Logitech har släppt en uppdatering av inställningsprogrammet Options Plus som lägger till en funktion kallad AI Prompt Builder. Det är en genväg till och ett sätt att snabba upp arbete med Chat GPT. Den kan placeras på valfri programmeringsbar knapp på Logitechs möss och tangentbord. Tillbehörstillverkaren ska också börja sälja en specialversion av musen M750 i USA och Storbritannien med en blågrön knapp vars standardfunktion är att öppna den nya funktionen, rapporterar The Verge.

AI Prompt Builder består av ett litet fönster som flyter ovanför andra fönster och hjälper användaren att snabbt be Chat GPT göra något med en text. Om användaren markerar ett stycke text och aktiverar funktionen hamnar den markerade texten i funktionens inmatningsfält.

Funktionen använder ”recept” som består av en inledning, till exempel ”skriv en sammanfattning av följande text”, inmatningsfält (som alltså fylls automatiskt med markerad text) och två ytterligare parametrar, till exempel önskad längd och komplexitet på svaret. Användare kan själva lägga till nya recept.

Logitech påstår att funktionen bara fungerar på engelska, men ett snabbt test visar att det är enkelt att få att fungera även på svenska och andra språk. Det räcker med att lägga till ”tala svenska” eller något liknande först i prompten i ett eget recept. ”Tala svenska. Sammanfatta följande text:” ger svar på svenska som förväntat, och det fungerar fortfarande med de inbyggda parametrarna för längd, komplexitet och ton.