Genom att minska användandet av sociala medier kan du förbättra din självkänsla och minska stressnivåer, enligt en ny studie från Lunds universitet.

Studien undersökte medievanorna hos 174 försökspersoner, mellan 18 och 29 år, som använde sociala medier i snitt två timmar om dagen. Deltagarna fick antingen minska sin användning till bara 30 minuter om dagen eller bli passiva användare, som deltar i andras innehåll men själva inte gör inlägg. En tredje grupp fick behålla samma sociala medievanor för att agera kontrollgrupp.

Resultaten visar på att deltagarna i båda grupperna hade bättre fokus och koncentrationsförmåga i sin vardag jämfört med kontrollgruppen. För gruppen som minskade sin användning upplevde deltagarna mindre nedstämdhet och stress efter treveckorsperioden. Däremot kunde inte testet ge positiva resultat i alla avseenden.

En möjlig tolkning är att detta beror på att vi blir mindre upptagna av att följa vilka reaktioner våra inlägg på sociala medier fått från andra användare, men att de negativa effekter som kommer ur exempelvis sociala jämförelser kvarstår – Martin Wolgast, docent och studiens ansvariga forskare.

Hur många timmar om dagen är du på sociala medier?