Svenskt kvalitetsindex (SKI) utför årligen en undersökning av svenskarnas användning av tjänster relaterade till bredband, internet och TV, där den sistnämnda numera inkluderar strömmande filmtjänster. Årets upplaga reflekterar ett samhälle som präglas av pandemin runt COVID-19, där stabilt och bra bredband blivit en nödvändighet såväl privat som för yrkeslivet.

Ett halvår då många varit hemma har självklart påverkat användandet. Det har ställt större krav på både bandbredd och den hårdvara som kunden använder. Här behöver branschen bli bättre på att hjälpa till och säkra att kunden har bra utrustning. Operatörerna får nämligen ganska ofta ta kritik, även om det beror på hårdvara som ligger utanför deras kontroll som t ex dåliga modem, routrar etc. Kunden uppfattar bredbandet som en tjänst som bara ska fungera och kan inte alltid se skillnad på dessa gränssnitt. – Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex.

Johan Parmler, VD hos Svenskt Kvalitetsindex, menar att COVID-19 inneburit att brister hos kundernas bredband tydliggjorts, och att detta reflekteras i de betyg operatörerna får ställt mot tidigare års undersökningar. I takt med att hemarbetande användare ökat har bredbandsanslutningarna inte alltid hållit för trycket, där kunderna i stor utsträckning lagt skulden på operatören.

Bredbandsnöjd2020.jpg
Bredbandsnöjd2020-2.jpg

Enligt Johan Parmler har denna kritik ibland varit orättvist riktad mot operatören, i fall där det egentligen är nätverkshårdvara från tredje part som bär skulden. Sett till kundernas rapporterade nöjdhet med sin leverantör hamnar Bahnhof i topp med 72,4 procentenheter nöjda kunder, tätt följt av Ownit med 68 procentenheter. SKI:s riktmärke för en stark relation mellan företag och kund ligger på 75 procentenheter, vilket alltså Bahnhof inte riktigt lyckas nå.

Ett mindre trevligt riktmärke att hamna under är 60 procentenheter, där SKI menar att företag får stora svårigheter med att motivera kunder att stanna kvar. Bolaget som understiger den icke-önskvärda nivån är Com Hem, som landar på 58,9 procentenheter. Telia, som hamnar i mittenfåran sett till konsumenter, hamnar i topp när företagen får säga sitt om bästa bredbandsleverantör. Här hamnar operatören Tre (Hi3G) sämst till med 64 procentenheter mot Telias 68,3.

För leverantörerna av streamingtjänster är utmaningen inte kundnöjdheten utan snarare lojaliteten. Många använder flera parallella tjänster och användandet har ökat under året, sannolikt som ett resultat av den restriktioner som pandemin lett till. Det är också enkelt att bli kund och också i många fall enkelt att avsluta, därför blir frågor som att premiera och få kunderna att känna sig värdesatta kritiska. Här är branschen riktigt dålig.

När det kommer till digital-TV och strömmande filmtjänster är Netflix även i år favoriten hos kunder, där närmsta konkurrent är Dplay på 68,8 procentenheter tätt följt av HBO Nordic på 68,7. När det gäller digital-TV för privatkunder hamnar Telia i topp med 66,6 procentenheter, där närmaste namnkunniga konkurrent är Canal Digital på 63,9 procentenheter och Boxer på 61,9.

Bredbandsnöjd2020-3.jpg

Resultaten bygger på en undersökning som pågått under september till oktober år 2020, och baseras på totalt 4 222 slumpmässigt utvalda kunder. Svenskt Kvalitetsindex har mätt bredbandskunders nöjdhet sedan år 2005, digital-TV sedan år 2008 och strömmande filmtjänster sedan år 2017.

Stämmer ovanstående statistik in på din nöjdhet med företagen som nämns? Skiljer din åsikt sig åt gällande bredband kontra strömmande filmtjänst exempelvis? Dela med dig i kommentarerna!