Datorspelare navigerar i tredimensionella miljöer genom att använda en kombination av mus och tangentbord. Axsotic har en annan lösning på problemet, nämligen "svävande" muskula som kan vridas, lyftas, röras och roteras i alla möjliga riktningar.

Kulan spåras med hjälp av optiska och magnetiska sensorer och kan användas med bara en hand. Det lämnar den andra handen ledig för exempelvis en mus eller ett digitaliseringsbord.

Pris och lanseringsdatum är ännu okänt.

Källa: Engadget.