Apache virtual hosts omredigera till domän från IP.

Permalänk
Inaktiv

Apache virtual hosts omredigera till domän från IP.

Hej, jag har gjort en så kalled "virtual host" för min webbsida som jag kommer bara kalla example.com för gående. Vid example.com har jag också fixat till Lets Encrypt för SSL på den.

Om man ansluter sig till IP:en direkt med HTTP (icke SSL, HTTPS; alltså port 80) så kommer man till /var/www/html/; vilket för er som inte vet är standard katalogen för Apache konfigurationer. (tror också nginx samt andra virtuella webbservrar fast det avviker ämnet)
Jag har dock märkt att om man ansluter till IP:en med HTTPS (port 443, med SSL) så kommer man till den virtuella hosten... Jag har ingen aning varför den beter sig så. Samt så loggar den i virtuella hostens logg filer då.

Hur kan jag få så att all anslutning till direkta IP:en omredigerar en till domänet, example.com?

Tack till alla som svarar. Om ni behöver se mina konfigurationer osv så är det bara att säga till.

(OBS: Det är en Debian 10 maskin, för ni benägna)

Permalänk
Medlem

Du har antagligen satt "listen *:443" i din vhost och har ingen motsvarighet i default, posta dina vhosts så kan vi nog lösa det

Permalänk
Inaktiv
Skrivet av Xcorp:

Du har antagligen satt "listen *:443" i din vhost och har ingen motsvarighet i default, posta dina vhosts så kan vi nog lösa det

Tack för svaret, jag har "två" vhost filer, en som heter bara "example.com" (mitt egna domän istället då) och en som heter "example.com-le-ssl.conf" som borde ha varit skapat av certbot. example.com filen är helt tom, så här är example.com-le-ssl.conf

<IfModule mod_ssl.c> <VirtualHost *:443> ServerName example.com ServerAlias www.example.com ServerAdmin master@example.com DocumentRoot /var/www/example.com/public_html DirectoryIndex indexed-first-page650.php index.php index.html index.htm <Directory /var/www/example.com/public_html> Options -Indexes +FollowSymLinks AllowOverride All </Directory> <Directory /var/www/example.com/public_html/downloads> Options +Indexes </Directory> ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/example.com-error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/example.com-access.log combined ErrorDocument 404 /resurser/status_pages/404.html ErrorDocument 403 /resurser/status_pages/403.html Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem </VirtualHost> </IfModule>

Tack sm

Permalänk
Medlem

Då saknar du lite config, lägg följande i example.com.conf

<VirtualHost *:80> ServerName example.com ServerAlias www.example.com Redirect permanent / https://example.com/ </VirtualHost>

Permalänk
Inaktiv
Skrivet av Xcorp:

Då saknar du lite config, lägg följande i example.com.conf

<VirtualHost *:80> ServerName example.com ServerAlias www.example.com Redirect permanent / https://example.com/ </VirtualHost>

Hm, ursäkta men jag råkade ha fel, det finns en example.com.conf fil redan med liknande kod:

<VirtualHost *:80> ServerName example.com ServerAlias www.example.com ServerAdmin master@example.com DocumentRoot /var/www/example.com/public_html <Directory /var/www/example.com/public_html> Options -Indexes +FollowSymLinks AllowOverride All </Directory> ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/example.com-error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/example.com-access.log combined RewriteEngine on RewriteCond %{SERVER_NAME} =example.com [OR] RewriteCond %{SERVER_NAME} =www.example.com RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent] </VirtualHost>

Jag lade till koden

Redirect permanent / https://example.com/

Under </Directory> fast det verkade inte visa någon effekt. :/

Ursäkta för besväret

Permalänk
Medlem

Det ska inte ligga under directory, utan direkt under vhosten.
Tittar du i sites-enabled.d eller sites-available.d?
finns filen bara i sites-available.d kör du "a2ensite example.com" och apache2ctl reload