Permalänk
Medlem
Skrivet av mats42:

Det verkar ju dock inte som om du förstår det.
Lagen säger att du ska följa myndigheters föreskrifter
Föreskriften säger att du ska följa god praxis.
Praxis är elsäkerhetsreglerna.
Korrekt paragraf har citerats i tråden och därmed måste du uppfylla den för att uppfylla föreskriften vilket är lagkravet

Enda möjliga avsteget är att du visar att din lösning är bättre än praxis. Dvs du betalar provningsinstitut osv för att genomföra och dokumentera tester, ta fram dokumentation osv (I realiteten inte görbart)

Seriöst, den lagtext du hänvisar till ELSÄK-FS 2008:1 som citeras tidigare i tråden slutade gälla för 14 år sedan, så nej korrekt lagtext har inte citerats om man vill vara an*l , gällande är ELSÄK-FS 2022:1, även om det mesta är det samma. Om det är som du påstår så skulle de flesta industrilokaler i Sverige mystiskt explodera då alla kraft och signalkablar som ligger bredvid varandra i taket på kabelstegar skulle skapa en fet härdsmälta, men av outgrundliga anledningar funkar det på majoriteten av företagen i Sverige, kan det möjligen vara så att om du använder korrekt signalkabel och korrekt kraftkabel så kan de ligga bredvid varandra….

Permalänk
Medlem
Skrivet av Ikariwarrior:

Seriöst, den lagtext du hänvisar till ELSÄK-FS 2008:1 som cite ras tidigare i tråden slutade gälla för 14 år s edan, så nej korrekt lagtext har inte citerats om man vill vara an*l , gällande är ELSÄK-FS 2022:1, även om det mesta är det samma. Om det är som du påstår så skulle de flesta industrilokaler i Sverige mystiskt explodera då alla kraft och signalkablar som ligger bredvid varandra i taket på kabelstegar skulle skapa en fet härdsmälta, men av outgrundliga anledningar funkar det på majoriteten av företagen i Sverige, kan det möjligen vara så att om du använder korrekt signalkabel och korrekt kraftkabel så kan de ligga bredvid varandra….

Ska man vara an*l så nej.
Den lag som gäller är elsäkerhetsförordningen som säger att utpekad myndighet får utfärda föreskrifter (tidigare reglerades det i förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar)

En ändring av föreskrifter är inte en lagändring (även om dokumentet i sig har laga kraft)
Tittar man sen på föreskriften i sig så har betydelsen av §2 kapitlet §1. i elsäk 2008:1 inte ändrats jämfört med §2 kapitlet §1. elsäk 2022:1.

En kabelstege är inte ett rör, det är olika förläggningssätt. En industri är inte en bostad heller.
Sen är det skillnad på vad som fungerar och vad som är god elsäkerhetsteknisk praxis.
Semko 17 don är ett lysande exempel på det

Visa signatur

Arbetsdator: HFX Mini. Ryzen 3600, GTX1650. Skärmar: Dell 2415

Permalänk
Medlem
Skrivet av DavidtheDoom:

En aktiv fiberkabel har samma krav som HP-kablar likt nedan om det är en kabel med aktiv mottagare. En vanlig optisk fiber är obrydd av spänningar såklart. Men det var inte var en diskussion jag var involverad i.

TP-kablar är oftast väldigt obrydda av externa störningar, det är hela grejen med partvistade signalkablar.

Elinstallationsreglerna
528.1 (närhet till andra elinstallationer)
Strömkretsar för spänningar inom spänningsband I och II får vara framförda i samma ledningssystem endast om alla kablar har isolation som krävs för den högsta spänning som förekommer i ledningssystemet eller om något av följande är uppfyllt:
- Varje ledare i flerledarkablar är isolerad för den högsta spänning som förekommer i kabeln, eller
- Varje kabel är isolerad för sin (egen) systemspänning och kablarna är installerade i ett sepa­rat utrymme i en sluten- eller öppningsbar ledningskanal, eller
- Separata installationsrör eller kabelkanaler används.

Lite tolkningshjälp, varje enskild ledare i TP-kabeln måste vara isolerad för minst 230 V, i realiteten är 75 V isolation en vanlig isolationsgrad på Cat-kablar.

edit:
tog bort kommentaren efter lite eftertanke.

Permalänk
Medlem
Skrivet av talonmas:

Fast om den aldrig behövs så är det pengar i sjön. När första pajar efter 10 år så finns säkert en ny kabel du vill ha istället. Inte en tio år gammal som också pajar snart?

Javisst det är så hela försäkrings-tänket är uppbyggt. Om du aldrig behöver/nyttjar din försäkring så är det pengar i sjön.
I det här fallet pratar vi mindre än 100kr så för mig låter det som en no brainer.

Visa signatur

.: Learn the system, Play the system, Break the system :.

Permalänk
Skrivet av mats42:

Ska man vara an*l så nej.
Den lag som gäller är elsäkerhetsförordningen som säger att utpekad myndighet får utfärda föreskrifter (tidigare reglerades det i förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar)

En ändring av föreskrifter är inte en lagändring (även om dokumentet i sig har laga kraft)
Tittar man sen på föreskriften i sig så har betydelsen av §2 kapitlet §1. i elsäk 2008:1 inte ändrats jämfört med §2 kapitlet §1. elsäk 2022:1.

En kabelstege är inte ett rör, det är olika förläggningssätt. En industri är inte en bostad heller.
Sen är det skillnad på vad som fungerar och vad som är god elsäkerhetsteknisk praxis.
Semko 17 don är ett lysande exempel på det

Ska man vara extra petig så är ELSÄK-FS 2022 inte lag.

Visa signatur

NES.

Permalänk
Medlem

För alla som hakar upp sig på elkablar och ethernet i samma rör/slang, så är det väl ändå fortfarande så att enkelisolerad kabel typ EQ, FQ, inte får blandas ihop med signalkabel.

Däremot är det ok att ha en dubbelisolerad installationskabel för starkström ihop med signalkabel.

Permalänk
Medlem
Skrivet av dr. Dunkel:

Ska man vara extra petig så är ELSÄK-FS 2022 inte lag.

Helt rätt.
ELSÄK-FS 2022 är en föreskrift.
Lagar stiftas av riksdagen.
föreskrifter kommer vanligtvis från myndigheter och är därmed betydligt lättare att underhålla.

Sen brukar man knyta ihop det genom att skriva lagar som gör myndigheternas föreskrifter tvingande och på så sätt får de tyngden av lag bakom sig.

Visa signatur

Arbetsdator: HFX Mini. Ryzen 3600, GTX1650. Skärmar: Dell 2415