För några dagar sedan spred sig nyheten som en löpeld på sociala medier att Adobe har gett sig rätten att träna AI på och sälja vidare kundernas innehåll utan ersättning. Flera profilerade proffs i mediavärlden basunerade budskapet att nu är det dags att säga upp Creative Cloud-prenumerationen och börja använda något annat.

Uppståndelsen baseras på ändringar Adobe har gjort i sitt allmänna användaravtal som gäller alla företagets program och tjänster, men flera av påståendena som har spridits i sociala medier blandar är förvirrade och blandar ihop klausuler som har funnits i avtalet i flera år och nyligen tillagda punkter.

Adobe har publicerat en uppdatering som försöker reda ut frågan, men gör det tyvärr inte speciellt bra och det råder fortfarande oklarhet på flera punkter, något som Adobes produktchef Scott Belsky också erkänner i ett inlägg på X.

Små förändringar

Vad Adobes uppdatering tydligt visar är hur små förändringarna i avtalet faktiskt är. Påståenden om att företaget till exempel plötsligt har gett sig rätt till att använda och sälja vidare kundernas produktioner baseras på punkt 4.2 i avtalet, men den är inte ny utan har funnits i flera år och handlar om att Adobe behöver en licens till innehållet för att kunna utföra de utlovade tjänsterna.

adobe scott belsky.png

Scott Belskys kommentar på X.

Scott Belsky förklarar att alla molntjänster som behöver ha en kopia på till exempel ett foto för att utföra någon funktion, måste ha en licens för att inte bryta mot upphovsrätten. Det gäller till exempel för att generera tumnaglar, bjuda in en kollega att titta på en färdig video eller att auto-tagga bilder i Lightroom. ”Endast i syftet att driva eller förbättra tjänsterna och programvaran” inleder Adobe den här punkten i avtalet, och enligt Scott Belsky borde det vara tydligt att det inte ger företaget rätt att till exempel sälja någons bilder.

De faktiska ändringarna i avtalet handlar huvudsakligen om när och hur Adobe har rätt att se och höra kundernas innehåll. Det handlar om ett förtydligande om att Adobe kan använda både manuell och automatiserad kontroll för att till exempel upptäcka barnpornografi och annat olagligt innehåll.

Ett problem med språket i avtalet är att det inte tydligt separerar molntjänster och program installerade på användarnas datorer. Det kompliceras av att programmen har en del funktioner som kräver anslutning till servrar för att fungera, som Photoshops AI-baserade bakgrundsraderare. Adobe skriver i uppdateringen att kontroller för att upptäcka olagligheter sker på servrarna med uppladdat innehåll. Det handlar alltså precis som hos till exempel Apple och Google om att den som väljer att lagra foton och videor i molnet får stå ut med att företaget kontrollerar att de inte sprider barnpornografi.

Ingen AI-träning på kunders bilder

Vad gäller AI-träning erkänner Scott Belsky att avtalet borde vara tydligare, och det är också något företagets Mike Chambers skriver i en kommentar på Reddit. Adobe skriver i uppdateringen kring avtalsändringarna att det aldrig tränar de generativa AI-modellerna som utgör Firefly på kunders innehåll, utan enbart på licenserat innehåll och innehåll som inte täcks av upphovsrätten. Det har företaget även tydliggjort i frågor-och-svarssektioner sedan tidigare, men trots uppdateringen efterfrågar användare ett tydliggörande i själva avtalet.

Med tanke på att Adobe har marknadsfört Firefly som det upphovsrättssäkra alternativet till tjänster som Dall-e och Midjourney vore det ett enormt, kontraproduktivt självmål om företaget bröt mot sina egna löften och dessutom gjorde det genom att träna modellerna på kundernas egna skapelser.

En fråga om image

The Verge kommenterar uppståndelsen och skriver att Adobes problem inte är avtalet i sig utan kundernas tillit, eller snarare brist på tillit. Företaget har de senaste åren alienerat många individuella skapare som känner att de inte längre är uppskattade kunder. Satsningen på generativ AI har inte heller gett speciellt många fans bland proffs som tjänar sitt levebröd på att skapa innehåll.