Krypterad kommunikation är en het potatis, där kryptering är uppskattad av både konsumenter såväl som kriminella. Medlemmar ur den sistnämnda samhällsklassen fick i somras smaka på lagens långa arm till följd av knäckt kryptering vilket ledde till, enligt SVT och polisen ett tiotal avvärjda mordförsök. Tidigare har appar med krypterad kommunikation även ansetts försvåra arbete vid utredningar om terrororganisationen IS, och sedan årets attacker i bland annat Wien har krypterad kommunikation nått EU-nivå.

Nu rapporterar Österrikiska ORF att EU kan vara på väg att förbjuda krypterad kommunikation helt – med hänvisning till skydd mot terrorism. Ett förslag (PDF) har tagits fram av ministerrådet på endast fem dagar och går ut på att ägarna av plattformar såsom Signal och Whatsapp skulle tvingas lämna över krypteringsnycklar till unionens underrättelsetjänster. Förslaget inleds med frågeställningar kring intresseavvägningen mellan kryptering och myndighetsutövning.

The European Union fully supports the development, implementation and use of strong encryption. Encryption is a necessary means of protecting fundamental rights and the digital security of governments, industry and society. At the same time, the European Union needs to ensure the ability of competent authorities in the area of security and criminal justice, e.g.law enforcement and judicial authorities, to exercise their lawful powers, both online and offline.

Samtidigt som attackerna i Wien används som en katalysator för påskyndadet av processen rapporterar ORF att avsaknaden av verktyg för spårning av kommunikation hos polisen inte var en bidragande faktor – men detta till trots är förbudet på väg att ratificeras. Förslaget är nämligen i det närmaste färdigställt och inväntar endast slutliga invändningar. Den 19 november ska förslaget upp inför EU-säkerhetskommittén COSI, och den 25 november inför de ständiga representanternas kommitté.

I den sistnämnda instansen har förslaget så kallad "I-status", vilket innebär att förslaget kan klubbas igenom utan vidare diskussion. Därefter väntas medlemsländernas justitieministrar sammanträda under början av december månad för att vidare diskutera frågan. Enligt ORF inkluderar normalfallet att förbudet lyfts även i EU-parlamentet – men att förslaget kan antas utav Europeiska unionens råd utan att tas upp i EU:s högsta beslutsfattande instans i fall där rådets medlemmar är överens.

Uppdatering: Ett förbud mot kryptering ser allt till trots ut att inte vara aktuellt, utan snarare en diskussion huruvida EU-lagmakarna ska kunna tillskansa sig riktad access till misstänkt krypterad kommunikation, enligt Techcrunch.

Läs mer om EU: