I 20 års tid har projektet Folding@home låtit datoranvändare världen över låna ut sina datorer när de inte används. De inaktiva datorernas beräkningsresurser används till att vika proteiner, vilket kommit till användning för att bättre förstå allt från sjukdomar till mediciner.

I takt med att den rådande COVID-19-pandemin etablerade sig i allt större utsträckning blev det ett av målen för Folding@home-projektet. Användare som bidrar kan numera välja att tillägna egna datorresurser till att vika proteiner relaterade till coronaviruset SARS-CoV-2.

Tilltaget fungerade och enligt nya uppskattningar bidrar projektets medlemmar numera med en total beräkningskapacitet på 470 petaflops. Det är mer är dubbelt så mycket som de cirka 201 petaflops världens nuvarande snabbaste superdator Summit presterar. Det överträffar även de sammanlagda resurserna hos de sju översta superdatorerna på listan hos TOP500.org.

Greg Bowman, projektansvarig för Folding@home, publicerar i ett Twitter-inlägg en animerad illustration av proteinet bakom COVID-19. Den stora vinsten med vikningar av virusproteinet är att det låter forskare leta efter potentiella mål för vaccin i realtid, något som inte är möjligt med statiska röntgenbilder. Det återstår att se om projektet bryter exaflops-barriären innan flertalet superdatorer som överstiger 1 exaflops installeras under år 2021.

Om du har datorresurser att avvara för goda ändamål får du mer än gärna gå med i SweClockers foldinglag. Om du känner dig osäker på hur du kommer igång med proteinveckning är forumets Folding@home-guide ett ypperligt verktyg.

Viker du proteiner med Folding@home? Undrar du hur du går med i SweClockers foldinglag? Dela med dig i kommentarerna!