Webben som människor känner till det idag började sin bana år 1989 och sedan dess blivit en självklarhet för de allra flesta. Vad som började som en relativt simpel företeelse har växt och förändrat sättet människor kommunicerar med varandra, samt gett tillgång till stora mängder kunskap och annat innehåll.

Idag den 12 mars är det 30 år sedan den engelska forskaren Tim Berners-Lee uppfann World Wide Web, eller WWW. År 1989 presenterade han ett förslag för organisationen CERN med namnet Enquire, som var ett system där dokument lagras på olika platser och kopplas ihop med varandra via länkar. Syftet var att dela information mellan universitet och andra institutioner över hela världen.

I slutet av år 1990 lanseras världens första webbplats och det råder skilda meningar om det är vid denna tidpunkt World Wide Web föds på riktigt, eller om det var året dessförinnan. Samma år utvecklade Berners-Lee även den första riktiga webbläsaren, med namnet Worldwideweb.

Worldwideweb fungerade dock endast på ett fåtal datorsystem och det tog två år innan den första webbläsaren som fick stor spridning lanserades. Den hette Mosaic och hade ett mer användarvänligt gränssnitt, vilket gjorde den mer lättillgänglig för fler människor.

Tre år senare, år 1994, hade webben 10 miljoner användare och över 10 000 servrar. Under efterföljande år gick utvecklingen snabbt, med lanseringen av nya webbläsare som Netscape och Internet Explorer samt tjänster som Yahoo, Google och Hotmail.

Tim Berners-Lee är än idag aktiv inom utvecklingen av webben och en förespråkare för att hålla den öppen för alla. I samband med jubileet berättar han att han fortfarande ser många problem, då webben används för sådant som desinformation och propaganda. Samtidigt menar han att läget inte är hopplöst och att trenden fortfarande går att vända.