Många universitetskurser i Sverige hålls idag på engelska. Det är del av ett globalt fenomen där engelska allt mer tar över inte bara som handels- och diplomatispråk, utan även inom utbildning. Men det är inte självklart att det går lika bra att lära sig på andra språk än sitt modersmål, inte ens inom områden som redan är väldigt globala och där många studenter kan ha varit i kontakt med ämnet på engelska.

Det här har forskarna Hans Malmström (Chalmers), Olle Bälter (KTH) och Viggo Kann (KTH) undersökt i en ny studie, vars resultat presenterades i slutet av förra veckan. Inför studien delades 2 263 studenter som hade anmält sig till en onlinebaserad introduktionskurs i programmering slumpmässigt upp i två grupper: En med undervisning på svenska och en på engelska.

Hans Malmström säger i ett pressmeddelande att det unika med studien är just att studenterna inte fick välja utan tilldelades ett undervisningsspråk slumpmässigt. Kursen var helt digital och hade ingen fast studietakt, så studenterna kunde ta så mycket tid på sig som de behövde. Ända var resultaten slående – 25 procent fler hoppade av den engelskspråkiga kursen och studenterna som haft undervisning på svenska svarade rätt på 73 procent fler frågor.

Forskarna vill inte att svenska universitet och högskolor slutar undervisa på engelska, men hoppas att studien kan leda till bättre diskussioner kring valet av undervisningsspråk och hur det kan påverka studenters prestationer.