Kryptovalutor har vuxit i popularitet under det senaste årtiondet och den mest namnkunniga lösningen Bitcoin är numera accepterad som digital betalmetod hos handlare världen över. Modellen dessa valutor tillämpar bygger på att ägandeskap i kryptovalutan lagras i databaser utan en central ägare i form av banker. Alla transaktioner skyddas av kryptografiska säkerhetsalgoritmer, och alla transaktioner lagras i samma databaser vilket gör det möjligt att spåra utförda transaktioner.

I teknikbranschen har den ökade populariteten inom kryptovalutor bland annat lett till att kunder haft svårt att få tag på grafikkort som speciellt lämpar sig för beräkning av kryptovalutor, så kallad mining. Den som vill hårdsatsa på kryptovalutor framöver ska kanske ha is i magen då Ekofin, EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor, i ett möte nu lyfter möjligheten att införa ett EU-förbud mot så kallade stablecoins, en typ av kryptovalutor som typiskt används av traditionella finansiella institutioner, rapporterar Reuters.

I pressmeddelandet meddelar Ekofin-gruppen att EU förvisso välkomnar tekniska innovationer och digitalisering av finansmarknaden, men att detta också måste ställas mot ansvaret till medlemsländernas invånare och en balans som skyddar både invånarnas och regionens finansiella säkerhet och stabilitet. Uppgifterna nämner dock inga konkreta detaljer om exakt vilka risker för stabilitet och säkerhet som motiverar det potentiella förbudet mot stablecoins-valutor.

We’re waiting for the Commission to issue very strong and very clear rules to avoid the misuse of cryptocurrencies for terrorist activities or for money laundering. – Bruno Le Maire, Frankrikes finansminister

Den Europeiska centralbanken, ECB, utreder för närvarande möjligheten till att upprätta en gemensam elektronisk Euro-valuta som ska kunna användas inom detaljhandeln. ECB driver även ett annat projekt med målet att skapa ett digitalt betalningssystem på konsumentnivå inom EU, men nämner inte om detta är tänkt att tillämpa en form av kryptovaluta.

Valdis Dombrovskis, EU-kommissionens vice ordförande för ekonomiska frågor, berättar att det är viktigt att EU inte står i vägen för innovation på finansmarknaden. Han konstaterar också att digitaliseringen av finanssystemet innebär att det växlar fokus från banker till plattformar, där insamling av stora mängder data och hanteringen av dessa blir avgörande för konkurrensen mellan finansiella organisationer.

I skiftet till digitala valutor blir skapandet av standarder för ekonomisk stabilitet och skydd av personuppgifter av yttersta vikt. Om EU och Ekofin anser att detta inte kan garanteras med kryptovalutor kan dessa komma att förbjudas framöver. Rapporten anger dock inte när ett eventuellt beslut i frågan är tänkt att fattas.

Hur ser du på en gemensam digital valuta och betalningsmetod inom EU? Ett bättre alternativ än att förlita sig på kryptovalutor, eller att onödigt återuppfinna hjulet?