Permalänk
Medlem

Linux-projekt i skolan

Hej!

Jag som student, har fått erbjudande om att göra ett Linux-projekt på universitetet.
Nyligen för några månader sedan att börjat att intresserat mig mycket för Linux efter jag påbörjade kursen "Operativsystem"

Nu till Er som har använt Linux under lång tid, jag skulle vilja ha förslag till olika projekt som skulle kunna göras.
Projektet ska kunna fungera som ett avslutningsprojekt till kursen "Operativsystem"

Vad projektet ska innehålla är fritt. Ett alternativ är bashskripting som jag gav som förslag till läraren, han sa att det var en bra idé men att jag isåfall behövde en konkret idé på vad som ska skriptas, där hade jag ingen aning.

Problemet är att jag har inte just någon erfarenhet, insikt i Linux för att själv kunna komma på förslag till projekt och därför skulle jag behöva hjälp från er med konkreta förslag, helst nyttiga förslag som man i framtiden har användning av

EDIT: Observera att jag har endast grundläggande erfarenheter i Linux motsvarande 1 månad ungefär.

Permalänk
Medlem

Hur omfattande ska projektet vara, hur lång tid har du att slutföra det?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Ojeu:

Hur omfattande ska projektet vara, hur lång tid har du att slutföra det?

jag har ungefär 1,5-max 2veckor på mig att göra det, det är otroligt mycket att göra nu i slut-ruschen i skolan och jag räknar med att jag får sitta dag som natt. Inte ovanligt att jag har suttit 24h i sträck nu i slutet för att få klart saker och ting.

Omfattande? svårt att säga.

Kursen är upplagd på:
reading assignments Q & A. Uppgift 1-5
Laborationer 1-5
(dessa ovanstående moment ger endast godkänt)
Projekt (bestämmer slutbetyget C,D,E) bättre betyg än C krävs tenta.

Permalänk
Medlem

Jag vet inte hur varm i kläderna du blivit när det gäller Linux under den här kursen, men här är ett par mindre och större projekt du skulle kunna utföra:

 • Använda Puppet eller Chef för att automatisera konfiguration av maskiner i ett nätverk

 • Sätta upp en lastbalanserad webbserver

 • Bygga ett litet nätverk med, mail-, DNS-, webb- och filservrar

 • Övervaka ett nätverk med Nagios/op5/Icinga/Sensu eller liknande NMS

Permalänk
Medlem

Lexdale är det så att du har en kurs som heter Operativ system på MIUN?

Permalänk
Hedersmedlem

Handlar det om en gymnasiekurs (även om arbetet utförs på ett universitet)? Grävde i så fall fram kursmål och betygskriterier från Skolverket:

Citat:

Ämne: Datorteknik
Kurs: Operativsystem
Kurskod: DTR1205
Poäng: 50

Mål

Mål för kursen
Kursen skall ge kunskap om operativsystems struktur och uppbyggnad samt färdigheter i att installera hård- och mjukvara. Kursen skall också ge färdigheter i att handha ett operativsystem.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall

 • ha kunskap om operativsystems uppbyggnad och arbetssätt,

 • kunna installera och konfigurera operativsystem med hänsyn till systemenheter för in- och utmatning,

 • kunna installera och konfigurera användargränssnitt, applikationsprogram och kringutrustningar,

 • kunna administrera användare och grupper,

 • kunna använda de vanligaste kommandona i ett operativsystem,

 • ha kunskap om kontohantering och säkerhet i operativsystem,

 • ha kunskap om filsystemet och dess uppbyggnad samt ha färdigheter i filhantering,

 • ha kunskap om systemet för olika behörighetsnivåer,

 • känna till olika typer av installationsmedier.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

 • Eleven installerar operativsystem med viss handledning.

 • Eleven utför med viss handledning installation av applikationsprogram samt konfigurerar kringutrustning.

 • Eleven beskriver uppbyggnad och arbetssätt hos operativsystem.

 • Eleven söker upp de fakta som behövs för arbetsuppgifterna.

Kriterier för betyget Väl godkänt

 • Eleven utför sina arbetsuppgifter kvalitetsmedvetet och väljer arbetsmetoder på egen hand.

 • Eleven arbetar för att uppnå god datasäkerhet, ergonomi och miljö.

 • Eleven hämtar på egen hand information från olika källor och tillämpar denna i arbetet.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

 • Eleven utför arbetet på ett närmast yrkesmässigt sätt och når snabbt avsett resultat.

 • Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt motiverar val av arbetssätt och komponenter med hänsyn till funktion, ekonomi och lagstiftning.

1.5–2 veckors delad tid är inte gott om tid att göra något speciellt avancerat om man inte är så van vid *nix-system sedan tidigare, utan den mesta tiden kommer nog gå åt till att vänja sig.

Ett förslag är att sätta upp en webbserver (Apache, förslagsvis) med tillhörande skriptspråk (PHP, förslagsvis), databas (MySQL, förslagsvis) och fjärråtkomst (antingen SSH- eller FTP-konto). När det fungerar för en användare kan du göra ett administrationsskript för att addera fler användare, vilket alltså då sätter upp Linuxanvändare, databaskonto, en publik URL samt ger fjärråtkomst till webbmappen. Det bör åtminstone finnas mycket information att tillgå på nätet om detta. Dokumentera de kommandon som behövs för installation och konfiguration. Även om en sådan delad miljö inte är optimal ur säkerhetssynpunkt så är det ändå en grund utifrån vilken man kan diskutera dess nackdelar jämfört med virtualiserade miljöer.

Permalänk
Medlem

Du kan ju använda lxc för att köra Android inne i desktop linux, ifall du vill presentera något grafiskt. Att bara emulera android i en VM är busenkelt, men i en container kan man accelerera grafik och annat kul.

Kräver att du kompilerar en kernel och lite annat, ganska lätta saker.

Permalänk
Medlem

Installera Ubuntu server och släng på Zentyal så har du uppfyllt alla kriterier.

Permalänk
Medlem

Jag har fått anvisningar om att installera Mir, tänkte också försöka installera Unity8 på det (gjort en annan tråd om det) - som kraschar
tack ändå grabbar !

Permalänk
Medlem

Bygg och använd en egen kernel!