IT-branschen är den mest optimistiska branschen i Sverige vad det gäller kompetensförsörjning. Inom IT-branschen är det hela 57 procent som räknar med att öka sin personalstyrka under kvartal tre, jämfört med 15 procent som tror på en minskning, vilket landar på en jobbprognos på +42 procent för IT och teknik.

Michael_Egnell_Experis.png

Michael Egnell, VD på Experis.

Experis Sveriges VD Michael Egnell förklarar att det är digitaliseringen som ligger bakom IT-branschens höga optimism.

– Systemförflyttningen, digitaliseringen och automatiseringen pågår i allt snabbare takt i Sverige. IT- och tech-kompetens behövs i de allra flesta branscher idag, inte minst i offentlig sektor pågår mycket arbete, säger han.

Trots de positiva siffrorna tror Egnell personligen att många i branschen känner en osäkerhet kring den rådande kompetensbristen på arbetsmarknaden.

– En stor utmaning är att få in fler personer till IT & tech, både från universitet men även direkt till företagen. Dessutom behöver vi klara av att vidareutbilda personer som redan jobbar i IT & tech-sektorn, eftersom tekniken går så snabbt framåt, säger han.

Michael Egnell trycker även på att svenska arbetsgivare måste kämpa för att hålla kvar sina befintliga medarbetare. En konsekvens är att Sverige riskerar att ligga efter i den internationella konkurrensen och att olika digitalseringsprojekt fördröjs.

IT- och teknikbranschen i stort går emot en annars dyster trend på den svenska arbetsmarknaden, där efterfrågan på mer personal har sjunkit markant i vissa branscher. Som värst är det i transport och logistik, med en jobbprognos på –20 procent. För hela den svenska arbetsmarknaden landar prognosen på +13 procent.

Se hela den svenska branschprognosen här:

  • IT-branschen: +42 procent

  • Servicenäringen samt parti- och detaljhandeln: +29 procent

  • Råvaror, gröna näringar, bygg- och tjänsteföretag, försvarsindustrin: +19 procent

  • Hälsa, sjukvård och Life science: +18 procent

  • Bank-, finans- och fastighetsbranscherna: +16 procent

  • Energi- och samhällsservice: –5 procent

  • Telekom- och mediabranscherna: –8 procent

  • Transport, logistik och fordonsindustrin: –20 procent

Experis publicerar den fullständiga rapporten 13 juni.