Volymmixer

Hej
Så jag hade lite av ett problem, nämligen att det är allt för jobbigt att ställa ljudvolymen och balansen mellan olika program på datorn. Antingen är man ju tvungen att ställa det i programmen eller så måste man tabba ut och använda windows volymmixer. Allt för jobbigt. Det skulle vara mycket mer praktiskt om man hade fysiska kontroller för det istället. Det finns bara ett litet ynka problem, ingen verkar bygga en sådan enhet...

Det finns dock lösningar till det mesta så jag byggde mig en

Konceptet är enkelt. Fyra potentiometrar, tre tryckknappar samt en Arduino nano och lite kod.

Arduinon läser av potentiometrarna och kommunicerar med datorn seriellt om det sker någon förändring. På datorn ligger ett python-script som sedan utnyttjar ett windowsapi för att ställa programmens ljudvolym i Windows inbyggda volymmixer.

Har konfigurerat det så att potentiometrarna styr huvudvolymen, Spotify, Discord samt det program som för tillfället är i fokus. Knapparna kontrollerar föregående låt, paus/start samt nästa låt.

När det sedan kom till att husera det hela så tänkte jag att det behövs något bastant, något som inte flyter omkring på skrivbordet hur som helst. Tur nog så känner man någon med en mekanisk verkstad som var snäll nog att hjälpa till.

Resultatet blev i min mening inte så tokigt.

Nu med mjukvara. Efter lite mer omskrivningar är nu programmet helt opensource och använder ett paket i python kallat pycaw för att justera volymen på datorn.

https://github.com/TypJag/VolumeMixer