Med lanseringen av Windows 11 gjorde Microsoft flertalet förändringar i operativsystemets användargränssnitt, bland annat i menyer och inställningar. En mindre välkommen förändring som väckt kritik bland användare är en förändring i inställningarna för standardwebbläsare, som alltid är förinställt till Microsofts egen webbläsare Edge.

När en ny standardwebbläsare väljs i Windows 10 går det att med ett knapptryck ställa in den nya webbläsaren som standardapplikation för att öppna flera olika filtyper. Detta valde Microsoft att ta bort i Windows 11, där användare istället manuellt måste ändra för varje filtyp. Detta har kritiserats för att göra det onödigt krångligt och svårt att byta från Edge.

Nu ser Microsoft ut att backa bandet och återinföra möjligheten att ställa in standard för åtminstone något fler filtyper på en gång. I senaste versionen tillgänglig för utvecklare i Windows Insider-programmet har det tillkommit ett tillägg där ett knapptryck ställer in den valda webbläsaren för http, https, .htm, och .html. Användare måste dock manuellt fortfarande ändra andra filer webbläsare kan hantera, likt exempelvis PDF-filer.

För tillfället testas funktionen fortfarande av användare i Windows Insider-programmet, däremot anländer ändringar som testas där ofta kort efter i vanliga uppdateringar.

Har du irriterat dig på inställningarna för standardwebbläsare i Windows 11 eller passerade det obemärkt?