När Apple avtäckte IOS 14 i juni 2020 var en av nyheterna att användare får möjligheten att blockera applikationers spårningsförsök. Företag vars applikationer vill spåra uppgifter om användarens aktivitet måste då avslöja vilka uppgifter som spåras, och användaren kan välja att helt stänga av detta. Hantering av användarspårning var dock inte en del av IOS 14 vid lansering, utan tillkommer i början av år 2021.

Funktionen har kritiserats av bolag vars verksamhet bygger på reklam, däribland Facebook. Ett företag som uppskattar tilltaget är Mozilla, som i ett blogginlägg hyllar Apple för att bolaget värnar om användarnas integritet. Mozilla anger att bolaget under år 2019 uppmanade Apple att ta ställning för användares personliga integritet genom att ge dem kontroll över hur bolag tillåts spåra deras aktivitet i reklamsyfte, och att Apple överträffat vad de bett om.

Spårning av användaraktivitet bygger på en funktion vid namn Identifier for Advertisers (IDFA). Den låter annonsörer spåra vad användaren gör i en applikation, något Mozilla liknar vid att personal följer efter kunden i en butik och antecknar allt kunden tittar på. I blogginlägget uppmanar Mozilla användare att fylla i ett svarsformulär som meddelar Apple att deras spårningsblockering uppskattas.

Apple’s planned implementation of anti-tracking features is a huge win for consumers, many of whom might not even be aware that they can be tracked across apps on their phone. In fact, a 2019 Mozilla-Ipsos poll revealed that half of iPhone users weren’t even aware that the IDFA and ongoing data collection by apps existed. Further, consumers who did know it existed still did not know how to reset it. Now, with the option to opt-out of tracking at the point-of-use, consumers won’t have to sift through their phone’s settings to protect their privacy. But first, Apple needs to implement the change. We need to make sure the company does not kick the can down the road

Uppmaningen kommer från en rädsla för att kritiken från Facebook och andra bolag ska avskräcka Apple från att fullfölja löftet om spårningskontroll i IOS 14. Mozilla menar att det skulle vara en stor förlust för konsumenter, och pekar på en undersökning från år 2019 som visar att hälften av Iphone-användare inte är medvetna om att deras aktiviteter spåras i applikationer.

Undersökningen visar vidare att de användare som är medvetna om att spårningen sker inte vet hur den kan deaktiveras. Mozilla hyllar Apples implementation för att den presenterar valet för användaren när applikationen används för första gången, vilket både ökar medvetenheten om att spårningen sker och möjligheten att göra ett aktivt val om den.

IOS 14 får spårningskontroll genom mjukvaruppdatering i början av år 2021.

Är du medveten om vilka applikationer som spårar uppgifter om dina aktiviteter? Hoppas du att funktioner likt Apples spårningskontroll kommer till andra plattformar också?