Spigot Får error i konsolen

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2009

Spigot Får error i konsolen

Tjena. Har haft en Minecraftserver ett tag nu men jag får error i konsolen.

Det verkar vara " Could not pass event PlayerInteractEvent to Essentials "?

Har kollat efter nyare uppdatering men den senaste jag hittar är EssentialsX 2.0.1-b488 och det är den jag har.

Vet ni hur jag kan lösa detta?

Mvh Jesper

Startade precis servern och kopierade konsolen nedan.

Har markerat in det feta där error uppstod.

[14:03:01] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.12.1
[14:03:01] [Server thread/INFO]: Loading properties
[14:03:01] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[14:03:01] [Server thread/INFO]: This server is running CraftBukkit version git-Spigot-da42974-8f47214 (MC: 1.12.1) (Implementing API version 1.12.1-R0.1-SNAPSHOT)
[14:03:01] [Server thread/INFO]: Debug logging is disabled
[14:03:01] [Server thread/INFO]: Server Ping Player Sample Count: 12
[14:03:01] [Server thread/INFO]: Using 4 threads for Netty based IO
[14:03:01] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[14:03:01] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on *:25565
[14:03:01] [Server thread/INFO]: Using default channel type
[14:03:02] [Server thread/INFO]: Set PluginClassLoader as parallel capable
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [BlockDoor] Loading BlockDoor v0.083
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Loading PermissionsEx v1.23.4
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [SimpleInventoryBackup] Loading SimpleInventoryBackup v1.3
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loading dynmap v2.5-Dev201706100405
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [dynmap] version=git-Spigot-da42974-8f47214 (MC: 1.12.1)
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [dynmap] Mod Support API available
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Loading WorldEdit v6.1.8-SNAPSHOT;cd4729f
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [PerWorldInventory] Loading PerWorldInventory v1.11.3
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [WorldBorder] Loading WorldBorder v1.8.7
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [Essentials] Loading Essentials v2.0.1-b488
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Core] Loading Multiverse-Core v2.5.0-b727
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading WorldGuard v6.2.1;84bc322
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [Multiverse-Portals] Loading Multiverse-Portals v2.5.0-b751
[14:03:03] [Server thread/INFO]: [Multiverse-NetherPortals] Loading Multiverse-NetherPortals v2.5.2-SNAPSHOT-b726
[14:03:03] [Server thread/INFO]: **** Beginning UUID conversion, this may take A LONG time ****
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Preparing level "Nybo"
[14:03:03] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [Nybo] --------
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[14:03:03] [Server thread/INFO]: View Distance: 32
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[14:03:03] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[14:03:03] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[14:03:04] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [Nybo_nether] --------
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[14:03:04] [Server thread/INFO]: View Distance: 32
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[14:03:04] [Server thread/INFO]: -------- World Settings For [Nybo_the_end] --------
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[14:03:04] [Server thread/INFO]: View Distance: 32
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Mob Spawn Range: 4
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Random Lighting Updates: false
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Structure Info Saving: true
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Max TNT Explosions: 100
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument: 10387313 Slime: 987234911
[14:03:04] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0 (Seed: 3396440)
[14:03:05] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 12%
[14:03:06] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 75%
[14:03:06] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 1 (Seed: 3396440)
[14:03:07] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 2 (Seed: 3396440)
[14:03:07] [Server thread/INFO]: [BlockDoor] Enabling BlockDoor v0.083
[14:03:07] [Server thread/INFO]: PermissionsEx detected, BlockDoor permissions enabled...
[14:03:07] [Server thread/INFO]: BlockDoor version 0.083 is enabled!
[14:03:07] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.23.4
[14:03:07] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Initializing file backend
[14:03:07] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Permissions file successfully reloaded
[14:03:08] [Server thread/INFO]: [SimpleInventoryBackup] Enabling SimpleInventoryBackup v1.3
[14:03:08] [Server thread/INFO]: [dynmap] Enabling dynmap v2.5-Dev201706100405
[14:03:08] [Server thread/INFO]: [dynmap] Using PermissionsEx 1.23.4 for access control
[14:03:08] [Server thread/INFO]: [dynmap] Mod Support processing completed
[14:03:09] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loaded 23 shaders.
[14:03:09] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loaded 82 perspectives.
[14:03:09] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loaded 14 lightings.
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [dynmap] Web server started on address 0.0.0.0:8123
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [dynmap] version 2.5-Dev201706100405 is enabled - core version 2.5-Dev201706100401
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [dynmap] Loaded 1 maps of world 'Nybo'.
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [dynmap] Update render for world 'Nybo' restored
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [dynmap] World 'Nybo_nether' disabled
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [dynmap] World 'Nybo_the_end' disabled
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [dynmap] Enabled
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v6.1.8-SNAPSHOT;cd4729f
[14:03:10] [Server thread/INFO]: WEPIF: PermissionsEx detected! Using PermissionsEx for permissions.
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Using com.sk89q.worldedit.bukkit.adapter.impl.Spigot_v1_12_R2 as the Bukkit adapter
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [PerWorldInventory] Enabling PerWorldInventory v1.11.3
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [PerWorldInventory] Registering listeners...
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [PerWorldInventory] Listeners registered!
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [PerWorldInventory] Registering commands...
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [PerWorldInventory] Commands registered!
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [WorldBorder] Enabling WorldBorder v1.8.7
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [WorldBorder] [CONFIG] Using elliptic/round border, knockback of 3.0 blocks, and timer delay of 5.
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [WorldBorder] [CONFIG] Border-checking timed task started.
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [WorldBorder] [CONFIG] World "Creative" has border radius 3000 at X: 352,8 Z: -480,8
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [WorldBorder] [CONFIG] Successfully hooked into DynMap for the ability to display borders.
[14:03:10] [Server thread/INFO]: [WorldBorder] For reference, the main world's spawn location is at X: -43,0 Y: 64,0 Z: -1049,0
[14:03:10 INFO]: [Essentials] Enabling Essentials v2.0.1-b488
[14:03:11 INFO]: [Essentials] Using 1.8.3+ BlockStateMeta provider as mob spawne
r provider.
[14:03:11 INFO]: [Essentials] Using Reflection based provider as spawn egg provi
der.
[14:03:11 INFO]: [Essentials] Using 1.9+ BasePotionData provider as potion meta
provider.
[14:03:11 INFO]: Using locale en_US
[14:03:11 INFO]: [Essentials] Starting Metrics. Opt-out using the global bStats
config.
[14:03:11 WARN]: [Essentials] Detected supported permissions plugin PermissionsE
x without Vault installed.
[14:03:11 WARN]: [Essentials] Features such as chat prefixes/suffixes and group-
related functionality will not work until you install Vault.
[14:03:11 INFO]: [Essentials] Using superperms-based permissions.
[14:03:11 INFO]: [Multiverse-Core] Enabling Multiverse-Core v2.5.0-b727
[14:03:11 INFO]: -------- World Settings For [Creative] --------
[14:03:11 INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[14:03:11 INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[14:03:11 INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[14:03:11 INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[14:03:11 INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[14:03:11 INFO]: View Distance: 32
[14:03:11 INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[14:03:11 INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[14:03:11 INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64

[14:03:11 INFO]: Mob Spawn Range: 4
[14:03:11 INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[14:03:11 INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[14:03:11 INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[14:03:11 INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[14:03:11 INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[14:03:11 INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[14:03:11 INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[14:03:11 INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[14:03:11 INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[14:03:11 INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[14:03:11 INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[14:03:11 INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[14:03:11 INFO]: Random Lighting Updates: false
[14:03:11 INFO]: Structure Info Saving: true
[14:03:11 INFO]: Max TNT Explosions: 100
[14:03:11 INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[14:03:11 INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument
: 10387313 Slime: 987234911
[14:03:11 INFO]: Preparing start region for level 3 (Seed: 4078981043448958940)
[14:03:12 INFO]: Preparing spawn area for Creative, 32%
[14:03:13 INFO]: [dynmap] Loaded 1 maps of world 'Creative'.
[14:03:13 INFO]: -------- World Settings For [okkej_nether] --------
[14:03:13 INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[14:03:13 INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[14:03:13 INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[14:03:13 INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[14:03:13 INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[14:03:13 INFO]: View Distance: 32
[14:03:13 INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[14:03:13 INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[14:03:13 INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64

[14:03:13 INFO]: Mob Spawn Range: 4
[14:03:13 INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[14:03:13 INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[14:03:13 INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[14:03:13 INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[14:03:13 INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[14:03:13 INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[14:03:13 INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[14:03:13 INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[14:03:13 INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[14:03:13 INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[14:03:13 INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[14:03:13 INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[14:03:13 INFO]: Random Lighting Updates: false
[14:03:13 INFO]: Structure Info Saving: true
[14:03:13 INFO]: Max TNT Explosions: 100
[14:03:13 INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[14:03:13 INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument
: 10387313 Slime: 987234911
[14:03:14 INFO]: Preparing start region for level 4 (Seed: 6213539352410150548)
[14:03:15 INFO]: Preparing spawn area for okkej_nether, 89%
[14:03:15 INFO]: [dynmap] World 'okkej_nether' disabled
[14:03:15 INFO]: -------- World Settings For [worldedit] --------
[14:03:15 INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[14:03:15 INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[14:03:15 INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[14:03:15 INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[14:03:15 INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[14:03:15 INFO]: View Distance: 32
[14:03:15 INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[14:03:15 INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[14:03:15 INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64

[14:03:15 INFO]: Mob Spawn Range: 4
[14:03:15 INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[14:03:15 INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[14:03:15 INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[14:03:15 INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[14:03:15 INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[14:03:15 INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[14:03:15 INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[14:03:15 INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[14:03:15 INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[14:03:15 INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[14:03:15 INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[14:03:15 INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[14:03:15 INFO]: Random Lighting Updates: false
[14:03:15 INFO]: Structure Info Saving: true
[14:03:15 INFO]: Max TNT Explosions: 100
[14:03:15 INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[14:03:15 INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument
: 10387313 Slime: 987234911
[14:03:15 INFO]: Preparing start region for level 5 (Seed: -8048012456653761328)

[14:03:16 INFO]: [dynmap] Loaded 1 maps of world 'worldedit'.
[14:03:16 INFO]: -------- World Settings For [okkej] --------
[14:03:16 INFO]: Item Despawn Rate: 6000
[14:03:16 INFO]: Item Merge Radius: 2.5
[14:03:16 INFO]: Arrow Despawn Rate: 1200
[14:03:16 INFO]: Zombie Aggressive Towards Villager: true
[14:03:16 INFO]: Allow Zombie Pigmen to spawn from portal blocks: true
[14:03:16 INFO]: View Distance: 32
[14:03:16 INFO]: Nerfing mobs spawned from spawners: false
[14:03:16 INFO]: Experience Merge Radius: 3.0
[14:03:16 INFO]: Entity Tracking Range: Pl 48 / An 48 / Mo 48 / Mi 32 / Other 64

[14:03:16 INFO]: Mob Spawn Range: 4
[14:03:16 INFO]: Cactus Growth Modifier: 100%
[14:03:16 INFO]: Cane Growth Modifier: 100%
[14:03:16 INFO]: Melon Growth Modifier: 100%
[14:03:16 INFO]: Mushroom Growth Modifier: 100%
[14:03:16 INFO]: Pumpkin Growth Modifier: 100%
[14:03:16 INFO]: Sapling Growth Modifier: 100%
[14:03:16 INFO]: Wheat Growth Modifier: 100%
[14:03:16 INFO]: NetherWart Growth Modifier: 100%
[14:03:16 INFO]: Vine Growth Modifier: 100%
[14:03:16 INFO]: Cocoa Growth Modifier: 100%
[14:03:16 INFO]: Entity Activation Range: An 32 / Mo 32 / Mi 16
[14:03:16 INFO]: Hopper Transfer: 8 Hopper Check: 1 Hopper Amount: 1
[14:03:16 INFO]: Random Lighting Updates: false
[14:03:16 INFO]: Structure Info Saving: true
[14:03:16 INFO]: Max TNT Explosions: 100
[14:03:16 INFO]: Tile Max Tick Time: 50ms Entity max Tick Time: 50ms
[14:03:16 INFO]: Custom Map Seeds: Village: 10387312 Feature: 14357617 Monument
: 10387313 Slime: 987234911
[14:03:16 INFO]: Preparing start region for level 6 (Seed: -2117212850137072670)

[14:03:17 INFO]: Preparing spawn area for okkej, 44%
[14:03:17 INFO]: [dynmap] Loaded 1 maps of world 'okkej'.
[14:03:17 INFO]: [Multiverse-Core] 7 - World(s) loaded.
[14:03:18 INFO]: [Multiverse-Core] Version 2.5.0-b727 (API v20) Enabled - By Rig
by, fernferret, lithium3141, main-- and dumptruckman
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] Enabling WorldGuard v6.2.1;84bc322
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Nybo) TNT ignition is PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Nybo) Lighters are PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Nybo) Lava fire is blocked.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Nybo) Fire spread is UNRESTRICTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'Nybo'
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Nybo_nether) TNT ignition is PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Nybo_nether) Lighters are PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Nybo_nether) Lava fire is blocked.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Nybo_nether) Fire spread is UNRESTRICTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'Nybo_nether'
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Nybo_the_end) TNT ignition is PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Nybo_the_end) Lighters are PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Nybo_the_end) Lava fire is blocked.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Nybo_the_end) Fire spread is UNRESTRICTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'Nybo_the_end'
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Creative) TNT ignition is PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Creative) Lighters are PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Creative) Lava fire is blocked.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (Creative) Fire spread is UNRESTRICTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'Creative'
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (okkej_nether) TNT ignition is PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (okkej_nether) Lighters are PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (okkej_nether) Lava fire is blocked.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (okkej_nether) Fire spread is UNRESTRICTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'okkej_nether'
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (worldedit) TNT ignition is PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (worldedit) Lighters are PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (worldedit) Lava fire is blocked.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (worldedit) Fire spread is UNRESTRICTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'worldedit'
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (okkej) TNT ignition is PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (okkej) Lighters are PERMITTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (okkej) Lava fire is blocked.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] (okkej) Fire spread is UNRESTRICTED.
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'okkej'
[14:03:18 INFO]: [WorldGuard] Loading region data...
[14:03:18 INFO]: [Multiverse-Portals] Enabling Multiverse-Portals v2.5.0-b751
[14:03:18 INFO]: [Multiverse-Portals] - Version 2.5.0-b751 Enabled - By Rigby an
d fernferret
[14:03:19 INFO]: [MVPLogging] 6 - Portals(s) loaded
[14:03:19 INFO]: [Multiverse-Portals] Found WorldEdit. Using it for selections.
[14:03:19 INFO]: [Multiverse-NetherPortals] Enabling Multiverse-NetherPortals v2
.5.2-SNAPSHOT-b726
[14:03:19 INFO]: [Multiverse-NetherPortals] - Version 2.5.2-SNAPSHOT-b726 Enable
d - By Rigby and fernferret
[14:03:19 INFO]: Server permissions file permissions.yml is empty, ignoring it
[14:03:19 INFO]: Done (16,225s)! For help, type "help" or "?"
[14:03:20 INFO]: BlockDoor loaded:
[14:03:20 INFO]: 2 Classic Door(s) 0 Hybrid Door(s) 0 TwoState Door(s)
[14:03:20 INFO]: 2 Zone(s) 0 Trigger(s) 0 Redstone Trigger(s)
[14:03:20 INFO]: BlockDoor config file finished loading...
[14:03:20 INFO]: BlockDoor Item Database finished loading...
[14:03:20 INFO]: BlockDoor Mob Database finished loading...
[14:03:20 INFO]: Blockdoor Finished loading 29 mobs...
[14:03:22 INFO]: [dynmap] Loading default resource pack
[14:03:34 INFO]: UUID of player juniorjesper is 85c0b437-2c9c-4995-bd25-bd1a5338
b37e
[14:03:36 INFO]: juniorjesper[/*********] logged in with entity id 658
at ([Nybo]-28.502473971107115, 90.08576533198207, -810.3546812735663)
[14:03:59 INFO]: juniorjesper issued server command: /gamemode 1
[14:04:02 INFO]: juniorjesper issued server command: /mvs
[14:04:06 WARN]: juniorjesper moved too quickly! 25.280651744402526,2.4338387743
134007,4.438452500431822
[14:04:35 INFO]: juniorjesper issued server command: /dynmap pause all
[14:04:35 INFO]: [dynmap] Full/radius render pause set to true
[14:04:35 INFO]: [dynmap] Update render pause set to true
[14:04:36 INFO]: juniorjesper issued server command: /dynmap
[14:04:39 INFO]: UUID of player LordOfTheRetards is 10ecb9c8-7cad-479b-96e0-94b2
5f3810d0
[14:04:39 INFO]: LordOfTheRetards[/**************] logged in with entity id
3553 at ([worldedit]2735.060388077522, 63.27568230038777, 213.01518838295655)
[14:04:42 INFO]: juniorjesper issued server command: /dynmap purgeworld worldedi
t
[14:04:45 INFO]: LordOfTheRetards issued server command: /gamemode 1
[14:04:51 INFO]: LordOfTheRetards issued server command: /time day
[14:05:26 INFO]: juniorjesper issued server command: /dynmap purgemap
[14:05:32 INFO]: juniorjesper issued server command: /dynmap purgemap worldedit
[14:05:39 INFO]: juniorjesper issued server command: /dynmap purgemap worldedit:
surface
[14:05:51 INFO]: juniorjesper issued server command: /dynmap purgemap worldedit:
Surface
[14:05:54 INFO]: juniorjesper issued server command: /dmap
[14:06:00 INFO]: juniorjesper issued server command: /dmap mapdelete worldedit:s
urface
[14:06:00 INFO]: [dynmap] Saved 93 pending tile renders in world 'worldedit'
[14:06:00 INFO]: [dynmap] Loaded 0 maps of world 'worldedit'.
[14:06:00 INFO]: [dynmap] Loaded 22 pending tile renders for world 'worldedit'
[14:06:09 INFO]: juniorjesper issued server command: /dynmap pause none
[14:06:09 INFO]: [dynmap] Full/radius render pause set to false
[14:06:09 INFO]: [dynmap] Update render pause set to false
[14:06:13 ERROR]: Could not pass event PlayerInteractEvent to Essentials v2.0.1-
b488
org.bukkit.event.EventException: null
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.ja
va:306) ~[spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.jav
a:62) ~[spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.j
ava:499) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.j
ava:484) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.event.CraftEventFactory.callPlayerInt
eractEvent(CraftEventFactory.java:234) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f4
7214]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.event.CraftEventFactory.callPlayerInt
eractEvent(CraftEventFactory.java:201) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f4
7214]
at org.bukkit.craftbukkit.v1_12_R1.event.CraftEventFactory.callPlayerInt
eractEvent(CraftEventFactory.java:197) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f4
7214]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnection.a(PlayerConnection.jav
a:983) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInBlockPlace.a(PacketPlayInBl
ockPlace.java:26) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.PacketPlayInBlockPlace.a(PacketPlayInBl
ockPlace.java:1) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.PlayerConnectionUtils$1.run(SourceFile:
13) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown Source) [
?:1.8.0_144]
at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source) [?:1.8.0_144]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.SystemUtils.a(SourceFile:46) [spigot-1.
12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.D(MinecraftServer.java:
748) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.DedicatedServer.D(DedicatedServer.java:
406) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.C(MinecraftServer.java:
679) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at net.minecraft.server.v1_12_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.jav
a:577) [spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [?:1.8.0_144]
Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: org.bukkit.entity.Player.getTargetBlock(
Ljava/util/HashSet;I)Lorg/bukkit/block/Block;
at com.earth2me.essentials.signs.SignPlayerListener.onSignPlayerInteract
(SignPlayerListener.java:41) ~[?:?]
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:1.8.0
_144]
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0
_144]
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1
.8.0_144]
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[?:1.8.0_144]
at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.ja
va:302) ~[spigot-1.12.1.jar:git-Spigot-da42974-8f47214]
... 18 more
>

Dold text

Intel I7 4770K @ Stock Hyper 212 Evo | 16 Gb ram 2400 Mhz | SSD: Samsung 850 Evo 500 Gb | Asus GTX 980 Strix

Trädvy Permalänk
Medlem
Plats
SweClockers forum
Registrerad
Aug 2012

#488 är ju en build från i somras. Senaste på EssentialsX Jenkins-server är #593. Vet inte om det är problemet, men det kan ju ha hänt något på ett halvår.

EDIT: Eller om detta är den officiella Jenkins-servern. Båda bygger samma källkod.

Guide: Roota din HTC - BB-Kod-knappar på Prisjakt

              Min burk - Kvävekyld till 80%
8700K@stock
1070 Ti@stock

Ibland har jag fel, men då är det någon annans fel.

Trädvy Permalänk
Medlem
Registrerad
Okt 2009
Skrivet av LemonIllusion:

#488 är ju en build från i somras. Senaste på EssentialsX Jenkins-server är #593. Vet inte om det är problemet, men det kan ju ha hänt något på ett halvår.

EDIT: Eller om detta är den officiella Jenkins-servern. Båda bygger samma källkod.

Tack så mycket! Det löste problemet

Intel I7 4770K @ Stock Hyper 212 Evo | 16 Gb ram 2400 Mhz | SSD: Samsung 850 Evo 500 Gb | Asus GTX 980 Strix