Permalänk
Medlem

Raspberry pi node.js

Tjenare.
Tänkte börja att programmera med gpio pinnarna på min Hallon paj. Vill kunna styra dem över internet och styra lite motorer, så att jag laddade då ner node.js och hittade detta trevliga projekt https://github.com/mirceageorgescu/raspi-tank/ och tyckte att det var något att starta med. Men jag fick det inte att fungera. laddade ner filerna och alla moduler som behövs men får ändå fel koder.

/home/virre/raspi-tank/node_modules/pi-gpio/pi-gpio.js:81 options.split(" ").forEach(function(token) { ^ TypeError: Cannot call method 'split' of undefined at sanitizeOptions (/home/virre/raspi-tank/node_modules/pi-gpio/pi-gpio.js:81:10) at Object.gpio.open (/home/virre/raspi-tank/node_modules/pi-gpio/pi-gpio.js:117:13) at Object.tank.moveForward (/home/virre/raspi-tank/app.js:50:8) at Socket.<anonymous> (/home/virre/raspi-tank/app.js:95:14) at Socket.EventEmitter.emit [as $emit] (events.js:95:17) at SocketNamespace.handlePacket (/home/virre/raspi-tank/node_modules/socket.io/lib/namespace.js:335:22) at Manager.onClientMessage (/home/virre/raspi-tank/node_modules/socket.io/lib/manager.js:469:38) at WebSocket.Transport.onMessage (/home/virre/raspi-tank/node_modules/socket.io/lib/transport.js:387:20) at Parser.<anonymous> (/home/virre/raspi-tank/node_modules/socket.io/lib/transports/websocket/hybi-16.js:39:10) at Parser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)

missing callback Error: ENOENT, open '/sys/devices/virtual/gpio/gpio17/value' fs: missing callback Error: ENOENT, open '/sys/devices/virtual/gpio/gpio22/value' fs: missing callback Error: ENOENT, open '/sys/devices/virtual/gpio/gpio17/value' fs: missing callback Error: ENOENT, open '/sys/devices/virtual/gpio/gpio18/value' fs: missing callback Error: ENOENT, open '/sys/devices/virtual/gpio/gpio22/value' fs: missing callback Error: ENOENT, open '/sys/devices/virtual/gpio/gpio23/value'

Jag har inte modifierat något mer än att jag tagit bort livestreamen. Är det någon som förstår vad detta betyder?