Den kinesiska staten har sedan år 1953 satt upp och exekverat nationella planer uppdelade i femårsperioder, där mål inom områden såsom innovation, hälsovård, öppenhet och välstånd sätts upp. Som ett led i regimens fjortonde femårsplan och dess mål inom innovation och teknologi kommer landet satsa hårt på att bli oberoende inom kretstillverkning, enligt Digitimes.

Planen, som sträcker sig över åren 2021 till och med 2025, inkluderar på halvledarsidan en ökning av inhemsk tillverkningskapacitet i storleksordningen 40 procent ställt mot föregående plan, till följd av idogt handelskrigande och hätska ordväxlingar med USA. Där landet idag producerar kretsar på 14 nanometer beräknas en övergång till 12 nanometer kunna ske innan årsskiftet.

Mot handelskriget bakgrund tros landets investeringsfond, National IC Industry Investment Fund (Big Fund), investera tungt i utveckling av framtida kretstillverkning. Till år 2025 är målsättningen tillverkning på 7 nanometer. Även målet för total kretstillverkning höjs till motsvarande en miljon kiselplattor à tolv tum.

Landets innestående femårsplan, den trettonde i ordningen, inkluderade en självförsörjningsgrad gällande kretstillverkning om 40 procent – en nivå som Kina enligt Digitimes är "långt under" i dagsläget. Trots detta och det faktum att landets mest avancerade nod just nu är 14 nanometer, väntas omsättningen nå 240 miljarder yuan, motsvarande 300 miljarder kronor, under år 2020 – en fördubbling från 2016 års siffror.

Hur ser du på Kinas expansionsplaner inom halvledare? Diskutera i forumet!