Den som på något sätt varit intresserad av Linux, Unix och öppen källkod i största allmänhet har troligtvis kommit i kontakt med namnet Eric S. Raymond i någon form. Utöver att ha varit en tidig profil inom öppen källkod publicerade han också boken The Cathedral and the Bazaar år 1997 där han beskriver en filosofi bakom öppen källkod, en filosofi som inspirerat en mängd olika öppen källkodsprojekt under de årtionden som passerat sedan dess.

EricSRaymond-2.jpg

Eric S. Raymond är en ikon i open source-världen.

CathedralBazaar.jpg

Boken "The Cathedral and the Bazaar" har inspirerat otaliga open source-projekt under gångna årtionden.

Eric S. Raymond har vid flertalet tillfällen uttalat sig om Microsofts förehavanden inom en rad olika ämnesområden, och i hans senaste blogginlägg lyfter han frågan om att framtiden för Windows stavas Linux. Hans tes tar avstamp i Microsofts nutida satsningar där Windows-användare fått möjligheten att köra Linux-applikationer i native-format genom att köra Linux-kärnan och diverse subsystem i form av Windows Subsystems for Linux (WSL).

Han nämner också det faktum att Microsofts webbläsare Edge portas till Linux, där en testversion görs tillgänglig för Ubuntu Linux under oktober månad år 2020. Dessa satsningar görs inte bara för att blidka Linux-användare, och blogginlägget pekar också på att lejonparten av Microsofts inkomster numera kommer från molntjänsten Azure. Operativsystemet Windows är inte längre den kassako det en gång varit, med nedåtgående intäkter under det gångna årtiondet.

Med detta som bakgrund menar Eric S. Raymond att det inte vore ekonomiskt rimligt för Microsoft att investera stort i utveckling av en proprietär Windows-kodbas, särskilt inte ur perspektivet att majoriteten av de virtuella maskiner/instanser som körs i Azure-datacenter är Linux-baserade. Han pekar vidare på datorspel som ytterligare ett tecken på vad som komma skall, där emuleringslagret Proton nämns som exempel. Bättre DirectX-kompatibilitet är också en del i Vulkan 1.2 (reds. anm).

It’s this: Microsoft Windows becomes a Proton-like emulation layer over a Linux kernel, with the layer getting thinner over time as more of the support lands in the mainline kernel sources. The economic motive is that Microsoft sheds an ever-larger fraction of its development costs as less and less has to be done in-house.

If you think this is fantasy, think again. The best evidence that it’s already the plan is that Microsoft has already ported Edge to run under Linux. There is only one way that makes any sense, and that is as a trial run for freeing the rest of the Windows utility suite from depending on any emulation layer.

So, the end state this all points at is: New Windows is mostly a Linux kernel, there’s an old-Windows emulation over it, but Edge and the rest of the Windows user-land utilities don’t use the emulation. The emulation layer is there for games and other legacy third-party software.

Med Proton kan Linuxdistributioner emulera utvecklargränssnittet DirectX och dess olika verktyg, som framgångsrikt kan köra en stor del av spelutbudet på Valve Softwares digitala spelbutik Steam, och med god prestanda i många fall. Eric S. Raymond menar att krävande spel är det yttersta testet för hur bra en emuleringsteknik fungerar, och att Proton visar att Windows som ett emuleringslager ovanpå Linux kan bli en realitet inom en inte allt för avlägsen framtid.

Vidare spådomar anger också att Microsoft på sikt överger emuleringslagret för Windows helt, då detta dels skulle representera en utvecklingskostnad för Microsoft och dels att det skulle medföra en ökad komplexitet för kunder som ska driva Azure-baserade lösningar. Vid det här läget spår Eric S. Raymond att Microsoft redan konverterat alla verktyg och funktioner i Windows till Linux, och kan därmed utannonsera att gamla skolans Windows nått vägs ände.

Blogginläggets slutkläm blir att Linux vinner operativsystemens stora batalj, det så kallade "desktop wars", inte genom att ersätta Windows utan istället bli en del av det, och till slut stöta bort det inifrån. Det är en intressant reflektion, och Microsofts ökade satsningar på Linux-relaterade ting pekar på att teorin inte är utan solid grund.

Vad tror du om Eric S. Raymonds teori? Tror du att Linux blir den nya grundstommen i Windows? Om ja, ser du det som något positivt eller negativt?