Banken blockerar överföringar

Permalänk
Medlem
Skrivet av KalBumling:

Och kundkännedommen i detta fall är att du som person fått en transaktion från Kraken/deras bank och vem du är samt eventuellt vart pengarna kommer från (lön, investering, försäljning osv). Alla banker måste till viss del lita på att andra banker/institutioner sköter sina AML/KYL processer.

Var framgår det i 3 kap. penningtvättslagen?

Citat:

Bara om det finns frågetecken eller är en ovanlig transaktion av någon anledning. Tror du att banken ringer till alla kunder om stora transaktion? Det kan du glömma, för det skulle vara en omöjlighet rent personalmässigt.

De kommer inte ringa om de redan har tillräcklig kundkännedom.

Permalänk
Medlem
Skrivet av DasIch:

Var framgår det i 3 kap. penningtvättslagen?

Jag vet inte exakt vad du är ute efter? När du tar emot pengar från en växlingssida så är de (tex kraken) den juridiska person bakom som anses vara avsändare, vad mer vill du veta?

Skrivet av DasIch:

De kommer inte ringa om de redan har tillräcklig kundkännedom.

Vilket är en bedömningsfråga från bankens sida, inte en hård linje. Vad som anses vara tillräcklig kundkännedom i en situation är det inte i en annan. De kan mycket väl ringa om transaktionen i sig själv är av ovanligt stor eller högt antal även om tidigare transaktioner gjorts mellan parterna. Allt beror på omständigheter och är en fråga om riskbedömning från bankens sida och vilka riktlinjer man satt internt, vad som eventuellt triggar de automatiska systemen vilket sen kan leda till ytterligare kontroll varierar.

Permalänk
Medlem
Skrivet av KalBumling:

Jag vet inte exakt vad du är ute efter? När du tar emot pengar från en växlingssida så är de (tex kraken) den juridiska person bakom som anses vara avsändare, vad mer vill du veta?

Jag är ute efter lagstöd som styrker påståendet. Huruvida växlingssidan anses vara avsändare spelar ingen roll eftersom växlingssidan inte räknas som kund. 3:21 penningtvättslagen tar även upp vad som gäller för åtgärder som vidtagits av utomstående:

Citat:

Vid tillämpningen av 7, 8 och 12 §§ får en verksamhetsutövare förlita sig på åtgärder som har utförts av en utomstående som anges i 22 §, om verksamhetsutövaren utan dröjsmål
1. får del av de uppgifter som den utomstående har inhämtat, och
2. på begäran kan få del av den dokumentation som ligger till grund för uppgifterna.

Verksamhetsutövaren svarar för att de åtgärder för kundkännedom som vidtagits av utomstående är tillräckliga.

Nu är dock inte den bestämmelsen tillämpligt enligt 3:22 (valutaväxling faller under 1 kap 2 § 4p). Notera dock att det är verksamhetsutövaren, dvs din bank i det här fallet, som svarar för att åtgärderna utomstående har gjort är tillräckliga.

Citat:

22 § Med utomstående enligt 21 § avses
1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 § första stycket 1-3, 5-8 och 10-14 eller motsvarande verksamhet, auktoriserade eller godkända revisorer och advokater som är etablerade inom EES, och
2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges 1 kap. 2 § första stycket 1-3, 5-8 och 10-14 eller motsvarande verksamhet, auktoriserade eller godkända revisorer och advokater som är etablerade utanför EES, om de
a) tillämpar bestämmelser om kundkännedom och bevarande av handlingar som motsvarar kraven i denna lag, och
b) står under tillsyn över att dessa bestämmelser följs.

Motsatsvis gäller alltså att banken inte kan förlita sig på kontrollen valutaväxlaren har gjort.

Citat:

Vilket är en bedömningsfråga från bankens sida, inte en hård linje. Vad som anses vara tillräcklig kundkännedom i en situation är det inte i en annan. De kan mycket väl ringa om transaktionen i sig själv är av ovanligt stor eller högt antal även om tidigare transaktioner gjorts mellan parterna. Allt beror på omständigheter och är en fråga om riskbedömning från bankens sida och vilka riktlinjer man satt internt, vad som eventuellt triggar de automatiska systemen vilket sen kan leda till ytterligare kontroll varierar.

Det finns både bedömningssport och hårda linjer i lagen.

Permalänk
Medlem
Skrivet av DasIch:

Huruvida växlingssidan anses vara avsändare spelar ingen roll eftersom växlingssidan inte räknas som kund.

Och hur tror du att kontrollen av t.ex Paypal fungerar från din banks sida? Tror du att din bank kontrollerar alla Paypals kunder eller ens de du mottagit betalningar från? Nej, dina bank kontrollerar att allt verkar va i sin ordning med Paypals verksamhet och hur de sköter sin AML/KYL samt vilka banker/institutioner deras verksamhet har samröre med.

Det finns en anledning till att du inte kan ta ut pengar från Paypal annat än till bankkonton i ditt namn. Det är skillnaden mellan att vara en bank och ett "financial service" företag. Liknande lagstiftning gäller växlingssidor för kryptovalutor (där man inte bara faller under MSB lagstiftningen)

Med andra ord dina bank får problem om man missat/ignorerat att det fanns information/tecken om att Paypal inte sköter allt rätt. Paypal får problem om det visar sig att man misskött AML/KYL. Har din bank i det senare fallet dock gjort att allt "by the book" så har man gjort sin del i kedjan. Dvs det fanns inget sätt din bank rimligen hade kunnat få reda på att något var fel med hur Paypal skötte sin verksamhet.

Skrivet av DasIch:

Huruvida växlingssidan anses vara avsändare spelar ingen roll eftersom växlingssidan inte räknas som kund.

Nu är det ju dock så att kryptovaluta inte faller under den lagstiftningen. Valutaväxlare (dvs fiat) har specifik lagstiftning pga att deras verksamhet involverar fysiska kontanter.

Permalänk
Medlem
Skrivet av KalBumling:

Och hur tror du att kontrollen av t.ex Paypal fungerar från din banks sida? Tror du att din bank kontrollerar alla Paypals kunder eller ens de du mottagit betalningar från? Nej, dina bank kontrollerar att allt verkar va i sin ordning med Paypals verksamhet och hur de sköter sin AML/KYL samt vilka banker/institutioner deras verksamhet har samröre med.

Det finns en anledning till att du inte kan ta ut pengar från Paypal annat än till bankkonton i ditt namn. Det är skillnaden mellan att vara en bank och ett "financial service" företag. Liknande lagstiftning gäller växlingssidor för kryptovalutor (där man inte bara faller under MSB lagstiftningen)

Med andra ord dina bank får problem om man missat/ignorerat att det fanns information/tecken om att Paypal inte sköter allt rätt. Paypal får problem om det visar sig att man misskött AML/KYL. Har din bank i det senare fallet dock gjort att allt "by the book" så har man gjort sin del i kedjan. Dvs det fanns inget sätt din bank rimligen hade kunnat få reda på att något var fel med hur Paypal skötte sin verksamhet.

Eh, va? Varför skulle banken kontrollera alla Paypals kunder? Banken kontrollerar dig som kund och Paypal kontrollerar dig som kund.

Du far med många tvärsäkra påståenden men utan några hänvisningar till lag.

Citat:

Nu är det ju dock så att kryptovaluta inte faller under den lagstiftningen. Valutaväxlare (dvs fiat) har specifik lagstiftning pga att deras verksamhet involverar fysiska kontanter.

1 kap. 2 § 4p. i penningtvättslagen:

Citat:

4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Lagen om valutaväxlning, 1 § 2p.

Citat:

annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta eller som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5- 12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Kryptovaluta faller under virtuell valuta.

Permalänk
Medlem
Skrivet av DasIch:

Eh, va? Varför skulle banken kontrollera alla Paypals kunder? Banken kontrollerar dig som kund och Paypal kontrollerar dig som kund.

Så vad fan argumenterar vi om? Din bank kontrollerar att Kraken/Coinbase kontrollerar sina kunder (dvs sköter AML/KYC), same shit. Det är växlingssidan som är den juridiska personen och kontroll av dem och deras ansvar utförs. Jag har aldrig sagt att man inte utför kontroll, men kontrollen är av Kraken/deras bank och deras verksamhet inte deras kunder (mer än indirekt att de verkar sköta sin del osv).

Skrivet av DasIch:

Du far med många tvärsäkra påståenden men utan några hänvisningar till lag.

Jag hade faktiskt missat att krypto blev tillagt förra året, så där har du rätt. Men i slutändan så är resultatet detsamma. Lagstiftningen du syftar till hänvisar till att valutaväxlare måste utföra AML/KYC precis som andra som går under "financial service" lagstiftning. Det är ett förtydligande att bara för att man handlar med saker som inte är knutna till det traditionella systemet (dvs elektroniska överföringar/banker) så slipper man det ansvaret. Det är liknande lagstiftning som alla vettiga växlingssidor har följt oavsett då man redan ofta valt "MSB" vägen då inte specifik lagstiftning existerat och oklarheter funnits.

Permalänk
Medlem
Skrivet av KalBumling:

Så vad fan argumenterar vi om? Din bank kontrollerar att Kraken/Coinbase kontrollerar sina kunder (dvs sköter AML/KYL), same shit. Jag har aldrig sagt att man inte utför kontroll, men kontrollen är av Kraken/deras bank och deras verksamhet inte deras kunder (mer än indirekt att de sköter sin del osv).

Nej, banken kan inte kontrollera att Kraken, Coinbase eller dylikt kontrollerar sina kunder. I vilken utsträckning verksamhetsutövare får förlita sig på kontroller gjorda av utomstående regleras som sagt i 3:21-22. Valutaväxling och annan finansiell verksamhet som regleras av valutaväxlingslägen omfattas inte av 3:21.

Även i fall som skulle omfattas av 3:21 (vilket det alltså inte är frågan om här) är det banken som bär ansvaret för att rätt åtgärder vidtagits.

Citat:

Jag hade faktiskt missat att krypto blev tillagt förra året, så där har du rätt. Men i slutändan så är resultatet detsamma. Lagstiftningen du syftar till hänvisar till att valutaväxlare måste utföra AML/KYL precis som MSB och andra som går under "financial service" lagstiftning. Det är ett förtydligande att bara för att man handlar med saker som inte är knutna till det traditionella systemet (dvs elektroniska överföringar/banker) så slipper man det ansvaret. Det är liknande lagstiftning som alla vettiga växlingssidor har följt oavsett då man redan ofta valt "MSB" vägen då inte specifik lagstiftning funnits och oklarheter funnits.

Ja, bestämmelserna syftar till att även handel av kryptovalutor omfattas av lagen om valutaväxling samt penningtvättslagen.

Permalänk
Medlem

Såg detta nyss, förvisso inte samma land eller union, men geografiskt nära:
https://e24.no/boers-og-finans/i/wezekP/dnb-nekter-mathias-29...

Permalänk
Medlem
Skrivet av DasIch:

Nej, banken kan inte kontrollera att Kraken, Coinbase eller dylikt kontrollerar sina kunder.

Kan man inte? Du menar att din bank har ingen möjlighet att kontrollera med Tyska myndigheter att Kraken har de licenser som krävs/följer lokal lagstiftning för sin verksamhet och om det finns kända oegentligheter? Finns det registrerat hos Tyska myndigheter att man har de tillstånd som förväntas och då antar man också att relevant lagstiftning följs om det inte finns tecken på annat. Där i består den delen av kontrollen.

Permalänk
Medlem
Skrivet av KalBumling:

Kan man inte? Du menar att din bank har ingen möjlighet att kontrollera med Tyska myndigheter att Kraken har de licenser som krävs/följer lokal lagstiftning för sin verksamhet och om det finns kända oegentligheter? Finns det registrerat hos Tyska myndigheter att man har de tillstånd som förväntas och då antar man också att relevant lagstiftning följs om det inte finns tecken på annat. Där i består den delen av kontrollen.

Kan som i "kan inte förlita sig på". Läs lagtexten jag hänvisat till.

Permalänk
Medlem
Skrivet av DasIch:

Kan som i "kan inte förlita sig på". Läs lagtexten jag hänvisat till.

Så då är vi tillbaka på ruta ett? Att din bank ska kontrollera alla kunder t.ex paypal har om vi ska följa din tolkning av lagtexten? Då bryter hela bankväsendet mot den lagen dagligen.

Antingen så är det fallet eller så är det som krävs att en rimlig kontroll av efterlevnaden av AML/KYC regler är det som krävs, take your pick.

Permalänk
Medlem
Skrivet av KalBumling:

Så då är vi tillbaka på ruta ett? Att din bank ska kontrollera alla kunder t.ex paypal har om vi ska följa din tolkning av lagtexten?

Antingen så är det fallet eller så är det som krävs att en rimlig kontroll av efterlevnaden av AML/KYC existerar är det som krävs, take your pick.

Nej, ingenstans står det att banken ska kontrollera alla kunder som någon utomstående har. Jag vet inte var du får den tolkningen ifrån. Banken ska kontrollera sina kunder och får inte förlita sig på kontroller av utomstående, när det gäller verksamhet som faller under valutaväxlingslagen.

Permalänk
Medlem
Skrivet av DasIch:

Jag vet inte var du får den tolkningen ifrån.

För att det är vad din tolkning innebär. Vem annars ska de kontrollera efter Kraken/deras bank och verksamhet som jag hävdar, sen? Jag är intresserad hur du får ihop det här resonemanget.

Skrivet av DasIch:

Banken ska kontrollera sina kunder och får inte förlita sig på kontroller av utomstående

Och det är jag och du som är vår banks kunder och de har gjort AML/KYC verifiering på oss sen "stenåldern", Krakens kunder är inte våran banks kunder.

Permalänk
Medlem
Skrivet av KalBumling:

För att det är vad din tolkning innebär. Vem annars ska de kontrollera efter Kraken/deras bank och verksamhet som jag hävdar, sen? Jag är intresserad hur du får ihop det här resonemanget.

Nej, det är inte vad min tolkning innebär. Det blir rätt tröttsamt att repetera vad jag redan skrivit så jag föreslår att du läser ett par varv till.

Citat:

Och det är jag och du som är vår banks kunder och de har gjort AML/KYC verifiering på oss sen "stenåldern", Krakens kunder är inte våran banks kunder.

Jag har aldrig påstått att Krakens kunder är våran banks kunder. Återigen får du faktiskt läsa vad som skrivits för det går liksom inte att föra en diskussion kring uppdiktade påståenden. Jag har inte hävdat annat än vad som framgår av lagen och jag har inte gjort någon av de tolkningar du försöker tillskriva mig. Det blir mycket bättre om vi håller oss till det som skrivits.

Permalänk
Medlem

Ni har inte funderat på att Binance ligger under bevakning på grund av penningtvätt alt. terrorfinansiering och därför är banker som redan är i trubbel med amerikanarna, såsom Swedbank extra försiktiga?

Swedbank hoppas nog slippa böta de 7 miljarderna till amerikanarna de kan få som straff för Baltikum.

Permalänk
Medlem
Skrivet av DasIch:

Återigen får du faktiskt läsa vad som skrivits för det går liksom inte att föra en diskussion kring uppdiktade påståenden.

Uppdiktade? Du påstod att min tolkning av att granskning av kraken/deras bank och verksamhet var inkorrekt som gräns för vart min banks ansvar/möjlighet till granskning ligger. Men vägrar säga vad den korrekta nivån i så fall ska vara istället och hänvisar till lagtext utan att erbjuda din tolkning som uppenbarligen skiljer sig från min. Min tolkning är att ska man gå längre än så krävs det att man granskar Krakens kunder, vilket vi båda håller med om är orimligt/omöjligt för min och din bank.

Du säger att det ena är fel, alternativet orimligt. Jadu, intressant diskussion!

Permalänk
Medlem
Skrivet av KalBumling:

Uppdiktade? Du påstod att min tolkning av att granskning av kraken/deras bank och verksamhet var inkorrekt som gräns för vart min banks ansvar/möjlighet till granskning ligger. Men vägrar säga vad den korrekta nivån i så fall ska vara istället och hänvisar till lagtext utan att erbjuda din tolkning som uppenbarligen skiljer sig från min. Min tolkning är att ska man gå längre än så krävs det att man granskar Krakens kunder, vilket vi båda håller med om är orimligt/omöjligt för min och din bank.

Du säger att det ena är fel, alternativet orimligt. Jadu, intressant diskussion!

Nu läste du inte de där två varven extra...

Först och främst - det är kundkännedom det handlar om. När du skickar pengar från Kraken till din bank är det inte Kraken som är bankens kund. Du är bankens kund. Det är dig banken ska ha kännedom om.

Banken får inte förlita sig på de åtgärder Kraken gjort för att ha kundkännedom. De måste vidta sina egna åtgärder.

Kontroll av Kraken sker såframt det är relevant för riskbedömningen eller den mån de har affärsförbindelser med banken.

Permalänk
Medlem

Interessant diskussion...

Oavsett, efter mkt. stressande och pratande med banken, som jag har sagt till Banken 10 tals gångar, det är för skoj och handlar om struntsummor (1000 spänn här och där) och för att lära om handla med krypto, och 3 dagar med 20 tals KYC verifierings försök har jag äntligen blivit godkänd av Binance för transaktioner upp till 100 BTC och fullt ut verifierat.

Jag kommer att skatta för mina evnt. förtjänster och har noll att dölja i detta sammanhang.
Just nu är jag uppe i 100$ förtjänst med Dogecoin

Det är ju lite roligt att syssla med. Lär så ofantligt mkt. av detta.

Permalänk
Medlem
Skrivet av DasIch:

Banken får inte förlita sig på de åtgärder Kraken gjort för att ha kundkännedom.

Vilket är en icke fråga i det här fallet. Du hänger upp dig på en formulering avsedd i första hand för verksamhet som kan hanterar fysiska betalningsmedel och ej kräver en existerande kundrelation.

Om jag springer in på western union/forex och vill skicka pengar så måste de dels kontrollera min information och senare mottagarens då ingen av oss redan är kunder.

Skrivet av DasIch:

De måste vidta sina egna åtgärder.

Din och min bank har redan kundkännedom om oss, för vi är redan deras kunder. Ett scenario där medel ska överföras från en krypto växlingssida till enskild kund i svensk bank där KYC verifiering inte redan gjorts ska inte finnas.

Permalänk
Medlem
Skrivet av KalBumling:

Vilket är en icke fråga i det här fallet. Du hänger upp dig på en formulering avsedd i första hand för verksamhet som kan hanterar fysiska betalningsmedel och ej kräver en existerande kundrelation.

Om jag springer in på western union/forex och vill skicka pengar så måste de dels kontrollera min information och senare mottagarens då ingen av oss redan är kunder.

Vart i lagtexten framgår det?

Citat:

Din och min bank har redan kundkännedom om oss, för vi är redan deras kunder. Ett scenario där medel ska överföras från en krypto växlingssida till enskild kund i svensk bank där KYC verifiering inte redan gjorts ska inte finnas.

Du vet att kundkännedom sträcker sig längre än identifiering vid ett tillfälle? Det innebär även att vissa transaktioner och beteenden granskas löpande.

Permalänk
Medlem
Skrivet av DasIch:

Du vet att kundkännedom sträcker sig längre än identifiering vid ett tillfälle? Det innebär även att vissa transaktioner och beteenden granskas löpande.

Du kanske ska gå tillbaka i diskussionen ett par sidor. Det var en av de första sakerna jag påpekade efter att du sa att transaktioner inte kontrolleras om tillräcklig kundkännedom finns, och jag påpekade att det är en bedömningsfråga om kundkännedomen man redan har är tillräcklig som sker löpande. Men detta gäller all bankverksamhet och alla transaktioner, inte valutaväxlingsavsnittet specifikt.

Du har fortfarande inte svarat på vad i din tolkning av avsnittet som skiljer sig från min av vad ytterligare banken ska kontrollera på avsändarsidan bortsett från kraken/deras bank och verksamhet. Mottagaren har de skyldighet att kontrollera löpande oavsett då det är en av deras kunder, spelar ingen roll om pengarna kommer från Kraken eller din arbetsgivare.

Skrivet av DasIch:

Vart i lagtexten framgår det?

Därför att det är ett av fallen där det är applicerbart? Det är en icke fråga vid vanliga banktransaktioner då din bank inte förlitar sig på avsändarens verifiering/info av dig till att börja med. För att du kan inte bli kund hos en bank utan att den verifieringen görs. Det är specifikt en formulering för att täppa igen ett kryphål där en part kan undslippa verifiering utan specifik reglering i lag.

Permalänk
Medlem

Vet du, jag har inte tålamod för det här.