Under pandemin har distansarbete blivit en vanligare syn världen över och beroende på företag ställs olika krav på anställda. Dessa krav kan vara allt från att anställda måste vara inloggade och tillgängliga under arbetstider till att skärmen ska delas eller den anställdas webbkamera måste vara igång, för att cheferna ska kunna se att arbete utförs. Nederländsk domstol har nu bestämt att det sistnämnda kravet bryter mot mänskliga rättigheter.

En telefonförsäljare baserad i Nederländerna, men anställd på Florida-företaget Chetu krävdes ha igång webbkameran under arbetstid. Den anställde ansåg sig inte vara bekväm med det och vara övervakad nio timmar om dagen och tyckte det var en integritetskränkning. Vidare ansåg den anställde att företaget hade möjlighet att se allt utfört arbete via skärmdelningsverktyg, vilket gjorde kameraövervakningen överflödig.

Chetu ansåg att detta var underlag nog att ge den anställde sparken och pekade på arbetsvägran och olydighet. I samband med avskedandet togs frågan vidare till domstol i Nederländerna, som nu sagt sitt i frågan och ger den anställda rätt i sak.

Vidare hävdar domstolen att kraven från Chetu bryter mot Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Där behandlas bland annat övervakning på arbetsplatsen, som beroende på hur det utförs kan anses kränka den anställdes integritet. I och med detta anses företaget skyldig att betala rättegångskostnader, utebliven lön, 50 000 USD i böter samt att den anställdes konkurrensklausul plockas bort.

Källa: Techcrunch