Med den rådande pandemin runt sjukdomen COVID-19 har företag som levererat mat sett ett uppsving i användarantal. En av de största aktörerna på marknaden är Foodora, som finns etablerade i ett flertal länder inklusive Sverige. Olämpligt nog framkommer det nu att Foodora blivit utsatta för ett intrång där nära en halv miljon konton påverkas, rapporterar Dagens Nyheter.

Uppgifterna i fråga handlar om en databas med användarinformation. Bland uppgifterna som läckt i klartext ingår bland annat e-postadresser, telefonnummer, adresser och lösenord. Lösenorden är dock lagrade i krypterat format (hashat) vilket innebär att de inte kan användas utan att knäcka krypteringen. Enligt Foodora kommer uppgifterna från en databas som användes år 2016, och det är därmed endast konton och tillhörande uppgifter från denna tid som läckt ut.

Läckan påverkar samtliga länder Foodora är etablerade i och totalt har uppgifter från 480 000 konton läckt ut. Av dessa ingår 25 000 konton kopplade till svenska användare. Enligt källor till Dagens Nyheter erbjuds de läckta användaruppgifterna till försäljning på nätet. Den som påverkas får meddelande om detta per e-post.

I och med att lösenorden är krypterade ser Foodora liten risk för att dessa ska kunna knäckas, däremot kan uppgifterna leda till oönskad skräppost från skrupelfria aktörer som köper informationen.

Har du fått ett meddelande från Foodora om intrånget? Använder du kanske till och med en temporär skräpadress för inloggning på dylika sidor?