Utöver andra tråkigheter som händer i våra liv är elpriserna en ytterligare huvudvärk som måste hanteras. Speciellt i kombination med en tung lanseringshöst där komponenterna än mer effekttörstiga än förr. Temat på veckans fråga handlar om huruvida dina datorvanor har ändrats i samband med de fluktuerande elpriserna.

Om du känner att flera alternativ stämmer in, välj det som du fokuserar mest på eller på annat vis tycker gör störst skillnad!