Sommaren 2018 införde SweClockers en policy för politiska diskussioner i forumet. Det föranleddes av att det hätska samtalsklimatet som omgärdar politik letat sig in i forumet och att en majoritet av moderatorernas arbetsbörda hamnade på att hantera sådana diskussioner. SweClockers är i första hand en mötesplats för teknikfantaster.

Den 11 september 2022 är det val igen och inför detta väljer vi att drygt tre år senare uppdatera vår policy. Fokus på SweClockers är och förblir teknik, något som dock på senare år alltmer politiserats. Då inte minst till följd av handelskriget USA-Kina. Kategorin politik är därför högst relevant även här, men för att få till positiva samtal blir det inom ramarna för det som SweClockers publicerar.

SweClockers artiklar avgör ämnen och diskussionsunderlag

I korthet avgörs omfånget för politiska diskussioner genom publicerade nyheter och artiklar. Det är med andra ord i dessa artiklar som diskussionerna börjar, äger rum och håller sig till sakfrågorna. Allt för långa utsvävningar modereras genom radering av inlägg, uppmaningar och/eller åtgärder vid återfallsförbrytelser.

Vid intervjuer med partiföreträdare eller bevakning av svensk partipolitik är det sakfrågan som är uppe för diskussion och inte partiet i övrigt eller eventuella personfrågor, pågående skandaler och dylikt.

Varför tillåts politiska diskussioner överhuvudtaget?

Som tidigare nämnt blir teknik alltmer politiserat. Bland dessa är relevanta områden som utbredningen av 5G, hemlig dataavläsning, handelstullar, punktbeskattning av produkter och dylikt, men även partipolitiska förslag som rör SweClockers kärnämnen. Bland ämnen som generellt inte hör hemma här är lag & ordning, välfärd, integration, invandring- & flyktingpolitik och saker som rör det så kallade "kulturkriget". Alla undantag sker på SweClockers villkor, genom artiklar där sakfrågor diskuteras.

Fritt fram att diskutera sakfrågan

Det förekommer ofta missförstånd om att politik inte får diskuteras och att det därför är konstigt av SweClockers redaktion att publicera en artikel av sådan natur. Vi vill därför vara tydliga med att sakfrågan alltid ligger på bordet att diskutera, men att alltför stora utsvävningar på ett eller annat vis kan komma att modereras. Vilda associationslekar där sakfrågor kopplas till andra politiska områden accepteras inte.

Censur! Ni kränker min yttrandefrihet

Nej, det gör vi inte. Din grundlagsberättigade yttrandefrihet skyddar dig från förföljelse och censur av staten. Vad SweClockers som självständigt forum gör inskränker inte på din yttrandefrihet. Det är av samma princip som att du som gäst inte kan häva ur och bete dig hur som helst i någon annans hem, utan att du då kan bli utkastad av bostadsinnehavaren.

Varför får jag inte tycka vad jag vill?!

Du är välkommen till SweClockers oavsett dina åsikter, men det betyder inte nödvändigtvis att du har rätt att yttra dessa i forumet. Vill du ta diskussioner om frågor som inte rör SweClockers kärnämnen finns bättre forum och kanaler lämpade för dessa. Finner du det omöjligt att delta i en diskussion utan att blanda in angränsande politiska vinklar gör du bäst i att inte delta.

Det där om kultur och identitet ...

Återkommande är att blanda in kultur och identitet i det politiska samtalet. Här säger SweClockers nej och accepterar inte att sådana frågor hör till politiken, utan väljer att stå upp för grundläggande anständighet. Uttalanden som sker enbart för att kränka eller provocera specifika grupper ligger under ramen för våra trivselregler och kommer vid upprepade förbrytelser leda till avstängning.

Slentrianmässiga uttryck som "woke" och dylikt för att kvinnor eller människor av annan hudfärg än vit förekommer i spel, på arbetsmarknaden och serier eller filmer undanbedes. SweClockers är en välkomnande plats för alla och avskräckande inlägg av den här typen kommer att modereras enligt forumets trivselregler.

Vad vill vi uppnå?

Helt enkelt en trevlig stämning där alla kan känna sig välkomna att i första rummet diskutera teknik, datorer, komponenter, spel och andra angränsande områden. I slutändan är det inte mer komplicerat än så. Vi som jobbar med SweClockers tackar alla er som bidrar till god stämning i vår gemenskap. Här diskuterar vi med ömsesidig respekt och utan rädsla för personpåhopp.