaget. Detta kan dock inte bekräftas ännu då ARN har en processhantering som heter duga.

Jag har personligen varit i kontakt med fyra av Greattechs kunder som fått fördel till sitt mål där Greattech inte följt upp nämndens rekommendationer.

Vad händer om företaget inte följer rekommendationerna?

- Du som konsument kan driva ärendet vidare via annan tvingande laglig instans
- Du som konsument kan begära företaget i konkurs
- Du som konsument kan fakturera företaget om ni t ex rekommenderats återbetalning för X antal kronor, så kan ni fakturera beloppet samt eventuell förlupen ränta.
- Svarta listan Råd & Rön. - Seriösa bolag vill inte finnas här.

Skriv gärna om ni har några frågor!

OBS : Länk till lite bilder som är tagna under ärendets framfart.

Redigerat med nyinlagd bild där det framgår att företaget har ett föreläggande hos KFM.

Greattech (Karatas Group AB) har idag 4 förelägganden hos KFM som avser skulder av något slag.
Fordringsägarna är samtliga större företag inom El/Energi/bank/försäkring

Payex
Fortum
Fora
Ellevio

***bort/mod***

Relaterat

Råd & Rön:

https://www.radron.se/svarta-listan/

Man kan maila in till företagets kontaktmail med bifogat ärende och beslut samt även uppföljningskontakt där det framgår att företaget som har beslutet mot sig valt att inte fullfölja rekommendationen. Det räcker med ett sådant beslut. Underlagen blir granskade av Råd & Rön och slutligen placeras företaget i "svarta listan" som definitivt inte är säljfrämjande för något företag alls!

****** SAMMANFATTNING ******
I bifogad länk finns bilder för framtagning av samtliga 41st ARN ärenden mot Greattech Stockholm AB ( Greattech Varumärke) samt Karatas Group AB.

Jag har även belyst två ärenden av fyra intressanta då dessa två låg närmast i tiden. Dessa två ärenden har GT valt att inte fullfölja och istället begära omprövning för att förhala besluten.
I bilderna finns även kommunikation med de två konsumenter som fått sina ärenden beslutade till sin fördel. Kommunikationen visar att GT inte fullföljt sitt beslut.

https://imgur.com/a/Mm4Wv

De två ärenden jag vill belysa är:

2016-12999 MAKÅ
2017-00188 som även begärdes omprövning på och fick nytt ärendenummer 2017-09880.

Samtliga tre ärenden (2 konsumenter) har nekats prövning på. Men företaget insisterar att för det sistnämnda fortsätta att begära omprövning.

Skrivet av Greattech:

Vi följer ALLTID alla beslut från ARN (ett slutligt beslut från ARN).

Tråden handlar i grund och botten om ett intresse att undersöka företagets påståenden om huruvida de fullföljer ARN mål eller inte. Efter snabb kontroll så kunde man snart se en röd tråd av förhalande hanteringar i ARN mål som företaget förmodligen ansåg bör ha beslutats i deras favör.

I min fördjupning så inledde jag även en dialog med Trygg E-handel för att ifrågasätta företagets certifikat då kundklagomål fanns i grund samt att grundläggande föreskrifter för att bibehålla certifikatet inte fullföljdes, nämligen kundvård. Detta visar sig frekvent i de mål som jag har granskat.

Bifogat konversation med Trygg E-handel avtalsansvarige:

https://imgur.com/a/EMjEZ

Fortsättning med Trygg E-handel - GT lämnas 30 dagar att svara på frågeställningen ang. mina underlag.

https://imgur.com/a/25Ea9

Jag har även under min granskning fått ta del av personliga kontakter av företagets VD via Facebook. Det är nu väldigt uppenbart att jag hur företaget opererar. Något jag inte kan bevisa och som egentligen inte bör belysas är att jag mottagit flera aviseringar via Facebook. Aviseringarna finns men det går ej att se då dom återkallats. Om detta är kopplat till tidigare kontakt kan jag inte svara på men detta har skett först efter att jag påbörjat min granskning.

OBS! Se nedan länk. Sedan tråden skapades så har det tillkommit tre förelägganden utöver de fyra anmälda ovan.
Vi tackar användaren som bekostade upplysningen och publicerade den ursprungligen i tråden.

*** UC SLAGNING - OFFENTLIGA UPPGIFTER ***
https://www.scribd.com/document/377350450/UC
*** UC SLAGNING - OFFENTLIGA UPPGIFTER ***

Jag tackar även Sweclockers som tillåtit mig sammanfatta tråden.

EDIT: 17/5 -18

EDIT, Mod: 30/5 -18

Personuppgifter /mod

– När slutar de i dag? (de = subjekt, dvs. den/de som gör något)
– Chefen beslutade att ge dem en rejäl löneförhöjning. (dem = objekt. dvs. den/det/de som är föremål för handlingen)
– Dom har arbetat länge med att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med vi och därför är de korrekt form.)
– Chefen bestämde sig för att ge dom en sista chans att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med oss och därför är dem korrekt form.)

Trädvy Permalänk
Greattech
Plats
Stockholm
Registrerad
Jan 2010

Hej Pixlchaser,

En mycket intressant tråd som förtjänar ett svar direkt av ägaren av bolaget Karatas Group AB då detta inte handlar om en kund utan Greattech allmänt.

Jag ser att du lagt ner mycket av din tid och undersökt båda bolagen. Dock ser jag att du missat det viktigaste i tråden, missat det eller något du medvetet dolt? Kommer till detta i tråden.

Greattech är inget bolag utan ett varumärke som funnits sen år 2009 med tre olika bolag från start och idag är Karatas Group AB bakom varumärket Greattech.

Jag skriver idag för endast Karatas Group AB, ensam ägare av Greattech.
Vad som hänt innan och vilka beslut man tagit får varje bolag stå för sig själv men jag tar gärna upp ett par ärenden här. Söker du på Allabolag på ett företag så får du fram VDn om det finns samt styrelsen på privata aktiebolag. Du har ingen aning om vem/vilka som äger/styr bolaget och tar beslut. Det kan finnas EN ägare eller 10 st där alla har aktier i bolaget. Kartas Group AB har idag en helt annan syn på E-handel/butik samt hur framtiden ska se ut än tidigare ägare med ensam ägare och ett gäng duktiga kollegor. Vad som hänt tidigare kan och ska ej förväxlas med nuvarande bolaget.

Greattech Stockholm AB har EJ gått i konkurs. Man drog tillbaka F-skatt samt övriga tillstånd (på egen begäran) för bolaget ca 2 år sedan vilket framgår hos bolagsverket samt allabolag.se

Karatas Group AB tog över varumärket Greattech slutet av år 2015. Greattech Stockholm AB har varit "sovande" bolag sen dess. Man sålde eller köpte varken något (varor) med bolaget Greattech Stockholm AB = 0 omsättning när Karatas Group AB tog över. Av okänd anledning har man ej lämnat in årsredovisningen i tid trots ingen försäljning, bolaget har därför av staten sats i konkurs (ej avslutad ännu). INGA kunder, leverantörer eller annan aktör/partner som vi jobbat med under 9 år har drabbats negativt eller där man haft skulder till. Detta gäller även skatter till Skatteverket/staten. Greattech Stockholm AB har ej sats i konkurs på grund av sin ekonomi. Bolaget avvecklades början av år 2016, först efter 1 år påbörjades konkursen.

Detta vet du väl redan med tanke din undersökning av bolaget men valt att inte skriva om det här?
Då var vi klara med bolaget och rykten om konkursen och kan fortsätta till nästa fas.

ARN, jag har ingen info om antal ärenden man hanterat under dessa 9 år. Ett ärende registreras som ett ärende även när en kund/person anmäler till ARN som varken uppfyller kraven för ett ärende hos ARN eller där kunden blir avvisad av olika anledningar. Varje ärende är därför inte ett riktigt ärende .

När en kund anmäler till ARN så skickar ARN ett brev eller mejl till motparten. Adressen som man skickar till är det kunden anger på anmälan vilket oftast är fel vilket gör att anmälan från ARN inte kommer till oss. Eftersom vi inte känner till anmälan och påminnelse skickas till en felaktig adress (mejl/postadress) så får vi först reda på detta från kunden själv när kund fått beslut om att hen vunnit målet eftersom vi inte svarat.

Det vi gör i dessa lägen är att överklaga målet och efter vårt svar kommer det i princip alltid ett nytt beslut där vi vunnit målet. Ett par oseriösa sidor som försöker locka besökare ser gärna till att man INTE uppdaterar beslutet från ARN utan lägger upp det gamla beslutet som vi inte kunnat svara på och hävdar sedan att vi är med i Råd/Rön svarta lista.

När ett bolag inte följer ARN beslut blir man alltid kontaktad av Råd och Rön om ärendet och frågar en sista gång om bolaget inte följer beslutet från ARN. När vi sedan skickar över nya beslutet så går man inte vidare vilket en seriös aktör/sida ska göra när ett nytt beslut ersätter det gamla!

Kan du ta fram antal ärenden vi haft med nya bolaget under 2017, ta gärna även fram hur många av dessa som vi förlorat (om du hittar det) samt vunnit samt där ärenden ARN inte tagit upp av uppenbara skäl. Jag räknade till ett par stycken under 2017 där vi haft rätt (beslut) i dessa ärenden, rätta mig om jag har fel här.

Vi följer ALLTID alla beslut från ARN (ett slutligt beslut från ARN).

En duktig jurist tar aldrig ett uppdrag som hen vet att man kommer förlora. Du agerar idag ombud för ett ärende som finns hos ARN som även tagits upp här på Sweclockers om en transportskada.
Du har även fått ett beslut från oss som gäller samma ämne "transportskada" bara för ett par månader sedan från ARN som tydligt svarat hur lagen fungerar med transportskador. I detta ärende fick vi även rätt med beslut från ARN vilket även är praxis för framtida ärenden i Sverige för alla företag. Gällande ärendet du agerar som ombud, du kan vara säker på att vi svarar på allt i detta ärende. Skiljer sig inte alls från tidigare ärenden som vi haft rätt (beslut från ARN). Detta ärende du agerar som ombud för kommer vi inte missa! Glöm bara inte att lägga upp beslutet när det kommer i denna tråd om ett par månader.

I länken du lagt upp med diverse ärenden samt namn/efternamn på kunderna. Utan att gå in detaljerad i ärendet så kan jag kort förklara hur ena ärendet gick till.

Kund anger en felaktig mejladress till ARN vilket gör att vi inte tar emot anmälan och kan besvara. Kund kommer till butiken med beslut från ARN som vi överklagar, under tiden har kund använt sin dator (flera månader) och sålt datorn på Blocket. Ärendet ogillas (ARN) och inget mer händer av detta. Vi upptäckte själva annonsen på Blocket, bör ha en bild någonstans på detta.

Orsaken till anmälan. Kund köper en dator och betalar i butik (kort). Vi använder exempel vattenkylning från Corsair som kunden får. Nästa vecka byter till Cooler Master eftersom andra märket tagit slut (värdet på båda är exakt samma. Kund kommer tillbaka till butiken och vill byta till Cooler Master eftersom vi ändrat på hemsidan, först hävdar man att vi skulle lämnat fel kylare till kunden men med bildbevis på hemsidan ändrar man sig och vill därför ångra köpet. Personalen nekar eftersom kund inte kan ångra köpet då detta är ett butiksköp. Kund anmäler till ARN men säljer datorn på Blocket under tiden vi överklagat målet.

Nu har du även fått svar på dessa ARN ärenden. Vi fortsätter till nästa fas.

Du har forskat vidare ända till KFM och fått fram alla dessa 4 bolag som finns hos KFM för Karatas Group AB. Ville inte KFM lämna ut belopp eller anledning till varför dessa ärenden funnits samt om dessa är återkallade? Allt detta är offentligt.

Vi kan börja med belopp på alla dessa 4 st ärenden från "större företag inom El/Energi/bank/försäkring" (citat från ts). Alla dessa bolag är väl enorma med miljardomsättning mot Greattech med omsättning på ca 15 milj. Så vad är det för belopp vi pratar om här som hamnat hos KFM från dessa jättar? 50.000kr? 500.000kr?

Ska vi ta exempel Payex, rätta mig om jag har fel. Kan vara några tior mer eller mindre. Handlar inte om detta föreläggande om hela 600kr? Vad blev beslutet? Det sa väl KFM till dig när du frågade om dessa handlingar? Ärendet avskriven, Payex återkallat kravet på grund av ett misstag från en av Payex kunder där dessa 600kr handlar om en överlåtelse avgift som vi inte mottagit.

Vidare till nästa jätte, Fortum och Ellevio som är inom samma koncern och detta gäller samma ärende, närmare en elfaktura där ena fakturan handlar om hela 63kr och den andra på några hundra kronor. Detta gick till KFM på grund av felaktig/dubbel faktura från Fortum samt att man skickat till en gammal adress efter att Karatas Group AB tog över Greattech. Detta var första elfakturan till oss någonsin härifrån.
Ärendet avskrivet!

Sedan har vi sista föreläggandet från Fora, ett lite högre belopp här på hela 800kr. Målet avskrivet eller bör ske inom kort beroende på hur snabbt KFM jobbar.

Får vi ihop alla dessa ärenden till 2000kr totalt? Kan du se några betalningsanmärkningar av dessa 4 st ärenden? Vi är kund hos alla dessa fyra bolag idag!

Med tanke på ca 15 milj omsättning så betalar vi väl 10-15 milj i fakturor varje år till våra partner/leverantörer, vi betalar mer än gärna för dessa 4 st ärenden under 2000kr!

Men detta visste du väl? Inte har du missat beloppet på dessa ärenden samt om vi fått anmärkning eller inte.

Jag hade absolut inte tänkt att svara i denna tråd som i mina ögon inte är något annat än pajkastning som du förnekade samt oseriös tråd där du medvetet dolt viktiga detaljer och grunder till dessa händelser.(ts redigerat sitt inlägg). Vi tog emot flertal mejl från medlemmar här på Sweclockers som gärna ville att vi skulle besvara denna tråd med deras ord "löjliga" tråden. Detta ska istället anses som ett svar för framtida frågor om dessa händelser i framtida trådar här på Sweclockers.

Varumärket Greattech har funnits sen 2009 och kommer finnas kvar på marknaden under en obegränsad tid framöver. Bolaget gjorde ett rekord år under 2017 sen år 2009 och kommer fortsätta med det (om vi ser bättre tillgång på bland annat grafikkort och Coffe Lake processorer ) med endast fokus på Speldatorer under eget varumärke till Sveriges lägsta priser med prisgaranti mot alla (10%). Vi kommer aldrig börja sälja komponenter eller annat utanför vårt fokusområde speldatorer.

Inga fler frågor kommer besvaras i denna tråd. Har ni frågor är ni välkommen med PM.
Skulle även uppskatta om du skrev anledningen till varför du redigerar ditt inlägg nästa gång så att man hänger med. Blev en långt och snabbt svar skrivet räkna med felstavningar.

- Greattech/VD

Redigerat bort personuppgifter /Casgar, mod
Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Dec 2009
Skrivet av Greattech:

Hej Pixelchaser,

En mycket intressant tråd som förtjänar ett svar direkt av ägaren av bolaget Karatas Group AB då detta inte handlar om en kund utan att Greattech allmänt.

Jag ser att du lagt ner mycket av din tid och undersökt båda bolagen. Dock ser jag att du missat det viktigaste i tråden, missat det eller något du medvetet dolt? Kommer till detta i tråden.

Greattech är inget bolag utan ett varumärke som funnits sen år 2009 med tre olika bolag från start och idag är Karatas Group AB bakom varumärket Greattech.

Jag skriver idag för endast Karatas Group AB, ensam ägare av Greattech.
Vad som hänt innan och vilka beslut man tagit får varje bolag stå för sig själv men jag tar gärna upp ett par ärenden här. Söker du på Allabolag på ett företag så får du fram VDn om det finns samt styrelsen på privata aktiebolag. Du har ingen aning om vem/vilka som äger/styr bolaget och tar beslut. Det kan finnas EN ägare eller 10 st där alla har aktier i bolaget. Kartas Group AB har idag en helt annan syn på E-handel/butik samt hur framtiden ska se ut än tidigare ägare med ensam ägare och ett gäng duktiga kollegor. Vad som hänt tidigare kan och ska ej förväxlas med nuvarande bolaget.

Greattech Stockholm AB har EJ gått i konkurs. Man drog tillbaka F-skatt samt övriga tillstånd (på egen begäran) för bolaget ca 2 år sedan vilket framgår hos bolagsverket samt allabolag.se

Karatas Group AB tog över varumärket Greattech slutet av år 2015. Greattech Stockholm AB har varit "sovande" bolag sen dess. Man sålde eller köpte varken något (varor) med bolaget Greattech Stockholm AB = 0 omsättning när Karatas Group AB tog över. Av okänd anledning har man ej lämnat in årsredovisningen i tid trots ingen försäljning, bolaget har därför av staten sats i konkurs (ej avslutad ännu). INGA kunder, leverantörer eller annan aktör/partner som vi jobbat med under 9 år har drabbats negativt eller där man haft skulder till. Detta gäller även skatter till Skatteverket/staten. Greattech Stockholm AB har ej sats i konkurs på grund av sin ekonomi. Bolaget avvecklades början av år 2016, först efter 1 år påbörjades konkursen.

Detta vet du väl redan med tanke din undersökning av bolaget men valt att inte skriva om det här?
Då var vi klara med bolaget och rykten om konkursen och kan fortsätta till nästa fas.

ARN, jag har ingen info om antal ärenden man hanterat under dessa 9 år. Ett ärende registreras som ett ärende även när en kund/person anmäler till ARN som varken uppfyller kraven för ett ärende hos ARN eller där kunden blir avvisad av olika anledningar. Varje ärende är därför inte ett riktigt ärende .

När en kund anmäler till ARN så skickar ARN ett brev eller mejl till motparten. Adressen som man skickar till är det kunden anger på anmälan vilket oftast är fel vilket gör att anmälan från ARN inte kommer till oss. Eftersom vi inte känner till anmälan och påminnelse skickas till en felaktig adress (mejl/postadress) så får vi först reda på detta från kunden själv när kund fått beslut om att hen vunnit målet eftersom vi inte svarat.

Det vi gör i dessa lägen är att överklaga målet och efter vårt svar kommer det i princip alltid ett nytt beslut där vi vunnit målet. Ett par oseriösa sidor som försöker locka besökare ser gärna till att man INTE uppdaterar beslutet från ARN utan lägger upp det gamla beslutet som vi inte kunnat svara på och hävdar sedan att vi är med i Råd/Rön svarta lista.

När ett bolag inte följer ARN beslut blir man alltid kontaktad av Råd och Rön om ärendet och frågar en sista gång om bolaget inte följer beslutet från ARN. När vi sedan skickar över nya beslutet så går man inte vidare vilket en seriös aktör/sida ska göra när ett nytt beslut ersätter det gamla!

Kan du ta fram antal ärenden vi haft med nya bolaget under 2017, ta gärna även fram hur många av dessa som vi förlorat (om du hittar det) samt vunnit samt där ärenden ARN inte tagit upp av uppenbara skäl. Jag räknade till ett par stycken under 2017 där vi haft rätt (beslut) i dessa ärenden, rätta mig om jag har fel här.

Vi följer ALLTID alla beslut från ARN (ett slutligt beslut från ARN).

En duktig jurist tar aldrig ett uppdrag som hen vet att man kommer förlora. Du agerar idag ombud för ett ärende som finns hos ARN som även tagits upp här på Sweclockers om en transportskada.
Du har även fått ett beslut från oss som gäller samma ämne "transportskada" bara för ett par månader sedan från ARN som tydligt svarat hur lagen fungerar med transportskador. I detta ärende fick vi även rätt med beslut från ARN vilket även är praxis för framtida ärenden i Sverige för alla företag. Gällande ärendet du agerar som ombud, du kan vara säker på att vi svarar på allt i detta ärende. Skiljer sig inte alls från tidigare ärenden som vi haft rätt (beslut från ARN). Detta ärende du agerar som ombud för kommer vi inte missa! Glöm bara inte att lägga upp beslutet när det kommer i denna tråd om ett par månader.

I länken du lagt upp med diverse ärenden samt namn/efternamn på kunderna. Utan att gå in detaljerad i ärendet så kan jag kort förklara hur ena ärendet gick till.

Kund anger en felaktig mejladress till ARN vilket gör att vi inte tar emot anmälan och kan besvara. Kund kommer till butiken med beslut från ARN som vi överklagar, under tiden har kund använt sin dator (flera månader) och sålt datorn på Blocket. Ärendet ogillas (ARN) och inget mer händer av detta. Vi upptäckte själva annonsen på Blocket, bör ha en bild någonstans på detta.

Orsaken till anmälan. Kund köper en dator och betalar i butik (kort). Vi använder exempel vattenkylning från Corsair som kunden får. Nästa vecka byter till Cooler Master eftersom andra märket tagit slut (värdet på båda är exakt samma. Kund kommer tillbaka till butiken och vill byta till Cooler Master eftersom vi ändrat på hemsidan, först hävdar man att vi skulle lämnat fel kylare till kunden men med bildbevis på hemsidan ändrar man sig och vill därför ångra köpet. Personalen nekar eftersom kund inte kan ångra köpet då detta är ett butiksköp. Kund anmäler till ARN men säljer datorn på Blocket under tiden vi överklagat målet.

Nu har du även fått svar på dessa ARN ärenden. Vi fortsätter till nästa fas.

Du har forskat vidare ända till KFM och fått fram alla dessa 4 bolag som finns hos KFM för Karatas Group AB. Ville inte KFM lämna ut belopp eller anledning till varför dessa ärenden funnits samt om dessa är återkallade? Allt detta är offentligt.

Vi kan börja med belopp på alla dessa 4 st ärenden från "större företag inom El/Energi/bank/försäkring" (citat från ts). Alla dessa bolag är väl enorma med miljardomsättning mot Greattech med omsättning på ca 15 milj. Så vad är det för belopp vi pratar om här som hamnat hos KFM från dessa jättar? 50.000kr? 500.000kr?

Ska vi ta exempel Payex, rätta mig om jag har fel. Kan vara några tior mer eller mindre. Handlar inte om detta föreläggande om hela 600kr? Vad blev beslutet? Det sa väl KFM till dig när du frågade om dessa handlingar? Ärendet avskriven, Payex återkallat kravet på grund av ett misstag från en av Payex kunder där dessa 600kr handlar om en överlåtelse avgift som vi inte mottagit.

Vidare till nästa jätte, Fortum och Ellevio som är inom samma koncern och detta gäller samma ärende, närmare en elfaktura där ena fakturan handlar om hela 63kr och den andra på några hundra kronor. Detta gick till KFM på grund av felaktig/dubbel faktura från Fortum samt att man skickat till en gammal adress efter att Karatas Group AB tog över Greattech. Detta var första elfakturan till oss någonsin härifrån.
Ärendet avskrivet!

Sedan har vi sista föreläggandet från Fora, ett lite högre belopp här på hela 800kr. Målet avskrivet eller bör ske inom kort beroende på hur snabbt KFM jobbar.

Får vi ihop alla dessa ärenden till 2000kr totalt? Kan du se några betalningsanmärkningar av dessa 4 st ärenden? Vi är kund hos alla dessa fyra bolag idag!

Med tanke på ca 15 milj omsättning så betalar vi väl 10-15 milj i fakturor varje år till våra partner/leverantörer, vi betalar mer än gärna för dessa 4 st ärenden under 2000kr!

Men detta visste du väl? Inte har du missat beloppet på dessa ärenden samt om vi fått anmärkning eller inte.

Jag hade absolut inte tänkt att svara i denna tråd som i mina ögon inte är något annat än pajkastning som du förnekade samt oseriös tråd där du medvetet dolt viktiga detaljer och grunder till dessa händelser.(ts redigerat sitt inlägg). Vi tog emot flertal mejl från medlemmar här på Sweclockers som gärna ville att vi skulle besvara denna tråd med deras ord "löjliga" tråden. Detta ska istället anses som ett svar för framtida frågor om dessa händelser i framtida trådar här på Sweclockers.

Varumärket Greattech har funnits sen 2009 och kommer finnas kvar på marknaden under en obegränsad tid framöver. Bolaget gjorde ett rekord år under 2017 sen år 2009 och kommer fortsätta med det (om vi ser bättre tillgång på bland annat grafikkort och Coffe Lake processorer ) med endast fokus på Speldatorer under eget varumärke till Sveriges lägsta priser med prisgaranti mot alla (10%). Vi kommer aldrig börja sälja komponenter eller annat utanför vårt fokusområde speldatorer.

Inga fler frågor kommer besvaras i denna tråd. Har ni frågor är ni välkommen med PM.
Skulle även uppskatta om du skrev anledningen till varför du redigerar ditt inlägg nästa gång så att man hänger med. Blev en långt och snabbt svar skrivet räkna med felstavningar.

- Greattech/VD

Många "väl" i den här texten. Har du inte koll på ditt bolag? Om Ni vill framstå som seriös, så bör ni skriva en aning mer formellt, även om det är på SweClockers. "Ska vi ta exempel Payex, rätta mig om jag har fel. Kan vara några tior mer eller mindre." Lol.

Crucial Ballistix Tactical 16GB 2750Mhz ■ Asus Z170-A ■ MSI GTX 1070 Gaming X ■ Intel i5 6600k 4.5Ghz
be quiet! Pure Rock ■ Samsung EVO 850 250GB
FD Define S ■ EVGA Supernova G2 650W
Seagate 7200RPM 1TB ■ Ducky ONE G&Y PBT, MX Blue ■ Logitech G403
BenQ 24" XL2430T

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Framför datorn
Registrerad
Feb 2009
Skrivet av Greattech:

Hej Pixlchaser,

En mycket intressant tråd som förtjänar ett svar direkt av ägaren av bolaget Karatas Group AB då detta inte handlar om en kund utan Greattech allmänt.

Jag ser att du lagt ner mycket av din tid och undersökt båda bolagen. Dock ser jag att du missat det viktigaste i tråden, missat det eller något du medvetet dolt? Kommer till detta i tråden.

Greattech är inget bolag utan ett varumärke som funnits sen år 2009 med tre olika bolag från start och idag är Karatas Group AB bakom varumärket Greattech.

Jag skriver idag för endast Karatas Group AB, ensam ägare av Greattech.
Vad som hänt innan och vilka beslut man tagit får varje bolag stå för sig själv men jag tar gärna upp ett par ärenden här. Söker du på Allabolag på ett företag så får du fram VDn om det finns samt styrelsen på privata aktiebolag. Du har ingen aning om vem/vilka som äger/styr bolaget och tar beslut. Det kan finnas EN ägare eller 10 st där alla har aktier i bolaget. Kartas Group AB har idag en helt annan syn på E-handel/butik samt hur framtiden ska se ut än tidigare ägare med ensam ägare och ett gäng duktiga kollegor. Vad som hänt tidigare kan och ska ej förväxlas med nuvarande bolaget.

Greattech Stockholm AB har EJ gått i konkurs. Man drog tillbaka F-skatt samt övriga tillstånd (på egen begäran) för bolaget ca 2 år sedan vilket framgår hos bolagsverket samt allabolag.se

Karatas Group AB tog över varumärket Greattech slutet av år 2015. Greattech Stockholm AB har varit "sovande" bolag sen dess. Man sålde eller köpte varken något (varor) med bolaget Greattech Stockholm AB = 0 omsättning när Karatas Group AB tog över. Av okänd anledning har man ej lämnat in årsredovisningen i tid trots ingen försäljning, bolaget har därför av staten sats i konkurs (ej avslutad ännu). INGA kunder, leverantörer eller annan aktör/partner som vi jobbat med under 9 år har drabbats negativt eller där man haft skulder till. Detta gäller även skatter till Skatteverket/staten. Greattech Stockholm AB har ej sats i konkurs på grund av sin ekonomi. Bolaget avvecklades början av år 2016, först efter 1 år påbörjades konkursen.

Detta vet du väl redan med tanke din undersökning av bolaget men valt att inte skriva om det här?
Då var vi klara med bolaget och rykten om konkursen och kan fortsätta till nästa fas.

ARN, jag har ingen info om antal ärenden man hanterat under dessa 9 år. Ett ärende registreras som ett ärende även när en kund/person anmäler till ARN som varken uppfyller kraven för ett ärende hos ARN eller där kunden blir avvisad av olika anledningar. Varje ärende är därför inte ett riktigt ärende .

När en kund anmäler till ARN så skickar ARN ett brev eller mejl till motparten. Adressen som man skickar till är det kunden anger på anmälan vilket oftast är fel vilket gör att anmälan från ARN inte kommer till oss. Eftersom vi inte känner till anmälan och påminnelse skickas till en felaktig adress (mejl/postadress) så får vi först reda på detta från kunden själv när kund fått beslut om att hen vunnit målet eftersom vi inte svarat.

Det vi gör i dessa lägen är att överklaga målet och efter vårt svar kommer det i princip alltid ett nytt beslut där vi vunnit målet. Ett par oseriösa sidor som försöker locka besökare ser gärna till att man INTE uppdaterar beslutet från ARN utan lägger upp det gamla beslutet som vi inte kunnat svara på och hävdar sedan att vi är med i Råd/Rön svarta lista.

När ett bolag inte följer ARN beslut blir man alltid kontaktad av Råd och Rön om ärendet och frågar en sista gång om bolaget inte följer beslutet från ARN. När vi sedan skickar över nya beslutet så går man inte vidare vilket en seriös aktör/sida ska göra när ett nytt beslut ersätter det gamla!

Kan du ta fram antal ärenden vi haft med nya bolaget under 2017, ta gärna även fram hur många av dessa som vi förlorat (om du hittar det) samt vunnit samt där ärenden ARN inte tagit upp av uppenbara skäl. Jag räknade till ett par stycken under 2017 där vi haft rätt (beslut) i dessa ärenden, rätta mig om jag har fel här.

Vi följer ALLTID alla beslut från ARN (ett slutligt beslut från ARN).

En duktig jurist tar aldrig ett uppdrag som hen vet att man kommer förlora. Du agerar idag ombud för ett ärende som finns hos ARN som även tagits upp här på Sweclockers om en transportskada.
Du har även fått ett beslut från oss som gäller samma ämne "transportskada" bara för ett par månader sedan från ARN som tydligt svarat hur lagen fungerar med transportskador. I detta ärende fick vi även rätt med beslut från ARN vilket även är praxis för framtida ärenden i Sverige för alla företag. Gällande ärendet du agerar som ombud, du kan vara säker på att vi svarar på allt i detta ärende. Skiljer sig inte alls från tidigare ärenden som vi haft rätt (beslut från ARN). Detta ärende du agerar som ombud för kommer vi inte missa! Glöm bara inte att lägga upp beslutet när det kommer i denna tråd om ett par månader.

I länken du lagt upp med diverse ärenden samt namn/efternamn på kunderna. Utan att gå in detaljerad i ärendet så kan jag kort förklara hur ena ärendet gick till.

Kund anger en felaktig mejladress till ARN vilket gör att vi inte tar emot anmälan och kan besvara. Kund kommer till butiken med beslut från ARN som vi överklagar, under tiden har kund använt sin dator (flera månader) och sålt datorn på Blocket. Ärendet ogillas (ARN) och inget mer händer av detta. Vi upptäckte själva annonsen på Blocket, bör ha en bild någonstans på detta.

Orsaken till anmälan. Kund köper en dator och betalar i butik (kort). Vi använder exempel vattenkylning från Corsair som kunden får. Nästa vecka byter till Cooler Master eftersom andra märket tagit slut (värdet på båda är exakt samma. Kund kommer tillbaka till butiken och vill byta till Cooler Master eftersom vi ändrat på hemsidan, först hävdar man att vi skulle lämnat fel kylare till kunden men med bildbevis på hemsidan ändrar man sig och vill därför ångra köpet. Personalen nekar eftersom kund inte kan ångra köpet då detta är ett butiksköp. Kund anmäler till ARN men säljer datorn på Blocket under tiden vi överklagat målet.

Nu har du även fått svar på dessa ARN ärenden. Vi fortsätter till nästa fas.

Du har forskat vidare ända till KFM och fått fram alla dessa 4 bolag som finns hos KFM för Karatas Group AB. Ville inte KFM lämna ut belopp eller anledning till varför dessa ärenden funnits samt om dessa är återkallade? Allt detta är offentligt.

Vi kan börja med belopp på alla dessa 4 st ärenden från "större företag inom El/Energi/bank/försäkring" (citat från ts). Alla dessa bolag är väl enorma med miljardomsättning mot Greattech med omsättning på ca 15 milj. Så vad är det för belopp vi pratar om här som hamnat hos KFM från dessa jättar? 50.000kr? 500.000kr?

Ska vi ta exempel Payex, rätta mig om jag har fel. Kan vara några tior mer eller mindre. Handlar inte om detta föreläggande om hela 600kr? Vad blev beslutet? Det sa väl KFM till dig när du frågade om dessa handlingar? Ärendet avskriven, Payex återkallat kravet på grund av ett misstag från en av Payex kunder där dessa 600kr handlar om en överlåtelse avgift som vi inte mottagit.

Vidare till nästa jätte, Fortum och Ellevio som är inom samma koncern och detta gäller samma ärende, närmare en elfaktura där ena fakturan handlar om hela 63kr och den andra på några hundra kronor. Detta gick till KFM på grund av felaktig/dubbel faktura från Fortum samt att man skickat till en gammal adress efter att Karatas Group AB tog över Greattech. Detta var första elfakturan till oss någonsin härifrån.
Ärendet avskrivet!

Sedan har vi sista föreläggandet från Fora, ett lite högre belopp här på hela 800kr. Målet avskrivet eller bör ske inom kort beroende på hur snabbt KFM jobbar.

Får vi ihop alla dessa ärenden till 2000kr totalt? Kan du se några betalningsanmärkningar av dessa 4 st ärenden? Vi är kund hos alla dessa fyra bolag idag!

Med tanke på ca 15 milj omsättning så betalar vi väl 10-15 milj i fakturor varje år till våra partner/leverantörer, vi betalar mer än gärna för dessa 4 st ärenden under 2000kr!

Men detta visste du väl? Inte har du missat beloppet på dessa ärenden samt om vi fått anmärkning eller inte.

Jag hade absolut inte tänkt att svara i denna tråd som i mina ögon inte är något annat än pajkastning som du förnekade samt oseriös tråd där du medvetet dolt viktiga detaljer och grunder till dessa händelser.(ts redigerat sitt inlägg). Vi tog emot flertal mejl från medlemmar här på Sweclockers som gärna ville att vi skulle besvara denna tråd med deras ord "löjliga" tråden. Detta ska istället anses som ett svar för framtida frågor om dessa händelser i framtida trådar här på Sweclockers.

Varumärket Greattech har funnits sen 2009 och kommer finnas kvar på marknaden under en obegränsad tid framöver. Bolaget gjorde ett rekord år under 2017 sen år 2009 och kommer fortsätta med det (om vi ser bättre tillgång på bland annat grafikkort och Coffe Lake processorer ) med endast fokus på Speldatorer under eget varumärke till Sveriges lägsta priser med prisgaranti mot alla (10%). Vi kommer aldrig börja sälja komponenter eller annat utanför vårt fokusområde speldatorer.

Inga fler frågor kommer besvaras i denna tråd. Har ni frågor är ni välkommen med PM.
Skulle även uppskatta om du skrev anledningen till varför du redigerar ditt inlägg nästa gång så att man hänger med. Blev en långt och snabbt svar skrivet räkna med felstavningar.

- Greattech/VD

Hej och tack för ditt svar!

Minst sagt wall of text. Jag är inte fördjupad i de ärenden jag lagt upp mer än att jag ringt till era kunder. Samtliga av dem hävdar att ni ej följt besluten. En utav dem ville inte ens göra sig påmind. Vad det innebär därefter kan jag inte svara på. Jag är inte i ställning att ställa för mycket frågor till en privatperson, som privatperson. Det gagnar inte dem att hänga kvar på tråden. Mitt huvudsakliga intresse var just att få fram om beslutet följdes eller inte, det gjorde det inte. Sedan vad du skriver här inne, det är jag mindre brydd över då inte ens ARN kan stödja att det stämmer.

Till samtliga de ärenden jag tittat på så finns en mailadress som använts under kontakt med kund. Sedan om detta var en direktadress till någon hos Er eller om det tillhörde eran ekonomiadress eller hur ni routat det hos er internt, är föga ointressant. Huvudsaken är att det når företaget.

Jag försöker inte dölja någonting. Du verkar tro att jag suttit med era bokslut och verkligen "uppdrag granskning"- granskat er. Nej det har jag inte. Detta blev bara intressant att nysta i när Ni gav mig besked att Ni följer samtliga ARN ärenden när ni de facto inte gör det. Sedan att ni åter skriver detta på här och att det råkar vara någon flux i universum till varför ni inte fått hit eller dit, förändrar inte saken direkt.

Uppgifterna till KFM är intressanta givetvis. Det är aldrig positivt att ha ett eller flera förelägganden som ligger hos KFM. Jag grundade inte vidare i beloppen när jag ställde frågan om varför det fanns föreläggande hos dem gällande erat bolag. Det som var intressant var egentligen om det fanns privata fordringsägare (kunder) eller om det var större aktörer. Anledningen till titeln "bedöm själva" är just att folk får bedöma själva vad dem tycker om det hela.
Finns ingen konspiration här. Alla dessa uppgifter är allmänna, vilket innebär fritt fram för vilken svensson som helst att skaka fram. Jag kan inte dölja eller förvränga något.

Det är inte intressant för mig att ni övertagit varumärket och vad som har hänt med Greattech Stockholm AB "egentligen". Det är som jag skrev, företaget är i konkurs. Du inleder med att så inte är fallet, för att sedan avsluta att så är visst fallet. Så vi är alltså eniga där? Retorisk fråga.

Jag kan inte hålla koll på ditt/dina företag och de belopp du är skyldig eller inte. Det verkar som att du ställer frågor till mig som jag omöjligt kan besvara.

Ja givetvis kommer jag lägga upp ärendet här oavsett hur ärendet gick för oss. Den enda anledningen till varför jag åtog mig ärendet var på grund av den förkastliga konversationen som ägde rum mellan Er som företag och slutkonsumenten. Om vi lyckas få ut något positivt ur den hanteringen med ARN så ser jag det som ett lyckat försök. Jag vinner eller förlorar ingenting på det, men det gör nog medlemmen som fastnat i erat spindelnät.

Jag tackar att du tog dig tid att svara, dock var det inte ett mål jag hade. Är dock inte förvånad över svaren jag mottagit då de alla saknar självinsikt då jag redan sitter med facit i hand gällande era ARN mål. De övriga är rent företagande, det får ni själva svara på varför ni inte betalar era fakturor eller missar att betala dem korrekt.

Nu till den största konspirationen slängd mot mig, redigeringen...
Ja det är ett tack till forumspecialister runt i världen som implementerat denna funktion. Tack vare detta kan man få en skrift att framstå lite mer professionell genom att försöka korrigera felstavningar, lägga till text istället för att skapa en ny post under som kommer förloras i sammanhang m.m. Nu vet jag inte hur djupt vi ska gå på detta men det finns säkerligen loggar på vad jag först skrivit till vad som finns idag. Jag är genomskinlig och men jag tror knappast att forum admins kommer att publicera loggar för detta, men jag ger min fulla tillåtelse förstås.

Nu redigerade jag igen för att jag såg att du redigerade. Vad skrev du egentligen innan du redigerade? Väldigt mysko detta.

Tack!

– När slutar de i dag? (de = subjekt, dvs. den/de som gör något)
– Chefen beslutade att ge dem en rejäl löneförhöjning. (dem = objekt. dvs. den/det/de som är föremål för handlingen)
– Dom har arbetat länge med att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med vi och därför är de korrekt form.)
– Chefen bestämde sig för att ge dom en sista chans att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med oss och därför är dem korrekt form.)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Framför datorn
Registrerad
Feb 2009
Skrivet av Greattech:

....Kan du ta fram antal ärenden vi haft med nya bolaget under 2017, ta gärna även fram hur många av dessa som vi förlorat (om du hittar det) samt vunnit samt där ärenden ARN inte tagit upp av uppenbara skäl. Jag räknade till ett par stycken under 2017 där vi haft rätt (beslut) i dessa ärenden, rätta mig om jag har fel här.

Vi följer ALLTID alla beslut från ARN (ett slutligt beslut från ARN).
- Greattech/VD

Ärende: 2017-00188 - Ärendet omprövades och fick nytt ärendenummer: 2017-09880 och omprövning beviljades ej
Sista dagen för företaget att fullfölja beslutet var 20:e september 2017.

Gällande omprövningen så hävdar bolaget att dem skickat fysiskt brev till ARN 12:e juli. ARN meddelar att sådant brev ej kommit fram.
Ärendet avslutades i oktober månad och företaget har åter kontaktat ARN med missnöje om beslutet.

Jag lägger ingen betoning i varför Greattech / Karatas Group AB väljer att skicka fysiskt brev och dessutom ej rekommenderat, istället för att maila, vilket går i ultrarapid hastighet kontra första alternativet.

***bort/mod***

Ärende: 2016-12999 MAKÅ
Sista dagen för företaget att fullfölja beslutet var 15:e april 2017.

***bort/mod***

Citat:

Det vi gör i dessa lägen är att överklaga målet och efter vårt svar kommer det i princip alltid ett nytt beslut där vi vunnit målet. Ett par oseriösa sidor som försöker locka besökare ser gärna till att man INTE uppdaterar beslutet från ARN utan lägger upp det gamla beslutet som vi inte kunnat svara på och hävdar sedan att vi är med i Råd/Rön svarta lista.

När ett bolag inte följer ARN beslut blir man alltid kontaktad av Råd och Rön om ärendet och frågar en sista gång om bolaget inte följer beslutet från ARN. När vi sedan skickar över nya beslutet så går man inte vidare vilket en seriös aktör/sida ska göra när ett nytt beslut ersätter det gamla!

Till dem som inte förstår så går det inte att överklaga ett ARN beslut. Det går dock att begära omprövning. Då görs omprövning med samma info. Man får alltså inte lägga till annan bevisbörda t ex. Nämnden tar då upp målet igen för att se över om dem kan ha missat något. Det är väldigt få företag som begär omprövning. Omprövningar leder sällan till nya beslut utan kvarstår på samma.

Företag som omprövar beslut vill oftast förhala besluten. Det kan innebära ekonomisk press för konsumenten att fullfölja sitt ärende samt att det kan vara tidskrävande rent generellt. Många kunder tröttnar till slut.

Återigen tackar jag för att du bemödar dig att besvara detta. Jag är dock besviken över att din kritik inte är saklig utan att den reduceras till min trovärdighet snarare än er trovärdighet vilket det handlar om. Detta är , som nämnt, offentliga uppgifter som går att få tag i. De förklaringar ni lämnar är sällan ödmjuka eller sakliga utan ni hoppar istället på mig för att försöka få ner min trovärdighet.

Jag tror dock sweclockers användare klarar av att läsa och göra sina egna bedömningar, vilket är syftet med tråden.

Tack och ställ gärna frågor om ni undrar över något!

Vill ni ta del av alla ARN mål? Om intresset finns så kan jag zippa ner samtliga så slipper ni få ruskigt tunga mail från ARN.

Personuppgifter /screamin-daemon, moderator

– När slutar de i dag? (de = subjekt, dvs. den/de som gör något)
– Chefen beslutade att ge dem en rejäl löneförhöjning. (dem = objekt. dvs. den/det/de som är föremål för handlingen)
– Dom har arbetat länge med att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med vi och därför är de korrekt form.)
– Chefen bestämde sig för att ge dom en sista chans att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med oss och därför är dem korrekt form.)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Apr 2002
Skrivet av Greattech:

Massa text

Varför har du redigerat ditt inlägg? Om du kräver svar från andra varför dom har redigerat, så borde samma sak även gälla dig själv?

En sak att anmärka i din text, där du säger att du inte har någon aning om hur bolaget sköts tidigare, och förra ägaren får stå till svars för det.
Vad jag vet så har du drivit företaget sen starten och du nämner själv det ett par gånger i din text, så du är ju fullt medveten om hur bolaget har skötts sen starten 2011 (2009 som hobby verksamhet hemifrån) och bör kunna svara på allt som TS tar upp.

9900K 5GHz OC 1,31v | Asus Z390-I | Asus RTX 2070 ROG Strix 8GB | Corsair Vengeance LED 3200MHz CL16 2x16GB | Samsung 970 Evo 1TB | Samsung SM961 1TB | Seasonic Focus Plus Gold 850W | Asus ROG Swift PG348Q | 2 x Dell U2715H | Dell U2414H | Corsair K65 MX Speed RGB | SteelSeries Rival 500 | Bose Companion 5 | Corsair H100i RGB Platinum | Noctua NF-A12x25 x 4 PnP | MetallicGear Neo G Mini | WIN 10 Pro 64-bit | 3Dmark Fire:

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Sthlm
Registrerad
Mar 2011

Jag har inget till övers för Greattech eller hur de har hanterat tidigare ärenden, men just denna tråden känner jag definitivt inte fyller något större syfte mer än att försöka starta en pajkastning. Att "försöka få konsumenter att förstå vilken rätt de har" känns som ett svepskäl.

|Define XL | AX850W | P8P67 EVO | 2600K | NH-C14 | GTX 980 | Vengeance 2x4GB | 520 240 GB + VelociRaptor 160gb+ F1 1TB + Green 2TB + 2xWD Black 4TB | ROG SWIFT PG279Q | Essence STX | DT880 PRO @ 250 ohm + Modmic V4| MK-85 Pro (Brown)|5K Laser|

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Apr 2002
Skrivet av Mithras:

Jag har inget till övers för Greattech eller hur de har hanterat tidigare ärenden, men just denna tråden känner jag definitivt inte fyller något större syfte mer än att försöka starta en pajkastning. Att "försöka få konsumenter att förstå vilken rätt de har" känns som ett svepskäl.

Tycker tråden fick ett syfte iochmed att Serhat gick in och svarade. Bästa hade varit om han valt att ignorerat tråden självklart.

9900K 5GHz OC 1,31v | Asus Z390-I | Asus RTX 2070 ROG Strix 8GB | Corsair Vengeance LED 3200MHz CL16 2x16GB | Samsung 970 Evo 1TB | Samsung SM961 1TB | Seasonic Focus Plus Gold 850W | Asus ROG Swift PG348Q | 2 x Dell U2715H | Dell U2414H | Corsair K65 MX Speed RGB | SteelSeries Rival 500 | Bose Companion 5 | Corsair H100i RGB Platinum | Noctua NF-A12x25 x 4 PnP | MetallicGear Neo G Mini | WIN 10 Pro 64-bit | 3Dmark Fire:

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Framför datorn
Registrerad
Feb 2009
Skrivet av Mithras:

Jag har inget till övers för Greattech eller hur de har hanterat tidigare ärenden, men just denna tråden känner jag definitivt inte fyller något större syfte mer än att försöka starta en pajkastning. Att "försöka få konsumenter att förstå vilken rätt de har" känns som ett svepskäl.

Tack för feedback! Jag har dock ingen agenda och om det blir pajkastning så kastar jag inte någon paj, medvetet. Jag framför fakta som det säkerligen finns svar för. Vissa har besvarats men i min mening började pajkastningen mot mig. Ett företag är offentligt och bör även kunna stå till svars för sin hantering. Jag kan inte se hur jag kastar paj när jag tar fram kritisk information om företagets hantering av ARN mål (som omfattas av konsumenträtt?).

Att försöka få konsumenter att förstå sina rättigheter är den springande punkten. Att Greattech dock står i skottgluggen för just öppningen av tråden är tyvärr deras egna hantering som får stå till svars för det.

Tittar man på deras ärenden så ser man en tydlig trend där du som distanskund reklamerar produkt för att sedan skicka in den. Vips, produkten är skadad. Detta avser i stort samtliga ärenden som företaget har handskats med där kunden yrkat garanti. Garanti avslås eftersom transportskada övertar.

Eftersom kategorin är konsumenträtt så är det inte många kunder som förstår hur dem ska bete sig. Detta är mitt försök att erbjuda djupare insikt. Varför då Greattech hamnar i mitten av dramat är för att deras exempel är verkliga och vissa är också aktuella.
Vet inte heller om jag hade skapat en generell tråd om inte jag hade fördjupat mig i dessa ärenden. Det är lite svårare att plocka fram "what if"- scenarion.

Lite mycket text, sorry. Men tack för feedbacken men jag håller inte med dig.

– När slutar de i dag? (de = subjekt, dvs. den/de som gör något)
– Chefen beslutade att ge dem en rejäl löneförhöjning. (dem = objekt. dvs. den/det/de som är föremål för handlingen)
– Dom har arbetat länge med att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med vi och därför är de korrekt form.)
– Chefen bestämde sig för att ge dom en sista chans att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med oss och därför är dem korrekt form.)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Sthlm
Registrerad
Mar 2011
Skrivet av muSashi:

Tycker tråden fick ett syfte iochmed att Serhat gick in och svarade. Bästa hade varit om han valt att ignorerat tråden självklart.

Mja, en tråd kan inte "få" ett syfte baserat på vilka svar den får, syftet förblir ju oförändrad och är anledningen till varför den skapades.
Att nu VD'n (alleged) har gått in och gett den existensberättigande är ju klantigt, men syftet att köra igång en pajkastning känns ju likväl oförändrad.

|Define XL | AX850W | P8P67 EVO | 2600K | NH-C14 | GTX 980 | Vengeance 2x4GB | 520 240 GB + VelociRaptor 160gb+ F1 1TB + Green 2TB + 2xWD Black 4TB | ROG SWIFT PG279Q | Essence STX | DT880 PRO @ 250 ohm + Modmic V4| MK-85 Pro (Brown)|5K Laser|

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Sthlm
Registrerad
Mar 2011
Skrivet av Pixlchaser:

Tack för feedback! Jag har dock ingen agenda och om det blir pajkastning så kastar jag inte någon paj, medvetet. Jag framför fakta som det säkerligen finns svar för. Vissa har besvarats men i min mening började pajkastningen mot mig. Ett företag är offentligt och bör även kunna stå till svars för sin hantering. Jag kan inte se hur jag kastar paj när jag tar fram kritisk information om företagets hantering av ARN mål (som omfattas av konsumenträtt?).

Att försöka få konsumenter att förstå sina rättigheter är den springande punkten. Att Greattech dock står i skottgluggen för just öppningen av tråden är tyvärr deras egna hantering som får stå till svars för det.

Tittar man på deras ärenden så ser man en tydlig trend där du som distanskund reklamerar produkt för att sedan skicka in den. Vips, produkten är skadad. Detta avser i stort samtliga ärenden som företaget har handskats med där kunden yrkat garanti. Garanti avslås eftersom transportskada övertar.

Eftersom kategorin är konsumenträtt så är det inte många kunder som förstår hur dem ska bete sig. Detta är mitt försök att erbjuda djupare insikt. Varför då Greattech hamnar i mitten av dramat är för att deras exempel är verkliga och vissa är också aktuella.
Vet inte heller om jag hade skapat en generell tråd om inte jag hade fördjupat mig i dessa ärenden. Det är lite svårare att plocka fram "what if"- scenarion.

Lite mycket text, sorry. Men tack för feedbacken men jag håller inte med dig.

Fortfarande väldigt skeptisk till att välja ut ett företag och använda dem som exempel på en större fråga som konsumenträtt, men jag låter mig vara öppen till åsiktsförändring. Kanske det kommer fram saker som ger dig helt rätt.

|Define XL | AX850W | P8P67 EVO | 2600K | NH-C14 | GTX 980 | Vengeance 2x4GB | 520 240 GB + VelociRaptor 160gb+ F1 1TB + Green 2TB + 2xWD Black 4TB | ROG SWIFT PG279Q | Essence STX | DT880 PRO @ 250 ohm + Modmic V4| MK-85 Pro (Brown)|5K Laser|

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Kungsbacka
Registrerad
Sep 2004

Redan rubriken på tråden talar om att tråden inte handlar om generell konsumenträtt utan om hur Greattech är som företag. Så tolkar jag rubriken i varje fall.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Malmö
Registrerad
Sep 2010
Skrivet av Mithras:

..., men just denna tråden känner jag definitivt inte fyller något större syfte mer än att försöka starta en pajkastning. Att "försöka få konsumenter att förstå vilken rätt de har" känns som ett svepskäl.

Som jag ser det så tjänar tråden ett syfte; att varna för att Greattech inte följer ARNs beslut.

Skrivet av Mithras:

Mja, en tråd kan inte "få" ett syfte baserat på vilka svar den får, syftet förblir ju oförändrad och är anledningen till varför den skapades.

Iofs har du nog per definition rätt, men en tråd kan ju komma att tjäna ett annat syfte än vad den startades för.

@Pixlchaser: En sak som jag finner besynnerlig är att Gerattech är Trygg e-handel certifierad. Sist jag kollade så hade Trygg e-handel som krav att anslutna handlare ska följa ARNs beslut.

Uppdatering: Trygg e-handel kräver fortfarande att anslutna handlare ska följa ARNs beslut, se punkt 8.3.

"I have a hammer! I can put things together! I can knock things apart! I can alter my environment at will and make an incredible din all the while! Ah, it’s great to be male!"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Framför datorn
Registrerad
Feb 2009
Skrivet av Hurtigbullen:

@Pixlchaser: En sak som jag finner besynnerlig är att Gerattech är Trygg e-handel certifierad. Sist jag kollade så hade Trygg e-handel som krav att anslutna handlare ska följa ARNs beslut.

Jag för redan dialog med Trygg E-handel angående detta. De företag som ansöker för Trygg E-handel cert. ser ju inte direkt det som en prövning att följa ARN's beslut. Man anser snarare att det faller inom det normalaste oavsett cert. eller inte.

Det är inte bara ARN's beslut som sätter käppar i hjulen för Greattech. Det är avsaknad av täckningsköp vid för sena leveranser eller uteblivna sådana som också utgör risk att förlora cert. Nu får givetvis Trygg E-handel avgöra detta själva.

– När slutar de i dag? (de = subjekt, dvs. den/de som gör något)
– Chefen beslutade att ge dem en rejäl löneförhöjning. (dem = objekt. dvs. den/det/de som är föremål för handlingen)
– Dom har arbetat länge med att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med vi och därför är de korrekt form.)
– Chefen bestämde sig för att ge dom en sista chans att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med oss och därför är dem korrekt form.)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Malmö
Registrerad
Sep 2010
Skrivet av Pixlchaser:

Jag för redan dialog med Trygg E-handel angående detta. De företag som ansöker för Trygg E-handel cert. ser ju inte direkt det som en prövning att följa ARN's beslut. Man anser snarare att det faller inom det normalaste oavsett cert. eller inte.

Det är inte bara ARN's beslut som sätter käppar i hjulen för Greattech. Det är avsaknad av täckningsköp vid för sena leveranser eller uteblivna sådana som också utgör risk att förlora cert. Nu får givetvis Trygg E-handel avgöra detta själva.

Undrar hur Trygg e-handel följer upp just detta med att anslutna företag följer ARNs beslut. Du råkar inte ha frågat dom om det?

"I have a hammer! I can put things together! I can knock things apart! I can alter my environment at will and make an incredible din all the while! Ah, it’s great to be male!"

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Framför datorn
Registrerad
Feb 2009
Skrivet av Hurtigbullen:

Undrar hur Trygg e-handel följer upp just detta med att anslutna företag följer ARNs beslut. Du råkar inte ha frågat dom om det?

Jag kan tyvärr inte svara på detta. Jag skickade in detta mail för inte så längesedan och de har en processhantering för varje ärende.
De svarar inte på ärendet rakt av mer än att dem besvarar via automatiskt utskick att de mottagit mitt mail. Nästa steg är att ta kontakt med uppdragsgivaren som i detta fall är GT / Karatas Group AB. De måste besvara ärendet.

Råkade skicka iväg detta lite snabbt.

Jag jobbar själv inom e-handel för ett företag som omsätter ca 3 miljarder/år. Vi har ett utfärdat cert. från Trygg E-handel.
Vi har också fått genomgå prövningar när vi bedömt fel. Det färskaste jag har i minnet är när vi inte läst på EU direktiven gällande täckningsköp som trädde i kraft 2014 , ihop med andra relevanta distansköps lagar. Vi fick då utföra ett täckningsköp relativt omgående och därmed ställa oss in i ledet.

Detta certifikat är otroligt positivt att ha men tyvärr gör inte Trygg E-handel i någon större utsträckning någon form av "detektivarbete" för att se om folk uppfyller deras krav för cert mer än vid registreringen. Det handlar alltså om att kunder skall klaga. Det gör dem...sällan.

– När slutar de i dag? (de = subjekt, dvs. den/de som gör något)
– Chefen beslutade att ge dem en rejäl löneförhöjning. (dem = objekt. dvs. den/det/de som är föremål för handlingen)
– Dom har arbetat länge med att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med vi och därför är de korrekt form.)
– Chefen bestämde sig för att ge dom en sista chans att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med oss och därför är dem korrekt form.)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Karlskoga
Registrerad
Feb 2005

"Inga fler frågor kommer besvaras i denna tråd. Har ni frågor är ni välkommen med PM."

det va ju tråkigt, alltid bra med öppna frågor tycker jag

| Asus ROG G752VY | Intel i7 6700 HQ | 16 GB DDR4 | GTX 980m 4GB | m.2 - 256GB SSD + 950 PRO m.2 - 256 GB + 2.5" - 1 TB HDD |
| Steam - Toivo |

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Framför datorn
Registrerad
Feb 2009

@Greattech

Vet inte vad detta ska betyda. Om det är att försöka skrämmas eller vad poängen är.
Gilla markeringen är även borta nu!

https://imgur.com/a/XoedC

Till den eviga konspirationsteoretikern så har jag förstås originalbild ifall det tvivlas för fullt!

– När slutar de i dag? (de = subjekt, dvs. den/de som gör något)
– Chefen beslutade att ge dem en rejäl löneförhöjning. (dem = objekt. dvs. den/det/de som är föremål för handlingen)
– Dom har arbetat länge med att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med vi och därför är de korrekt form.)
– Chefen bestämde sig för att ge dom en sista chans att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med oss och därför är dem korrekt form.)

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jul 2011

Det jag undrar är, varför ta över ett redan utarbetat företagsnamn? Borde ju ha börjat med nytt??

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
skåne
Registrerad
Jun 2004

Greatech hade verkligen tjänat på att skaffa en vettig kund-/marknadsansvarig och samtidigt lagt munkavel på resten av företaget. Varje gång dom skriver något här så bäddar dom för missförstånd, agerar oprofessionellt och kör med diverse härskartekniker.
Nu har det sedan länge stått klart för mig att inte använda Greatech som leverantör, så för min skull har tråden ingen betydelse. Men jag tycker det är bra att deras bristande åtaganden tas fram och belyses. Det faktum att Greatech inte är något stort företag gör antalet betalningsanmärkningar och ärenden i ARN är desto mer oroväckande och ger all anledning att varna/upplysa andra om hur det ligger till.
</2cent>

Oldschool [å:ldsku:l] adj. Användandet av datorprodukter som är äldre än 3 månader.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Framför datorn
Registrerad
Feb 2009

Tidigare länkar innehöll personuppgifter så dessa är nu redigerade. För att få med sammanhanget så finns samtliga bilder i en enda imgur länk.

Ärende: 2017-00188
Ärende: 2016-12999 MAKÅ

Samt processen till samtliga ARN beslut och annat smått och gott företaget hävdar om sina åtaganden.

https://imgur.com/a/Mm4Wv

– När slutar de i dag? (de = subjekt, dvs. den/de som gör något)
– Chefen beslutade att ge dem en rejäl löneförhöjning. (dem = objekt. dvs. den/det/de som är föremål för handlingen)
– Dom har arbetat länge med att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med vi och därför är de korrekt form.)
– Chefen bestämde sig för att ge dom en sista chans att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med oss och därför är dem korrekt form.)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Uppsala
Registrerad
Nov 2013
Skrivet av Greattech:

Greattech Stockholm AB har EJ gått i konkurs. Man drog tillbaka F-skatt samt övriga tillstånd (på egen begäran) för bolaget ca 2 år sedan vilket framgår hos bolagsverket samt allabolag.se

Karatas Group AB tog över varumärket Greattech slutet av år 2015. Greattech Stockholm AB har varit "sovande" bolag sen dess. Man sålde eller köpte varken något (varor) med bolaget Greattech Stockholm AB = 0 omsättning när Karatas Group AB tog över. Av okänd anledning har man ej lämnat in årsredovisningen i tid trots ingen försäljning, bolaget har därför av staten sats i konkurs (ej avslutad ännu)

Först säger du att bolaget har ej har gått i konkurs och några rader senare så medger du att bolaget har satts i konkurs av staten. Så då har ju bolaget gått i konkurs. Sen tar det väl ta runt ett år innan konkursen är avklarad. Så det är ju intressant att se dessa siffror. Ifall det blir ett minusresultat som ligger och gror där man konkursa bolaget och sedan köpte upp inkråmet och starta det under nytt namn. För varumärket Greattech i sig kan ju inte ha mycket värde baserat på sista årets resultat och omsättning under 10 miljoner.

Men kan ju också givetvis va så att en ensam ägare valde starta nytt bolag istället för köpa ut övriga ägare. Även om jag personligen kan tycka det är konstigt scenario. Med tanke på man måste ju ändå köpt rättigheterna för varumärket Greattech. För det det är ju kämpigt med nytt bolag att börja om från noll för att få en historik för UC rating och liknande.

Sen är det ju kul om ni lyckats öka från 8 till 15 miljoner i omsättning med er nya omorganisation eller vad vi ska kalla det. Dock så kommer jag avstå att handla från Er. Inte för all shitstorm ert namn är förknippat med på Sweclockers utan för att ni har prisgaranti. Ringer varningsklockor då ett litet bolag med en omsättning på 10-15 miljoner kan konkurrera med priser och dessutom erbjuda prisgaranti med 10% mot stora bolag som omsätter miljarder. Med tanke på hur små marginaler det är i branschen så låter det helt enkelt för bra för att vara sant. Då marginalerna är minimala så måste ju något annat bli lidande för att överleva i det långa loppet.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Framför datorn
Registrerad
Feb 2009

Prisgaranti är alltid förknippat med ett par klausuler hit och dit. Vet ej hur GT behandlar detta och det är ganska ointressant för mig iallafall. Men du har rätt, man ska ju givetvis kolla vad det innebär iallafall!

– När slutar de i dag? (de = subjekt, dvs. den/de som gör något)
– Chefen beslutade att ge dem en rejäl löneförhöjning. (dem = objekt. dvs. den/det/de som är föremål för handlingen)
– Dom har arbetat länge med att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med vi och därför är de korrekt form.)
– Chefen bestämde sig för att ge dom en sista chans att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med oss och därför är dem korrekt form.)

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2004

Skulle vara väldigt intressant att se @Greattech svara på det som @Pixichaser har postat, ni har uppenbarligen en hel del här att stå till svars för.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Apr 2002
Skrivet av Destromath:

Skulle vara väldigt intressant att se @Greattech svara på det som @Pixichaser har postat, ni har uppenbarligen en hel del här att stå till svars för.

Håller med, Greattech har en vana att återkomma även när dom påstår att det är deras sista inlägg i en tråd.

9900K 5GHz OC 1,31v | Asus Z390-I | Asus RTX 2070 ROG Strix 8GB | Corsair Vengeance LED 3200MHz CL16 2x16GB | Samsung 970 Evo 1TB | Samsung SM961 1TB | Seasonic Focus Plus Gold 850W | Asus ROG Swift PG348Q | 2 x Dell U2715H | Dell U2414H | Corsair K65 MX Speed RGB | SteelSeries Rival 500 | Bose Companion 5 | Corsair H100i RGB Platinum | Noctua NF-A12x25 x 4 PnP | MetallicGear Neo G Mini | WIN 10 Pro 64-bit | 3Dmark Fire:

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Nov 2004
Skrivet av muSashi:

Håller med, Greattech har en vana att återkomma även när dom påstår att det är deras sista inlägg i en tråd.

Problemet här är väll att dom har inte mycket att kontra med, tycker Pixichaser har gjort ett utmärkt jobb för att visa vilken butik Greattech är så tror inte dom kommer svara av ren feghet.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Jan 2013

Nu har även jag och frugan hamnat i klämeri med greattech, men vi har spelat in alla samtal, sparat alla mail och kommer lägga in en ARN anmälan hos dem. vi kommer också publicera en längre video där alla samtal kommer finnas med. nu är jag less på dessa nötter.

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Framför datorn
Registrerad
Feb 2009

@Shaggyofc: jag tar gärna del av dessa innan du publicerar om det är OK?

Tack på förhand!

– När slutar de i dag? (de = subjekt, dvs. den/de som gör något)
– Chefen beslutade att ge dem en rejäl löneförhöjning. (dem = objekt. dvs. den/det/de som är föremål för handlingen)
– Dom har arbetat länge med att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med vi och därför är de korrekt form.)
– Chefen bestämde sig för att ge dom en sista chans att färdigställa rapporten. (Här fungerar det med oss och därför är dem korrekt form.)

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
Stockholm
Registrerad
Apr 2002
Skrivet av Shaggyofc:

Nu har även jag och frugan hamnat i klämeri med greattech, men vi har spelat in alla samtal, sparat alla mail och kommer lägga in en ARN anmälan hos dem. vi kommer också publicera en längre video där alla samtal kommer finnas med. nu är jag less på dessa nötter.

Det är bara att beklaga, antar att det handlar om samma sak som i det andra Greattech tråden, där du inte får utnyttja ångerrätten genom att lämna in en dator som du har köpt av dom i deras egna butik? Där dom förövrigt bygger alla sina datorer i samma butik innan dom skickar ut till kund, men det är oväsentligt, du som kund ska kunna lämna tillbaks i butiken även om dom rekommenderar att man skickar in den till dom istället.

9900K 5GHz OC 1,31v | Asus Z390-I | Asus RTX 2070 ROG Strix 8GB | Corsair Vengeance LED 3200MHz CL16 2x16GB | Samsung 970 Evo 1TB | Samsung SM961 1TB | Seasonic Focus Plus Gold 850W | Asus ROG Swift PG348Q | 2 x Dell U2715H | Dell U2414H | Corsair K65 MX Speed RGB | SteelSeries Rival 500 | Bose Companion 5 | Corsair H100i RGB Platinum | Noctua NF-A12x25 x 4 PnP | MetallicGear Neo G Mini | WIN 10 Pro 64-bit | 3Dmark Fire:

Trädvy Permalänk
Hedersmedlem
Plats
Stockholm, Sverige
Registrerad
Jul 2001

Alltid lika underhållande att läsa inlägg från Greattech. Visst, kunden har inte alltid rätt. Men GT är fan tomtar.

Litet projekt

yayaya I am Lorde yayaya