Det är nu snart ett år sedan Microsofts Windows 11 officiellt debuterade. Det nya operativsystemet delar visserligen en del med föregångaren Windows 10, men förde också med sig ett antal större förändringar vad gäller estetik, design och funktion. Under det gångna året har det fortsatt finslipas och testats med hjälp av Windows Insider-programmet.

Nu har justeringarna sammanställts i ett större paket som når alla användare, i form av uppdateringen Windows 11 2H22. För den som beta-testat är det alltså mycket som redan är bekant. Microsoft lyfter några funktioner lite extra, där särskilt en varit högt efterfrågad sedan operativsystemet släpptes – flikar i Utforskaren.

När Windows 11 lanserades saknade Utforskaren de tidigare flikarna från Windows 10, något som väckt missnöje hos flera användare. Det är nu snart tillbaka permanent, tillsammans med en ny startsida som ska ge tydligare och snabbare åtkomst genom möjlighet att "fästa" viktiga filer. Funktionen blir dock inte tillgänglig förrän någon gång i oktober.

Utöver det sker förbättringar för Snap Layouts till pekskärmar, möjlighet att fästa flera Edge-flikar tillkommer och särskilda Fokus- och Stör ej-lägen introduceras. Som namnet avslöjar ska det sistnämnda förhindra att användaren störs i en viktig session genom att tysta notifikationer och dölja dem från aktivitetsfältet. Fokusläget inkluderar även en timer och kan påminna användaren om att ta regelbundna pauser. Därtill förbättras och utökas flera säkerhetsfunktioner.

En fullständig sammanställning av alla uppdateringar och förändringar finns på Microsofts webbplats. Uppdateringen anländer löpande genom Windows Update, där det började skickas ut redan under mitten av veckan. Det går även att på egen hand ladda ned uppdateringen, för den som inte vill vänta in Windows Update.

Har du saknat flikar i Utforskaren?