Att tjänster och funktioner flyttar in i "molnet", det fluffiga samlingsnamnet för tjänster som bor i företagens serverhallar och datacenter, har både fördelar och nackdelar. Till fördelarna ingår flexibel tillgång till funktioner och resurser som kan användas efter användarens behov, utan att behöva investera egna resurser för utveckling och bandbredd. Till nackdelarna hör att externa företag kontrollerar tjänstens funktionalitet, och tillgången till denna.

Ett exempel på riskerna med det sistnämnda kommer från företaget Ubiquiti, som utöver att tillverka nätverksprodukter även tillhandahåller mjukvara och tjänster för videoövervakning. Ett exempel på det sistnämnda är produktfamiljen Unifi Video, där kombinationen av kameror och mjukvara låter användaren hantera övervakningen lokalt, där fjärråtkomst ges via en molntjänst. Ubiquiti meddelar nu att produktfamiljen, inklusive dess molntjänst, stängs ned början av januari år 2021.

UnifiVideo_avslut.jpg

Att företag pensionerar hårdvara, mjukvara eller tjänster är i sig inget anmärkningsvärt. Det beklämmande i situationen med Unifi Video är att Ubiquiti marknadsförde produkterna så sent som i juni år 2020, alltså cirka ett halvår innan stödet för dessa försvinner. Produkterna får ytterligare två mjukvaruuppdateringar, vilka fokuserar på att införa kritiska säkerhetsuppdateringar. Ersättaren blir företagets lösning Unifi Protect, dit befintliga säkerhetskameror kan migreras.

Användare som nyligen köpt in produkter i Unifi Video-familjen får därmed ett väldigt abrupt bäst före-datum på existerande videoövervakning. Trots att själva hårdvaran kan migreras till Unifi Protect gäller detsamma inte för det videoinnehåll som spelats in med Unifi Video. Användare som vill ha fortsatt tillgång till detta material måste behålla videokontrollern för Unifi Video på servern. Tilltaget kritiseras av både användare och säkerhetsexperter, bland dessa IT-säkerhetsutbildaren Karl Emil Nikka.

I samtal med SweClockers riktar Karl Emil Nikka skarp kritik mot Ubiquiti, vars lösning han tidigare rekommenderat för kameraövervakning. Hans huvudsakliga invändning riktar sig mot att Ubiquiti avslutar alla säkerhetsuppdateringar för lokala installationer, som kräver inköp av Unifi Protect-kompatibel hårdvara.

I grunden ser jag inga problem med att en tjänst läggs ned, men den ska i så fall inte marknadsföras ett halvår innan den läggs ned och säkerhetsuppdateringar upphör. Om Ubiquiti bara hade lagt ned molntjänsten hade det inte varit något större problem, men då de inte släpper säkerhetsuppdateringar till mjukvaran tvingar de i praktiken kunder att byta till Unifi Protect om de vill ha en säker lösning. På enterprise- och prosumer-nivå är det oacceptabelt.

Karl Emil Nikkas rekommendation till användare som vill fortsätta använda etablerade lösningar runt Unifi Video är att inte exponera dessa mot internet, detta då den framtida bristen på säkerhetsuppdateringar är ett stort bekymmer. Företag och användare bör i så fall isolera lösningen inom företagets interna nätverk och inte öppna upp portar mot internet.

Stödet för produkter och tjänster som ingår i produktfamiljen Unifi Video upphör 1 januari år 2021. Efter detta datum släpps ingen ny hårdvara, kundtjänst upphör erbjuda stöd för produkterna, inga nya säkerhetsuppdateringar tillkommer och molntjänsten stängs ned.

Använder du eller ditt företag Unifi Video för kameraövervakning? Om ja, hur ser du på meddelandet om övergång till Unifi Protect?