Sedan lanseringen av arkitekturen Zen och processorerna Ryzen våren 2017 har AMD sakta men säkert knipit marknadsandelar från Intel, som samtidigt dras med kapacitetsproblem. Nu går analysfirman Mercury Research ut med sin rapport för AMD:s marknadsandelar för fjärde kvartalet 2019.

Mercury-Research.jpg

AMD fortsätter att öka inom samtliga segment, där bolaget inom stationära datorer under perioden hade en marknadsandel på 18,3 procent av alla sålda x86-processorer. Detta kan jämföras mot 15,9 procent fjärde kvartalet 2018 och 18 procent för tredje kvartalet 2019.

På serversidan börjar marknaden så sakteligen omfamna AMD. På årsbasis har bolaget klivit upp till 4,5 procent från 3,1 procent tredje kvartalet 2018. Även om trenden går åt rätt håll ligger AMD fortfarande väl under den "tvåsiffriga" andel bolaget tidigare angivit som en gräns för om servermarknaden ska vara värd att satsa på långsiktigt.

Medan den stationära sidan visar tecken på avmattning kan det motsatta sägas om bärbara datorer där AMD nu rycker fram. På endast ett kvartal ökade AMD från 14,7 till 16,2 procent, vilket även kan jämföras mot en andel på 12,2 procent under fjärde kvartalet 2018.

Den dramatiska tillväxten inom bärbara datorer ligger i linje med uttalanden i AMD:s senaste kvartalsrapport, där just bärbara datorer pekas ut som ett tillväxtområde. Samtidigt som en viss avmattning kan skönjas på serversidan är det också ett segment där AMD tror på god tillväxt under år 2020.

När Mercury Research slår ut AMD:s marknadsandelar över hela x86-marknaden ligger AMD på 15,5 procent, vilket i praktiken innebär att Intel är fortsatt klart dominerande med resterande 84,5 procent. Siffrorna från Mercury Research inkluderar inte Internet of Things (IoT) och Semi-Custom, där systemkretsarna för Microsoft och Sonys spelkonsoler ingår.

Läs mer om AMD:s processorer för bärbara datorer: