Nvidia har ett par starka år bakom sig, med bland annat dominans i prestandasegmentet av grafikkort, både på konsument- såväl som serversidan. Företaget har även legat i framkant gällande maskininlärning och AI, en marknad exempelvis det Ampere-baserade grafikkortet A100 skräddarsytts för. Företagets framfart och framtidsutsikter har heller inte gått obemärkt förbi på aktiemarknaden.

Till skillnad från Intel går Nvidia som en raket på börsen, med en uppgång från 167 USD till hela 408 USD i bagaget över det senaste året, där Intel istället backat två procent. I och med den nya rekordnoteringen går företaget om Intel i börsvärde som Nordamerikas högst värderade halvledarbolag med ett totalt värde om 251,31 miljarder USD, ställt mot Intels 248,38 miljarder.

Det är inte första gången Intel tappar sin tätposition sett till börsvärde, även om det är första gången företaget blir omkört av Nvidia. Tidigare, vid millennieskiftet, tampades Intel med Texas Instruments om högst värdering, och under åren 2012 och 2014 bjöd istället Qualcomm upp till dans i börsrallyt.

De största halvledarföretagen i världen sett till börsvärde är i skrivande stund TSMC och Samsung, med värden om 300 respektive 295 miljarder USD.

Läs mer om Nvidia: