Hybridprocessorer där stora högpresterande samt små energieffektiva kärnor kombineras i samma paket är i ropet. Konceptet som härstammar från telefonmarknaden och ARM:s koncept vid namn big.LITTLE är tänkt att dela upp systemresurser, där enklare bakgrundsprocesser körs på de mer strömsnåla kärnorna, samtidigt som högpresterande kärnor ombesörjer tunga laster.

Detta har visat sig fungera mindre optimalt på Windows med x86-arkitekturen, där Intels nyligen lanserade hybridprocessor Lakefield inte har imponerat med sin femkärniga hybridkonfiguration, varav en kärna är högpresterande. Tekniken är dock i sin linda på datorsidan, och nu förbereder sig ingen mindre än AMD för att hybridprocessorer kan vara framtiden genom att ansöka om ett patent med titeln "Instruction Subset Implementation for Low Power Operation" (PDF).

amd-biglittle-patent.png

Patentansökan, som grävts fram av Twitteranvändaren Underfox beskriver en lösning där högpresterande "high feature"-kärnor och strömsnåla "low feature" komponenter delar på L2-cache, till skillnad från Intel Lakefield där endast L3-cache delas. Patentet lyfter även fram möjligheten för processorn att själv avgöra vilken last som exekveras av antingen den stora eller lilla kärnan, utan inblandning av operativsystemens schemaläggare.

Därtill ser lösningen inte ut att begränsas till specifikt processorkärnor – även andra typer av kretsar kan integreras i lösningen, likt grafikkretsar och signalprocessorer, där en färdig produkt sedan kan paketeras på en enkel krets eller som en pusselbit i en större lösning likt företagets MCM:s (Multi-chip modules).

I vanlig ordning är ett patent inte på något vis någonting som nödvändigtvis resulterar i färdiga produkter, men indikerar att AMD om inte annat är förberedda för en framtid där hybridprocessorer figurerar i persondatorer i större skala.

Läs mer om AMD: