Hjälp med översättning och förtydligande

Permalänk

Hjälp med översättning och förtydligande

Hej!

Jag håller på att skriva en studie, skulle dock behöva översätta en del av ett stycke som jag har problem med från en referens.

Länk till studien: http://journalpsyche.org/files/0xaa44.pdf

I introduktionen står det:

"This paper proposes that the experience of attending to an object becomes an experience
of being aware of that object when it is conjoined with attending to a representation of the
self."

Kommentarer tas i tråden. /Mod
Permalänk
Samsung Sverige

Ja det var en ordfull av en mening, har författaren tävlat i ordbajsande? Här har du mitt försök;

"Den här studien föreslår att upplevelsen att uppmärksamma ett objekt blir en upplevelse av att vara medveten om det objektet när det slås samman med teorin om att vara medveten om representationen av sitt egna själv."

//Pontus

Permalänk
Skrivet av Samsung:

Ja det var en ordfull av en mening, har författaren tävlat i ordbajsande? Här har du mitt försök;

"Den här studien föreslår att upplevelsen att uppmärksamma ett objekt blir en upplevelse av att vara medveten om det objektet när det slås samman med teorin om att vara medveten om representationen av sitt egna själv."

Jag vet inte hur han har tänkt att läsare utifrån ska ha någon förståelse för det... jag har väl också kunnat komma fram till något liknande som du har översatt... det blir så svårt att förmedla budskapet om vad medvetenhet är...

Tack för hjälpen, det uppskattas!

Permalänk
Medlem
Skrivet av Samsung:

när det slås samman med teorin om att vara medveten om representationen av sitt egna själv."

Var får du "teorin om" ifrån? För mig låter det som att det handlar om att ha uppmärksamheten på ett objekt och samtidigt ha uppmärksamheten på en representation av jaget.

Permalänk
Samsung Sverige
Skrivet av Ureet:

Var får du "teorin om" ifrån? För mig låter det som att det handlar om att ha uppmärksamheten på ett objekt och samtidigt ha uppmärksamheten på en representation av jaget.

Skriv gärna om som du tycker det hänger ihop. Jag la till ord då det rent ordagrant skulle bli rent nonsens på svenska

//Pontus

Permalänk
Avstängd

Meningen förtjänar inte att översättas!

Permalänk
Skrivet av Ureet:

Var får du "teorin om" ifrån? För mig låter det som att det handlar om att ha uppmärksamheten på ett objekt och samtidigt ha uppmärksamheten på en representation av jaget.

Give a shot at it!

Skrivet av Samsung:

Skriv gärna om som du tycker det hänger ihop. Jag la till ord då det rent ordagrant skulle bli rent nonsens på svenska

//Pontus

Ja haha! Hade varit trevligt med lite olika varianter :)!

Permalänk
Medlem

"The self" kallas för "jaget" i psykologi-litteratur

På ren svenska, står det, mellan raderna inkluderat:
Uppsatsen framlägger att när man uppmärksammar ett object, blir man medveten om objektet när objektet jämförs med en representation av jaget.

Man kan alltså inte objektivt betrakta ett objekt, utan upplevelsen av att betrakta objektet påverkas av jaget. - Du kan observera ett objekt, men du kan inte bli medveten om observationen utan iblandning av jaget. Observation kan ske utan medvetenhet, men medvetenhet kan inte ske utan observation.

Filosofi-dravel förklätt i en illasittande aftonklänning av neurofysiologi.

IQ fiskmås kan ju räkna ut att upplevelser av alla de slag alltid är rotade i jaget och jämförs med tidigare erfarenheter, samt individens andra unika fysiologiska sensorer. - Vad som uppfattas som "strävt" för en person kan uppfattas som "knottrigt" av en annan, vad som är kallt för en, är kyligt för en annan, en stor orm är en pyttemask för en Australienare (Universell sanning).

Klart som korvspad att alla intryck filtreras genom jaget, svårt att bevisa vetenskapligt, vilket uppsatsförfattaren visar synnerligen tydligt

Permalänk
Skrivet av Ernesto:

"The self" kallas för "jaget" i psykologi-litteratur

På ren svenska, står det, mellan raderna inkluderat:
Uppsatsen framlägger att när man uppmärksammar ett object, blir man medveten om objektet när objektet jämförs med en representation av jaget.

Man kan alltså inte objektivt betrakta ett objekt, utan upplevelsen av att betrakta objektet påverkas av jaget. - Du kan observera ett objekt, men du kan inte bli medveten om observationen utan iblandning av jaget. Observation kan ske utan medvetenhet, men medvetenhet kan inte ske utan observation.

Filosofi-dravel förklätt i en illasittande aftonklänning av neurofysiologi.

IQ fiskmås kan ju räkna ut att upplevelser av alla de slag alltid är rotade i jaget och jämförs med tidigare erfarenheter, samt individens andra unika fysiologiska sensorer. - Vad som uppfattas som "strävt" för en person kan uppfattas som "knottrigt" av en annan, vad som är kallt för en, är kyligt för en annan, en stor orm är en pyttemask för en Australienare (Universell sanning).

Klart som korvspad att alla intryck filtreras genom jaget, svårt att bevisa vetenskapligt, vilket uppsatsförfattaren visar synnerligen tydligt

Fantastiskt bra förklarat! Tack så jättemycket

För övrigt kul att det blev en diskussion!

Permalänk
Medlem
Citat:

"This paper proposes that the experience of attending to an object becomes an experience of being aware of that object when it is conjoined with attending to a representation of the self."

Det är alltid svårt att ge en direkt översättning av ett citat som detta, utan att läsa hela artikeln och se hur han använder de olika begreppen. Flera av begreppen saknar direkt översättning på svenska. Men efter en diagonalläsning av artikeln kan jag försöka mig på en tolkning.

Enklast att först plocka ut meningens logiska struktur, och sen fylla i de olika delarna. Strukturen verkar vara att han försöker förklara X som en kombination av Y och Z.

X = [experience of] being aware of the object = [upplevelse att] vara medveten om (varsebli) objektet
Y = attending to the object = ha uppmärksamhet på objektet
Z = [experience of] attending to [a representation] of the self = [upplevelsen att] ha uppmärksamheten på [en mental representation av] sig själv

Så författaren vill förklara vad det innebär att vara medveten om ett objekt (X), och menar att det är det man får om man (Y) uppmärksammar objektet och (Z) samtidigt uppmärksammar sig själv. Dvs medvetenhet (det han försöker förklara) kan reduceras till uppmärksamhet (som antas vara bättre förklarat redan), mer specifikt att ha uppmärksamhet på både objektet och på sig själv.

De saker jag sätter inom [] är de som jag tolkar som mindre viktiga för resonemanget. Det är såklart min värdering, men jag tänker att det kan evt. vara till hjälp för dig att göra din egen tolkning. Du vet ju själv bäst i vilket sammanhang du ska använda källan.

Två ytterligare saker som evt. kan vara av nytta att tänka på:

  • "being aware of an object" - engelskan skiljer på awareness (varesblivning, vara medveten om något) och consciousness (förmågan till medvetande), medan man på svenska ofta använder "medveten" i båda fallen. Han diskuterar även skillnaden mot slutet av artikeln.

  • "representation of the self" - med representation menar man i den här typen av literatur oftast en mental modell av någonting, som kan vara mer eller mindre korrekt återgivning av det man representerar ("re-present", ungefär "av-bilda" eller "åter-ge"). Tanken här är nog att det inte går att uppmärksamma "sig själv", utan man måste skapa en mental modell av sig själv, och rikta uppmärksamheten på den.

Skälen till att jag satte ord som "mental representation av" och "upplevelse av" (något) inom [] är att dessa är ord riskerar förvirra mer än de underlättar. De är ofta uppfunna som en "felande länk" mellan saker man inte fullt kunnat förklara helt, och kan ibland leda till att man får fler mysterier att förklara istället för färre

Vad handlar din studie om?

Permalänk
Skrivet av Oegat:

Vad handlar din studie om?

Jag skriver ett examensarbete där nätfiske och medvetenhet är forskningsområdet studien baseras på. Eftersom ordet medvetenhet inte har en skarp definition och ingår i min frågeställning behöver jag förtydliga vad det egentligen är.

också ett riktigt givande och bra svar, jag var endast ute efter inspiration till en översättning av meningen men du har klämt ihop hela texten! försöker få ihop något vettigt imorgon :)!

Mvh Jakob

Permalänk
Medlem
Skrivet av CreamyBanana:

Jag skriver ett examensarbete där nätfiske och medvetenhet är forskningsområdet studien baseras på. Eftersom ordet medvetenhet inte har en skarp definition och ingår i min frågeställning behöver jag förtydliga vad det egentligen är.

också ett riktigt givande och bra svar, jag var endast ute efter inspiration till en översättning av meningen men du har klämt ihop hela texten! försöker få ihop något vettigt imorgon :)!

Mvh Jakob

Aha, då förstår jag mer vad du är ute efter. Men då bör det väl också finnas någon forskningslitteratur som lett fram till frågeställningen, där det framgår hur de använt begreppet? (det kanske du redan har koll på förstås)

Permalänk
Skrivet av Oegat:

Aha, då förstår jag mer vad du är ute efter. Men då bör det väl också finnas någon forskningslitteratur som lett fram till frågeställningen, där det framgår hur de använt begreppet? (det kanske du redan har koll på förstås)

Ja det finns det, problematiken ligger i att jag behöver övertala min handledare om vad medvetenhet syftar på och att det är faktiskt mätbart i forskning.

Permalänk
Medlem
Skrivet av CreamyBanana:

Ja det finns det, problematiken ligger i att jag behöver övertala min handledare om vad medvetenhet syftar på och att det är faktiskt mätbart i forskning.

Ok. Jag är nog inte helt med vad du menar. Medvetenhet kan som sagt syfta på olika saker i olika sammanhang, så att "övertala ... om vad medvetenhet syftar på" skulle väl snarare innebära att argumentera varför en viss definition passar ditt sammanhang, bättre än en annan. Det är en liten skillnad mot vad du skriver, som måhända kan spela roll?

Permalänk
Skrivet av Oegat:

Ok. Jag är nog inte helt med vad du menar. Medvetenhet kan som sagt syfta på olika saker i olika sammanhang, så att "övertala ... om vad medvetenhet syftar på" skulle väl snarare innebära att argumentera varför en viss definition passar ditt sammanhang, bättre än en annan. Det är en liten skillnad mot vad du skriver, som måhända kan spela roll?

Precis 😊